Maxeon Wereldwijde Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum (Laatst Bijgewerkt): 1 april 2024

Welkom op onze website, digitale diensten en applicaties, en producten hieronder geïdentificeerd (gezamenlijk de "Digitale Platforms" en "Producten"). De Digitale Platforms worden beheerd door Maxeon Solar Pte. Ltd. ("Maxeon", "wij", "ons" of "onze"). 

Maxeon Solar Pte. Ltd. is een bedrijf geregistreerd in de Republiek Singapore met Registratienummer 202010491K en is een volledige dochteronderneming van Maxeon Solar Technologies, Ltd. Maxeon Solar Technologies, Ltd. is een bedrijf geregistreerd in de Republiek Singapore met Registratienummer 201934268H. Onze geregistreerde kantoren en onze Lokale Vertegenwoordigers staan vermeld op onze Corporate Contacteer Ons pagina.

Deze "Gebruiksvoorwaarden" Overeenkomst stelt de gebruiksvoorwaarden vast die van toepassing zijn op het gebruik van de Digitale Platforms en Producten die linken naar deze Overeenkomst, inclusief het gebruik van de Maxeon website op https://maxeon.com, https://www.sunpower.maxeon.com, https://partners.sunpower.maxeon.com, https://one.sunpower.maxeon.com, en https://careers.maxeon.com, onze monitoring en andere systemen, onze applicaties, en onze Producten die interactieve functies bevatten en verbinden met onze Digitale Platforms. Delen van onze Digitale Platforms en Producten, zoals specifieke diensten of functies, kunnen aanvullende voorwaarden en bepalingen vereisen die afzonderlijk aan u worden gecommuniceerd en die bovenop de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst komen.

Deze Overeenkomst is een wettelijk bindend contract tussen u en Maxeon met betrekking tot uw gebruik van de Digitale Platforms en Producten. 

DOOR TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT OF OP ANDERE WIJZE DE DIGITALE PLATFORMS EN PRODUCTEN TE GEBRUIKEN, INCLUSIEF HET BLADEREN OP ONZE WEBSITES EN HET TOEGANG KRIJGEN TOT ONZE SYSTEMEN EN APPLICATIES, INCLUSIEF DOOR ONZE PRODUCTEN TE GEBRUIKEN, STEMT U IN, ACCEPTEERT U EN GAAT U AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN ONZE WERELDWIJDE PRIVACYBELEID, MAAR ALLEEN VOOR ZOVER U DE DIGITALE PLATFORMS EN PRODUCTEN GEBRUIKT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF HET WERELDWIJDE PRIVACYBELEID VOOR EEN OF ALLE DIGITALE PLATFORMS, DAN MAG U DE BETREFFENDE DELEN VAN DE DIGITALE PLATFORMS EN PRODUCTEN NIET GEBRUIKEN. 

Houd er rekening mee dat, om de interactieve functies van de Digitale Platforms en Producten te gebruiken, en voor zover u in aanmerking komt om toegang te krijgen tot dergelijke functies, u mogelijk eerst een account bij ons moet registreren via een online registratieproces, dat niet overdraagbaar is.

Klik hieronder om naar een specifiek gedeelte van dit Overeenkomst te springen: 

 1. Uw gebruik van de Digitale Platforms

 2. Regels voor het gebruik van interactieve functies

 3. Intellectueel Eigendom

 4. Gebruik en bescherming van uw accountnummer en wachtwoord

 5. Ons beheer van de Digitale Platforms en wangedrag van gebruikers

 6. Beëindiging van Account

 7. Duur van de Overeenkomst, Beëindiging en Voortbestaan

 8. Updates voor de Digitale Platforms en deze Overeenkomst en Stopzetting van Digitale Platforms en gerelateerde diensten

 9. Geschillen met ons: toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

 10. Garanties, Beperking van Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 11. Vergoeding voor schade door spam

 12. U vrijwaart ons

 13. Linken naar onze website

 14. Diversen

 15. Contacteer Ons

1. Uw gebruik van Digitale Platforms

Wanneer u de Digitale Platforms gebruikt, verklaart en garandeert u het volgende. 

 1. Alle informatie die u indient is waarheidsgetrouw en nauwkeurig.

 2. U zult nauwkeurige informatie over uzelf verstrekken. Het is verboden om valse informatie te gebruiken of een andere persoon of bedrijf te imiteren in uw interacties met ons of in verband met uw gebruik van de Digitale Platforms.

 3. Als u een account bij ons hebt geregistreerd, zult u uw contactinformatie bijwerken als deze wijzigt, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

 4. Uw gebruik van de Digitale Platforms en uw gebruik van diensten die beschikbaar zijn op de Digitale Platforms overtreden geen enkele toepasselijke wet of regelgeving en zijn niet onwettig, misleidend of frauduleus.

