Wereldwijd privacybeleid Maxeon

Ingangsdatum: 1 februari 2022

Dit wereldwijde privacybeleid (“Privacybeleid” of “Beleid”) is van toepassing op Maxeon Solar Technologies, Ltd. en onze dochterondernemingen, met inbegrip van onze lokale vertegenwoordiger (gezamenlijk, “Maxeon”, “wij”, “ons” of “onze”) met betrekking tot uw persoonsgegevens (hieronder uiteengezet). In markten buiten de Verenigde Staten van Amerika kunnen onze dochterondernemingen werken onder het merk SunPower of een SunPower-bedrijfsnaam.

Maxeon Solar Technologies, Ltd. is een bedrijf dat is geregistreerd in de Republiek Singapore met registratienummer 201934268H en heeft een geregistreerd kantoor dat wordt vermeld op onze Zakelijke contactpagina.

Onze lokale vertegenwoordiger wordt vermeld op onze pagina Kantoorlocaties.

Dit beleid is van toepassing op personen (“u”) en bevat informatie over hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens en deze kunt bijwerken, en hoe u bepaalde keuzes kunt maken over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen, onder meer via onze websites https://maxeon.com , https://www.sunpower.maxeon.com en https://careers.maxeon.com/ en via interacties van u met ons, waaronder via mobiele applicaties en digitale diensten (gezamenlijk de "Digitale platforms") die een link naar dit beleid bevatten of dit plaatsen, tenzij anders aangegeven. Ook wordt uitgelegd hoe u contact met ons kunt opnemen en uw wettelijke rechten kunt uitoefenen.

We kunnen uw persoonsgegevens verzamelen via onze digitale platforms, die u kunt gebruiken in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden, evenals via digitale of sociale netwerkplatforms van derden, op beurzen of andere evenementen, op enig moment tijdens het verkoopproces en wanneer u contact hebt met klantenservicemedewerkers van Maxeon of een dealer of dienstverlener van Maxeon.

Door onze digitale platforms te gebruiken of ons op een andere manier uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u aan dat u de in dit beleid beschreven praktijken hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, gebruik dan onze digitale platforms niet en verstrek ons uw persoonsgegevens niet.

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. De "Ingangsdatum" bovenaan deze pagina vertelt u wanneer het beleid voor het laatst is herzien. Alle wijzigingen in dit beleid worden van kracht wanneer we het herziene beleid op de digitale platforms plaatsen. Als u bedenkingen heeft over dit beleid, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in de paragraaf 'Contact' hieronder.

Klik hieronder om naar een specifieke paragraaf van dit beleid te gaan:

 1. Minderjarigen
 2. Persoonsgegevens en definities
 3. Onze verzameling van persoonsgegevens
 4. Doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens
 5. Rechtsgronden voor het verwerken van uw persoonsgegevens
 6. Directe marketingcommunicatie en uitschrijven of afmelden
 7. Gebruik van interactieve functies en kennisgevingen van inbreuk op het auteursrecht
 8. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens
 9. Veiligheid
 10. Bewaring en gebruik van uw persoonsgegevens buiten uw rechtsgebied
 11. Wijzigingen in het beleid
 12. Uitoefening van uw rechten (op grond van de PDPA van Singapore)
 13. Uitoefening van uw rechten (Europese personen)
 14. Informatie voor inwoners van Californië (CCPA)
 15. Contact

1. Minderjarigen

Onze digitale platforms en andere gegevensverzamelingsactiviteiten zijn niet gericht op en mogen niet worden gebruikt door minderjarigen. We verzamelen en verwerken niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen (personen onder de 18 jaar) en dragen deze niet over. In bepaalde beperkte gevallen, bijvoorbeeld wanneer een minderjarige wordt opgenomen in een reclamecampagne, gebeurt dit met de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de ouder of wettelijke voogd van de minderjarige.

2. Persoonsgegevens en definities

Dit beleid beschrijft onze basis en ons doel voor het verzamelen, verwerken, openbaar maken en anderszins gebruiken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met, indien van toepassing, de gegevensbeschermingsregelgeving die op u van toepassing is, zoals een van de volgende verordeningen.

Singapore: Personal Data Protection Act (“PDPA”)

Californië: California Consumer Privacy Act (“CCPA”)

Europese Economische Ruimte: Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”)

Verenigd Koninkrijk: United Kingdom General Data Protection Regulation (“UK GDPR”) (algemene verordening gegevensbescherming in het Verenigd Koninkrijk)

Zwitserland: Zwitserse federale gegevensbeschermingswet (“Zwitserse DPA”)

"Persoonsgegevens" zijn gegevens over een persoon die direct of indirect aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd en worden soms "persoonlijke informatie" genoemd. Onder persoonsgegevens vallen niet de informatie en gegevens die, voor zover van toepassing, zijn vrijgesteld van de regelgeving die op u van toepassing is. Andere termen die in dit beleid worden gebruikt, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de toepasselijke regelgeving.

3. Onze verzameling van persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens die we rechtstreeks van u verzamelen Wanneer u met ons communiceert, met inbegrip van via digitale platforms, verzamelen we informatie over u, waaronder persoonsgegevens aan de hand waarvan u direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Hieronder wordt uitgelegd welke categorieën persoonsgegevens we van u kunnen verzamelen en hoe we dergelijke informatie verzamelen.

 1. Online formulieren: Wanneer u een online formulier invult zodat Maxeon, of een door Maxeon geautoriseerde onafhankelijke distributeur of installateur, contact met u kan opnemen of om een verzoek voor een voorstel voor systeemontwerp te versturen, verzamelen we identificatiegegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw energieverbruik, informatie over uw geografische locatie en afbeeldingen van uw huis of bedrijf, waaronder die afkomstig van openbaar beschikbare bronnen, zoals Google Earth. Deze informatie wordt gebruikt om u informatie te verstrekken over onze producten, diensten en, indien van toepassing, mogelijkheden bij ons of onze onafhankelijke distributeurs of installateurs. We kunnen ook informatie verzamelen op het moment dat het formulier wordt ingediend, bijvoorbeeld uw IP-adres, besturingssysteem, apparaat-ID's en locatie, zodat we de authenticiteit/geldigheid van de via online formulieren verkregen toestemmingen kunnen valideren en fraude en misbruik kunnen voorkomen.

 2. Communicatie met Maxeon: Wanneer u contact opneemt met Maxeon via telefoon, e-mail of andere elektronische middelen, zoals online chat of socialmedia-accounts, inclusief via functies voor privéberichten, verzamelen we identificatiegegevens zoals hierboven uiteengezet en alle andere persoonsgegevens die u ervoor kiest te verstrekken, zoals hieronder uitgelegd.

  1. Telefoon: Wanneer u telefonisch contact opneemt met Maxeon, verzamelen wij het telefoonnummer waarmee u ons belt. Tijdens een gesprek kan Maxeon bovendien uw naam, adres, e-mailadres en informatie over uw energiebehoeften en -verbruik verzamelen, evenals informatie over uw Maxeon-systeem en eventuele problemen die u ondervindt. Als u een zakelijke contactpersoon voor een commerciële klant of prospect vertegenwoordigt, kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld. Maxeon neemt telefoongesprekken op voor trainings- en kwaliteitsborgingsdoeleinden. U hebt de mogelijkheid om verder te gaan op een lijn die wordt opgenomen of een lijn die niet wordt opgenomen.

  2. E-mail en elektronische middelen: Wanneer u met Maxeon communiceert via e-mail of andere elektronische middelen, zoals met behulp van een virtual assistant, verzamelen we identificatiegegevens zoals hierboven uiteengezet, waaronder uw gebruikers- of schermnaam, e-mailadres, locatie, naam en alle persoonsgegevens die u vrijwillig opgeeft in de communicatie, zodat we op uw vraag kunnen reageren en u kwaliteitsservice kunnen bieden.

 3. Zakelijke contacten: Maxeon verzamelt de persoonlijke of zakelijke contactgegevens, waaronder uw titel, zakelijke e-mailadres en telefoonnummer, die u ons verstrekt op beurzen of soortgelijke evenementen, zoals door het scannen of uitreiken van visitekaartjes, zodat wij contact met u kunnen opnemen of u informatie kunt ontvangen over ons, de mogelijkheden bij ons of onze producten of diensten, hetzij per e-mail of telefonisch via de telefoonnummers die u ons verstrekt.

 4. Getuigenissen: Wanneer u getuigenissen aan Maxeon verstrekt voor publicatie op de digitale platforms of in marketingmateriaal, verzamelen we en kunnen we met uw toestemming identificatiegegevens publiceren die uw naam, contactgegevens en informatie over uw ervaring met producten en diensten van Maxeon kunnen bevatten.

 5. Productgarantieregistratie: Als u een productgarantie bij Maxeon registreert of een onafhankelijke distributeur machtigt om dit namens u te doen, verzamelen we uw naam, adres, "productinformatie" en contactgegevens, met inbegrip van uw telefoonnummer en e-mailadres. Productinformatie omvat modelnummers, serienummers, de hoeveelheid van het product, het type installatie, locatie en adres van installatie, informatie met betrekking tot andere componenten die worden gebruikt of geïnstalleerd bij de producten, productgebruik en op welke manier de producten zijn gekocht of verkregen. Voor zover uw garantie is geregistreerd via een derde partij, bijvoorbeeld een onafhankelijke distributeur of installateur, zal deze relatie in onze gegevens terugkomen. De informatie die tijdens de garantieregistratie wordt verzameld, wordt door ons gebruikt om onze garantie- en andere productverplichtingen te onderhouden en te beheren, met inbegrip van het informeren over eventuele problemen met de productkwaliteit of -veiligheid en terugroepingen van producten. Deze informatie wordt ook gebruikt om u enquêtes te sturen over uw productaankoop, uw ervaringen met de installatie en uw algehele tevredenheid over onze producten (zie de paragraaf 'Enquêtes' hieronder). Deze informatie kan ook worden gebruikt om u marketinginformatie over nieuwe producten te sturen en om beoordelingen van uw ervaring met ons of onze producten op te vragen. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van enquêtes of marketinginformatie door contact met ons op te nemen.

 6. Social media, online forum, blogs, message boards, chatrooms: U kunt ervoor kiezen om met Maxeon te communiceren via socialmediaplatforms waarop Maxeon actief is, met inbegrip van maar niet beperkt tot Facebook, LinkedIn en Twitter, of via blogs en chat- of berichtenfuncties die beschikbaar zijn via de digitale platforms. Met betrekking tot deze interacties verzamelt Maxeon uw schermnaam, uw echte naam en alle informatie die u ervoor kiest te verstrekken, zoals berichten, opmerkingen of feedback die u plaatst of achterlaat op pagina's, feeds of postvakken van Maxeon. Er zijn delen van de digitale platforms en socialmediaplatforms die zichtbaar zijn voor andere gebruikers of het grote publiek, bijvoorbeeld blogs. We raden u aan om geen persoonsgegevens op deze delen van de digitale platforms te plaatsen. U AANVAARDT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VERLIES VAN PRIVACY OF SCHADE ALS GEVOLG VAN UW VRIJWILLIGE OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE OF POSITIES DIE U IN OPENBARE GEBIEDEN, OP SOCIAL MEDIA OF OP FORA INNEEMT. U ERKENT DAT MAXEON EEN BEPERKTE MOGELIJKHEID HEEFT OM BERICHTEN DIE U HEBT GEPLAATST OP SOCIALMEDIA-ACCOUNTS, DIE ONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DIE VERSCHILLENDE SOCIALMEDIAPLATFORMS VALLEN, TE VERWIJDEREN OF ANDERSZINS TE WIJZIGEN/VERDUIDELIJKEN.

