Insights into Maxeons sustainable solarproduction at the Malaysian facilty.

Geen woorden maar daden: wat we dagelijks doen voor een duurzamere zonne-energiesector

Zonnepaneel Technologie

Als ondertekenaar van het United Nations Global Compact (UN GC) en ondersteuner van de United Nations Sustainable Development Goals (SDG's), loopt Maxeon voorop in duurzaamheid van zonne-energie. Ons motto ‘Powering Positive Change ™’ bepaalt onze benadering van duurzaamheid en onze als eerste in de industrie behaalde groene referenties voor onze panelen en LEED-gecertificeerde faciliteiten zijn een bewijs van onze inzet.

Maar wat betekent dat voor onze klanten?

Het betekent dat we bij Maxeon investeren in grensverleggende zonnetechnologieën om efficiënte, duurzame panelen te ontwikkelen die langer meegaan. Wij willen zonnepanelen maken die net zo schoon zijn als de energie die ze opwekken. Onze panelen zijn niet alleen toonaangevend in de branche voor wat betreft rendement en betrouwbaarheid, we doen er ook alles aan om ze op de meest duurzame manier te produceren.

Het betekent verder dat we langetermijndoelstellingen op het gebied van milieu en duurzaamheid hebben verankerd in onze dagelijkse activiteiten, want we willen geen woorden, maar daden.

Fostering the use of solar energy with panels on roof and carport of our Malaysian facility.

Met zonnepanelen op zowel het dak als de carport stimuleert onze vestiging in Maleisië het gebruik van zonne-energie.

Een circulaire economie creëren voor de zonne-energiebranche

Hoewel we de grenzen van zonnetechnologie blijven verleggen en blijven investeren in R&D om voortdurend te innoveren, blijft één ding onveranderd: onze inzet voor duurzaamheid.

Centraal daarbij staat onze gedrevenheid om een voortrekkersrol te vervullen in de ontwikkeling van een circulaire economie voor de zonne-energiebranche. Bij de productie van onze zonnepanelen streven we ernaar om materialen optimaal te benutten en zo lang mogelijk in gebruik te houden, waarbij we erop letten dat ze geschikt zijn voor recycling, zodat er zo min mogelijk afval ontstaat. Deze aanpak is ook een essentieel onderdeel van de transitie naar duurzame energie.

We willen als koploper optreden bij het creëren van een circulaire economie in de zonne-energiebranche door een circulaire aanpak te integreren in onze activiteiten en het ontwerp van onze producten. We zijn ook het eerste bedrijf in de branche dat de Cradle-to-Cradle-certificering en de Landfill-Free-certificering van de NSF heeft ontvangen, en de eerste en enige fabrikant van zonnepanelen die openheid geeft over de onderdelen van panelen via het Declare-label van het International Future Institute.

Wij benaderen duurzaamheid met grote nauwkeurigheid. Daarom stellen wij realistische doelen en meten wij onze energie- en emissieresultaten, waterbeheer en afval. Wij zetten ons in om ons waterbeheer en onze afvalrecycling tegen 2030 met respectievelijk 5% en 10% te verbeteren. Wij zullen alles in het werk stellen om Maxeon's gebruik van hernieuwbare energiebronnen op locatie te maximaliseren en werken aan het verbeteren van onze energie-intensiteit per locatie en productlijn.

In het kader van ons doel om nog transparanter te zijn over onze duurzaamheidsdoelen en onze voortgang, gaan we een schatting maken van de koolstofvoetafdruk van ons bedrijf, net zoals we al deden voor de energieterugverdientijd van onze zonnepanelen.

Meting van onze voortgang op het gebied van duurzaamheid

Dankzij onze manier van werken en onze doelstellingen hebben we al meer dan een miljoen klanten geholpen om een positieve impact op de wereld te hebben door over te stappen op zonne-energie.

Terwijl we werken aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door onze activiteiten, willen we bovendien een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde transitie naar schone energie door onze klanten in staat te stellen hun doelstellingen voor wat betreft emissiereductie te behalen. In ons Duurzaamheidsrapport 2021 leest u hoe Maxeon het kader van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties benut om doelen te bepalen, acties te definiëren en duurzaamheidsprestaties te publiceren.