Globalne Warunki Korzystania z Usług Maxeon

Data wejścia w życie (ostatnia aktualizacja): 1 kwietnia 2024 r.

Witamy na naszej stronie internetowej, w usługach cyfrowych i aplikacjach oraz produktach określonych poniżej (łącznie „Platformy Cyfrowe” i „Produkty”). Platformy Cyfrowe są obsługiwane przez Maxeon Solar Pte. Ltd. („Maxeon”, „my”, „nas” lub „nasz”). 

Maxeon Solar Pte. Ltd. jest spółką zarejestrowaną w Republice Singapuru pod numerem rejestracyjnym 202010491K i jest w pełni własną spółką zależną Maxeon Solar Technologies, Ltd. Maxeon Solar Technologies, Ltd. jest spółką zarejestrowaną w Republice Singapuru pod numerem rejestracyjnym 201934268H. Nasze zarejestrowane biura i nasi Lokalni Przedstawiciele są wymienieni na naszej stronie Kontakt z Działem Korporacyjnym.

Niniejsze „Warunki Korzystania” określają warunki korzystania mające zastosowanie do korzystania z Platform Cyfrowych i Produktów, które łączą się z niniejszą Umową, w tym korzystanie ze strony internetowej Maxeon pod adresem https://maxeon.com, https://www.sunpower.maxeon.com, https://partners.sunpower.maxeon.com, https://one.sunpower.maxeon.com, oraz https://careers.maxeon.com, naszych systemów monitorowania i innych systemów, naszych aplikacji oraz naszych Produktów, które obejmują interaktywne funkcje i łączą się z naszymi Platformami Cyfrowymi. Części naszych Platform Cyfrowych i Produktów, takie jak konkretne usługi lub funkcje, mogą wymagać dodatkowych warunków i zasad, które zostaną przekazane Państwu oddzielnie i będą dodatkiem do warunków i zasad określonych w niniejszej Umowie.

Niniejsza Umowa jest prawnie wiążącą umową między Państwem a Maxeon dotyczącą korzystania z Platform Cyfrowych i Produktów. 

PRZEZ DOSTĘP LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTANIE Z PLATFORM CYFROWYCH I PRODUKTÓW, W TYM PRZEGLĄDANIE NASZYCH STRON INTERNETOWYCH I DOSTĘP DO NASZYCH SYSTEMÓW I APLIKACJI, W TYM KORZYSTANIE Z NASZYCH PRODUKTÓW, WYRAŻACIE PAŃSTWO ZGODĘ, AKCEPTUJECIE I ZOBOWIĄZUJECIE SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ NASZEJ GLOBALNEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, ALE TYLKO W ZAKRESIE, W JAKIM KORZYSTACIE Z PLATFORM CYFROWYCH I PRODUKTÓW. JEŻELI NIE ZGADZACIE SIĘ PAŃSTWO NA TE WARUNKI KORZYSTANIA LUB GLOBALNĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI DLA JAKICHKOLWIEK LUB WSZYSTKICH PLATFORM CYFROWYCH, WÓWCZAS NIE MOŻECIE KORZYSTAĆ Z ODPOWIEDNICH CZĘŚCI PLATFORM CYFROWYCH I PRODUKTÓW. 

Zwracamy uwagę, że w celu korzystania z interaktywnych funkcji Platform Cyfrowych i Produktów, oraz o ile są Państwo uprawnieni do dostępu do takich funkcji, może być wymagane wcześniejsze zarejestrowanie konta u nas poprzez proces rejestracji online, który nie jest przenaszalny.

Kliknij poniżej, aby przejść do określonej sekcji tej Umowy: 

 1. Twoje korzystanie z Platform Cyfrowych

 2. Zasady dotyczące funkcji interaktywnych

 3. Własność intelektualna

 4. Użytkowanie i ochrona Twojego numeru konta i hasła

 5. Nasze zarządzanie Platformami Cyfrowymi i niewłaściwe zachowanie użytkownika

 6. Zakończenie konta

 7. Okres obowiązywania umowy, zakończenie i przetrwanie

 8. Aktualizacje Platform Cyfrowych i tej Umowy oraz zaprzestanie działania Platform Cyfrowych i powiązanych usług

 9. Spory z nami: prawo właściwe i jurysdykcja

 10. Gwarancje, ograniczenie odpowiedzialności i zwolnienie z odpowiedzialności

 11. Odszkodowania umowne za spam

 12. Zwolnienie nas od odpowiedzialności

 13. Linkowanie do naszej strony internetowej

 14. Różne

 15. Kontakt z Działem 

1. Twoje korzystanie z Platform Cyfrowych

Podczas korzystania z Platform Cyfrowych oświadczasz i gwarantujesz, że: 

 1. Wszelkie przekazywane przez Ciebie informacje są prawdziwe i dokładne.

 2. Podasz dokładne informacje na swój temat. Zabronione jest używanie fałszywych informacji lub podszywanie się pod inną osobę lub firmę w swoich interakcjach z nami lub w związku z korzystaniem z Platform Cyfrowych.

