Lider zrównoważonego rozwoju
w zakresie paneli fotowoltaicznych

Solar Panel Sustainability - Resi Home Sunflowersa

Panele fotowoltaiczne tak zrównoważone, jak energia, którą wytwarzają

Inauguracyjna nagroda Sustainability Award z 2019 roku została nam przyznana przez pv magazine za konstrukcję oraz praktyki biznesowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystywane przy wytwarzaniu paneli fotowoltaicznych SunPower Maxeon (DC) — pioniera w tym zakresie. Dowiedz się więcej o naszych praktykach dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Zdobywca nagrody dla paneli fotowoltaicznych wytwarzanych w sposób zrównoważony

Nasza filozofia korzyści wynikających z zamysłu projektowego

U źródeł zrównoważenia paneli fotowoltaicznych SunPower leży strategia zamkniętej pętli, która napędza nasze działania biznesowe na każdym etapie okresu użytkowania produktu i nie tylko, sięgając także do naszych pracowników i społeczności na świecie.

Infografika dla paneli fotowoltaicznych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju

 

Pozyskiwanie surowców Pozyskiwanie surowców

Aktywnie współpracujemy z dostawcami wrażliwymi na kwestie środowiska i sprawiedliwości społecznej oraz regularnie analizujemy nasz łańcuch dostaw pod względem praktyk przyjaznych dla środowiska.

Wykorzystanie produktu Wykorzystanie produktu

Panele fotowoltaiczne SunPower cechuje wyjątkowo krótki czas zwrotu kosztów energii. Rozwiązania z zakresu energii słonecznej są wyborem inteligentnym nie tylko dla domów i przedsiębiorstw, ale także dla środowiska naturalnego.

Materiały Materiały

Staramy się dokonywać właściwych wyborów w zakresie materiałów, których używamy... i których nie używamy. Wyszukujemy materiały „bezproblemowe” i unikamy tych, których przetwarzanie skutkuje powstaniem niebezpiecznych odpadów.

Recykling Recykling

Bierzemy odpowiedzialność za zwrównoważone użytkowanie naszych paneli fotowoltaicznych oraz dbamy o zapewnienie właściwego ponownego użycia i możliwości recyklingu naszych produktów.

Produkcja Produkcja

Staramy się ograniczać odpady przy każdej możliwej okazji, m.in. podejmując działania na rzecz oszczędzania wody i eliminacji odpadów („Zero Waste to Landfill”), zapewniając certyfikację LEED naszym fabrykom.

Społeczności Społeczności

Współpracujemy także z lokalnymi społecznościami, dbając o ich edukację i zapewniając energię tym, którzy jej potrzebują.

Dystrybucja Dystrybucja

O ile to możliwe, pozyskujemy lokalnie ciężkie materiały i zachęcamy naszych pracowników do ograniczania emisji CO2.

 
 

Panele fotowoltaiczne wytwarzane według zasad zrównoważonego rozwoju

W celu zapewnienia zgodności ze zrównoważonym rozwojem w przypadku produkcji paneli należy myśleć o wielu wymiarach tego procesu. Aby osiągnąć długoterminową zmianę, trzeba od nowa przemyśleć sposób tworzenia i używania produktów konsumenckich. Każdego roku śledzimy i rejestrujemy kluczowe wskaźniki związane z wytwarzaniem produktów SunPower, w tym zużycie wody i energii oraz emisję gazów cieplarnianych. Więcej informacji

energy reduction graph

Redukcja zużycia energii

water reduction graph

Redukcja zużycia wody

GHG emissions reduction graph

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Certyfikat Cradle to Cradle Certified

Certyfikat Cradle to Cradle Certified™ BronzePanele generujące prąd stały (DC) SunPower Maxeon były pierwszymi na świecie panelami fotowoltaicznymi, które zdobyły prestiżowy certyfikat Cradle to Cradle Certified™—Bronze przyznawany produktom tego rodzaju. Na potrzeby tej certyfikacji panele przeszły rygorystyczną analizę praktyk zrównoważonego rozwoju w następujących obszarach: wpływ materiałów na zdrowie, ponowne zużycie materiałów, zarządzanie energią i węglem, gospodarka wodna i sprawiedliwość społeczna.

Cradle to Cradle Certified™  to znak certyfikacyjny, licencjonowany przez Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Aby uzyskać więcej informacji o kategoriach oceny, odwiedź witrynę Cradle to Cradle.

Obraz
Solar Panel Sustainability - Malta Alternative Technologies

Pomiar naszego oddziaływania

Nie tylko dbamy o to, aby nasze produkty pozwalały innym ograniczać emisje dwutlenku węgla, ale także mierzymy i minimalizujemy nasze oddziaływanie na środowisko.

Eliminacja odpadów trafiających na wysypiska

Nasz zakład produkujący panele (Mexicali) w Meksyku został wyróżniony pierwszym w branży i jedynym certyfikatem „Zero-Waste-To-Landfill”. Do uzyskania certyfikatu, opublikowanego przez NSF International, wymagane jest, aby mniej niż 1% materiałów z zakładu trafiało na wysypisko śmieci, zaś tylko 10% odpadów można utylizować w spalarni odpadów.

Obraz
solar panel sustainability Mexicali manufacturing plant

Zaspokajanie pragnienia lepszego życia

Od 2001 roku organizacja Water Mission, kierując się głębokim współczuciem oraz korzystając z zaawansowanej wiedzy technicznej, zapewnia bezpieczną wodę do picia i higieny ponad 4,5 mln ludzi w 56 krajach świata. Dowiedz się więcej o tym, jak Water Mission integruje energię słoneczną w rozwiązaniach do pompowania wody oraz dlaczego wybiera panele SunPower Performance, aby zapewniać bezpieczną wodę 65 tys. ludzi w obozie uchodźców Nyarugusu.

Obraz
Solar Panel Sustainability - WM

„Light for the World” Drobne latarenki słoneczne przynoszą nadzieję i światło dla milionów

Dla 1,3 mld ludzi z całego świata niezawodna elektryczność to luksus. Lampy naftowe pozostają głównym źródłem świata dla domostw, jednakże wydzielane z nich spaliny są szkodliwe dla człowieka, a szczególnie dla kobiet i dzieci. Nokero Solar dysponuje rozwiązaniem, które już teraz poprawia warunki życia w przeszło 120 krajach.

Obraz
Light for the World solar lanterns

Zasoby zrównoważone

Dbamy o przejrzystość i wysoki poziom odpowiedzialności za zrównoważone panele fotowoltaiczne, co odzwierciedlają nasze praktyki dot. środowiska naturalnego, sprawiedliwości społecznej i ładu (ang. Environmental, Social and Governance, ESG).

Wyświetl dodatkowe zasoby ESG