Privacybeleid SunPower Netherlands BV

SunPower is een internationale groep van bedrijven onder leiding van SunPower Corporation in de Verenigde Staten. In Nederland is SunPower actief via SunPower Netherlands BV. Dit privacybeleid heeft betrekking op SunPower Netherlands BV en geaffilieerde ondernemingen (hierna te noemen "wij" of "ons") en hebben als doel informatie te verschaffen over het verzamelen en delen van persoonlijke gegevens middels het gebruik www.sunpower.nl (de "Website").

Indien we op bepaalde wijze gebruik willen maken van uw persoonlijke informatie bieden we u de mogelijkheid om zich voor geselecteerde toepassingen aan of af te melden.

Deze Website bevat links naar websites van derden. Als u een link naar een van deze websites van derden volgt, houd er dan rekening mee dat zij hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun voorwaarden of voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens aldaar. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke informatie naar dergelijke websites van derden verzendt.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt zoals beschreven in paragraaf 9 hieronder.

1. Minderjarigen

De Website werd niet ontworpen met minderjarigen jonger dan 18 jaar als doelgroep. Iedere eventuele inzameling van persoonlijke gegevens met betrekking tot minderjarigen door SunPower is dus ongewild.

2. Verzamelen van gegevens over browsen

2.1 We verzamelen de volgende informatie elke keer als u de Website bezoekt:

 • Informatie ter beschikking gesteld door uw browser: uw IP-adres, het besturingssysteem van uw computer, uw browser naam en het versienummer en de webpagina's die u voor, tijdens en vlak na een bezoek aan de Website heeft bezocht. Deze browser informatie wordt anoniem verwerkt maar kan gekoppeld worden aan uw persoonlijke gegevens als u deze heeft verstrekt.

2.2 We zoeken geen vertrouwelijke informatie over u op (zoals over gezondheid of medische geschiedenis, etniciteit, politieke voorkeur, religieuze overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, seksuele voorkeuren, enz.) en u zou dergelijke informatie ook niet aan ons moeten verstrekken.

3. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en in overeenstemming met de hieronder uiteengezette rechtsgrond:

DOELEINDEN RECHTSGROND

Om u te voorzien van de producten of diensten die u via de Website heeft opgevraagd, zoals onze gratis adviesdienst (indien beschikbaar) of onze online zonnepaneel monitoring service en om uw bestellingen te verwerken en om dergelijke producten en diensten te leveren en/of te installeren zoals productonderhoud, veiligheidswaarschuwingen en garantie services.

Om te reageren op uw vragen.

Om de betalingen te verkrijgen die aan ons verschuldigd zijn.

Om met u in contact blijven naar aanleiding van de aanschaf van onze producten en diensten, uw Website registraties en de naleving van de bepalingen en voorwaarden van het gebruik van deze Website.

De noodzaak om de gebruiksvoorwaarden van de Website uit te voeren.

Onze rechtmatige belangen om uw vragen te kunnen beantwoorden en onze relatie met u te ontwikkelen en te onderhouden.

Als wij met u communiceren via de telefoon (bijvoorbeeld als we u bellen om een door u via deze Website verzocht overleg te voeren of als u onze customer service belt met een vraag over een van onze producten), kunnen we het gesprek registreren en monitoren om onze medewerkers te kunnen trainen en een hoge kwaliteit van onze klantenservice te kunnen waarborgen.

Onze rechtmatige belangen om een klantenservice van hoog niveau te garanderen en dit niveau te kunnen verbeteren.

Waar u uw persoonlijke gegevens in verband met een sollicitatie hebt ingediend, om uw sollicitatie te beoordelen.

De noodzaak om de gebruiksvoorwaarden van de Website uit te voeren.

Onze rechtmatige belangen om u aanvraag te kunnen beoordelen en de benodigde maatregelen te nemen voordat er een contract met u kan worden gesloten.

Indien u geïnteresseerd bent in de aankoop van onze producten en diensten, om aan distributeurs / installateurs van onze producten in uw omgeving uw informatie te verstrekken, zodat ze contact met u op kunnen nemen met meer informatie over de aankoop en prijs. Of als u uw informatie hebt verstrekt aan een distributeur/ installateur die ervoor kiest om deze informatie met ons te delen.

Ons rechtmatige belang om ons bedrijf te ontwikkelen.

De noodzaak om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Om beter te begrijpen hoe u deze Website gebruikt en om statistische rapporten van de totale activiteit op de Website te kunnen produceren.

Om patronen en trends in verband met uw Websitegebruik te identificeren, dit stelt ons in staat om het ontwerp van deze Website en uw browse-ervaring te verbeteren.

Om onze producten en diensten te verbeteren.