 5. Als u een account bij ons registreert, bent u 18 jaar of ouder en als u de Digitale Platforms namens een bedrijf registreert of gebruikt, hebt u de autoriteit om deze Overeenkomst namens het bedrijf te accepteren.

 6. U zult zich houden aan onze regels voor het gebruik van de interactieve functies van de Digitale Platforms zoals uiteengezet in Sectie 2 hieronder.

 7. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten op elk geregistreerd account of profiel. Als u uw account met andere mensen deelt, dan bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten.

 8. U zult geen kettingbrieven, massa- of ongewenste berichten verzenden, of interfereren met, verstoren of een onevenredige last op de Digitale Platforms of de netwerken of diensten die verbonden zijn met de Digitale Platforms veroorzaken, inclusief maar niet beperkt tot, hacken in de Digitale Platforms, of de Digitale Platforms gebruiken om ongevraagde of commerciële berichten, bulletins, commentaren of andere communicatie te verzenden.

 9. U zult de Digitale Platforms niet gebruiken voor enig ongeautoriseerd doel, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van andere gebruikers via elektronische of andere middelen met het doel ongevraagde e-mail of andere elektronische communicatie te verzenden, om gegevens beschikbaar op de Digitale Platforms te verkopen, of zich bezighouden met framing van, of linken naar, de Digitale Platforms zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 10. U zult uw wachtwoord of registratie voor de Digitale Platforms niet verkopen of anderen laten gebruiken, valse of misleidende identificatie- of adresinformatie verstrekken, of inbreuk maken op de privacy of een persoonlijk, vertrouwelijk of eigendomsrecht van enige persoon of entiteit.

 11. U zult niet bewust gegevens overdragen, verzenden of uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, adware of enige andere schadelijke programma's of soortgelijke computercodes bevatten die ontworpen zijn om de werking van enige computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

 12. U zult geen pagina van de Digitale Platforms crawlen, schrapen of spideren of proberen de broncode van de Digitale Platforms te verkrijgen of te achterhalen.

U verklaart en garandeert ook dat u zich zult houden aan alle toepasselijke lokale wetten die uw online gedrag en uw verstrekking of indiening van informatie aan de Digitale Platforms regelen.

2. Regels voor het gebruik van interactieve functies

De Digitale Platforms kunnen functies bieden die u in staat stellen informatie en materialen met ons en andere gebruikers te delen. Zorg ervoor dat u ons Wereldwijde Privacybeleid leest, dat belangrijke informatie bevat over uw online privacy en ons gebruik van informatie die we over u verzamelen, inclusief uw Persoonsgegevens. 

2.1 Informatie verstrekt of ingediend op de Digitale Platforms

U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van, en enige schade als gevolg van, alle informatie die u verstrekt of indient op de Digitale Platforms. Wanneer u informatie indient, verklaart en garandeert u het volgende:

 1. U bezit of heeft voldoende rechten om de informatie te verstrekken of in te dienen op of via het Digitale Platform.

 2. U zult geen informatie verstrekken of indienen die inbreuk maakt op rechten van Maxeon of enige andere persoon of entiteit, inclusief intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten, vertrouwelijkheidsrechten en contractuele rechten of verplichtingen.

 3. U heeft volledig voldaan aan eventuele licenties van derden met betrekking tot de informatie en stemt ermee in alle royalty's, vergoedingen en andere kosten te betalen die verschuldigd zijn aan enige persoon of entiteit omdat de informatie is verstrekt of ingediend op de Digitale Platforms.

 4. U zult geen informatie verstrekken of indienen die:

  1. lasterlijk, schadelijk, verstorend, onwettig, opzettelijk onnauwkeurig, pornografisch, vulgair, onfatsoenlijk, godslasterlijk, haatdragend, racistisch of etnisch beledigend, obsceen, wulps, schunnig, dreigend, gewelddadig, intimiderend of anderszins aanstootgevend is;

  2. aanzet, aanmoedigt of fysiek geweld tegen een andere groep of individu bedreigt;

  3. racisme, bigotterie, seksisme, religieuze intolerantie of schade tegen enige groep of individu promoot; of

  4. materiaal bevat dat persoonlijke informatie van iemand onder de 18 probeert te werven of te exploiteren of iemand op een seksuele of gewelddadige manier exploiteert.

 5. U zult geen informatie verstrekken of indienen die advertenties bevat of enige persoon aanspoort om producten of diensten te kopen of verkopen (anders dan onze producten en diensten).

 6. U zult geen informatie verstrekken of indienen of enige andere actie ondernemen die bestaat uit, bevat, installeert of probeert te installeren, of spyware, malware of andere computercodes promoot, of het nu op onze of andermans computers of apparatuur is, inclusief technologieën die bedoeld zijn om u of anderen in staat te stellen informatie over of het monitoren van de online of andere activiteiten van een andere partij te verzamelen.