 7. Applicaties: Wanneer u zich aanmeldt of een applicatie of service van Maxeon gebruikt, verzamelen we de persoonsgegevens die u verstrekt om een profiel of account aan te maken. Dit kunnen identificatiegegevens zijn zoals uw naam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres. Voor de veiligheid en om fraude te voorkomen, kunnen we aanvullende informatie over u verzamelen wanneer u zich aanmeldt bij een digitaal platform of een digitale dienst, zoals uw IP-adres, de duur van de sessie, uitgevoerde activiteiten en apparaatgegevens.

 8. Enquêtes: Als u reageert op enquêtes (enquêtes omvatten consultaties, getuigenissen, feedback en andere reacties op marketingactiviteiten) van Maxeon of van een derde partij namens Maxeon, verzamelt Maxeon of die derde partij uw e-mailadres, naam en eventuele informatie die u verstrekt als reactie op of in verband met de enquête. In de enquêtes staat aangegeven of Maxeon de informatie verzamelt of een derde partij. Voor sommige enquêtes hoeft u geen contactgegevens te verstrekken, maar we kunnen wel browser-, cookie- of andere toegangsgegevens verzamelen om de bron van de enquêteresultaten te identificeren. Als we informatie met betrekking tot de enquête aan derden vrijgeven, doen we dit, waar mogelijk, in niet-herleidbare, geaggregeerde vorm. We kunnen uw feedback over de prestaties van een onafhankelijke distributeur of installateur op een tot die onafhankelijke distributeur of installateur herleidbare manier vrijgeven, met of zonder uw toestemming, als we dit nodig achten voor het oplossen van een probleem met de kwaliteit van de service bij die onafhankelijke distributeur of installateur.

 9. Loterijen, tombola's, prijstrekkingen, enz. (gezamenlijk "prijstrekkingen"): Maxeon kan een prijstrekking aanbieden om u aan te moedigen deel te nemen aan een enquête. De prijstrekking kan worden gefaciliteerd door een derde partij. Om deel te nemen aan de prijstrekking, moet u uw naam en contactgegevens, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en adres, verstrekken aan Maxeon en/of de derde partij die de prijstrekking faciliteert. De prijstrekking kan een kosteloze prijstrekking zijn waarvoor geen deelname aan de enquête vereist is. Zodra de prijstrekking is gesloten, wordt/worden de winnaar(s) willekeurig gekozen uit de inzendingen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de prijstrekking. Met de winnaar(s) wordt rechtstreeks contact opgenomen door Maxeon of de derde partij, zodat er regelingen kunnen worden getroffen om de prijs bij u te bezorgen.

 10. Vacaturewebsite: Wanneer u solliciteert naar een baan bij Maxeon via onze digitale platforms of https://careers.maxeon.com/, moet u onze verklaring inzake gegevensprivacy voor werknemers en kandidaten erkennen en ermee instemmen. Als u geen toegang krijgt tot deze webpagina, vraag dan een kopie aan door contact op te nemen met askHR@maxeon.com. De informatie die in het sollicitatieproces wordt verzameld, omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende.

  1. Uw persoonlijke informatie: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, taal, verblijfsstatus, werkvergunning of staatsburgerschap, soort werkvergunning, nationaliteit en rijbewijsgegevens. We kunnen ook gevoelige en/of andere demografische informatie verzamelen, zoals medische of gezondheidsinformatie (met inbegrip van vaccinatiestatus en testresultaten) en/of uw ras of etnische afkomst.

  2. Informatie over opleiding en talentmanagement: Materiaal dat verband houdt met de werving en de sollicitatie (cv, brieven, ervaring, opleiding, transcripties of andere informatie die u ons verstrekt), gegevens die u verstrekt tijdens een sollicitatiegesprek of screening, referentie- en gespreksnotities, technische vaardigheden, professionele certificeringen of registraties, taalbeheersing en opleidingsdossiers en certificeringen.

  3. Nalevingsgerelateerde informatie: Alle informatie die voor ons nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en de verzoeken en aanwijzingen van wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen (zoals kinderbijslag en informatie over schuldbetalingen).

 11. Gezondheidsinformatie: We kunnen gezondheidsinformatie van u verzamelen, met inbegrip van informatie over vaccins en contactopsporing, zoals toegestaan door de lokale wetgeving om te voldoen aan lokale regelgeving, om de verspreiding van ziekten te beperken en/of in overeenstemming met maatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.

 12. Toestemming: We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor elk ander doel waarvoor u toestemming geeft (met inbegrip van alle doeleinden die in dit beleid worden vermeld).

 13. Combineren van informatie die we verzamelen: We kunnen alle informatie die we van of over u verzamelen, combineren en gebruiken op de manier die wordt beschreven in dit beleid.

We verzamelen de bovenstaande informatie van u, ook wanneer u op persoonlijke titel optreedt namens een derde partij die u vertegenwoordigt (bijvoorbeeld als werknemer, contractant of vertegenwoordiger).

We vragen geen gevoelige informatie over u (zoals gezondheid of medische geschiedenis, etniciteit, politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen, vakbondslidmaatschap, seksuele voorkeuren enz.) en u dient dergelijke informatie niet aan ons te verstrekken, behalve wanneer dergelijke informatie vereist is om redelijke aanpassingen te bieden of te voldoen aan lokale regelgeving, om de verspreiding van ziekten te beperken en/of in overeenstemming met maatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.

Waar mogelijk zullen we u in staat stellen anoniem of onder pseudoniem met Maxeon om te gaan, maar in veel gevallen is het praktisch niet uitvoerbaar om op deze manier te communiceren. Als u ervoor kiest om sommige van uw persoonsgegevens niet te verstrekken, kan dit ervoor zorgen dat wij onze producten of diensten niet aan u kunnen leveren of u niet het serviceniveau kunnen bieden dat u normaal van ons zou verwachten.

 1. Persoonsgegevens die we verzamelen op de digitale platforms

De digitale platforms en onze e-mails waarmee u mogelijk interactie hebt, gebruiken cookies, pixeltags, analysetools en andere vergelijkbare technologieën om informatie te verzamelen over uw apparatuur, browse-acties en patronen. Bij het openen of gebruiken van de digitale platforms verzamelen deze technologieën de volgende informatie over u van uw browser of apparaat: uw IP-adres, bezochte pagina's, bekeken video's, aangeklikte links, ontvangen, geopende of gebruikte e-mails, gedownloade documenten, tijd besteed op de website, geografische locatie, apparaattype, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw browser.

Gegevensanalyse: We kunnen externe dienstverleners voor gegevensanalyse, zoals Google Analytics, gebruiken om het webverkeer op verschillende delen van onze digitale platforms te meten, zodat we die kunnen verbeteren. Google Analytics, dat anoniem gebruikers volgt die JavaScript hebben ingeschakeld, gebruikt technische hulpmiddelen zoals first-party cookies en JavaScript-code om informatie te verzamelen over uw interacties met onze digitale platforms. De trackinginformatie kan gedetailleerde gegevens bevatten over wat u doet op onze digitale platforms, zoals de webpagina's die u bezoekt en voor hoe lang en de websites die u direct voor en na uw bezoek aan onze digitale platforms hebt bezocht. Daarnaast worden first-party cookies (zoals de Google Analytics-cookie) en third-party cookies (zoals de dubbelklikcookie) gebruikt om te rapporteren hoe uw advertentieweergaves, gebruik van advertentieservices en andere interacties verband houden met bezoeken aan onze digitale platforms. We gebruiken informatie van Google Analytics om onze digitale platforms te beheren en bij te werken, te beoordelen of onze gebruikers overeenkomen met de verwachte demografische gegevens en te bepalen hoe belangrijke doelgroepen door de inhoud navigeren. Met inachtneming van de voorwaarden van zijn privacybeleid kan Google informatie bewaren en gebruiken die is verzameld tijdens uw gebruik van de Google Analytics-informatie die openbaar wordt gemaakt en gedeeld wordt. Google Analytics biedt websitebezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat Google de door de Google Analytics-cookie gegenereerde gegevens vastlegt, verwerkt en gebruikt. U kunt zich afmelden door de browser-plug-in die beschikbaar is via Google te downloaden en te installeren via de volgende link: http://tools.google.com/‌dlpage/gaoptout.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie, zoals hoe u ons gebruik van cookies en met cookies vergelijkbare technologieën kunt beheren.

De digitale platforms bevatten links naar andere websites van derden. Als u een link naar een van die websites van derden volgt, houd er dan rekening mee dat deze een eigen beleid en werkwijzen op het gebied van privacy hebben. Maxeon aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het beleid van websites van derden of het verzamelen, gebruiken, openbaar maken of beheren van uw persoonsgegevens. Controleer dit beleid voordat u persoonsgegevens verstrekt aan websites van derden.

 1. Persoonsgegevens die Maxeon van derden ontvangt

 1. Derden met wie wij een relatie hebben: Maxeon kan uw persoonsgegevens ontvangen van derden waarmee wij een relatie hebben, met inbegrip van onze geautoriseerde onafhankelijke distributeurs, in verband met uw aankoop van een Maxeon-systeem, bijvoorbeeld een garantieregistratie.

 2. Aankoop van persoonsgegevens van niet-gelieerde derden: Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan Maxeon ervoor kiezen om uw persoonsgegevens te kopen van derden, bijv. van leadgenerators. Maxeongebruikt uw informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (en met uw toestemming, indien vereist), om te bepalen of u geïnteresseerd bent in de aanschaf van een product of dienst van Maxeon, of dat product of die dienst geschikt voor u is en of het mogelijk interessant voor u is om Maxeon-installateur of -distributeur te worden.

 3. Verwijzingsprogramma's: Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen we uw persoonsgegevens van derden ontvangen als onderdeel van een verwijzingsprogramma, met inbegrip van onze programma's en aanbiedingen "Refer a Friend" of "Friends and Family". Dit kunnen programma's zijn die worden aangeboden door uw werkgever, handelsgroepen of affiliatiegroepen. Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw interesse in een product van Maxeon vast te stellen. Als u ons persoonsgegevens verstrekt over een derde die een persoon is, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen om ons de informatie te geven en diegene informeren dat u de informatie aan ons hebt verstrekt.

 4. Informatie op de website van derden: Sommige van onze applicaties maken gebruik van gegevens, waaronder afbeeldingen, van websites of databases van derden, inclusief 'Google Earth'-afbeeldingen die zijn opgenomen in onze functies 'design a system' of 'estimator' of informatie die ons door uw nutsbedrijf met uw toestemming is verstrekt. We kunnen ook openbaar beschikbare informatie over u verzamelen op social media of openbaar beschikbare websites, bijvoorbeeld over uw functie binnen een bedrijf. Waar nodig zullen we uw toestemming vragen om deze gegevens te verzamelen.

 5. Links naar sites van derden: Als u een link naar websites van derden volgt of een website van een externe dienstverlener gebruikt, houd er dan rekening mee dat deze mogelijk een eigen beleid en werkwijzen op het gebied van privacy hebben. Maxeon aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het beleid van dergelijke derden of de verwerking van uw persoonsgegevens door hen. Controleer dit beleid voordat u persoonsgegevens verstrekt aan sites van derden.