 3. Jeśli zarejestrowałeś u nas konto, zaktualizujesz swoje dane kontaktowe, jeśli ulegną zmianie, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.

 4. Twoje korzystanie z Platform Cyfrowych oraz korzystanie z usług dostępnych na Platformach Cyfrowych nie narusza żadnego obowiązującego prawa lub regulacji i nie jest nielegalne, oszukańcze ani fałszywe.

 5. Jeśli zarejestrowałeś u nas konto, masz co najmniej 18 lat i, jeśli rejestrujesz się lub korzystasz z Platform Cyfrowych w imieniu firmy, masz uprawnienia do zaakceptowania tej Umowy w imieniu firmy.

 6. Będziesz przestrzegać naszych zasad dotyczących korzystania z funkcji interaktywnych Platform Cyfrowych, jak określono w sekcji 2 poniżej.

 7. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszelką aktywność na zarejestrowanym koncie lub profilu. Jeśli dzielisz swoje konto z innymi osobami, jesteś odpowiedzialny za całą aktywność.

 8. Nie będziesz przesyłać listów łańcuchowych, masowych lub niechcianych wiadomości, ani nie będziesz zakłócać, przeszkadzać ani nadmiernie obciążać Platform Cyfrowych ani sieci lub usług połączonych z Platformami Cyfrowymi, w tym bez ograniczeń, włamywać się do Platform Cyfrowych lub używać Platform Cyfrowych do wysyłania niechcianych lub komercyjnych wiadomości, biuletynów, komentarzy lub innych komunikatów.

 9. Nie będziesz używać Platform Cyfrowych do żadnych nieautoryzowanych celów, w tym między innymi do zbierania nazw użytkowników i/lub adresów e-mail innych użytkowników przez elektroniczne lub inne środki w celu wysyłania niechcianych e-maili lub innych komunikatów elektronicznych, sprzedaży danych dostępnych na Platformach Cyfrowych lub angażowania się w ramowanie lub linkowanie do Platform Cyfrowych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

 10. Nie będziesz sprzedawać ani pozwalać innym używać Twojego hasła lub rejestracji na Platformach Cyfrowych, podawać fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji identyfikacyjnych lub adresowych, naruszać prywatności lub naruszać osobiste, poufne lub własnościowe prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

 11. Nie będziesz świadomie przesyłać żadnych danych, wysyłać ani przesyłać jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, adware lub jakiekolwiek inne szkodliwe programy lub podobne kody komputerowe zaprojektowane w celu negatywnego wpływu na działanie jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu.

 12. Nie będziesz przeszukiwać, skrobać ani przeszukiwać żadnej strony Platform Cyfrowych ani próbować uzyskać kodu źródłowego Platform Cyfrowych. 
   

Ponadto oświadczasz i gwarantujesz, że będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych przepisów dotyczących Twojego zachowania online oraz dostarczania lub przekazywania informacji na Platformy Cyfrowe. 
 

2. Zasady dotyczące funkcji interaktywnych

Zasady dotyczące funkcji interaktywnych 

Platformy Cyfrowe mogą oferować funkcje, które pozwalają Państwu dzielić się informacjami i materiałami z nami oraz innymi użytkownikami. Proszę upewnić się, że przeczytali Państwo naszą Globalną Politykę Prywatności, która dostarcza ważnych informacji o Państwa prywatności online oraz naszym wykorzystaniu informacji, które zbieramy na Państwa temat, w tym Państwa Danych Osobowych. 