2.2 Systeemgegevens, Monitoringgegevens en Persoonsgegevens

Afhankelijk van de reikwijdte van uw gebruik van de Digitale Platforms en de Producten, zullen we verschillende Systeemgegevens en Monitoringgegevens verzamelen, die kunnen worden beschouwd als Persoonsgegevens onder toepasselijke gegevensbeschermingsregelgeving. Systeemgegevens verwijzen over het algemeen naar gegevens die we ontvangen van uw Producten en omvatten details specifiek voor uw Producten (zoals productidentificatie-informatie). Monitoringgegevens verwijzen over het algemeen naar prestatie-informatie voor uw producten, inclusief energieproductie, consumptie en gebruik van gegevens. Raadpleeg ons Wereldwijde Privacybeleid voor meer informatie over Systeemgegevens, Monitoringgegevens en Persoonsgegevens, evenals om te begrijpen hoe u eventuele rechten die u heeft met betrekking tot uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen.

3. Intellectueel Eigendom

3.1 Behoud van Rechten en Beperkte Licentie

Maxeon, haar gelieerde ondernemingen en/of haar derde partijen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de Digitale Platforms en de Producten, inclusief eventuele software of code ingebed in de Producten die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt, gerepareerd of verbeterd (de "Ingebedde Software"). Een beperkte licentie wordt verleend voor elk van de Digitale Platforms en het Product, onderhevig aan de voorwaarden van deze Overeenkomst (de "Beperkte Licentie"). 

Met betrekking tot de Producten is de Beperkte Licentie niet-exclusief en verleent een beperkt recht om de Ingebedde Software te gebruiken, uitsluitend voor de doeleinden van het installeren, registreren, configureren en gebruiken van de Producten waarop de Ingebedde Software oorspronkelijk is geïnstalleerd door Maxeon of haar aangestelde. De Beperkte Licentie is niet-overdraagbaar en kan niet worden overgedragen naar andere systemen of apparaten. De Ingebedde Software mag niet worden overgedragen van de Producten en mag niet worden geïnstalleerd (geheel of gedeeltelijk) op andere systemen of apparaten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maxeon.

Met betrekking tot de Digitale Platforms verleent de Beperkte Licentie een beperkt recht om de Digitale Platforms te gebruiken, uitsluitend voor de doeleinden van het installeren, registreren, configureren en gebruiken van bijbehorende Producten en het toegang krijgen tot de Digitale Platforms via apparaten en applicaties die door Maxeon zijn goedgekeurd. De Beperkte Licentie is niet-overdraagbaar.

U mag een kopie van materialen die beschikbaar zijn via de Digitale Platforms downloaden of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, zoals gebruiken gerelateerd aan de aankoop, installatie, onderhoud en ondersteuning van de Producten, maar u moet alle auteursrechtelijke, handelsmerk- en andere eigendomsrechtelijke kennisgevingen behouden die in en op de materialen staan. U MAG de materialen NIET gebruiken voor enig commercieel doel, behalve zoals uitdrukkelijk door Maxeon schriftelijk geautoriseerd. U stemt ermee in dat u beveiligingsgerelateerde functies van de Digitale Platforms of de Producten niet zult omzeilen, uitschakelen of anderszins interfereren, of met functies die het gebruik of kopiëren van enige materialen voorkomen of beperken of anderszins beperkingen opleggen aan het gebruik van de Digitale Platforms, Producten of de materialen. U gaat verder akkoord niet toegang te krijgen tot de Digitale Platforms via andere middelen dan via de interfaces die wij verstrekken, tenzij anderszins specifiek door ons geautoriseerd in een aparte schriftelijke overeenkomst.

Maxeon verstrekt en draagt geen andere rechten over op enig intellectueel eigendom in de Producten of de Digitale Platforms (of het nu door verkoop of aanbieding tot verkoop van enige Producten, door toegang te verstrekken tot de Digitale Platforms, of anderszins). De intellectuele eigendomsrechten die behouden blijven door Maxeon, haar gelieerde ondernemingen en/of haar derde partijen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, rechten op: (i) uitvindingen, patenten, ontwerpen, algoritmen en ander industrieel eigendom; (ii) auteurswerken, inclusief exclusieve exploitatierechten, auteursrechten, morele rechten en maskerwerken; (iii) handelsgeheimen; (iv) handelsmerk en handelsnaam; (v) ander intellectueel eigendom en eigendomsrechten van elke soort en aard, of deze nu voortkomen uit de werking van de wet, door contract of licentie, of anderszins; en (vi) alle aanvragen, registraties, verleningen, verlengingen, uitbreidingen, combinaties, voortzettingen, delingen en heruitgaven van het voorgaande. 