 1. Bewakingsgegevens: Persoonsgegevens die Maxeon ontvangt door het bewaken van uw fotovoltaïsche systeem

Voor zover u een Maxeon fotovoltaïsch (PV) systeem heeft met bewakingsfunctionaliteit, zullen Maxeon en dienstverleners van Maxeon die betrokken zijn bij bewakingsactiviteiten, uw bewakingsgegevens ontvangen. Onder bewakingsgegevens vallen bijvoorbeeld een accountnaam of identificatiecode die aan u of uw PV-systeem is gekoppeld, samen met gegevens die zijn verzameld door bewakingsproducten die zijn gekoppeld aan u en de locatie van uw PV-systeem, met inbegrip van informatie over afgenomen en opgewekte energie, informatie over energieverbruik, informatie over batterijopslag , foutgegevens, een precieze geografische locatie of adres, informatie over de inkomsten van nutsbedrijven en hardware- en software-informatie. We kunnen deze gegevens rechtstreeks van u of uw PV-systeem ontvangen, of indirect via een derde partij die bewakingsdiensten of -apparatuur levert die bij uw PV-systeem zijn inbegrepen. De gegevens kunnen worden weergegeven via onze digitale platforms, inclusief onze bewakingswebsite en -applicaties. We kunnen deze gegevens delen met derden bij het leveren van bewakings- en rapportagediensten aan u. Deze derden zijn onder meer de fabrikanten van bewakingsapparatuur, bewakingsdienstverleners, systeeminstallateurs, dealers, operationele en onderhoudsbedrijven, regelgevende overheidsinstanties en nutsbedrijven. We kunnen gegevens ook in geaggregeerde vorm (in een vorm waarin de bron niet kan worden achterhaald) verstrekken of verkopen aan derden die niet zijn aangesloten op het bewakingssysteem, zoals overheidsinstanties en onderzoeksbureaus. Voor meer informatie over ons gebruik van uw gegevens en onze digitale platforms verwijzen wij u naar onze gebruiksvoorwaarden.

4.  Doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens of andere informatie die we verzamelen om de zakelijke relatie die we met u hebben te vergemakkelijken, om te voldoen aan onze wettelijke en financiële verplichtingen en om onze legitieme zakelijke belangen na te streven. Onze doeleinden voor het gebruik van uw persoonsgegevens staan hieronder vermeld.

 1. Met u communiceren op grond van onze relatie

Om de digitale platforms te bedienen en u de interactieve functies, informatie, producten, diensten of ondersteuning te kunnen leveren die u aanvraagt.

Om u (individueel of in uw professionele hoedanigheid als gemachtigd vertegenwoordiger van een bedrijf of organisatie) de informatie, producten, diensten, ondersteuning of transacties te verstrekken of te leveren die u bij ons hebt aangevraagd, inclusief via de digitale platforms of op een handelsbeurs of soortgelijk evenement, zoals informatie over Maxeon, een consult/offerte bij Maxeon of een erkende installateur of onafhankelijke distributeur van Maxeon (indien beschikbaar), abonnementen op blogs of nieuwsbrieven of onze tools voor het berekenen/inschatten van energiebesparingen, om uw bestelling te verwerken, te leveren en/of dergelijke producten en gerelateerde diensten te installeren, inclusief productonderhoud, productveiligheidskennisgevingen en garantieservice, indien van toepassing, en om bewakingsdiensten te verlenen.

Als u uw informatie hebt verstrekt aan een distributeur of installateur die ervoor kiest om uw persoonsgegevens aan ons bekend te maken, om vervolgens productgarantieregistratie en service te bieden, en ook om u enquêtes te verstrekken over uw ervaringen met de aankoop en installatie van producten en uw algehele tevredenheid over onze producten.

Om met u in contact te blijven over uw aankoop van onze producten en diensten, inclusief het verstrekken van productrisicomeldingen en garantieservice.

Om contact met u te houden met betrekking tot uw registraties op digitale platforms en om onze wettelijke verplichtingen en rechten af te dwingen, waaronder onze gebruiksvoorwaarden .

Om, indien van toepassing, onze contractuele rechten af te dwingen (zoals het innen van schulden).

Wanneer u uw persoonsgegevens met betrekking tot een sollicitatie hebt ingediend, om uw sollicitatie te verwerken en te evalueren.

Om uw identiteit te valideren in uw interacties met ons en om fraude te monitoren, op te sporen en te voorkomen.

 1. U marketingmateriaal sturen of u betrekken bij evenementen

Om onze producten en diensten rechtstreeks aan u op de markt te brengen en, indien van toepassing, mogelijkheden te bieden voor installateurs en distributeurs, zoals via sms, telefoon, e-mail, fax, post, sociale media en/of andere geschikte communicatiekanalen, in overeenstemming met eventuele toestemmingsvereisten.

Om meer informatie over u te verzamelen uit bronnen van derden. We kunnen uw e-mailadres bijvoorbeeld gebruiken om informatie te verzamelen over de sociale netwerken en andere webservices waarop u zich abonneert, met het oog op voor analyse of personalisatie om onze producten, diensten, marketingactiviteiten en de digitale platforms te verbeteren.

Om uw deelname aan en onze administratie van evenementen, waaronder prijsvragen, promoties of campagnes, te vergemakkelijken.

 1. Voor interne bedrijfsvoering

Als we telefonisch met u communiceren, kunnen we ons gesprek opnemen en bijhouden om ons personeel te trainen en om een hoge kwaliteit van klantenservice te garanderen.

Voor productontwikkeling en om onze producten, diensten, digitale platforms en de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te verbeteren, voeren we marktonderzoek en -enquêtes uit, interne marketinganalyse, consumentenprofileringsactiviteiten, analyse van consumentenpatronen en -keuzes, evenals planning en analyse van statistische trends in relatie tot ons aanbod aan producten en diensten.

Om beter te begrijpen hoe u de digitale platforms gebruikt en om statistische rapporten te produceren over de totale website-activiteit.

Om patronen en trends te identificeren met betrekking tot uw gebruik van de digitale platforms zodat we het ontwerp en de werking van de digitale platforms en uw browse-ervaring kunnen verbeteren en fraude op de digitale platforms kunnen monitoren, opsporen en voorkomen.

Om geaggregeerde analyses uit te voeren en bedrijfsinformatie te ontwikkelen waarmee we kunnen handelen, beschermen, weloverwogen beslissingen kunnen nemen en kunnen rapporteren over de prestaties van ons bedrijf en de effectiviteit van onze marketingactiviteiten kunnen verbeteren.

Van tijd tot tijd kunnen we de browse-informatie die we van bezoekers hebben verzameld in totaal vrijgeven, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van de digitale platforms.

Om onze contractuele relaties met verkopers, leveranciers en andere derde partijen waarmee we zaken doen, te beheren.

 1. Voor wettelijke naleving

We gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan internationale wetten en rapportageverplichtingen die van toepassing zijn op beursgenoteerde bedrijven, inclusief die met betrekking tot de detectie, preventie en monitoring van fraude, anticorruptie en witwassen van geld, inclusief Know-Your-Customer.

 1. Met uw toestemming

Als u ermee instemt om direct marketing van andere bedrijven te ontvangen, kunnen we uw e-mailadres en andere contactgegevens aan andere bedrijven vrijgeven, zodat zij rechtstreeks contact met u kunnen opnemen over hun producten en diensten.

Indien u akkoord bent gegaan, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u informatie te sturen over onze producten en diensten en die van geselecteerde derden per post, fax, telefoon, e-mail, sms en/of via sociale netwerken en andere internetdiensten waarop u zich abonneert. Waar wettelijk vereist, zullen we uw toestemming vragen op het moment dat we uw persoonsgegevens verzamelen om een van deze soorten marketing uit te voeren.

5. Rechtsgronden voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Voor personen die zich in Europa bevinden (inclusief de Europese Economische Ruimte, het VK en Zwitserland), geeft de volgende tabel een overzicht onze rechtsgronden voor het verwerken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit beleid.

Doel

Zie bovenstaande beschrijvingen voor meer details

Wettelijke basis

 

Met u communiceren op grond van onze relatie

Onze legitieme belangen om, indien van toepassing, de digitale platforms aan u te leveren, waarbij we onze contractuele rechten en de Gebruiksvoorwaarden afdwingen, u te voorzien van de gevraagde informatie, producten, diensten, ondersteuning of transacties, de klantrelatie te onderhouden en te verbeteren, en, indien van toepassing, uw sollicitatie in overweging te nemen of u in dienst te nemen.

Ons legitieme belang en onze wettelijke verplichtingen om u te informeren over eventuele risico's die verband houden met de producten of diensten die wij leveren.

Om precontractuele en contractuele verplichtingen tussen u en ons aan te gaan en uit te voeren.

Ons legitieme belang bij het monitoren, detecteren en voorkomen van fraude.

Om u marketingmateriaal te sturen of in verband met uw deelname aan evenementen

Ons legitieme belang om ons bedrijf te ontwikkelen.

Wanneer we uw informatie verkrijgen van niet-gelieerde derden, met uw toestemming.

Voor interne bedrijfsvoering

Ons legitieme belang bij het ontwikkelen van onze medewerkers en ons aanbod aan producten en diensten.

Voor wettelijke naleving

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Met uw toestemming

De verwerking is gebaseerd op uw toestemming en u kunt deze op elk moment intrekken door schriftelijk contact met ons op te nemen.


 

6.  Directe marketingcommunicatie en uitschrijven of afmelden

We kunnen u marketingcommunicatie sturen, inclusief e-mailcommunicatie over onze producten en diensten, u uitnodigen voor onze evenementen of anderszins met u communiceren voor directmarketingdoeleinden, op voorwaarde dat we dit doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van eventuele toestemmingsvereisten. U kunt zich op elk moment afmelden.

We zullen een optie bieden om u uit te schrijven of af te melden voor verdere berichten over elektronische marketingcommunicatie die naar u worden verzonden, of u kunt zich afmelden door contact met ons op te nemen .

7. Gebruik van interactieve functies en kennisgevingen van inbreuk op het auteursrecht

Op de digitale platforms kunnen interactieve forums, blogs, message boards, chatrooms, enz. worden gebruikt. Tenzij duidelijk anders aangegeven, kan alle informatie die u plaatst, worden bekeken door anderen en/of het grote publiek. We raden u aan uw gezond verstand te gebruiken, de gebruiksvoorwaarden na te leven en geen persoonsgegevens over uzelf bekend te maken waarvan u niet wilt dat andere gebruikers hiervan op de hoogte zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van die informatie door andere gebruikers of anderen die kennis nemen van de persoonsgegevens.

8.  Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens delen met vertrouwde derde partijen of in andere gevallen, waaronder indien wettelijk vereist. We zullen contractuele of andere middelen gebruiken (zoals Bindende bedrijfsregels ("BCR's")), om persoonsgegevens die aan derden worden vrijgegeven waar nodig te beschermen om ervoor te zorgen dat de ontvanger de persoonsgegevens vertrouwelijk houdt en deze niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het uitvoeren van de diensten.

 1. Gerelateerde entiteiten: We delen persoonsgegevens die we verzamelen met aan Maxeon gerelateerde entiteiten om onze producten en diensten te leveren en voor interne zakelijke administratieve doeleinden.

 2. Zakelijke partners: We delen persoonsgegevens met zakelijke partners, met inbegrip van onafhankelijke distributeurs of installateurs, om onze producten en diensten te leveren.