Van tijd tot tijd kunnen we de samengevoegde browse informatie die we van bezoekers hebben verzameld vrijgeven, zoals door de publicatie van een rapport over de trends van het gebruik van deze Website die geanonimiseerd kan zijn.

Ons rechtmatige belang om de kwaliteit van onze Website en onze producten en diensten te verbeteren en om beter met u te communiceren over onze diensten en producten.

Om meer informatie over u uit bronnen van derden te verzamelen. Zo kunnen wij mogelijk uw e-mailadres gebruiken om informatie te verzamelen over op welke sociale netwerken en andere web services u een abonnement heeft of voor analytische of personalisatie doeleinden, om onze producten en onze Website voor gebruikers te verbeteren .

Ons rechtmatige belang om uw persoonlijke interesses en uw gedrag te evalueren om onze producten en onze Website te verbeteren.

Om u in staat te stellen om deel te nemen aan interactieve onderdelen van onze dienstverlening, wanneer u ervoor kiest om dit te doen.

Uw toestemming

Indien u daarmee akkoord bent gegaan, kunnen wij uw informatie gebruiken om u informatie te sturen ter promotie van onze producten en diensten en die van geselecteerde derden door middel van [post, fax, telefoon, e-mail] [en / of via sociale netwerken en andere online services waarop u geabonneerd bent], en waar wettelijk vereist, zullen we om uw toestemming vragen op het moment dat we uw gegevens verzamelen voor het uitvoeren van deze soorten marketing.

Uw toestemming

Als u akkoord gaat met het ontvangen van marketing van andere bedrijven, kunnen we uw e-mailadres en andere contactgegevens delen met andere bedrijven, zodat zij rechtstreeks contact met u op kunnen nemen over hun producten en diensten.

Uw toestemming

4. Marketing Uitschrijven of Opt-Out

4.1 We zullen u een mogelijkheid bieden om zich uit te schrijven of af te melden voor verdere communicatie in elke elektronische marketingcommunicatie die u wordt toegestuurd. Ook kunt u zich afmelden door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in paragraaf 12 hieronder.

5. Het gebruik van interactieve functies  en mededelingen over schending van het auteursrecht

5.1 Deze Website kan gebruik maken van interactieve forums, blogs, forums, chatrooms, enz. Tenzij het tegendeel duidelijk is aangegeven, kan alle informatie die u plaatst worden bekeken door anderen en/of door het grote publiek. We raden u aan om gezond verstand te gebruiken, zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden en geen informatie te onthullen waarvan u niet wenst dat andere gebruikers deze kennen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van die informatie door andere gebruikers.

5.2 Meldingen over inbreuk op het auteursrecht die door u aan ons voorgelegd worden, zullen worden doorgestuurd naar de persoon die verantwoordelijk is voor de vermeende inbreuk. Andere klachten over de inhoud van onze Website kunnen ook worden doorgestuurd aan alle in de klacht genoemde personen.

6. Openbaarmaking aan geaffilieerde ondernemingen en andere derde partijen

6.1 We kunnen informatie over u verschaffen aan anderen wanneer dat nodig is om u te kunnen voorzien van een product of dienst die u hebt aangevraagd, met uw voorafgaande toestemming of anderszins indien vereist door de wet. Zij zijn verplicht om de informatie te verwerken in overeenstemming met dezelfde waarborgen die wij hebben toegepast. Met name:

6.2 Wij slaan de informatie die we via deze Website en andere bronnen verzamelen (zoals onze customer call centers) op in centrale computer systemen die kunnen worden benaderd door onze geaffilieerde bedrijven voor de in dit privacybeleid genoemde doeleinden.

6.3 Wij kunnen informatie die wij verzamelen over u aan onze medewerkers, filialen, distributeurs, partners, leveranciers en toeleveranciers verstrekken die:

 • informatie namens ons verwerken
 • met ons samenwerken samen aan de levering of de werking van deze Website
 • u voorzien van producten en diensten met betrekking tot uw SunPower systeem. Bijvoorbeeld, als u zich aanmeldt voor onze zonnepaneel controle service, combineren we informatie die wij verzamelen van uw PV-systeem (met inbegrip van zonne-elektrische productie, de werking van de omvormer en huishoudelijk elektriciteitsverbruik) met uw contactgegevens (naam, adres en telefoonnummer) en communiceren wij deze informatie aan de partners die belast zijn met de installatie en het onderhoud van uw SunPower systeem.

