Werk met Ons

Wilt u de wereld veranderen?
Wij ook.

De waarde van de energiemarkt wordt ruwweg op 4 biljoen USD geschat. Zonne-energie maakt daarvan slechts 1% uit. Toch zou slechts één uur zonlicht, indien volledig benut, de hele wereld een jaar lang van stroom kunnen voorzien. We hebben de kans om de manier waarop wereldwijd energie wordt opgewekt, verspreid en verbruikt volledig te veranderen. We zijn op zoek naar getalenteerde, toegewijde mensen die ons helpen te groeien en onze doelen te bereiken.

Maxeon Solar Technologies, Ltd. verandert de manier waarop wereldwijd energie wordt opgewekt, elke dag opnieuw. Dat doen we met een fantastisch, gepassioneerd en gedreven team van meer dan 8000 medewerkers in Latijns-Amerika, Europa, Azië en Australië. In een branche die vormgeeft aan de wereldwijde energievoorziening van de toekomst, is er geen betere plek om te werken dan bij Maxeon Solar Technologies, Ltd.

Onze waarden

Bij Maxeon Solar Technologies, Ltd. zijn onze waarden bepalend voor onze relatie met onze klanten en voor onze onderlinge relatie. Dit zorgt ervoor dat al onze medewerkers over de hele wereld, in elke functie, precies weet wat voor bedrijf we zijn, waarvoor we staan en vooral hoe we werken. Onze waarden zijn bedoeld om ons te inspireren en te leiden, want de manier waarop we succesvol proberen te zijn is net zo belangrijk als wat we daadwerkelijk bereiken.

De klant komt op de eerste plaats

 • De klant staat centraal bij elke beslissing die we nemen.
 • Wij ontwikkelen eenvoudige, elegante oplossingen en interacties.
 • We anticiperen op uitdagingen en lossen deze probleemloos op.

Samen winnen

 • Wij werken samen in verschillende functies, want dat resulteert in betere oplossingen.
 • Wij bouwen zowel intern als extern aan sterke samenwerkingsverbanden.
 • Wij richten ons op wat écht belangrijk is met een gemeenschappelijk inzicht in de strategie en doelstellingen van Maxeon Solar Technologies, Ltd.

Besluitvaardig leidinggeven

 • We stimuleren een slimme besluitvorming en staan achter de beslissingen die we nemen.
 • We moedigen het nemen van risico's aan en leren zowel van successen als van mislukkingen.
 • We bouwen aan vertrouwen, zelfvertrouwen en daadkracht op alle niveaus.

Onophoudelijk innoveren

 • We zijn standvastig in het vinden van betere methoden en willen elke dag beter worden.
 • Wij bepalen de standaard in de branche en leggen de lat steeds hoger.
 • We streven ernaar snel te leren en we stimuleren opbouwende feedback en gesprekken om tot betere oplossingen te komen.

Doen wat juist is

 • We voldoen altijd aan onze verplichtingen tegenover onze klanten, onze aandeelhouders en elkaar.
 • We dragen de hoogste standaarden uit op het gebied van ethiek, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid.
 • Wij voelen ons persoonlijk verantwoordelijk voor het verbeteren van onze planeet en de gemeenschappen waar we actief zijn.
Image
SunPower headquarters in San Jose, CA

Zoek een functie

Ga voor een nieuwe carrière en word lid van het team dat letterlijk werkt aan een verandering van de manier waarop wereldwijd energie wordt opgewekt.

Wij voeren een beleid van gelijke kansen

Maxeon Solar Technologies, Ltd. is een werkgever die een beleid van gelijke kansen voert. Beslissingen over aannemen, ontslaan, promoveren, degraderen, opleiden en/of vergoedingen van medewerkers worden uitsluitend genomen op basis van hun verdiensten. Beslissingen over personeelsbeleid zijn gebaseerd op de kwalificaties van het individu met betrekking tot de betreffende functie. Het beleid van Maxeon Solar Technologies, Ltd. verbiedt onrechtmatige discriminatie op grond van geslacht (inclusief zwangerschap, bevalling, borstvoeding of verwante medische aandoeningen, het werkelijke geslacht van het individu, de geslachtsidentiteit of de geslachtsuitdrukking), ras, huidskleur, godsdienst (waaronder religieuze kledings- en verzorgingsvoorschriften), seksuele geaardheid, herkomst, afkomst, nationaliteit, burgerlijke staat, gezinsstatus, leeftijd, lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, medische conditie, genetische informatie, beschermde status als veteraan of militair, of welke andere overweging dan ook die onrechtmatig is op grond van nationale, federale of plaatselijke wetten, verordeningen of voorschriften.

Maxeon Solar Technologies, Ltd. streeft ernaar te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten die zijn bedoeld voor het creëren van gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Dit streven geldt voor alle personen die betrokken zijn bij de activiteiten van het Bedrijf en verbiedt onrechtmatige discriminatie door werknemers van het Bedrijf, met inbegrip van leidinggevenden en collega's.
Aanpassingen voor sollicitanten

Maxeon Solar Technologies, Ltd. voert een beleid van gelijke kansen en positieve discriminatie en zorgt bij sollicatieprocedures voor redelijke aanpassingen voor veteranen en mensen met een beperking die daarvoor in aanmerking komen. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van ons online systeem en u een redelijke aanpassing nodig heeft vanwege een beperking, laat ons dan via e-mail weten dat u graag bij Maxeon Solar Technologies, Ltd. wilt werken. U kunt ons bereiken op jobs@sunpower.com. Geef in de onderwerpregel van de e-mail aan dat u een aanpassing nodig heeft. Alleen sollicitanten die in aanmerking komen voor een functie en die een aanpassing nodig hebben, ontvangen een reactie.