 3. Dienstverleners: We delen persoonsgegevens met dienstverleners die: (1) namens ons informatie verwerken; (2) infrastructuur, producten of diensten aan ons of namens ons leveren of ons helpen ons bedrijf te runnen of te verbeteren, met inbegrip van mailingdiensten en print-, archiverings- en contractbeheerdiensten; (3) met ons deelnemen aan de levering, het onderhoud of de exploitatie van de digitale platforms, met inbegrip van toepassing, ontwikkeling en technische ondersteuning, verwerking, opslag, hosting en gegevensanalyse; en (4) u informatie, producten en/of diensten verstrekken met betrekking tot uw Maxeon-systeem of wanneer dit nodig is, u informatie, producten of diensten verstrekken.

 4. Onze professionele adviseurs: We delen persoonsgegevens met onze professionele adviseurs (zoals advocaten, accountants of auditors) voor zover dat redelijkerwijs vereist is.

 5. Uw vertegenwoordigers: We delen persoonsgegevens met alle personen die namens u optreden, waaronder de door u benoemde personen, executeurs, trustees en wettelijke vertegenwoordigers.

 6. Zakelijke transacties: In het geval dat we een transactie aangaan of voornemens zijn aan te gaan die onze bedrijfsstructuur verandert, zoals een verkoop, reorganisatie, fusie, joint venture, wijziging van zeggenschap of andere vervreemding van alle of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen, kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden om de transactie te vergemakkelijken en/of te voltooien.

 7. Preventie van schade: We kunnen persoonsgegevens die we over u verzamelen vrijgeven aan de noodzakelijke autoriteiten als we denken dat u misbruik heeft gemaakt van een dienst die door ons wordt aangeboden via de digitale platforms of anderszins door deze te gebruiken om andere computersystemen aan te vallen of om ongeoorloofde toegang te krijgen tot een ander computersysteem, om u bezig te houden met spammen of anderszins onrechtmatig handelen of de gebruiksvoorwaarden te schenden.

 8. Volgens de wet, om rechten te beschermen en te voldoen aan ons beleid: We geven uw persoonsgegevens vrij indien dit vereist of geautoriseerd is door de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wanneer: (1) we hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld in reactie op een dagvaarding of gerechtelijk bevel (binnen- of buitenlands) of een onderzoek door toezichthouders waar ook ter wereld; (2) wij van mening zijn, naar eigen goeddunken, dat vrijgave redelijkerwijs noodzakelijk is om te beschermen tegen fraude, of om de contractuele of eigendomsrechten of andere rechten van ons of andere gebruikers, derden of het grote publiek te beschermen; of (3) wij van mening zijn dat u de digitale platforms hebt misbruikt door deze te gebruiken om andere systemen aan te vallen of om ongeautoriseerd toegang te krijgen tot een ander systeem, om spam te versturen of anderszins toepasselijke wetgeving te overtreden.

9.  Veiligheid

We slaan uw persoonsgegevens op verschillende manieren op, zowel op papier als in elektronische vorm, zowel in onze eigen gebouwen als met de hulp van onze dienstverleners.

We nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen en implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Waar van toepassing omvat dit, zonder beperking, het volgende: up-to-date antivirusbescherming, versleuteling en het vrijgeven van persoonsgegevens, zowel intern als aan onze geautoriseerde externe dienstverleners en vertegenwoordigers, uitsluitend op basis van 'need-to-know'. Derden die diensten verlenen met betrekking tot onze informatietechnologiesystemen, worden ook verplicht om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Geen enkele gegevensoverdracht via internet of vanaf een website kan echter gegarandeerd worden beveiligd tegen indringing. Daarom kunnen we, hoewel we redelijke inspanningen leveren om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming, de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de digitale platforms of de door ons opgeslagen informatie moet onmiddellijk aan ons worden gemeld door een e-mail te sturen naar customers@maxeon.com.

Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden opgeslagen op onze beveiligde servers (en de beveiligde servers van onze dienstverleners), geopend en gebruikt in overeenstemming met ons beleid en onze normen inzake beveiliging (en het beleid en de normen inzake beveiliging van onze dienstverleners). Wanneer we u een wachtwoord en/of gebruikersnaam hebben gegeven (of u dit zelf hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van de digitale platforms, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord en/of deze gebruikersnaam en voor het naleven van alle andere beveiligingsprocedures waarover we u informeren. We vragen u een wachtwoord nooit met iemand anders te delen.

10.  Bewaring en gebruik van uw persoonsgegevens buiten uw rechtsgebied

Uw persoonsgegevens kunnen worden geopend door personeel of leveranciers in, overgedragen naar en/of opgeslagen op een bestemming buiten Singapore of uw rechtsgebied, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk van een lagere standaard is dan in Singapore of uw rechtsgebied. We slaan de informatie die we verzamelen via de digitale platforms en andere bronnen (zoals onze callcenters voor klantenservice) op gecentraliseerde computersystemen op die door of namens Maxeon worden gehost. Sommige van deze systemen bevinden zich buiten Singapore en buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waaronder in de Verenigde Staten en de Filippijnen.

In deze landen kunnen andere wetten en nalevingsvereisten voor gegevensbescherming gelden dan de wetten en nalevingsvereisten die van toepassing zijn in Singapore of in uw rechtsgebied. In dergelijke gevallen heeft Maxeon leveranciers ingeschakeld die United States Privacy Shield-gecertificeerd zijn en/of zich er anderszins aan hebben verbonden dergelijke informatie te beschermen in overeenstemming met de normen in Singapore en de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, indien van toepassing.

Bovendien is elk van de operationele dochterondernemingen van Maxeon een overeenkomst voor gegevensoverdracht binnen de groep aangegaan op basis waarvan modelcontractbepalingen geïmplementeerd worden; een dergelijke overeenkomst voor gegevensoverdracht binnen de groep biedt adequate bescherming aan de stromen van persoonlijke informatie binnen de groepsentiteiten van Maxeon over de hele wereld, zelfs wanneer Maxeon-ondernemingen zijn gevestigd in landen waar het niveau van gegevensbescherming niet in overeenstemming wordt geacht met het niveau dat wordt geboden door gegevensbescherming onder de gegevensbeschermingswetten in de Europese Unie. De geïmplementeerde modelcontractbepalingen kunnen op verzoek worden verkregen door ons een e-mail te sturen op data-protection@maxeon.com.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming bewaren we uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Bepaalde transactiegegevens, diensten en correspondentie, zoals die met betrekking tot uw aankoop van of de garantie op uw Maxeon-producten, kunnen worden bewaard totdat de termijn voor claims met betrekking tot de transactie is verstreken of om te voldoen aan wettelijke vereisten met betrekking tot het bewaren van dergelijke persoonsgegevens, en vervolgens gearchiveerd in overeenstemming met wettelijke vereisten, d.w.z. met wettelijke beperkingsvereisten. Bepaalde persoonsgegevens, inclusief die van personen die persoonsgegevens aan Maxeon verstrekken, maar die binnen twee jaar na het eerste contact met Maxeon geen producten of diensten van Maxeon kopen, worden twee jaar na de datum van het eerste contact met Maxeon verwijderd of anderszins gearchiveerd.

11.  Wijzigingen in het beleid

We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in onze werkwijzen en dit beleid. De "Ingangsdatum" (laatst bijgewerkt) bovenaan deze pagina vertelt u wanneer het beleid voor het laatst is herzien. Alle wijzigingen in dit beleid worden van kracht wanneer we de herziene versie van dit beleid beschikbaar maken op onze website www.maxeon.com en de links naar het beleid op de digitale platforms bijwerken. We zullen u geen bericht sturen over de wijziging. Het is daarom belangrijk dat u regelmatig onze websites, www.maxeon.com en de digitale platforms controleert op eventuele wijzigingen die van invloed zijn op dit beleid. U wordt geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met elke gewijzigde versie van dit beleid als u de digitale platforms of onze diensten blijft gebruiken nadat wijzigingen hebben plaatsgevonden op grond van deze paragraaf.

12.  Uitoefening van uw rechten (op grond van de PDPA)

Voor zover de PDPA van toepassing is op uw persoonsgegevens, kunt u de volgende rechten uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen via data-protection@maxeon.com, onder vermelding van uw volledige naam, contactgegevens en de details van uw verzoek. Maxeon behoudt zich het recht voor om aanvullende verificatie van uw identiteit te vragen en kan in bepaalde gevallen uw verzoek afwijzen als uw verzoek of identiteit niet kan worden geverifieerd of zoals anderszins toegestaan door de wet. 

 1. Toegang: U hebt het recht op toegang tot, inzage in en het aanvragen van een kopie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, behoudens bepaalde uitzonderingen. Voor een verzoek om inzage in persoonsgegevens zullen wij u binnen vijfenveertig (45) dagen na het verzoek de relevante persoonsgegevens verstrekken. Als een verzoek niet binnen het bovenstaande tijdsbestek kan worden voltooid, zullen we u op de hoogte brengen van de redelijkerwijs snelst mogelijke tijd waarin we zullen reageren.

 2. Correctie of verwijdering van persoonsgegevens: U kunt verzoeken om correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Maxeon behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens niet te wijzigen of te verwijderen wanneer het bijhouden ervan als juist of noodzakelijk wordt beschouwd. We behouden ons het recht voor om wettelijke bevestiging van wijzigingen te vragen. We vertrouwen erop dat u ons nauwkeurige informatie verstrekt, zoals tijdige mededeling van eventuele correcties van of wijzigingen in die informatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het vertrouwen op of gebruiken van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens wanneer u dergelijke persoonsgegevens hebt verstrekt en/of ons niet hebt geïnformeerd over eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens.

 3. Intrekken van toestemming: Als u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van uw informatie, kunt u (in bepaalde gevallen) die toestemming op elk moment intrekken, wat geen invloed heeft op de rechtmatigheid van het verzamelen, gebruiken of vrijgeven voordat uw toestemming werd ingetrokken. We zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn na ontvangst van het verzoek verwerken.

 4. Klachten: Als u een klacht of opmerking heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of over de mate waarin wij voldoen aan de PDPA, neem dan contact met ons op .

 5. Vergoedingen: Afhankelijk van de aard van het werk dat nodig is om uw toegangsverzoek te verwerken, kunnen we een vergoeding rekenen als compensatie voor onze administratieve kosten. Dit wordt per geval beoordeeld door onze functionaris voor gegevensbescherming. Wanneer een dergelijke vergoeding wordt opgelegd, zullen we u een schriftelijke schatting van de vergoeding doen toekomen. We zullen uw verzoek alleen in behandeling nemen als u akkoord gaat met de betaling van de vergoeding. Deze is verschuldigd voordat informatie wordt vrijgegeven. In bepaalde gevallen kunnen we een aanbetaling van u verlangen voordat we het toegangsverzoek verwerken. Als een aanbetaling vereist is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld wanneer we u de schriftelijke schatting van de vergoeding verstrekken, indien van toepassing.

13.  Uitoefening van uw rechten (Europese personen)

Op grond van de AVG, de VK AVG en de Zwitserse gegevensbeschermingsautoriteit heeft u mogelijk de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

 1. Toegang – U kunt vragen om inzage in de persoonsgegevens die Maxeon over u bewaart. Maxeon kan uw identiteit en toegangsrechten valideren. We kunnen u kosten in rekening brengen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens. Wij zullen u vooraf informeren over een vergoeding. Toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten kunnen ons ervan weerhouden sommige of alle persoonsgegevens die we over u bewaren, vrij te geven. Sommige persoonsgegevens zijn mogelijk vernietigd, gewist of geanonimiseerd. Wanneer we u uw persoonsgegevens niet kunnen verstrekken, zullen we u vertellen waarom, behoudens wettelijke of regelgevende beperkingen.