3.2 Verlening van licentie aan ons om uw informatie en feedback te gebruiken

Door informatie te verstrekken of in te dienen op de Digitale Platforms (uitdrukkelijk inclusief Systeemgegevens en Monitoringgegevens), verleent u ons een eeuwigdurende, niet-exclusieve (wat betekent dat u rechten behoudt om de informatie te gebruiken, te verkopen, etc. aan anderen), volledig betaalde, royalty-vrije (wat betekent dat we u niet hoeven te betalen voor ons gebruik van de informatie), sublicentieerbare (wat betekent dat we anderen het recht kunnen geven om de informatie te gebruiken, bijvoorbeeld een bedrijf dat de Digitale Platforms host, een nutsbedrijf, of andere kopers) en wereldwijde licentie om de informatie te gebruiken, te wijzigen, afgeleide werken ervan te creëren, publiekelijk uit te voeren en weer te geven, te reproduceren, te communiceren en te verspreiden. U gaat ermee akkoord geen morele rechten of rechten op publiciteit tegen ons in te roepen voor het gebruik van uw informatie. 

Voor zover dergelijke informatie uw Persoonsgegevens bevat, zullen dergelijke Persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met ons Wereldwijde Privacybeleid. Raadpleeg het Wereldwijde Privacybeleid voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens en ons gebruik van uw Persoonsgegevens, inclusief hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft of uw rechten op Persoonsgegevens wilt uitoefenen. Voor zover wij geen rechten hebben om uw Persoonsgegevens te gebruiken, zullen we eventuele dergelijke Persoonsgegevens uit de Systeemgegevens en Monitoringgegevens verwijderen voordat we dergelijke Systeemgegevens en Monitoringgegevens gebruiken.

In het geval u ideeën, gedachten, kritieken, voorgestelde verbeteringen of andere feedback gerelateerd aan enige elementen van de Producten of de Digitale Platforms verstrekt (gezamenlijk "Feedback"), verleent u hierbij Maxeon een royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare recht om de Feedback geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te verspreiden, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, publiekelijk uit te voeren, afgeleide werken ervan te creëren, publiekelijk weer te geven, te communiceren aan het publiek of anderszins te exploiteren en/of te incorporeren in andere werken met als doel tips, trucs en feedback te verstrekken aan andere klanten, evenals met als doel de Producten en de Digitale Diensten te verbeteren. 

Maxeon accepteert elke verlening van rechten. Elke verlening van rechten overleeft de beëindiging van deze Overeenkomst.

4. Gebruik en bescherming van uw accountnummer en wachtwoord

U bent verantwoordelijk voor het geheim en vertrouwelijk houden van eventuele accountnummers en wachtwoorden die u mogelijk heeft bij het registreren van een account op de Digitale Platforms of bij het openen van de Producten. U bent verantwoordelijk voor alle gebruik van uw account(s), al dan niet daadwerkelijk of uitdrukkelijk door u geautoriseerd. We kunnen de registratie van accounts beperken tot alleen in aanmerking komende gebruikers. 

5. Ons beheer van de Digitale Platforms en wangedrag van gebruikers

 1. Ons beheer van de Digitale Platforms. We kunnen, maar zijn niet verplicht om: (a) de Digitale Platforms te monitoren of te beoordelen op overtredingen van deze Overeenkomst en voor naleving van ons beleid; (b) wettelijke autoriteiten te informeren en/of juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die deze Overeenkomst overtreedt; (c) toegang te weigeren, te beperken tot of de beschikbaarheid van, of te verwijderen of uit te schakelen (voor zover technologisch haalbaar) enige verstrekte of ingediende informatie (of een gedeelte daarvan) die deze Overeenkomst, de wet of een van ons beleid kan overtreden of buitensporig groot of lastig is; en/of (d) de Digitale Platforms te beheren op een manier ontworpen om onze rechten en eigendommen of die van derden te beschermen of om de juiste werking van de Digitale Platforms te faciliteren.

 2. Gebruik en delen van gegevens. We hebben de mogelijkheid nodig om gegevens te gebruiken die we van u of een Product, systeem of apparaat dat u verbindt of namens u wordt verbonden met onze Digitale Platforms ontvangen. Toepasselijke systemen en apparaten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, fotovoltaïsche (PV) systemen, omvormers, batterijen en elektrische voertuigladers. We kunnen deze gegevens rechtstreeks van u of uw systeem of apparaat ontvangen, of indirect via een derde partij die monitoringsdiensten of apparatuur levert. De gegevens kunnen worden weergegeven via onze Digitale Platforms, inclusief onze monitoringswebsite en applicaties. De gegevens kunnen bijvoorbeeld informatie over energieverbruik en -productie, energiegebruiksinformatie, batterijopslaginformatie, foutinformatie, een precieze geolocatie of adres, omzetinformatie en hardware- en software-informatie omvatten. We kunnen deze gegevens delen met derden bij het leveren van monitorings- en rapportagediensten aan u. Deze derden omvatten de fabrikanten van monitoringsapparatuur, aanbieders van monitoringsdiensten, systeeminstallateurs, dealers, onderhouds- en bedrijfsdienstverleners, regelgevende overheidsinstanties en nutsbedrijven. We kunnen ook gegevens in geaggregeerde vorm (in een vorm waarbij de bron niet kan worden geïdentificeerd) aan derden verstrekken of verkopen die niet verbonden zijn aan het monitoringsysteem, zoals overheidsinstanties en onderzoeksbureaus. Voor meer informatie over onze verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens, raadpleeg ons Wereldwijde Privacybeleid. 

