Protecting Human Rights Around the World

Wereldwijde bescherming van mensenrechten

Maxeon heeft altijd een sterke positie ingenomen bij de bescherming van mensenrechten en bevestigt dat alle toeleveranciers voldoen aan de toepasselijke wetgeving en aanbevolen werkwijzen in de sector.
Zonnepaneel Technologie

In ons eerste Duurzaamheidsrapport, dat is gepubliceerd in juni 2021, heeft Maxeon opnieuw de ambitie bevestigd om producten te fabriceren die net zo schoon zijn als de energie die ze produceren. Het bedrijf werkt samen met toeleveranciers om te zorgen dat de toeleveringsketen voldoet aan alle wetgeving en internationale aanbevolen werkwijzen, niet alleen met betrekking tot dwangarbeid, maar ook bij alle activiteiten rond milieu, maatschappij en governance (ESG).

Omdat wij kiezen voor een hogere standaard, vervullen wij de rol van rentmeester voor alle elementen die onderdeel zijn van onze producten, van mineralen tot menselijk kapitaal.
Matt Kasdin, Director, Senior Counsel voor Maxeon

De Global Human Rights Policy van Maxeon is een boegbeeld voor de sector en legt duidelijk de verwachtingen vast voor zakelijk gedrag met betrekking tot mensenrechten en arbeidsnormen voor werknemers, leveranciers en alle overige zakelijke partners. Het beleid is ontwikkeld overeenkomstig internationale aanbevolen werkwijzen en normen voor mensenrechten zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en het Global Compact van de VN (UNGC), waarbij Maxeon zich in december 2020 aansloot.

Het Global Compact van de Verenigde Naties is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen en eist van de ondertekenaars dat zij zich inzetten voor alle humanitaire beginselen waaronder arbeidsrechten, milieu, corruptiebestrijding en maatschappelijke doelstellingen.

Met name verbiedt het beleid van Maxeon alle werknemers en partners in de toeleveringsketen de onmenselijke behandeling van medewerkers en elke vorm van contractarbeid of onvrijwillige arbeid, en verwerpt het alle beperkingen aan de vrijheid van meningsuiting, gedachte, geweten en godsdienst, naast andere bescherming van mensenrechten.
 

Hoe ziet onze toeleveringsketen eruit?

Het fabriceren van zonnepanelen is een complex proces waarbij veel leveranciers van zowel materialen als arbeid zijn betrokken. Het werk omvat niet alleen de fabricage, maar ook logistiek, diensten en een robuuste toeleveringsketen van goederen en materialen die nodig zijn voor zonnepanelen en verwante producten.
 

Wereldwijde bescherming van mensenrechten

 

Hoe we onze toeleveringsketen beoordelen

Maxeon ziet zijn partners in de toeleveringsketen als een uitbreiding van het bedrijf en beoordeelt hun prestaties regelmatig. Alle leveranciers van materialen moeten hun inzet voor de Global Human Rights Policy van Maxeon bevestigen en jaarlijks leverancierstrainingen volgen. Wanneer een leverancier hieraan niet deelneemt, kan de samenwerking worden beëindigd.

De hoofdserviceovereenkomst van elke leverancier en de duurzaamheidsrichtlijnen voor leveranciers van Maxeon eisen van leveranciers dat zij hun verantwoordelijkheid erkennen om te voldoen aan onze Human Rights Policy en Gedragscode. Leveranciers moeten alle gegevens met betrekking tot hun naleving van mensenrechten bijhouden en op verzoek updates verstrekken en jaarlijkse beoordelingen en nalevingscertificeringen.

Daarnaast probeert Maxeon actief de rechten van zijn medewerkers te beschermen door onze Human Rights Policy in plaatselijke talen te publiceren in onze fabrieken en leverancierslocaties en de Compliance and Ethics Helpline van Maxeon breed te communiceren.

Het bedrijf onderkent de complexiteit van de toeleveringsketen voor zonnepanelen en heeft daarom onlangs een aanvullend programma uitgerold om de traceerbaarheid van de ruwe materialen te volgen in samenwerking met onze leveranciers.

Hoe doen we het?

Schendingen van mensenrechten worden bij Maxeon gezien als contractbreuk. Zoals in de brief aan belanghebbenden vermeld:

Wanneer we kennis krijgen van een vermeende inbreuk op onze Global Human Rights Policy, nemen we deze serieus, en enige daadwerkelijke schending leidt tot beëindiging van het contract.

Als er in het verleden zaken aan de orde zijn geweest, hebben we een formeel onderzoek uitgevoerd en is het contract met de leverancier beëindigd. Momenteel zijn er geen zaken van niet-naleving met betrekking tot mensenrechten en rechtvaardige arbeidsomstandigheden, zowel binnen onze eigen bedrijfsactiviteiten als binnen onze toeleveringsketen.

Naast ons zerotolerancebeleid voor schendingen van arbeidsomstandigheden en mensenrechten blijven we actuele en toekomstige regelgeving en aanbevolen werkwijzen in de sector op de voet volgen. We blijven ons interne beleid en controles verbeteren en samenwerken met leveranciers om voortdurende naleving van alle toepasselijke wetten, protocollen en aanbevolen werkwijzen te garanderen als de omstandigheden dit vereisen.

Als in de toekomst voor landen een hoog risico wordt vastgesteld, werken we volgens onze waardeketen om risico's te beperken via onze meervoudige risicobeoordelingsmethode en zo nodig worden experts gevraagd, zowel intern als extern, om te helpen bij risicobeoordeling en herstelmaatregelen, mochten er problemen optreden.

Werknemers, contractanten en leveranciers bij Maxeon worden aangemoedigd om mee te doen aan de strijd voor mensenrechten. Onze Compliance and Ethics Helpline is 24/7 beschikbaar voor interne en externe belanghebbenden om anoniem alle zorgen of overtredingen te melden.

Lees ons recent gepubliceerde Duurzaamheidsrapport voor meer informatie over de Human Rights Policy en de algemene ESG-strategie van Maxeon.

Updates van blogs ontvangen

Meld u aan als u updates van blogs via e-mail wilt ontvangen.