MeePanyar header

Dlaczego dołączamy do inicjatywy „Global Compact” ONZ

W pierwszym kwartale firma Maxeon Solar Technologies staje się sygnatariuszem największej na świecie inicjatywy przedsiębiorstw na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Going Solar

Jeff Waters, dyrektor generalny

Maxeon Solar Technologies: „Nasze zaawansowane panele fotowoltaiczne napędzają walkę ze zmianą klimatu w przeszło 100 krajach całego świata”. Nasza firma zadebiutowała na rynku w 2020 roku – w okresie pandemii, rosnącej nierówności i trwającego kryzysu klimatycznego. Jako globalna organizacja dążąca do wyznaczonego celu wierzymy, że nasz wpływ będzie największy, gdy dołączymy do ponad 12 tys. firm w 160 krajach, które także chcą uczynić świat lepszym miejscem.

Maxeon Solar Technologies z radością ogłasza dołączenie do „Global Compact” ONZ, największej na świecie inicjatywy przedsiębiorstw na rzecz zrównoważonego rozwoju. To śmiały krok w stronę bardziej holistycznej wizji ESG (tj. ochrony środowiska, ładu korporacyjnego i polityki społecznej). W najbliższym roku będziemy podejmować szereg działań mających na celu podkreślenie naszego niesłabnącego zaangażowania na rzecz ochrony środowiska, inkluzywności społecznej i dobrych rządów.

W Maxeon aspirujemy do najwyższych standardów, nie tylko w zakresie wytwarzanych produktów, ale także w odniesieniu do społecznie odpowiedzialnych i przyjaznych dla środowiska metod produkcji. Nasze wysokowydajne panele fotowoltaiczne jako pierwsze otrzymały certyfikaty „Cradle to Cradle” i zostały objęte programem Declare Label. Uwzględniając zakład produkcji ogniw fotowoltaicznych Fab 4 (sierpień), jesteśmy właścicielem/operatorem pięciu zakładów LEED® w na świecie. I chociaż już teraz jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa jako pionierów zrównoważonego rozwoju, wierzymy, że czekają na nas kolejne zadania.

Rozszerzając strategię zrównoważonego rozwoju na globalną platformę ESG, możemy osiągnąć jeszcze więcej w społecznościach, którym służymy. Jest to zobowiązanie inspirowane celem istnienia naszej firmy, Powering Positive Change™ — to nasze niezachwiane przekonanie o tym, że poprzez ciągłe samodoskonalenie możemy zapewnić lepszą przyszłość dla naszej planety, osób zainteresowanych i naszej firmy.
Jeff Waters, dyrektor generalny Maxeon Solar Technologies

U podstaw naszego zobowiązania względem ONZ leży dostosowanie naszej strategii ESG do celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG). Te globalne ramy obejmują 17 celów przyjętych w 2015 roku przez 193 państwa członkowskie ONZ. Stanowią one idealny plan działań w zakresie poszerzania naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji w przeszło 100 krajach, w których prowadzimy działalność.

Cele

Chociaż nasze działania pośrednio lub bezpośrednio wiążą się z realizacją każdego z tych 17 celów, firma Maxeon będzie koncentrować się na czterech z nich:

  • Przystępna cenowo czysta energia
  • Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
  • Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
  • Ograniczenie nierówności społecznej

Cele te są powiązane z Wartościami Maxeon, które decydują o naszej tożsamości jako firmy oraz kulturze, a także reprezentują to, co wspieramy we współpracy z klientami i inwestorami. Jednoczenie się dla lepszego świata to nie pusty slogan – to element wszystkich naszych działań, podstawa i przyczyna tego, co robimy.

Zobowiązania

Do końca 2021 roku planujemy opracować konkretne cele na rok 2030 oraz zobowiązania prowadzące do osiągnięcia każdego z nich. Będziemy rygorystycznie mierzyć nasze postępy, planujemy także co roku ujawniać kluczowe wskaźniki inwestycyjne dla naszej branży, dbając o zgodność sprawozdań z międzynarodowymi normami.

Logo kompaktowe

Biorąc pod uwagę niespełna dziesięć lat na realizację celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju zgodnie z Agendą 2030, energia odnawialna stanie się kluczowym mechanizmem napędzającym program dekarbonizacji całego świata, jak i inicjatywy z Singapuru. Dla Global Compact Network Singapore umożliwienie przedsiębiorstwom płynnego przejścia na niskowęglową działalność w przyszłości poprzez zwiększanie wydajności i działania społeczne jest najwyższym priorytetem. Gorąco witamy Maxeon Solar Technologies w inicjatywie „Global Compact” ONZ i liczymy na współpracę w podejmowaniu zdecydowanych działań na rzecz celów SDG.
Esther Chang, dyrektor wykonawczy, Global Compact Network Singapore

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju nauczyliśmy się, że od przemyślanego planowania zależy wszystko. Dlatego z taką radością zwiększamy nasze wysiłki dotyczące celów ESG z nowej siedziby w Singapurze i na całym świecie. Ich realizacja zajmie dłuższy czas i podobnie jak w przypadku każdego cennego przedsięwzięcia pojawią się wyzwania. Nic jednak nie sprawia większej satysfakcji niż pomoc w tworzeniu zdrowszej, bardziej ekologicznej, inkluzywnej i sprawiedliwej przyszłości dla każdego. Dołączamy do inicjatywy „Global Compact” ONZ, aby wspierać urzeczywistnianie tej wizji.

Na tym właśnie polega koncepcja Powering Positive Change™ .

Dowiedz się więcej o strategii ESG firmy Maxeon

Odkryj panele fotowoltaiczne przeznaczone dla domów o największej mocy w Europie

Zacznij oszczędzać na elektryczności
Przejdź już teraz na energię słoneczną
Address
Proszę wpisać tylko cyfry, nie przestrzenie.

Udostępniając swoje dane firmie SunPower, potwierdzasz zapoznanie się z Warunkami użytkowania oraz Polityką prywatności.