Maxeon SDG 4 goals PL

Cele dotyczące zrównoważoneg (SDG)

Nasze cztery cele dotyczące zrównoważonego rozwoju wg zasad ONZ są zgodne z naszym podejściem Powering Positive ChangeTM. Są one także powiązane z Wartościami Maxeon, które decydują o naszej tożsamości jako firmy oraz kulturze, a także reprezentują to, co wspieramy we współpracy z klientami i inwestorami. Jednoczenie się dla lepszego świata to nie pusty slogan – to element wszystkich naszych działań, podstawa i przyczyna tego, co robimy.

SDG 7: Zapewnić dostęp do przystępnej cenowo, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii dla wszystkich

Wyzwanie:
789 mln osób na świecie nie ma dostępu do elektryczności*.

Jak możemy pomóc:
Zwiększając udział energii odnawialnej w globalnym rynku energetycznym.

Jak pomagamy obecnie:
Pracujemy na zwiększeniem dostępu do energii odnawialnej i związanych z nią korzyści w krajach rozwijających się. Partnerzy strategiczni i klienci korzystają z naszej technologii w sposób, który wspiera realizację tego celu: Water MissionNokeroYolkMee Panyar

W skali globalnej klienci korzystający z naszej technologii fotowoltaicznej uniknęli wyemitowania do środowiska przeszło 80 mln ton metrycznych CO2.

* Wartości rekompensaty i ekwiwalenty emisji dwutlenku węgla są obliczane za pomocą kalkulatora Greenhouse Gas Equivalencies amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska.

*Źródło: ONZ, The Energy Progress Report, 2020.

Sdg
Sdg
Sdg
Sdg

 

Obraz
Maxeon SDF goal 7 PL
Sdg

SDG 10: Ograniczyć nierówności w krajach i pomiędzy krajami

Wyzwanie:
W przypadku ponad 70% populacji na świecie nierówności stają się coraz większe.*

Jak możemy pomóc:
Wspierając i promując społeczną, gospodarczą i polityczną inkluzywność wszystkich ludzi.

Jak pomagamy obecnie:
Postęp społeczny to swego rodzaju podróż – na skutek pandemii nierówności na świecie stały się jeszcze bardziej widoczne. Nasza koncentracja na bezpieczeństwie pracowników podczas pandemii i nieustanna dbałość o BHP leżą u podstaw naszych działań. Przewidujemy wyznaczenie kolejnych planów na najbliższe lata w ramach celów na 2030 rok.

*Źródło: Organizacja Narodów Zjednoczonych.

SDG 12: Zapewnić zrównoważone wzorce konsumpcyjne i produkcyjne

Wyzwanie:
Globalny ślad materiałowy wszystkich gałęzi przemysłu wynosi 85,9 mld ton metrycznych. *

Jak możemy pomóc:
Osiągając zrównoważone metody zarządzania i wydajnie korzystając z zasobów naturalnych.

Jak pomagamy obecnie:
Jako pierwsi w branży opracowaliśmy wielokrotnie nagradzane cyrkularne podejście do produkcji paneli fotowoltaicznych, stając się pierwszym producentem z certyfikatem Cradle to Cradle Certifiedtm - Silver i jedynym, który publikuje wszystkie składniki produktów za pośrednictwem Declare Label. Wszystkie wysokowydajne ogniwa fotowoltaiczne wytwarzamy w zakładach z certyfikatem LEED® Gold, a przez cztery lata z rzędu poprawialiśmy także wykorzystanie zasobów.

Cradle to Cradle Silver certification logo
Sdg
Sdg
 

*Źródło: ONZ, The Sustainable Development Goals Report 2020..

Obraz
Maxeon SDG goal 12 PL
Sdg

SDG 16: Promować sprawiedliwe, pokojowe i inkluzywne społeczeństwa

Wyzwanie:
W 2019 roku aż 80 mln ludzi na świecie
 musiało uciekać przed wojną, prześladowaniami i konfliktami.*

Jak możemy pomóc:
Tworząc skuteczne, odpowiedzialne i transparentne instytucje na każdym szczeblu.

Jak pomagamy obecnie:
Aktywnie współpracujemy z dostawcami wrażliwymi na kwestie środowiska i sprawiedliwości społecznej oraz regularnie analizujemy nasz łańcuch dostaw pod względem praktyk przyjaznych dla środowiska.

*Źródło: Centrum monitorowania przemieszczeń wewnętrznych ONZ.