2.1 Informacje dostarczane lub przekazywane do Platform Cyfrowych 
 

Jesteście Państwo wyłącznie odpowiedzialni za treść oraz wszelkie szkody wynikające z jakichkolwiek informacji dostarczanych lub przekazywanych do Platform Cyfrowych. Za każdym razem, gdy przekazujecie informacje, oświadczacie i gwarantujecie, że:

 1. Posiadacie lub macie wystarczające prawa, aby dostarczyć lub przekazać informacje na lub przez Platformę Cyfrową.

 2. Nie dostarczycie ani nie przekażecie informacji, które naruszają jakiekolwiek prawa Maxeon lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, w tym prawa własności intelektualnej i inne prawa własności, prawa do poufności oraz prawa lub obowiązki wynikające z umów.

 3. W pełni przestrzegaliście wszelkich licencji stron trzecich dotyczących informacji i zgadzacie się zapłacić wszystkie należne opłaty, tantiemy i inne koszty należne jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi, ponieważ informacje zostały dostarczone lub przekazane do Platform Cyfrowych.

 4. Nie dostarczycie ani nie przekażecie informacji, które:

  1. są zniesławiające, szkodliwe, zakłócające, niezgodne z prawem, celowo nieprawdziwe, pornograficzne, wulgarne, nieprzyzwoite, bluźniercze, pełne nienawiści, rasistowskie lub etnicznie obraźliwe, obsceniczne, lubieżne, brudne, groźne, przemocowe, nęcące lub w inny sposób niewłaściwe;

  2. podżegają, zachęcają lub grożą fizyczną krzywdą wobec innej grupy lub osoby;

  3. promują rasizm, bigoterię, seksizm, nietolerancję religijną lub krzywdę wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby; lub

  4. zawierają materiały, które nakłaniają lub próbują nakłonić do pozyskania informacji osobistych od osób poniżej 18 roku życia lub wykorzystują kogoś w sposób seksualny lub przemocowy.

 5. Nie dostarczycie ani nie przekażecie informacji zawierających reklamy lub nakłaniających jakąkolwiek osobę do kupowania lub sprzedaży produktów lub usług (innych niż nasze produkty i usługi).

 6. Nie dostarczycie ani nie przekażecie informacji ani nie podejmiecie żadnych innych działań, które stanowią, zawierają, instalują lub próbują zainstalować lub promują spyware, malware lub inne kody komputerowe, zarówno na naszych jak i cudzych komputerach lub sprzęcie, w tym technologie umożliwiające Tobie lub innym zbieranie informacji o lub monitorowanie aktywności online lub innych działań innej strony. 
   

2.2 Dane Systemowe, Dane Monitorowania i Dane Osobowe

W zależności od zakresu Państwa korzystania z Platform Cyfrowych i Produktów, zbieramy różne Dane Systemowe i Dane Monitorowania, które mogą zawierać lub kwalifikować się jako Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Dane Systemowe ogólnie odnoszą się do danych, które otrzymujemy od Państwa Produktów i zawierają szczegóły specyficzne dla Państwa Produktów (takie jak informacje identyfikacyjne produktu). Dane Monitorowania ogólnie odnoszą się do informacji o wydajności Państwa produktów, w tym produkcji energii, konsumpcji i danych o użyciu. Prosimy zapoznać się z naszą Globalną Polityką Prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat Danych Systemowych, Danych Monitorowania i Danych Osobowych, a także zrozumieć, jak wykonywać wszelkie prawa, jakie macie Państwo w odniesieniu do Państwa Danych Osobowych.

 

3. Własność intelektualna

3.1 Zachowanie praw i ograniczona licencja

Maxeon, jego spółki stowarzyszone i/lub jego strony trzecie zachowują wszelkie prawa własności intelektualnej do Platform Cyfrowych i Produktów, w tym wszelkie oprogramowanie lub kod wbudowany w Produkty, które mogą być aktualizowane, naprawiane lub ulepszane od czasu do czasu („Oprogramowanie Wbudowane”). Ograniczona licencja jest przyznawana do każdej z Platform Cyfrowych i Produktu, z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy („Ograniczona Licencja”). 

W odniesieniu do Produktów, Ograniczona Licencja jest niewyłączna i przyznaje ograniczone prawo do korzystania z Oprogramowania Wbudowanego, wyłącznie w celu instalacji, rejestracji, konfiguracji i używania Produktów, na których Oprogramowanie Wbudowane jest pierwotnie instalowane przez Maxeon lub jego pełnomocnika. Ograniczona Licencja jest nieprzenaszalna i nie może być przeniesiona na inne systemy lub urządzenia. Oprogramowanie Wbudowane nie może być przenoszone z Produktów i nie może być instalowane (w całości lub części) na innych systemach lub urządzeniach bez wyraźnego pisemnego upoważnienia Maxeon.