 2. Correctie of verwijdering van persoonsgegevens – U kunt verzoeken om correctie of verwijdering van de gegevens die wij over u bewaren. Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens niet te wijzigen of te verwijderen waarvan wij het bijhouden ervan als juist of noodzakelijk beschouwt. We behouden ons het recht voor om wettelijke bevestiging van wijzigingen te vragen. Als persoonsgegevens onjuist zijn, zullen we deze herzien en, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen of kosten met zich meebrengt, vertegenwoordigers, dienstverleners of andere derde partijen informeren die onjuiste informatie hebben gekregen, zodat de gegevens in hun bezit kunnen worden bijgewerkt.

 3. Intrekking van toestemming – Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u (in bepaalde gevallen) die toestemming op elk moment intrekken, wat geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voordat uw toestemming werd ingetrokken.

 4. Bezwaar tegen verwerking – U kunt (in bepaalde gevallen) het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief profilering, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Wanneer profilering verband houdt met direct marketing heeft u altijd het recht om bezwaar te maken.

 5. Beperking van verwerking – U hebt het recht om in bepaalde gevallen een beperking van de verwerking te verkrijgen, zoals bepaald door de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 6. Gegevensoverdraagbaarheid – U hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een contract. Indien technisch haalbaar, hebt u ook het recht om ons te vragen deze door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 7. Klachten – U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, als u van mening bent dat Maxeon niet heeft voldaan aan de eisen van de verordening met betrekking tot uw persoonsgegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen via data-protection@maxeon.com, onder vermelding van uw volledige naam, contactgegevens, de details van uw verzoek en een kopie van uw identiteitsbewijs. Maxeon behoudt zich het recht voor om aanvullende verificatie van uw identiteit te vragen.

14.  Informatie voor inwoners van Californië (CCPA)

Uitsluitend voor consumenten in Californië hebben persoonsgegevens de betekenis van "persoonlijke informatie" in de CCPA en omvatten geen informatie die is vrijgesteld van de CCPA. Als u een Californische consument bent, kunt u de volgende rechten uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen via data-protection@maxeon.com, onder vermelding van uw volledige naam, contactgegevens en de details van uw verzoek. Maxeon behoudt zich het recht voor om aanvullende verificatie van uw identiteit te vragen en kan in bepaalde gevallen uw verzoek afwijzen als uw verzoek of identiteit niet kan worden geverifieerd of zoals anderszins toegestaan door de wet.

Als u een derde aanwijst om namens u op te treden, dan moet die derde partij zijn geregistreerd bij de Secretary of State van Californië en moet deze beschikken over een geldig schriftelijk bewijs van machtiging van u om namens u op te treden, zoals een geldig ondertekende volmacht of andere schriftelijke, notariële documentatie die aan Maxeon moet worden overlegd. Maxeon kan verzoeken van derden die dergelijke documentatie niet kunnen overleggen, weigeren.

Zodra we een verzoek ontvangen, verifiëren en bevestigen, zullen we binnen vijfenveertig (45) dagen na het verzoek op het verzoek antwoorden en, indien van toepassing, gegevens verstrekken die betrekking hebben op de periode van 12 maanden voorafgaand aan de datum van het verzoek. Als een verzoek niet binnen het bovenstaande tijdsbestek kan worden beantwoord, zullen we u op de hoogte brengen van de redelijkerwijs snelst mogelijke tijd waarin we zullen reageren.

 1. Recht om te verzoeken om vrijgave: U hebt het recht om te verzoeken om vrijgave van de categorieën persoonsgegevens die Maxeon voor zakelijke doeleinden over u heeft verzameld, verkocht of vrijgegeven en de categorieën van derden aan wie de persoonsgegevens zijn verkocht of vrijgegeven. Bovendien hebt u het recht om te verzoeken om vrijgave van specifieke informatie. Als Maxeon uw persoonsgegevens aan een derde partij vrijgeeft en daarmee waarde overbrengt, kan een dergelijke vrijgave worden beschouwd als een "verkoop" onder de CCPA (Cal. Civ. Code 1798.140(t)(1), ook al wordt er geen geldelijke waarde uitgewisseld. Hieronder vindt u een volledige lijst van de informatie die u in uw verzoek kunt opnemen.

  1. Categorieën persoonsgegevens die Maxeon over u heeft verzameld.

  2. Categorieën bronnen waaruit Maxeon de persoonsgegevens heeft verzameld.

  3. Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van de persoonsgegevens.

  4. De categorieën derden met wie Maxeon persoonsgegevens deelt.

  5. De specifieke persoonsgegevens die Maxeon over u heeft verzameld. U hebt het recht om deze informatie in een draagbaar en gemakkelijk bruikbaar formaat te ontvangen.

  6. De categorieën persoonsgegevens die Maxeon voor zakelijke doeleinden over u heeft openbaargemaakt.

  7. De categorieën persoonsgegevens die Maxeon over u heeft verkocht, evenals de categorieën derden aan wie Maxeon de informatie heeft verkocht.

 2. Recht op afmelden voor verkoop: U hebt het recht om u af te melden voor de verkoop van uw persoonsgegevens aan derden.

 3. Recht op verwijdering: U hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van al uw persoonsgegevens die we van u hebben verzameld en bewaard, behoudens bepaalde uitzonderingen, zoals wanneer de verwijdering problemen zou veroorzaken bij de voltooiing van een transactie of de naleving van een wettelijke verplichting.

 4. Recht op non-discriminatie: Maxeon zal u niet discrimineren (bijv. door u goederen of diensten te weigeren of goederen of diensten van een ander niveau, kwaliteit of prijs te leveren) in verband met het uitoefenen van uw rechten onder de CCPA.

In de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van dit beleid hebben we uw persoonsgegevens vrijgegeven of mogelijk vrijgegeven aan de volgende categorieën derden. De onderstaande categorieën zijn gedefinieerd in de CCPA.

Categorieën persoonsgegevens

Persoonlijke informatie onder de CCPA

Categorieën derden

Identificatiegegevens naam, adres, e-mail, apparaat- of gebruikersidentificatie, cookie, pixeltag, telefoonnummer, IP-adres, andere identificatiegegevens enz.

Bedrijven uit de Maxeon-groep
aangesloten bedrijven en dochterondernemingen van Maxeon

Zakelijke partners
onafhankelijke distributeurs, installateurs, bouwers en ontwikkelaars

Aanbieders van gegevensanalyse

Dienstverleners
professionele of technische dienstverleners, externe auditors en advocatenkantoren, financiële dienstverleners enz.

Nutsbedrijven en aanverwante instanties

Andere persoonlijke informatie onder Cal. Civ. Code § 1798.80

handtekening, burgerservicenummer, rijbewijsnummer, verzekeringspolisnummer, financiële informatie, gegevens over dienstverband enz.

Bedrijven uit de Maxeon-groep
aangesloten bedrijven en dochterondernemingen van Maxeon

Zakelijke partners
onafhankelijke distributeurs, installateurs, bouwers en ontwikkelaars

Dienstverleners
professionele of technische dienstverleners, externe auditors en advocatenkantoren, financiële dienstverleners enz.

Nutsbedrijven en aanverwante instanties

Beschermde classificaties

geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, militaire en veteranenstatus enz.

Bedrijven uit de Maxeon-groep
aangesloten bedrijven en dochterondernemingen van Maxeon

Dienstverleners
professionele of technische dienstverleners, externe auditors en advocatenkantoren, financiële dienstverleners enz.

Nutsbedrijven en aanverwante instanties

Commerciële informatie

gegevens over producten en diensten die worden overwogen, gekocht of onderhouden enz.

Bedrijven uit de Maxeon-groep
aangesloten bedrijven en dochterondernemingen van Maxeon

Zakelijke partners
onafhankelijke distributeurs, installateurs, bouwers en ontwikkelaars

Aanbieders van gegevensanalyse

Dienstverleners
professionele of technische dienstverleners, externe auditors en advocatenkantoren, financiële dienstverleners enz.

Nutsbedrijven en aanverwante instanties

Online activiteit

browse- en zoekgeschiedenis, informatie over uw interactie met digitale platforms en marketingactiviteiten enz.

Bedrijven uit de Maxeon-groep
aangesloten bedrijven en dochterondernemingen van Maxeon

Zakelijke partners
onafhankelijke distributeurs, installateurs, bouwers en ontwikkelaars

Aanbieders van gegevensanalyse

Dienstverleners
professionele of technische dienstverleners, externe auditors en advocatenkantoren, financiële dienstverleners enz.

Locatiegegevens

locatie van uw mobiele apparaat of computer

Bedrijven uit de Maxeon-groep
aangesloten bedrijven en dochterondernemingen van Maxeon

Aanbieders van gegevensanalyse

Dienstverleners
professionele of technische dienstverleners, externe auditors en advocatenkantoren, financiële dienstverleners enz.

Biometrische informatie

biologische informatie die wordt verzameld als bijvoorbeeld uw telefoongesprek wordt opgenomen wanneer u ons belt

Bedrijven uit de Maxeon-groep
aangesloten bedrijven en dochterondernemingen van Maxeon

Dienstverleners
professionele of technische dienstverleners, externe auditors en advocatenkantoren, financiële dienstverleners enz.

Gevolgtrekkingen

conclusies die we trekken uit een profiel over u waarin uw voorkeuren, kenmerken of aanleg naar voren komen

Niet van toepassing


 

15.  Contact

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer,“DPO”) in Singapore als u vragen of feedback heeft over ons beleid en onze procedures voor de bescherming van persoonsgegevens door te schrijven naar Maxeon Singapore DPO, 8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981, of per e-mail naar data-protection@maxeon.com.

U kunt Maxeon ook bereiken door contact met ons op te nemen.

 

 


 

 

SunPower Netherlands BV Privacybeleid

 

 

Ingangsdatum (laatst bijgewerkt): 26 August 2020

Dit Nederland Privacybeleid ("Privacybeleid" of "Beleid") is van toepassing op Maxeon Solar Technologies, Ltd. en Maxeon Solar Pte. Ltd. en hun internationale dochterondernemingen, waarnaar gezamenlijk wordt verwezen als "Maxeon", "SunPower", "we", "onze" of "onze", in verband met uw persoonsgevens. In markten buiten de Verenigde Staten kunnen onze internationale dochterondernemingen het SunPower-merk of een SunPower-bedrijfsnaam gebruiken.

In Nederland is SunPower actief onder SunPower Netherlands BV ("SunPower NL"). In dit privacybeleid wordt uiteengezet op welke manier SunPower NL en zijn verbonden ondernemingen uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen, met inbegrip van de gegevens op de website, www.sunpower.maxeon.com/nl, en tijdens interacties die u met ons hebt via mobiele toepassingen en digitale diensten (gezamenlijk te noemen de "Digitale Platformen") die dit Beleid weergeven of ernaar verwijzen, tenzij anders aangegeven. Er wordt ook uitgelegd hoe u contact met ons kunt opnemen en uw wettelijke rechten kunt uitoefenen.

Voor zover we uw persoonsgegevens gebruiken op manieren die niet in dit privacybeleid uiteengezet zijn, verstrekken we een specifieke kennisgeving op het moment van verzameling om uw toestemming verkrijgen, indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

Voor zover uw Persoonsgegevens of andere persoonlijke informatie onder de Personal Data Protection Act ("PDPA") vallen, verwijzen we u naar het Gegevensbeschermings- en Privacybeleid van Maxeon, dat onze beginselen en doeleinden vermeldt voor het verzamelen, verwerken, openbaar maken en anderszins gebruiken van uw persoonsgegevens overeenkomstig de PDPA.