 3. Ons recht om toegang te schorsen of te beëindigen. Zonder enige andere bepaling van deze Overeenkomst te beperken, behouden we ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, de toegang tot en het gebruik van de Digitale Platforms en/of elk account voor de Digitale Platforms te ontzeggen aan elke persoon om welke reden dan ook of zonder reden, inclusief maar niet beperkt tot schending van enige verklaring, garantie of convenant in deze Overeenkomst, of van enige toepasselijke wet of regelgeving. Indien nodig, kunnen we de Digitale Platforms ook naar een ander domein verplaatsen of de Digitale Platforms onbepaald sluiten.

 4. Risico op schade. Let op dat er risico's zijn, inclusief maar niet beperkt tot het risico op fysieke schade, van omgaan met vreemden, inclusief personen die mogelijk onder valse voorwendselen handelen. Kies zorgvuldig de informatie die u plaatst op de Digitale Platforms en die u geeft aan andere gebruikers van de Digitale Platforms. Het wordt afgeraden om de volgende informatie openbaar te posten op de Digitale Platforms: uw volledige naam, telefoonnummers en straatadressen. Bijdragen en andere informatie die anderen uploaden of posten op de Digitale Platforms worden niet vooraf gemodereerd. Ondanks de verboden in deze Overeenkomst, kunnen dergelijke bijdragen en andere informatie aanstootgevend, schadelijk of onnauwkeurig zijn en kunnen verkeerd of misleidend gelabeld zijn. U neemt alle risico's op zich die samenhangen met het bekijken van dergelijke inhoud en het omgaan met andere gebruikers met wie u in contact komt via de Digitale Platforms. We verwachten dat u voorzichtigheid en gezond verstand gebruikt bij het gebruik van de Digitale Platforms.

 5. Sites van Derden. De Digitale Platforms kunnen links bevatten naar andere websites ("Sites van Derden"). We bezitten of beheren de Sites van Derden niet. Onze beoordeling van enig materiaal op de Sites van Derden, inclusief goederen of diensten, is beperkt en we bieden geen garanties of zekerheden geassocieerd met de Sites van Derden, inclusief wat betreft nauwkeurigheid, toereikendheid, niet-inbreuk of geschiktheid voor doel. Tenzij uitdrukkelijk door ons verklaard, vertegenwoordigt, garandeert of impliceert de beschikbaarheid van deze links op de Digitale Platforms niet dat we enige Sites van Derden of enig materiaal, meningen, goederen of diensten die erop beschikbaar zijn, onderschrijven. Materialen van derden die toegankelijk zijn via of gebruikt worden door middel van de Sites van Derden kunnen ook beschermd zijn door auteursrecht en andere intellectuele eigendomswetten. Deze Overeenkomst is niet van toepassing op uw gebruik van Sites van Derden. U dient de voorwaarden en condities, privacybeleid en alle andere site documenten van de Sites van Derden te beoordelen, en ervoor te zorgen dat u de regelgeving, beleidslijnen en praktijken begrijpt die van toepassing zijn wanneer u deze opent.

 6. Handelsmerk- en auteursrechtenbeleid. Als u materiaal uploadt of anderszins iets doet met betrekking tot het schenden van auteursrechten of handelsmerkrechten van Maxeon of anderen, kunnen wij, zonder afbreuk te doen aan andere rechten die we mogelijk hebben, uw account en toegangsrechten tot de Digitale Platforms beëindigen.

6. Beëindiging van Account

Deze Overeenkomst, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt of gewijzigd, blijft volledig van kracht terwijl u de Digitale Platforms gebruikt. 

Wij kunnen uw account (en eventuele gerelateerde accounts) en uw toegang tot de Digitale Platforms op elk moment, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving, beëindigen, uitschakelen of opschorten. Als we dit doen, heeft u geen contractueel of wettelijk recht om de Digitale Platforms verder te gebruiken.

Als u een account heeft, kunt u het account op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen door contact op te nemen met customers@maxeon.com. Als uw toegang tot de Digitale Platforms wordt beëindigd, hetzij door u of Maxeon, kunt u alle informatie die aan uw account is gekoppeld verliezen. 

