Veelgestelde vragen

person finding SunPower dealer on tablet

Met welke algemene veiligheidstips moet ik rekening houden?

 • Vermijd contact met de panelen of de bedrading en breng geen veranderingen aan.
 • Doe geen pogingen om te werken aan delen van het systeem of om iets daarvan te wijzigen, repareren, demonteren of verwijderen. Anders kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke elektrische stroom en kan de fabrieksgarantie komen te vervallen. Alleen speciaal opgeleide en gecertificeerde professionals mogen onderhoud aan het systeem verrichten.
 • Gebruik geen spiegels of andere hulpmiddelen om zonlicht op uw panelen te concentreren. Dit is gevaarlijk en de garantie kan hierdoor komen te vervallen.
 • Stap niet op de panelen en zorg dat er geen voorwerpen op vallen.
 • Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de omvormer of de panelen op het dak.

Moet ik mijn zonnepanelen schoonmaken?

Bij het ontwerp van uw SunPower-systeem is rekening gehouden met een normale ophoping van vuil. Meestal zijn regelmatige regenbuien voldoende om vuil en stof van de panelen te spoelen. Wij raden u sterk af om het dak op te gaan om de panelen te reinigen of te inspecteren. Als de panelen sterk vervuild raken en het volgens u absoluut noodzakelijk is dat ze worden gereinigd, kunt u de panelen vanaf de grond schoonspuiten met een gewone tuinslang. Wij raden huiseigenaren aan om panelen alleen vroeg in de ochtend of laat in de avond te reinigen en niet wanneer de zon op zijn hoogst staat of wanneer de panelen warm zijn.

Gebruik onverwarmd drinkwater om een module te reinigen. De normale waterdruk is meer dan voldoende, maar eventueel kan een waterdruk tot 100 bar worden gebruikt. Vingerafdrukken, vlekken of opgehoopt vuil op het frontale oppervlak kunnen als volgt worden verwijderd: spoel het vlak eerst af en laat het korte tijd (ongeveer 5 minuten) inweken. Maak het vlak opnieuw nat en veeg het glasoppervlak in draaiende bewegingen af met een zachte spons of een doek zonder naden. Vingerafdrukken zijn na bevochtiging meestal te verwijderen met een zachte doek of spons. 

Neem de volgende belangrijke aanwijzingen in acht:

 • Blijf in principe op de grond. Ga nooit het dak op zonder een veilige ladder en de juiste valbeveiliging.
 • Zet het systeem uit voordat u het gaat schoonmaken. Raadpleeg uw plaatselijke installateur als u hulp nodig heeft om het systeem uit te zetten. 
 • Vermijd zo veel mogelijk het gebruik van hard of mineraalrijk water. Dit kan de panelen na verloop van tijd beschadigen. Als er in uw regio alleen hard kraanwater beschikbaar is, kunt u een goedkoop hulpstuk voor de waterslang kopen waarmee mineralen uit het water worden gefilterd. Anders kunt u gedestilleerd of gedeïoniseerd water gebruiken.
 • Gebruik zachte borstels en raamwissers. Gebruik geen ruwe reinigingsmiddelen zoals schuurpoeder, staalwol, schrapers, messen of andere scherpe gereedschappen om het glasoppervlak van de module te reinigen. Bij gebruik van dergelijke materialen of reiniging zonder overleg komt de productgarantie te vervallen.
 • Reinig de panelen vroeg in de ochtend of laat in de avond wanneer ze koel zijn. In de hitte van de dag kunnen water en zeep snel verdampen, waardoor de zeep en het vuil uitgesmeerd kunnen worden.
 • Als u een hogedrukspuit gebruikt, mag deze niet dicht bij de panelen komen. De panelen zijn wel extreem duurzaam, maar u wilt beschadiging voorkomen.
 • Voer maandelijks een visuele inspectie uit om te zien of zich vuil heeft opgehoopt. U kunt ook uw energierekening bekijken om te zien of het rendement ineens sterk is gedaald. Op dat moment hoeft u pas te gaan nadenken over schoonmaken. En zelfs dan doet de natuur meestal het werk voor u.
 • Stel uzelf niet bloot aan gevaar. Als u ook maar enigszins twijfelt of u in staat bent om de panelen op een veilige manier te reinigen, schakelt u een professional in.

Wat gebeurt er als een vogel, een eekhoorn of een ander dier aan de bedrading of kabels van de zonnepanelen knaagt of deze beschadigt?

Er zijn beschermingsvoorzieningen tegen dieren en andere voorzorgsmaatregelen verkrijgbaar die helpen voorkomen dat dieren in contact komen met de zonnepanelen. Neem contact op met uw installateur voor opties en prijzen.

Wat moet ik doen in noodsituaties?

In geval van brand, explosie, een gaslek, schade aan het systeem of gemorste brandstof nabij onderdelen van het systeem neemt u contact op met de hulpdiensten. Als de noodsituatie dat vereist, zoekt u eerst een veilig heenkomen en informeert u daarna de hulpverleners over de zonnepanelen, zodat zij indien nodig het systeem kunnen uitschakelen. Neem contact op met uw installateur voor hulp met het opstarten van het systeem na een noodsituatie.  

Waarom moet ik schaduw van bomen beperken?

Voor een maximaal rendement van het systeem. Bomen, planten, dakantennes, satellietschotels en andere obstakels kunnen verhinderen dat zonlicht op de panelen valt. Als een deel van het paneel in de schaduw valt, produceert het systeem minder elektriciteit. Als u planten moet snoeien of objecten moet verplaatsen die een schaduw op de panelen werpen, moet u dit doen bij daglicht en voorzichtig te werk gaan.

Hoe lang gaan SunPower-zonnepanelen mee?

Op residentiële en commerciële panelen van SunPower wordt een beperkte garantie van 25 jaar verleend op zowel het vermogen als het product. 

Wat gebeurt er als de stroom uitvalt?

Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld. Op grond van veiligheidseisen is het niet toegestaan dat het systeem elektriciteit produceert tijdens een stroomuitval of -storing, omdat het systeem dan mogelijk stroom aan het elektriciteitsnet levert terwijl mensen het net proberen te repareren. Zodra de stroom is hersteld, wordt het systeem automatisch weer opgestart.

Werken de zonnepanelen op bewolkte dagen?

Ja. Mogelijk wordt er dan wel minder elektriciteit geproduceerd, afhankelijk van de dichtheid van het wolkendek.

Werkt het systeem 's nachts?

Zonder zonlicht kan het systeem geen elektriciteit opwekken. 's Nachts staat het systeem in de slaapstand en is het scherm van de omvormer leeg.

Raadpleeg voor meer product- en technische ondersteuning de datasheets en handleidingen op de pagina met informatiebronnen.