Dit Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De datum 'Laatst bijgewerkt' onderaan deze pagina laat u weten wanneer het voor het laatst is herzien. Alle wijzigingen in dit Beleid gaan van kracht wanneer we het herziene Beleid op de Digitale Platformen publiceren. Neem bij vragen over dit Beleid contact op via de contactgegevens in het onderstaande gedeelte "Contact".

Klik hieronder om naar een specifiek gedeelte van dit Privacybeleid te gaan:

 1. Minderjarigen
 2. Informatie die wij over u verzamelen
 3. Gebruik van uw persoonlijke informatie
 4. Marketing
 5. Gebruik van interactieve functies en kennisgevingen van inbreuk op auteursrechten
 6. Bekendmaking aan verbonden ondernemingen en andere derde partijen
 7. Beveiliging
 8. Opslag en gebruik van informatie over u buiten de Europese Unie
 9. Wijzigingen aan het Privacybeleid
 10. Cookies
 11. Uw rechten op inzage, correctie, verwijdering en bezwaar
 12. Contact opnemen

1. Minderjarigen

De Digitale Platformen zijn niet bedoeld voor en dienen niet gebruikt te worden door minderjarigen. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie over minderjarigen op de Digitale Platforms. In bepaalde beperkte gevallen, bijv. wanneer een minderjarige deel uitmaakt van een reclamecampagne, gebeurt dit met de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de ouder of wettelijke voogd van de minderjarige.

2. Informatie die wij over u verzamelen

De persoonlijke informatie die we rechtstreeks van u verzamelen
Als u onze Digitale Platformen bezoekt, verzamelen we informatie over u, met inbegrip van persoonsgegevens die u direct of indirect kunnen identificeren.

Hieronder wordt beschreven welke categorieën persoonsgegevens we mogelijk verzamelen en hoe we dergelijke gegevens verzamelen:

 • Online formulieren: Als u een online formulier invult om SunPower, of een door SunPower gemachtigde onafhankelijke distributeur of installateur, toe te staan om contact met u op te nemen, verzamelen we identificatiegegevens in het formulier zoals uw naam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres. We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw energieverbruik, geolocatiegegevens en beelden van uw woning via openbaar beschikbare bronnen zoals Google Earth. Deze informatie wordt gebruikt om u informatie te verstrekken over onze producten, diensten en, indien van toepassing, mogelijkheden bij ons. We kunnen ook informatie verzamelen op het moment dat het formulier wordt verzonden, bijvoorbeeld uw IP-adres, besturingssysteem, apparaat-id's en locatie, om de authenticiteit/geldigheid van de via online formulieren verkregen inhoud te controleren en fraude en misbruik te voorkomen.
 • Communicatie met SunPower: Wanneer u contact opneemt met SunPower via de telefoon, e-mail of andere elektronische middelen, zoals online chat, of social media-accounts, met inbegrip van functies voor privéberichten, verzamelen we identificatiegegevens en andere persoonsgegevens die u vrijwillig hebt verschaft, zoals hieronder wordt uiteengezet
  • Telefoon: Wanneer u telefonisch contact opneemt met SunPower, bewaren wij het telefoonnummer dat u gebruikt om SunPower te bellen. Tijdens een telefoongesprek kan SunPower daarnaast uw naam, adres, e-mailadres en gegevens over uw energiebehoefte- en verbruik verzamelen, alsmede informatie over uw SunPower-systeem en eventuele problemen die u daarmee ondervindt. Als u een zakelijk contactpersoon voor een commerciële klant of prospect vertegenwoordigt, kan dit uw zakelijke persoonlijke informatie omvatten. SunPower neemt zijn telefoongesprekken op ten behoeve van training en kwaliteitsborging. U hebt de keuze of u doorgaat naar een verbinding die wel of niet wordt opgenomen.
  • E-mail en elektronische middelen: Wanneer u met SunPower communiceert via e-mail of andere elektronische middelen, inclusief via een virtuele assistent, zullen we identificatoren verzamelen zoals hierboven beschreven, inclusief uw schermnaam, e-mailadres, locatie, naam en alle persoonsgegevens die u vrijwillig kiest om op te nemen in de communicatie, zodat we kunnen reageren op uw vraag en u kwaliteitsvolle diensten kunnen bieden.
 • Zakelijke contacten: SunPower verzamelt de persoonlijke of zakelijke contactinformatie, inclusief uw titel, zakelijke e-mail en telefoonnummer, die u aan ons verstrekt op beurzen of soortgelijke evenementen, onder andere door middel van visitekaartscans of drops, om ons in staat te stellen contact met u op te nemen of om informatie over ons, onze mogelijkheden bij ons of onze producten of diensten te ontvangen, hetzij per e-mail of telefonisch naar de telefoonnummers die u ons verstrekt.
 • Persoonlijke verhalen, marketinginhoud, casestudy's: Als u persoonlijke verhalen verschaft voor of deelneemt aan de productie van marketingmateriaal of casestudy's voor SunPower, die deze met uw toestemming kan publiceren op de Digitale Platformen of in marketing- of promotiemateriaal, kunnen we identificatiegegevens verzamelen en publiceren, waaronder uw naam (geheel of gedeeltelijk), contactgegevens en informatie over uw ervaring met de producten en diensten van SunPower, waaronder de prestaties van uw systeem.
 • Productgarantie registreren: Als u een productgarantie registreert bij SunPower of een onafhankelijke distributeur/installateur toestemming geeft om dit namens u te doen, verzamelen we uw naam, adres, informatie over aangeschafte producten en contactinformatie, waaronder uw telefoonnummer en e-mailadres. Voor zover uw garantie is geregistreerd via een derde partij, zoals een onafhankelijke distributeur of installateur, zullen onze bestanden deze relatie weerspiegelen. We gebruiken deze informatie om aan onze garantieverplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld om u te informeren over kwesties met betrekking tot de veiligheid of kwaliteit van producten, zoals productterugroepingen, en voor enquêtes over uw ervaringen omtrent de aankoop en de installatie van uw product en uw algemene tevredenheid over onze producten.
 • Sociale media, online forum, blogs, internetfora, chatrooms: U kunt ervoor kiezen om interactie te hebben met SunPower via social media-platformen waarop SunPower actief is, waaronder maar niet beperkt tot Facebook, LinkedIn, Instagram of het blog of de chat- of berichtenfuncties van SunPower die beschikbaar zijn via de Digitale Platformen. Met betrekking tot deze interacties kan SunPower uw schermnaam, echte naam en andere vrijwillig verstrekte informatie verzamelen, zoals berichten, "vind-ik-leuks", "follows", opmerkingen of feedback die u plaatst op pagina's, feeds of in postvakken die aan SunPower toebehoren. Bepaalde delen van de Digitale Platformen en social media-platformen zijn zichtbaar voor andere gebruikers of het grote publiek, bijvoorbeeld blogs. We raden u aan geen persoonlijke gegevens te plaatsen op deze delen van de Digitale Platformen. U AANVAARDT ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR IEDER VERLIES VAN PRIVACY OF IEDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET VRIJWILLIG BEKENDMAKEN DOOR UZELF VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE OP OPENBARE PLAATSEN, SOCIALE MEDIA OF FORUMS. U ERKENT DAT SUNPOWER EEN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID HEEFT OMTRENT HET VERWIJDEREN OF ANDERSZINS WIJZIGEN/ONLEESBAAR MAKEN VAN BERICHTEN DIE U OP ACCOUNTS VAN SOCIALE MEDIA PLAATST, DIE VALLEN ONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE DIVERSE SOCIAL MEDIAPLATFORMS.
 • Applicaties: Als u zich aanmeldt voor of gebruik maakt van een applicatie of dienst van SunPower, verzamelen we de Persoonlijke Informatie die u verstrekt om een profiel of account aan te maken. Dit kan identificatiegegevens omvatten zoals uw naam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres. Om veiligheidsredenen en fraude te voorkomen, kunnen we aanvullende informatie over u verzamelen als u inlogt op het Digitale Platform of een dienst, waaronder uw IP-adres, lengte van de sessie, uitgevoerde activiteiten en apparaatgegevens.
 • Enquêtes: Als u antwoord op enquêtes van SunPower verzamelen we u e-mailadres, naam en andere informatie die u verstrekt in antwoord op of in relatie tot het onderzoek. Als we informatie met betrekking tot de enquête bekendmaken aan derde partijen, waaronder onafhankelijke distributeurs of installateurs, doen we dit over het algemeen in een niet-identificerende, verzamelde vorm. We kunnen uw feedback over de prestaties van een onafhankelijke distributeur of installateur bekendmaken aan deze onafhankelijke distributeur of installateur in een identificerende vorm, hetzij met of zonder uw toestemming, indien wij menen dat dit nodig is om een probleem met de kwaliteit van een dienst van die onafhankelijke distributeur of installateur te verhelpen.
 • Toestemming: We kunnen uw Persoonlijke Informatie gebruiken voor andere doeleinden dan waar u toestemming hebt gegeven.
 • Combineren van de informatie die we verzamelen: We kunnen informatie die we van of over u verzamelen, combineren en gebruiken op de wijze zoals beschreven in dit Beleid.

We zoeken geen gevoelige informatie over u (zoals over uw gezondheid en medische geschiedenis, etniciteit, politieke voorkeuren, religieuze opvattingen, vakbondslidmaatschap, seksuele voorkeuren, etc.) en u moet ons dergelijke informatie niet verstrekken.

Persoonlijke informatie die we verzamelen op de Digitale Platformen
De Digitale Platformen gebruiken cookies, pixeltags, analytische hulpmiddelen en andere vergelijkbare technologieën om informatie te verzamelen over uw apparatuur en uw browsegedrag om de Digitale Platformen efficiënter te maken en de diensten die we verstrekken te verbeteren. Deze technologieën verzamelen de volgende informatie over u vanuit uw browser wanneer u de Digitale Platformen gebruikt: uw IP-adres, het besturingssysteem van uw computer, de naam van uw browser en taalvoorkeuren voor de webpagina's die u voor, tijdens en na uw bezoek aan onze website hebt bekeken. Deze browse-informatie wordt anoniem verwerkt, maar we kunnen ze koppelen aan uw persoonsgegevens indien u deze hebt verstrekt, onder andere om de verzending van online formulieren en toestemmingen te registreren en te bevestigen.

Data-analyse
We kunnen gebruikmaken van analysediensten van derde partijen zoals Google Analytics om het verkeer op verschillende delen van onze Digitale Platformen te meten en deze te verbeteren. Google Analytics traceert gebruikers die JavaScript hebben ingeschakeld anoniem en gebruikt technische hulpmiddelen zoals cookies van eerste partijen en JavaScript-code om informatie te verzamelen over uw interactie met de Digitale Platformen. De trackinginformatiekan gedetailleerde gegevens omvatten over wat u doet op de Digitale Platformen, zoals welke webpagina's u bezoekt en hoe lang, en welke websites u direct voor of na de Digitale Platformen hebt bezocht. Daarnaast worden cookies van eerste partijen (zoals het cookie van Google Analytics) en derde partijen (zoals het cookie van DoubleClick) gebruikt om te rapporteren hoe uw advertentievertoningen, gebruik van advertentiediensten en andere interacties in verband staan met bezoeken aan onze Digitale Platformen. We gebruiken informatie van Google Analytics om de Digitale Platformen te beheren en bij te werken, om na te gaan of de gebruikers overeenkomen met de verwachte doelgroep en om te bepalen hoe belangrijke doelgroepen door de inhoud navigeren. Google kan in overeenstemming met de bepalingen van zijn privacybeleid informatie behouden en gebruiken die is verzameld bij uw gebruik van Google Analytics Information Disclosures and Sharing. Google Analytics biedt websitebezoekers de mogelijkheid om de registratie, de verwerking en het gebruik door Google van de gegevens die door het cookie van Google Analytics worden gegenereerd, te voorkomen. U kunt zich afmelden door de via Google beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren, die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie, bijvoorbeeld over hoe u ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën kunt beheren.