De voorwaarden van deze Overeenkomst, inclusief elke verlening van rechten, blijven van kracht zelfs nadat uw toegang tot de Digitale Platforms is beëindigd, inclusief door Maxeon, of uw gebruik van de Digitale Platform anderszins eindigt. 

7. Duur van de Overeenkomst, Beëindiging en Voortbestaan

U kunt deze Overeenkomst beëindigen door een beëindigingsbericht per e-mail te sturen naar customers@maxeon.com. 

U kunt deze Overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. Na beëindiging gaat u ermee akkoord geen toegang meer te hebben tot de Digitale Platforms of de Ingebedde Software te gebruiken (in overeenstemming met het beëindigingsbericht). Wij kunnen deze Overeenkomst zonder opgaaf van reden beëindigen met twee (2) weken voorafgaande kennisgeving of onmiddellijk om reden.

Na succesvolle verwerking van uw beëindigingsbericht, zullen wij uw toegang tot de toepasselijke Digitale Platforms en Ingebedde Software (voor zover haalbaar) uitschakelen, en we zullen uw account uitschakelen.

Een beëindigingsbericht moet details aangeven van de goederen en diensten (inclusief systeeminformatie, productmodelnummers, serienummers, etc.), uw naam, uw installatieadres en uw installatiedatum. We kunnen u om verdere informatie vragen om uw identiteit en de reikwijdte van de beëindiging te verifiëren.

8. Updates voor de Digitale Platforms en deze Overeenkomst en Stopzetting van Digitale Platforms en gerelateerde diensten

Het materiaal en de informatie die beschikbaar zijn op de Digitale Platforms kunnen op elk gegeven moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht om de inhoud van de Digitale Platforms bij te werken.

Maxeon behoudt zich het recht voor om elk aspect van de Digitale Platforms op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eventuele wijzigingen aan de Digitale Platforms op u kunnen hebben, inclusief op uw bedrijf, inkomen of vermogen om inkomsten te genereren. 

Wij kunnen deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen geregistreerde gebruikers contacteren als we dit doen, daarom is het belangrijk dat u ons onmiddellijk op de hoogte stelt als uw e-mailadres verandert. Als u een geregistreerde gebruiker bent, kunt u worden gevraagd om de volgende keer dat u inlogt op de Digitale Platforms te klikken om de nieuwe overeenkomst te accepteren om de Digitale Platforms te kunnen gebruiken. We zullen ook eventuele herziene versies van deze Overeenkomst op de Digitale Platforms plaatsen. Het is daarom belangrijk dat u de Digitale Platforms regelmatig controleert.

Als u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals bijgewerkt, kunnen we u mogelijk geen voortgezette diensten leveren, in welk geval we uw toegang tot de onderliggende diensten kunnen opschorten totdat u akkoord gaat met de bijgewerkte Overeenkomst.

9. Geschillen met ons: toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

 1. Elk geschil dat voortvloeit uit uw toegang tot en gebruik van de Digitale Platforms (inclusief elk niet-contractueel geschil of claim) wordt beheerst door de wetten van Singapore (met uitsluiting van haar keuze van rechtsbepalingen) en u en wij stemmen ermee in ons te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Singapore.

 2. Elk geschil of claim die voortvloeit uit of in verband met deze Overeenkomst, inclusief elke vraag betreffende het bestaan, de geldigheid of beëindiging ervan, zal worden doorverwezen naar en uiteindelijk worden beslecht door arbitrage beheerd door het Singapore International Arbitration Centre (het SIAC) in overeenstemming met de Arbitrageregels van het SIAC (de SIAC Regels) die op dat moment van kracht zijn, welke regels geacht worden door verwijzing in deze clausule te zijn opgenomen. De zetel van de arbitrage zal Singapore zijn. Het tribunaal zal bestaan uit één (1) arbiter. De voertaal van de arbitrage zal Engels zijn. Niets in deze clausule zal een Partij beletten om een beroep te doen op een bevoegde rechter voor voorlopige of tussentijdse voorzieningen bij wijze van injunctie. Arbitrage, inclusief drempelvragen over de arbitrabiliteit van het geschil, zal worden afgehandeld door de arbiter in overeenstemming met de SIAC Regels. Vonnis over de arbitrale uitspraak kan worden ingediend bij elke rechtbank die rechtsbevoegdheid heeft. Elke arbitrage onder deze Overeenkomst zal plaatsvinden op individuele basis - klassenarbitrages en collectieve acties zijn niet toegestaan. U begrijpt dat door akkoord te gaan met de Overeenkomst, u en Maxeon elk afstand doen van het recht op een juryrechtspraak of deelname aan een collectieve actie of klassenarbitrage. Ondanks het voorgaande, heeft elke partij het recht om een actie in te dienen bij een bevoegde rechtbank voor injunctieve of andere billijke of conservatoire maatregelen, in afwachting van een definitieve beslissing door de arbiter. U kunt in plaats daarvan uw claim indienen bij de "kleine vorderingen" rechtbank, maar alleen als uw claim hiervoor in aanmerking komt, uw claim in een dergelijke rechtbank blijft, en uw claim op individuele, niet-vertegenwoordigende en niet-collectieve basis blijft.