6.4 In het geval dat wij (of een onderdeel daarvan) zijn (i) onderworpen aan onderhandelingen over de verkoop van het bedrijf of (ii) worden verkocht aan een derde of (iii) worden onderworpen aan een reorganisatie, gaat u ermee akkoord dat al uw persoonlijke gegevens die we hebben verzameld kunnen worden overgedragen aan die gereorganiseerde entiteit of derde partij en dat deze worden gebruikt voor dezelfde doeleinden of voor het analyseren van de voorgenomen verkoop of reorganisatie.

6.5 Als u ervoor kiest om een enquête in te vullen kan de informatie die u aan ons verstrekt worden doorgegeven aan andere bedrijven, deze zal wel worden geanonimiseerd en samengevoegd.

6.6 Wij kunnen informatie die wij over u verzamelen openbaar maken indien nodig of toegestaan door de daartoe op toepassing zijnde (binnenlandse of buitenlandse) wetgeving of in antwoord op een gerechtelijk bevel of een equivalent hiervan en/of toezichthouders overal ter wereld. We kunnen uw informatie ook openbaar maken als bescherming tegen fraude of om ons eigendom of andere rechten te beschermen.

6.7 Wij kunnen informatie die wij over u verzamelen aan de benodigde instanties bekendmaken indien wij vermoeden dat u misbruik maakt van een dienst aangeboden door ons via deze Website of anderszins door deze te gebruiken om andere computersystemen aan te vallen of om onbevoegde toegang tot een ander computersysteem te verkrijgen, om deel te nemen aan spamactiviteiten of anderszins op onrechtmatige wijze te handelen of de voorwaarden voor het gebruik van de dienst of deze Website te schenden.

7. Beveiliging

7.1 We nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen en implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te kunnen waarborgen om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Echter, geen enkele gegevensoverdracht via internet of website is gegarandeerd beveiligd tegen inbraak. Daarom kunnen we, hoewel we redelijke inspanningen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van deze Website of de door ons opgeslagen informatie moet onmiddellijk aan ons worden gemeld door een e-mail te sturen naar: sunpowernederland@sunpower.com.

7.2 Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt opgeslagen op onze beveiligde servers en geraadpleegd en gebruikt volgens ons beveiligingsbeleid en onze beveiligingsnormen. Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u deze hebt gekozen) waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van onze Website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord en voor het naleven van andere beveiligingsprocedures waarvan wij u op de hoogte brengen. We vragen u om uw wachtwoord met niemand te delen.

8. Opslag van persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie

8.1 Uw persoonlijke informatie kan toegankelijk zijn voor personeel of leveranciers in, overgedragen worden aan en/of opgeslagen worden op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar de wetgeving inzake gegevensbescherming van een minder strenge norm kan zijn dan in de EER. We slaan de informatie die we via deze Website en andere bronnen (zoals onze callcenters) verzamelen op in gecentraliseerde computersystemen die worden gehost door of namens SunPower Corporation. Deze bevinden zich buiten de EER, in de Verenigde Staten en de Filippijnen.

8.2 Houd er rekening mee dat de wetten voor gegevensbescherming in de Verenigde Staten en de Filippijnen momenteel niet hetzelfde niveau van bescherming bieden als in de Europese Unie en dat u mogelijk minder wettelijke rechten hebt met betrekking tot informatie die door SunPower Corporation over u is opgeslagen en verwerkt. SunPower Corporation is echter met leveranciers overeengekomen om dergelijke informatie te beschermen in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Daarnaast hebben alle operationele dochterondernemingen van SunPower bindende bedrijfsregels ('BCR's') geïmplementeerd met betrekking tot de manier waarop gegevens worden verwerkt en/of overgedragen. Deze BCR's zijn goedgekeurd door bevoegde toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Unie en bieden voldoende bescherming voor personeelsgegevens binnen de SunPower-groep over de hele wereld, zelfs in het geval waar SunPower-ondernemingen zijn gevestigd in landen waar het niveau van gegevensbescherming niet als evenredig wordt beschouwd met het niveau dat wordt geboden door de wetgeving inzake gegevensbescherming in de Europese Unie. Een samenvatting van deze BCR's is te vinden op hier. Een lijst van alle operationele dochterondernemingen die aan deze BCR's zijn gebonden is te vinden op hier.

8.3 In overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming bewaren we uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Bepaalde transactiegegevens, diensten en correspondentie, zoals die met betrekking tot uw aankoop van SunPower producten of de garantie op uw SunPower producten, kunnen worden bewaard tot de tijdslimiet voor claims met betrekking tot de transactie is verlopen, of om te voldoen aan wettelijke vereisten met betrekking tot het bewaren van dergelijke gegevens, en vervolgens gearchiveerd in overeenstemming met wettelijke vereisten. Bepaalde gegevens, waaronder die van personen die aan SunPower persoonlijke gegevens verstrekken maar die geen SunPower-producten of -services kopen binnen twee jaar na het eerste contact met SunPower, worden verwijderd of anderszins gearchiveerd twee jaar na dato van het eerste contact met SunPower.