De Digitale Platformen bevatten links naar andere websites van derde partijen. Als u een link volgt naar een van deze websites van derde partijen, wees u er dan van bewust dat zij hun eigen privacybeleid en -praktijken hebben. SunPower aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid of hun verwerking van uw persoonlijke informatie. Controleer hun beleid voordat u persoonlijke informatie naar websites van derde partijen verzendt.

Persoonlijke informatie die SunPower ontvangt van derde partijen

 • Derde partijen waarmee wij een relatie hebben – SunPower kan uw persoonsgegevens ontvangen van derde partijen waarmee we een relatie hebben, waaronder onze gemachtigde onafhankelijke distributeurs of installateurs, in verband met de aankoop van een SunPower systeem door u, bijv. een garantieregistratie en onze moedermaatschappijen en verbonden ondernemingen, onder andere in verband met verkoopkansen voortvloeiend uit doorverwijzingen.
 • Gegevens kopen van niet-verbonden derde partijen – Indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving kan SunPower ervoor kiezen om uw persoonsgegevens te kopen van derde partijen, bijv. lead generators, en uw gegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (en met uw toestemming, indien vereist), om vast te stellen of u geïnteresseerd bent in het aankopen van een product of dienst van SunPower, of dit product of deze dienst voor u geschikt is en of u belang hebt bij de kans om installateur of distributeur van SunPower te worden.
 • Informatie over websites van derde partijen: Sommige van onze applicaties gebruiken gegevens (waaronder beelden) van websites of databases van derde partijen, zoals beelden van Google Earth als onderdeel van ons ontwerp van een systeem, functies om berekeningen te maken of gegevens die uw energiebedrijf ons heeft verstrekt met uw toestemming. Indien vereist, vragen wij uw toestemming om deze gegevens te ontvangen.
 • Links naar websites van derde partijen: Als u een link volgt naar sites van derde partijen of sites van een derde dienstverlener gebruikt, wees u er dan van bewust dat zij hun eigen privacybeleid en -praktijken hebben. SunPower aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid of hun verwerking van uw persoonlijke informatie. Controleer het beleid van derde partijen voordat u Persoonlijke Informatie naar hun sites verzendt.

3. Gebruik van uw persoonlijke informatie

We gebruiken de Persoonlijke Informatie of niet-identificeerbare gegevens die we verzamelen om onze zakelijke relatie met u mogelijk te maken, onze wettelijke en financiële verplichtingen na te leven en onze rechtmatige zakelijke belangen te behartigen, onder andere voor de doeleinden en conform de rechtsgronden zoals hieronder omschreven:

DOELEINDEN RECHTSGROND

Om u, individueel of in uw professionele hoedanigheid als gevolmachtigd vertegenwoordiger van een bedrijf of organisatie, te voorzien van de informatie, producten of diensten die u bij ons hebt opgevraagd, onder andere via de Digitale Platformen, zoals een advies/offerte van SunPower of een goedgekeurde installateur van SunPower of een onafhankelijke distributeur (indien beschikbaar), een blog of abonnement op een nieuwsbrief, of onze calculators voor het schatten van energiebesparingen, om uw bestelling te verwerken en om dergelijke producten en aanverwante diensten te verschaffen en/of te installeren, waaronder productonderhoud, productveiligheidsberichten en garantieonderhoud, waar van toepassing.

Om u van opgevraagde informatie te voorzien, zoals informatie over kansen bij onafhankelijke distributeurs of installateurs van SunPower.

Om uw vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld als u ons uw contactinformatie hebt verstrekt op een beurs of vergelijkbaar evenement.

Om betalingen te verkrijgen die aan ons zijn verschuldigd.

Om met u in contact blijven naar aanleiding van het aanschaffen van onze producten en diensten, uw registraties op de Digitale Platformen en de naleving van de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Digitale Platformen.

Om periodieke enquêtes te sturen over uw ervaringen als klant met ons bedrijf, onze producten, goedgekeurde onafhankelijke distributeurs of installateurs van SunPower en hun diensten.

Om de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Digitale Platformen uit te voeren.

Om precontractuele en contractuele verplichtingen tegenover u aan te gaan en uit te voeren.

Om precontractuele en contractuele verplichtingen tegenover u aan te gaan en uit te voeren. Ons rechtmatige belang om uw vragen te beantwoorden en onze relatie met u te onderhouden en te ontwikkelen.

Om contractuele verplichtingen en onze rechtmatige belangen rondom het beschermen van onze activa uit te voeren en na te komen.

Het rechtmatige belang om ons bedrijf te ontwikkelen en de kwaliteit en veiligheid van onze goederen en diensten te garanderen.

Ons rechtmatige belang om klantenservice en productprestaties van een hoog niveau te waarborgen en dit niveau te verhogen.

Als we telefonisch met u communiceren (bijvoorbeeld als we u bellen voor een adviesgesprek dat u hebt aangevraagd via de Digitale Platformen of als u onze klantenservice belt met een vraag over een van onze producten of diensten), kunnen we het gesprek opnemen en beluisteren om ons personeel te trainen en een klantenservice van hoge kwaliteit te waarborgen.

Ons rechtmatige belang om een klantenservice van hoog niveau te waarborgen en dit niveau te verhogen.

Ons rechtmatige belang en de wettelijke verplichting om uw identiteit te verifiëren.

Om uw sollicitatie te verwerken en te evalueren, in het geval dat u uw persoonsgegevens hebt ingediend in verband met een sollicitatie.

De noodzaak om de algemene voorwaarden voor het gebruik uit te voeren.

Ons rechtmatige belang om uw sollicitatie te evalueren en de nodige maatregelen te nemen voordat we een contract met u sluiten.

Om onze producten, diensten en, indien relevant, kansen voor installateurs of distributeurs rechtstreeks aan u te promoten.

Het rechtmatige belang om ons bedrijf te ontwikkelen.

Uw toestemming, indien we uw gegevens verkrijgen van niet-verbonden derde partijen.

Om onafhankelijke distributeurs/installateurs van onze producten in uw regio informatie te verschaffen, zodat ze contact met u kunnen opnemen over details inzake de aanschaf en prijzen, indien u geïnteresseerd bent in het aanschaffen van onze producten en diensten. Of als u uw informatie hebt verstrekt aan een distributeur/installateur die ervoor kiest deze gegevens bij ons te registreren, onder andere ten behoeve van garantieregistratie en onderhoud.

Het rechtmatige belang om ons bedrijf te ontwikkelen en verzoeken om diensten of informatie in te willigen.

De noodzaak om onze wettelijke en contractuele verplichtingen na te leven.

Om beter inzicht te krijgen in hoe u de Digitale Platformen gebruikt en om statistische rapporten van geaggregeerde websiteactiviteit op te stellen.

Om patronen en trends in uw gebruik van de Digitale Platformen te identificeren om ons in staat te stellen het ontwerp en de werking van de Digitale Platformen en uw browse-ervaring te verbeteren.

Om onze producten en diensten te verbeteren.

Af en toe kunnen we in geaggregeerde vorm browsegegevens die we van bezoekers hebben verzameld bekendmaken, bijvoorbeeld door een rapport over trends in het al dan niet anonieme gebruik van de Digitale Platformen te publiceren.

Om uw identiteit te verifiëren/bevestigen in verband met eventuele toestemmingen die van u verkregen zijn via de Digitale Platformen.

Ons rechtmatige belang om de kwaliteit van de Website en van onze producten en diensten te verbeteren en om beter met u te communiceren over onze diensten en producten.

Ons rechtmatige belang en de wettelijke verplichting om de Digitale Platformen te beveiligen en om van de daarop gegenereerde lead-formulieren de authenticiteit te verifiëren en de beveiliging te garanderen.

Om meer informatie over u te verzamelen uit bronnen van derde partijen. Zo kunnen we, voor doeleinden van analyse en personalisering en om onze producten en Website voor gebruikers te verbeteren, uw e-mailadres gebruiken om informatie te verzamelen over welke sociale netwerken en andere internetdiensten u gebruikt.

Het rechtmatige belang om uw persoonlijke interesses en gedrag te evalueren teneinde onze producten en website te verbeteren.

Om geaggregeerde analyses uit te voeren en zakelijke kennis te ontwikkelen die ons in staat stelt om ons bedrijf uit te baten, te beschermen, over de prestaties ervan te rapporteren, geïnformeerde beslissingen te nemen en onze marketingactiviteiten effectiever te maken.

Ons rechtmatige belang om de prestaties van ons bedrijf te analyseren, er inzicht in te krijgen en erover te rapporteren.

Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienstverlening, als u daarvoor kiest.

Uw toestemming.

Indien u daarmee akkoord bent gegaan, kunnen wij uw informatie gebruiken om u informatie te sturen ter promotie van onze producten en diensten en die van geselecteerde derden door middel van post, fax, telefoon, e-mail en/of via sociale netwerken en andere online services waarop u geabonneerd bent.Waar wettelijk vereist zullen we uw toestemming vragen op het moment dat we uw gegevens verzamelen voor het uitvoeren van deze soorten marketing.

Uw toestemming.

Indien u akkoord gaat met het ontvangen van marketing van andere bedrijven, kunnen we uw e-mailadres en andere contactgegevens delen met andere bedrijven, zodat zij rechtstreeks contact met u op kunnen nemen over hun producten en diensten.

Uw toestemming.

We gebruiken persoonlijke informatie om internationale wetgeving na te leven die van toepassing is op beursgenoteerde bedrijven, waaronder die, welke betrekking heeft op de opsporing, preventie en controle op fraude, corruptie en witwassen, waaronder verplichtingen zoals Know Your Customer en rapportageverplichtingen.

Onze verplichting om wet- en regelgeving en toepasselijke branchenormen na te leven.

Het rechtmatige belang om fraude op te sporen en te voorkomen en er controle op uit te oefenen.

4. Marketingcommunicatie en afmelding (opt-out)

We kunnen u marketingmateriaal sturen, waaronder e-mails over onze producten en diensten, u uitnodigen voor onze evenementen of anderszins met u communiceren voor marketingdoeleinden, mits wij dit doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van toestemmingsvereisten.

We bieden in ieder elektronisch marketingbericht dat naar u wordt verstuurd een optie om u af te melden (opt-out) voor verdere communicatie, met inbegrip van een manier om toegang te krijgen tot uw Voorkeurencentrum, maar u kunt zich ook afmelden door contact met ons op te nemen zoals omschreven in paragraaf 12 hieronder. U kunt zich te allen tijde afmelden.