 3. Arbitragekosten. Betaling van alle redelijke indieningstarieven, administratieve kosten en arbitragekosten zal overeenkomstig de SIAC Regels zijn. Als de waarde van uw vordering niet meer dan $10.000 USD bedraagt, zal Maxeon betalen voor de redelijke indieningstarieven, administratieve kosten en arbitragekosten, tenzij de arbiter vindt dat de inhoud van uw vordering of de gevraagde verlichting frivool was of om een ongepaste reden werd gebracht. 

10. Garanties, Beperking van Aansprakelijkheid en Vrijwaring

Informatie en andere materialen die beschikbaar worden gesteld op de Digitale Platforms, hetzij door Maxeon of andere gebruikers van de Digitale Platforms, zijn niet bedoeld als advies waarop vertrouwd moet worden. Wij wijzen daarom, voor zover maximaal toegestaan door de wet, alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortkomt uit enig vertrouwen dat door een gebruiker van of bezoeker aan de Digitale Platforms, of door iemand die mogelijk op de hoogte is van een van de inhoud, wordt geplaatst.

Door het bedienen van de Digitale Platforms vertegenwoordigen of impliceren wij niet dat wij enige informatie of andere materialen die beschikbaar zijn op of gelinkt door de Digitale Platforms, inclusief zonder beperking, inhoud gehost op Sites van Derden, onderschrijven, of dat wij geloven dat dergelijke informatie of andere materialen volledig, nauwkeurig, nuttig of niet schadelijk zijn. Wij beloven geen specifieke resultaten van het gebruik van de Digitale Platforms. Geen advies of informatie, hetzij mondeling of schriftelijk, verkregen door u van ons of de Digitale Platforms zal enige garantie creëren die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is vermeld. 

Alle inhoud, informatie, of enige andere materialen of items die via de Digitale Platforms EN DE INGEBOUWDE SOFTWARE worden aangeboden, worden aangeboden "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" en (voor zover maximaal toegestaan door de wet) zonder garantie (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET) of voorwaarden van welke aard dan ook. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wijzen wij en elk van onze adverteerders, licentiegevers, leveranciers, functionarissen, directeuren, investeerders, werknemers, agenten, dienstverleners en andere aannemers alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet in verband met de Digitale Platforms en uw gebruik ervan af, waaronder zonder beperking de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk op eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten, EN ENIGE GARANTIES GEÏMPLICEERD DOOR EEN PRESTATIECURSUS, HANDELSCURSUS, OF GEBRUIK VAN HANDEL.

WIJ GARANDEREN NIET DAT, VOOR ELK VAN DE DIGITALE PLATFORMS en de INGEBOUWDE SOFTWARE: (I) ELK ZAL VEILIG OF BESCHIKBAAR ZIJN OP EEN SPECIFIEK TIJDSTIP OF LOCATIE; (II) ELK ZAL VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE MATERIALEN; (III) EVENTUELE DEFECTEN OF FOUTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF (IV) HET RESULTERENDE GEBRUIK, FUNCTIES, OF PRESTATIES ZULLEN AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN. U GEBRUIKT DE DIGITALE PLATFORMS en de INGEBOUWDE SOFTWARE UITSLUITEND OP EIGEN RISICO. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING VOOR ZOVER ZE IN STRIJD ZIJN MET TOEPASSELIJK RECHT. 

Door gebruik te maken van de Digitale Platforms en de INGEBOUWDE SOFTWARE, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, stemt u ermee in en geeft u hierbij Maxeon EN ELK VAN ZIJN FILIALEN EN DERDEN (DE “VRIJGEGEVEN PARTIJEN”) vrij van aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (en NEEMT DE VRIJGEGEVEN PARTIJEN GEEN Aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor) enige (a) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van inhoud en materialen, (b) persoonlijk letsel of eigendomsschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit uw toegang tot en gebruik van onze DIGITALE PLATFORMS, INGEBOUWDE SOFTWARE, EN diensten, (c) enige ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of enige en alle persoonlijke informatie daarin opgeslagen, (d) enige onderbreking of stopzetting van de verzending naar of van de digitale platforms en de Producten, (e) enige bugs, virussen, Trojaanse paarden, of dergelijke, die kunnen worden overgedragen naar of via de Digitale Platforms, de ingebouwde software, en de producten door enige derde partij, en/of (f) enige fouten of weglatingen in enige inhoud en materialen of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van enige inhoud geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gemaakt via de digitale platforms.