9. Wijzigingen in ons privacybeleidy

Vanwege veranderingen in technologie, toepasselijk recht en onze activiteiten of vanwege andere zakelijke redenen, kan het nodig zijn ons privacybeleid te herzien. We zullen de nieuwe versie van dit privacybeleid zonder kennisgeving op deze Website publiceren. Het is daarom van belang dat u deze Website regelmatig controleert op eventuele wijzigingen die van invloed zijn op de voorwaarden.

10. Cookies

Onze Website maakt gebruik van cookies die worden geplaatst op uw computer wanneer u onze Website bezoekt om onderscheid te maken tussen de browser van elke bezoeker en deze bij te houden. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die wij gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie onze Cookies Policy.

11. Uitoefening van uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze rechten zijn als volgt:

 • Recht op toegang – U kunt verzoeken om de persoonlijke informatie die SunPower over u heeft in te zien. Naar aanleiding van een verzoek kan SunPower specifieke informatie over u bij u opvragen om ons in staat te stellen uw identiteit en rechtmatige toegang te bevestigen, evenals om uw gegevens op te zoeken en u de persoonlijke informatie te kunnen verstrekken die SunPower over u bewaart. SunPower kan in bepaalde omstandigheden een vergoeding aanrekenen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens. We zullen u echter vooraf op de hoogte stellen indien er sprake is van een dergelijke vergoeding. Er kunnen gevallen zijn waarin SunPower op grond van de toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten toegestaan of verplicht is om te weigeren om sommige of alle persoonlijke informatie die wij over u hebben, te verstrekken. Bovendien kan persoonlijke informatie zijn vernietigd, gewist of anoniem zijn gemaakt. In het geval we u geen toegang tot uw persoonlijke informatie kunnen geven, zullen wij u informeren over de redenen waarom, met inachtneming van wettelijke of reglementaire beperkingen.
 • Correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens – SunPower zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie in ons bezit accuraat, actueel en volledig is. Als u van mening bent dat de persoonlijke informatie die SunPower over u heeft onjuist, onnauwkeurig, onvolledig of verouderd is, kunt u om herziening of correctie van die informatie vragen. SunPower behoudt zich het recht voor om geen persoonlijke informatie te wijzigen die zij als juist beschouwt. SunPower behoudt zich verder het recht voor om wettelijke bevestiging van bepaalde wijzigingen aan te vragen. Als wordt vastgesteld dat persoonlijke informatie onnauwkeurig, onvolledig of verouderd is, zullen we deze herzien en, tenzij het onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt, zullen wij dienstverleners of andere derde partijen op de hoogte stellen die deze onjuiste informatie hebben ontvangen, zodat informatie in hun bezit kan worden gecorrigeerd of bijgewerkt.
 • Intrekking van toestemming – Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, hebt u (in bepaalde gevallen) het recht om die toestemming op ieder moment weer in te trekken, dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens van voordat uw toestemming werd ingetrokken.
 • Bezwaar tegen verwerking – u hebt (in bepaalde gevallen) de mogelijkheid om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief profilering, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Wanneer profilering verband houdt met direct marketing heeft u altijd het recht om bezwaar aan te tekenen.
 • Beperking tot verwerking – u hebt in bepaalde gevallen het recht om ons een beperking van de verwerking op te leggen, zoals bepaald door de wet op de gegevensbescherming.
 • Recht op gegevensoverdracht – u hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar format wanneer de verwerking ervan is gebaseerd op uw toestemming of op een contract. U hebt ook het recht om ons te vragen de gegevens te verzenden naar een andere gegevenscontroller van uw keuze.
 • Klachten – u hebt het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat SunPower niet voldoet aan de vereisten van de AVG/GDPR met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door ons te schrijven op SunPower Netherlands B.V. - Kingsfordweg 151 - 1043GR Amsterdam, of door een e-mail te sturen naar data-protection@sunpower.com, de adressen vermeld in paragraaf 12, inclusief uw volledige naam, contactgegevens en een kopie van uw identiteitsdocument .

12. Contact Us

12.1 SunPower Netherlands BV is de gegevensbeheerder met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid

12.2 Wij kunnen gecontacteerd worden in verband met uw rechten of vragen die u heeft met betrekking tot dit privacybeleid of onze verwerking van uw persoonlijke informatie op de volgende adressen:

SunPower Netherlands B.V.
Kingsfordweg 151
1043GR Amsterdam
0800 0233 980
Email: sunpowernederland@sunpower.com

Dit privacybeleid werd bijgewerkt op 25 MEI, 2018.