green construction using solar panels

Geen energierekening? Het kan met een Nul Op de Meter woning

Een energieneutrale woning waarbij de alle verbruikte energie zelf duurzaam is opgewekt, kan dat echt? Met een “Nul Op de Meter woning” wel - en dit blijkt ook nog eens goed haalbaar te zijn voor zowel particuliere woningeigenaren als voor grootschalige nieuwbouw of renovatieprojecten.
Huiseigenaren
Overstappen op zonne-energie

Een Nul Op de Meter woning wekt in één jaar evenveel energie op als er gemiddeld verbruikt wordt voor de verwarming, warm water en huishoudelijk verbruik. Zonnepanelen zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Aangezien niet alle opgewekte energie direct wordt verbruikt, wordt deze in de praktijk vaak “teruggeleverd” aan het net in de vorm van elektriciteit – vooral overdag en in de zomer – terwijl er op andere momenten juist weer extra energie nodig is van de energieleverancier. Over een jaar gemeten komt een woning op die manier uit op nul op de energiemeter, vandaar het Nul Op de Meter ofwel NOM concept.

Laag energieverbruik

Een laag energieverbruik is een belangrijk onderdeel van een NOM-woning. Dit bereik je onder andere door extra isolatie van dak, muren en vloer. Nadat de energiebehoefte is verlaagd en vastgesteld, kan berekend worden hoeveel zonnepanelen hiervoor nodig zijn. Want het belangrijkste onderdeel van een NOM-woning is natuurlijk het zelf duurzaam opwekken van voldoende energie. In deze blog kun je meer lezen over hoe duurzaam SunPower zonnepanelen zijn.

Zonnepanelen onmisbaar voor NOM-woning

Een NOM woning is volledig onafhankelijk van fossiele brandstoffen zoals gas. Momenteel is het zo dat het grootste deel van de energie die Nederlandse huishoudens gebruiken afkomstig is van fossiele bronnen zoals aardgas en kolen1https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/kolen-olie-en-gas/ Hierbij komt veel CO2 vrij. De overheid wil in 2050 (bijna) geen uitstoot meer van CO22https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/meer-duurzame-energie-in-de-toekomst. De komende jaren wordt daarom onder andere de gaswinning in Nederland drastisch verminderd. Hiermee ontstaat er - ook op particulier woningniveau - een toenemende vraag naar elektriciteit voor o.a. koken en verwarmen. Waar halen we die elektriciteit vandaan? Van het dak! Zonnepanelen zijn onmisbaar voor een NOM-woning.

De meest logische manier om zelf voldoende elektriciteit op te wekken is met zonnepanelen.

solar panels on home in Netherlands

Dakoppervlak

De meest logische manier om zelf voldoende elektriciteit op te wekken is met zonnepanelen. Dit betekent ook dat er voldoende dakoppervlak beschikbaar moet zijn om genoeg zonnepanelen te kunnen plaatsen. Gezien de specificaties van de zonnepanelen van SunPower zijn dit de meest aangewezen panelen voor NOM-woningen. Ze hebben namelijk de hoogste opbrengst per vierkante meter3Gebaseerd op een vergelijking van productgegevens op de websites van de top-10 producenten van zonnepanelen door IHS, januari 2017. er zijn dus minder panelen nodig om hetzelfde aantal kWh te produceren dan minder efficiënte panelen. In sommige gevallen is het beschikbare dakoppervlak zelfs te klein om met conventionele zonnepanelen überhaupt de gewenste hoeveelheid elektriciteit op te wekken.

Investeren in de toekomst

SunPower zonnepanelen hebben tevens de laagste jaarlijkse degradatie4Nummer 1 score in “Fraunhofer PV Duurzaamheidsmeting voor zonnemodules: Deel 3”. PVTech Power Magazine, 2015; Campeau, Z. et al. “SunPower Module Degradation Rate” SunPower white paper, 2013.– dit betekent dat hun toch al goede prestaties per jaar minder snel terug zullen lopen dan bij andere zonnepanelen.

solar panel diagram

Een rekenvoorbeeld: stel je wil gedurende 15 jaar gemiddeld zo’n 1000 kWh per jaar opwekken. Aangezien de prestaties van je panelen over de jaren achteruit zullen gaan moet je met ‘conventionele’ zonnepanelen zo’n 1450 Wp installeren. Met SunPower zonnepanelen zal je slechts +- 1180 Wp nodig hebben5onder vergelijkbare omstandigheden.. Dus minder panelen, die efficiënter werken en over de jaren minder zullen degraderen.

Om deze goede eigenschappen te onderstrepen biedt SunPower een productgarantie van 25 jaar. Dus 25 zorgenvrije jaren voor de eigenaar of huurder van de woning.

Zowel voor particulieren als voor grootschalige bouwprojecten

Het NOM-concept is zowel geschikt voor nieuwbouwwoningen als voor de renovatie van bestaande woningen. Dit kun je als woningeigenaar zelf doen maar NOM-woningen zijn ook steeds populairder als onderdeel van grootschalige projecten.

Ook hierbij is de keuze voor SunPower weer gunstig. Vooral als het om gebouwen gaat met meerdere woonlagen moet het dakoppervlak voor zonnepanelen optimaal benut worden. Daarnaast is het op het gebied van duurzaamheids-certificering extra interessant om voor SunPower te kiezen: het gebruik van SunPower zonnepanelen levert maar liefst 15 van de 40 benodigde LEED-punten6LEED certificeert gebouwen op het gebied van duurzaamheid door ze te testen op verschillende criteria. Meer informatie: https://new.usgbc.org/leed of bijvoorbeeld http://www.kiesuwlabel.nl/leed/ op, terwijl andere zonnepanelen slechts 5 punten opleveren.

Tenslotte geldt de eerder genoemde 25 jaar productgarantie op SunPower zonnepanelen uiteraard ook bij grootschalige projecten.

Salderen

Met de huidige salderingsregeling werkt het NOM-concept heel goed. Mocht deze regeling in de toekomst veranderen dan is het bijvoorbeeld interessant om een accu aan te schaffen of door middel van domotica energiepieken in het huishouden anders in te delen. Er zijn talloze mogelijkheden waarmee een NOM-woning ook in de toekomst financieel aantrekkelijk blijft.

Een NOM-woning iets voor jou?

Zonnepanelen zijn onmisbaar bij een NOM-woning. Wil je meer informatie over de zonnepanelen van SunPower? Neem dan vrijblijvend contact op via 0800 0233 980 (Nederland) of 0800 786 35 (België). Of stuur een berichtje via website Zowel voor particulieren als commerciële projecten.