Als u een inwoner van Californië bent, stemt u door het gebruik van de Digitale Platforms ermee in en ziet u hierbij af van California Civil Code Sectie 1542, die stelt: "EEN ALGEMENE VRIJGAVE STREKT ZICH NIET UIT TOT CLAIMS DIE DE SCHULDEISER NIET WEET OF VERMOEDT TE BESTAAN IN ZIJN VOORDEEL OP HET MOMENT VAN HET UITVOEREN VAN DE VRIJGAVE, DIE, INDIEN BEKEND BIJ HEM MOETEN HEBBEN MATERIEEL ZIJN NEDERZETTING MET DE SCHULDENAAR BEÏNVLOED.”

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn jegens u of enige derde partij voor enige directe, indirecte, gevolgschade, incidentele, speciale, voorbeeldige, punitieve, of enige andere verliezen of schade, inclusief zonder beperking enig direct of indirect verlies van inkomsten of winst, bedrijfsonderbreking of verlies van gegevens voortvloeiend uit uw gebruik van de Digitale Platforms, de ingebouwde software, of de producten en enige informatie, materialen of enige andere inhoud beschikbaar op de Digitale Platforms of anderszins voortvloeiend in verband met deze Overeenkomst, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of voor schending van wettelijke plicht of op enige andere manier. in geen geval zal de totale aansprakelijkheid van maxeon voor enige schade de grotere van honderd Amerikaanse dollars ($100) of het bedrag dat u maxeon hebt betaald voor de digitale platforms in de laatste twaalf (12) maanden overschrijden. sommige jurisdicties staan beperkingen op incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. 

11. Vergoeding voor schade door spam

U erkent en stemt ermee in dat spam schadelijk is voor een site, dienst of netwerk en letsel veroorzaakt, inclusief schade aan reputatie en goodwill, wat moeilijk te meten is. Als een vooraf geschatte van onze verwachte verlies, stemt u ermee in ons $200 (USD) te betalen voor elk ongevraagd commercieel bericht of andere ongevraagde communicatie die u van, naar of via de Digitale Platforms verzendt. 

12. U vrijwaart ons

U stemt ermee in ons, onze dochterondernemingen, filialen, gerelateerde entiteiten en licentiegevers en hun respectievelijke functionarissen, agenten, partners en werknemers, schadeloos te stellen en te vrijwaren van elk verlies, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke juridische kosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Digitale Platforms, enige schending van deze Overeenkomst, of uw inbreuk op iemand anders zijn rechten.

13. Linken naar onze website

U mag linken naar onze website-homepagina, mits u dit doet op een manier die eerlijk, nauwkeurig, legaal is, en onze reputatie niet schaadt of ervan profiteert. U mag geen link vestigen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert waar deze niet bestaat.

U mag geen link naar onze website vestigen op een website die niet van u is.

Onze website mag niet worden ingekaderd op een andere site, noch mag u een link naar een deel van onze website anders dan de homepagina maken.

Wij behouden ons het recht voor om toestemming voor het linken zonder kennisgeving in te trekken. De website waarnaar u linkt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in onze Sectie 2.

Als u enig gebruik van inhoud op onze site wilt maken anders dan hierboven uiteengezet, neem dan contact met ons op via het e-mailadres dat in Sectie 15 is vermeld.

14. Diversen

 1. Gehele Overeenkomst. Tenzij u een afzonderlijke overeenkomst met ons heeft, vormt deze Overeenkomst de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw interactie met de Digitale Platforms en de Ingebouwde Software en vervangt deze alle voorgaande of gelijktijdige begrippen en overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp hiervan.

 2. Onafhankelijke Contractanten. Niets in deze Overeenkomst zal worden geacht een agentschap, partnerschap, joint venture, werkgever-werknemer of franchisegever-franchisenemer relatie van welke aard dan ook tussen ons en enige gebruiker te creëren.

 3. Sectie Titels. De sectie titels in deze Overeenkomst zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect.

 4. Geen Afstand. Ons falen om enig recht of bepaling van deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, zal niet functioneren als een afstand van dat recht of die bepaling.

 5. Scheidbaarheid. Deze Overeenkomst werkt voor zover wettelijk toegestaan. Als enige bepaling of deel van een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Overeenkomst en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 6. Toewijzing. U mag uw rechten onder deze Overeenkomst niet aan een derde partij toewijzen; wij mogen onze rechten onder deze Overeenkomst zonder voorwaarde toewijzen.

15. Contacteer Ons

Om contact met ons op te nemen, e-mail alstublieft naar customers@maxeon.com, of bereik ons via onze Contacteer Ons pagina.