5. Gebruik van interactieve functies en kennisgevingen van inbreuk op auteursrechten

De Digitale Platformen kunnen gebruikmaken van interactieve fora, blogs, berichtdiensten, chatrooms enz. Tenzij het tegendeel duidelijk is aangegeven, kan alle informatie die u plaatst worden bekeken door anderen en/of door het grote publiek. We raden u aan om gezond verstand te gebruiken, zich te houden aan de Gebruiksvoorwaarden en geen informatie te onthullen waarvan u niet wenst dat andere gebruikers deze kennen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van die informatie door andere gebruikers.

Meldingen over inbreuk op het auteursrecht die door u aan ons worden voorgelegd, zullen worden doorgestuurd naar de persoon die verantwoordelijk is voor de vermeende inbreuk. Andere klachten over de inhoud van onze Website kunnen ook worden doorgestuurd aan alle in de klacht genoemde personen.

6. Bekendmaking van uw informatie

Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie delen met vertrouwde derde partijen of in andere gevallen, onder andere indien wettelijk vereist. Indien vereist gebruiken we contractuele of andere manieren om Persoonlijke Informatie die met derde partijen zijn gedeeld, te beschermen om ervoor te zorgen dat de ontvanger de vertrouwelijkheid van de Persoonlijke Informatie bewaart en deze niet gebruikt voor een andere doeleinde dan het uitvoeren van de diensten.

We delen de persoonsgegevens met onze moedermaatschappijen en verbonden ondernemingen om onze producten en diensten te leveren en voor interne zakelijke doeleinden.

Wij delen informatie die we over u verzameld hebben met onze medewerkers, partners, moedermaatschappijen, verbonden ondernemingen, onafhankelijke distributeurs, installateurs, dienstverleners, aanbieders en leveranciers die:

 • informatie namens ons verwerken;
 • infrastructuur, producten en diensten aan of namens ons verschaffen of ons bedrijf helpen beheren of verbeteren;
 • met ons samenwerken aan het beschikbaar stellen, onderhouden of beheren van de Digitale Platformen;
 • u voorzien van informatie, producten en/of diensten met betrekking tot uw SunPower systeem, uw ervaring of wanneer het nodig is om u van informatie, producten of diensten te voorzien.

Zakelijke transacties - Indien we een transactie aangaan of willen aangaan die onze bedrijfsstructuur verandert, zoals een verkoop, reorganisatie, fusie, joint venture, verandering van zeggenschap of een andere gehele of gedeeltelijke vervreemding van ons bedrijf, onze activa of onze aandelen, kunnen we persoonsgegevens delen met derde partijen om de transactie te faciliteren of voltooien. In het geval dat ons bedrijf (of een deel daarvan) het voorwerp is van een dergelijke gebeurtenis, gaat u ermee akkoord dat alle door ons verzamelde persoonlijke informatie overgedragen kunnen worden aan die gereorganiseerde entiteit of derde partij en gebruikt kan worden voor dezelfde doeleinden.

Enquêtes - Indien u ervoor kiest een klanttevredenheidsenquête in te vullen, kan informatie die u aan ons verstrekt aan andere bedrijven worden doorgegeven. Uw informatie kan in identificeerbaar formaat worden verstrekt aan uw gemachtigde onafhankelijke distributeur/installateur van SunPower; voor andere partijen worden ze geanonimiseerd en/of geaggregeerd.

Naleving van wetgeving - Informatie die we over u verzamelen, kunnen we naar eigen oordeel bekendmaken indien vereist of toegestaan door toepasselijke (binnen- of buitenlandse) wetgeving of in antwoord op een gerechtelijk bevel of een equivalent daarvan en/of toezichthouders overal ter wereld. We kunnen tevens uw informatie bekendmaken ter bescherming tegen fraude of om onze contractuele, eigendoms- of andere rechten te beschermen.

Voorkomen van nadeel - Wij kunnen informatie die wij over u verzamelen aan de benodigde instanties bekendmaken indien wij vermoeden dat u misbruik maakt van een dienst aangeboden door ons via deze Website of anderszins door deze te gebruiken om andere computersystemen aan te vallen of om onbevoegde toegang tot een ander computersysteem te verkrijgen, om deel te nemen aan spamactiviteiten of anderszins op onrechtmatige wijze te handelen of de voorwaarden voor het gebruik van de dienst of deze Website te schenden.

7. Beveiliging

We nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen en implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie beschermt tegen ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Geen enkele gegevensdoorgifte via het internet of een website is echter gegarandeerd beveiligd tegen inbraak. Daarom kunnen we, hoewel we redelijke inspanningen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Digitale Platformen of de door ons opgeslagen informatie moet onmiddellijk aan ons via e-mail worden gemeld op: data-protection@maxeon.com.

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers of cloud-omgevingen en toegankelijk gemaakt en gebruikt onder onze veiligheidsrichtlijnen en -standaarden. Indien we u (of waar u daarvoor hebt gekozen) een wachtwoord hebben verstrekt waarmee u toegang verkrijgt tot bepaalde delen van onze site, bent u ervoor verantwoordelijk om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden en voor het naleven van andere veiligheidsprocedures waar we u over informeren. We verzoeken u om uw wachtwoord(en) met niemand te delen.

8. Opslag en gebruik van informatie over u buiten de Europese Unie

Uw persoonlijke informatie kan worden ingezien door personeel of leveranciers in, overgedragen worden aan, en/of opgeslagen worden op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk minder streng is dan in de EER. De informatie die we verzamelen via deze Digitale Platformen en andere bronnen (zoals onze callcenters), bewaren we in gecentraliseerde computersystemen die worden gehost door of namens Maxeon Solar Technologies, Ltd. Deze bevinden zich buiten de EER, onder andere in de Verenigde Staten en de Filippijnen.

Houd er rekening mee dat de wetten voor gegevensbescherming in de Verenigde Staten en de Filippijnen momenteel niet hetzelfde niveau van bescherming bieden als in de Europese Unie en dat u mogelijk minder wettelijke rechten hebt met betrekking tot informatie die door Maxeon Solar Technologies, Ltd. over u is opgeslagen en verwerkt. In dergelijke gevallen doet Maxeon Solar Technologies, Ltd. echter een beroep op leveranciers die gecertificeerd zijn onder het EU-VS Privacy Shield of die anders zijn overeengekomen om dergelijke informatie te beschermen in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Bovendien heeft elk van de operationele dochterondernemingen van SunPower een overeenkomst voor gegevensoverdracht binnen de groep gesloten die de Standaard Contractuele Bepalingen implementeert; een dergelijke overeenkomst voor gegevensoverdracht binnen de groep biedt voldoende bescherming aan de stromen van persoonlijke informatie binnen de SunPower-groepsentiteiten over de hele wereld, zelfs als SunPower-ondernemingen gevestigd zijn in landen waar het niveau van gegevensbescherming niet in overeenstemming wordt geacht met het niveau dat wordt geboden door de gegevensbeschermingswetgeving in de Europese Unie. De Standaard Contractuele Bepalingen die zijn geïmplementeerd, kunnen op verzoek worden verkregen door ons een e-mail te sturen naar data-protection@maxeon.com.

In overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming bewaren we uw persoonlijke informatie zo lang als nodig is voor het verwerkingsdoeleinde waarvoor ze zijn verzameld. Bepaalde transactiegegevens, diensten en correspondentie, zoals die met betrekking tot uw aankoop van SunPower producten of de garantie op uw SunPower producten, kunnen worden bewaard totdat de tijdslimiet voor claims met betrekking tot de transactie is verlopen, of om te voldoen aan reglementaire vereisten met betrekking tot het bewaren van dergelijke gegevens, en vervolgens worden gearchiveerd in overeenstemming met wettelijke vereisten, d.w.z. wettelijke beperkingen. Bepaalde gegevens, waaronder die van personen die persoonsgegevens verstrekken aan SunPower maar die geen SunPower producten of -services kopen binnen twee jaar na het eerste contact met SunPower, worden verwijderd of anders gearchiveerd twee jaar na de datum van het eerste contact met SunPower.

9. Wijzigingen aan het Privacybeleid

Vanwege veranderingen in technologie, toepasselijke wetgeving en onze activiteiten of om andere zakelijke redenen kan het nodig zijn ons privacybeleid te herzien. We zullen de nieuwe versie van dit privacybeleid zonder kennisgeving op deze website en de Digitale Platformen publiceren. Het is daarom van belang dat u deze website en de Digitale Platformen regelmatig controleert op eventuele wijzigingen die van invloed zijn op dit beleid.

10. Cookies

Onze website maakt gebruik van "webcookies" die worden geplaatst op uw computer wanneer u de website bezoekt om van elke bezoeker de browser te onderscheiden en de toegang te registreren. Zie het Cookiesbeleid voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken.

11. Uitoefening van uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschikt u over de volgende rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u aanhouden:

 • Inzage – U kunt vragen om inzage in de persoonsgegevens die SunPower over u aanhoudt. SunPower kan uw identiteit en toegangsrechten controleren. SunPower kan een vergoeding aanrekenen om toegang te verschaffen tot uw persoonlijke informatie. Als er sprake is van een vergoeding, brengen we u daarvan vooraf op de hoogte. Toepasselijke wetgeving of reglementaire vereisten kunnen ons verbieden om sommige of alle persoonsgegevens die we over u aanhouden bekend te maken. Sommige persoonsgegevens kunnen zijn vernietigd, gewist of geanonimiseerd. Indien we u geen toegang tot uw persoonsgegevens kunnen geven, zullen wij u informeren over de redenen waarom, met inachtneming van wettelijke of reglementaire beperkingen.
 • Correctie of verwijdering van persoonlijke informatie – U kunt een verzoek indienen om correctie of verwijdering van de gegevens die we over u aanhouden. SunPower behoudt het recht om persoonsgegevens die het bedrijf als juist of noodzakelijk beschouwt, te behouden. We behouden het recht te verzoeken om een rechtsgeldige bevestiging van wijzigingen. Als persoonsgegevens onjuist zijn, zullen we deze herzien en vertegenwoordigers, dienstverleners of andere derde partijen die onjuiste informatie hebben ontvangen, op de hoogte stellen, zodat ze gegevens in hun bezit kunnen bijwerken, behalve indien dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen of kosten vergt.
 • Intrekking van toestemming – Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u (in bepaalde gevallen) die toestemming te allen tijde intrekken, wat geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voordat uw toestemming werd ingetrokken.
 • Bezwaar tegen verwerking – U kunt (in bepaalde gevallen) bewaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering, om redenen in verband met uw specifieke situatie. Wanneer profilering verband houdt met direct marketing hebt u altijd het recht om bezwaar aan te tekenen.
 • Beperking van de verwerking - U kunt om beperking van de verwerking vragen in bepaalde gevallen, zoals voorzien door de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 • Gegevensoverdracht – U kunt de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op een contract. Tevens kunt u ons vragen ditover te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien dit technisch haalbaar is.
 • Klachten – U kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit als u gelooft dat SunPower de verplichtingen van de AVG met betrekking tot uw persoonsgegevens niet heeft nageleefd.

U kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar SunPower Netherlands BV - Kingsfordweg 151 - 1043GR Amsterdam, of door een e-mail te sturen naar data-protection@maxeon.com, met inbegrip van uw hele naam, contactgegevens en een kopie van uw identiteitsdocument.

12. Contact opnemen

SunPower Netherlands BV is de Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonlijke informatie die in overeenstemming met dit Privacybeleid worden verwerkt.

U kunt via het volgende adres contact met ons opnemen over dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonlijke informatie:

SunPower Netherlands BV
Kingsfordweg 151
1043GR Amsterdam
Nederland

E-mail: customers@maxeon.com