W odniesieniu do Platform Cyfrowych, Ograniczona Licencja przyznaje ograniczone prawo do korzystania z Platform Cyfrowych, wyłącznie w celu instalacji, rejestracji, konfiguracji i używania powiązanych Produktów oraz dostępu do Platform Cyfrowych za pośrednictwem urządzeń i aplikacji autoryzowanych przez Maxeon. Ograniczona Licencja jest nieprzenaszalna.

Możesz pobrać lub wydrukować kopię materiałów dostępnych za pośrednictwem Platform Cyfrowych do własnego użytku osobistego, takiego jak zastosowania związane z zakupem, instalacją, konserwacją i wsparciem Produktów, ale musisz zachować wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne powiadomienia o prawach własności zawarte w materiałach i na nich. NIE MOŻESZ używać materiałów w celach komercyjnych, chyba że jest to wyraźnie autoryzowane przez Maxeon na piśmie. Zgadzasz się, że nie będziesz obchodzić, wyłączać ani w inny sposób ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem Platform Cyfrowych lub Produktów, ani w funkcje, które zapobiegają lub ograniczają używanie lub kopiowanie jakichkolwiek materiałów lub w inny sposób egzekwują ograniczenia dotyczące używania Platform Cyfrowych, Produktów lub materiałów. Dalej zgadzasz się, że nie będziesz uzyskiwać dostępu do Platform Cyfrowych żadnymi innymi środkami niż przez interfejsy, które udostępniamy, chyba że zostanie to wyraźnie autoryzowane przez nas w oddzielnej pisemnej umowie.

Maxeon nie udziela i nie przenosi żadnych innych praw do jakiejkolwiek własności intelektualnej w Produktach lub Platformach Cyfrowych (czy to przez sprzedaż lub ofertę sprzedaży jakichkolwiek Produktów, przez udostępnianie dostępu do Platform Cyfrowych, czy inaczej). Prawa własności intelektualnej zachowane przez Maxeon, jego spółki stowarzyszone i/lub jego strony trzecie obejmują, ale nie ograniczają się do, praw do: (i) wynalazków, patentów, wzorów, algorytmów i innych przemysłowych praw własności; (ii) dzieł autorskich, w tym wyłącznych praw do eksploatacji, praw autorskich, praw moralnych i mask works; (iii) tajemnic handlowych; (iv) znaków towarowych i nazw handlowych; (v) innych praw własności intelektualnej i praw własnościowych każdego rodzaju i charakteru, niezależnie od tego, czy wynikają one z działania prawa, umowy lub licencji, czy inaczej; oraz (vi) wszystkich aplikacji, rejestracji, przyznawania, odnowień, rozszerzeń, kombinacji, kontynuacji, podziałów i ponownych wydań powyższych. 

3.2 Udzielenie nam licencji na korzystanie z Państwa informacji i opinii

Przekazując lub dostarczając informacje do Platform Cyfrowych (wyraźnie włączając Dane Systemowe i Dane Monitorowania), udzielacie nam wieczystej, niewyłącznej (co oznacza, że zachowujecie prawa do używania, sprzedaży itp. informacji innym), w pełni opłaconej, wolnej od tantiem (co oznacza, że nie musimy płacić Państwu za korzystanie z informacji), sublicencjonowalnej (co oznacza, że możemy udzielić innym prawa do korzystania z informacji, na przykład firmie hostingującej Platformy Cyfrowe, dostawcy usług komunalnych lub innym nabywcom) i światowej licencji na używanie, modyfikowanie, tworzenie utworów pochodnych, publiczne wykonanie i wyświetlanie, reprodukowanie, komunikowanie i dystrybuowanie informacji. Zgadzacie się nie dochodzić żadnych praw moralnych ani praw do wizerunku przeciwko nam za korzystanie z Państwa informacji. 

O ile takie informacje zawierają Państwa Dane Osobowe, będą one traktowane zgodnie z naszą Globalną Polityką Prywatności. Prosimy zapoznać się z Globalną Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się więcej o Państwa prawach do Danych Osobowych i naszym wykorzystaniu Państwa Danych Osobowych, w tym jak skontaktować się z nami, jeśli mają Państwo pytania lub chcieliby Państwo skorzystać z praw do Danych Osobowych. O ile nie posiadamy prawa do korzystania z Państwa Danych Osobowych, usuniemy takie Dane Osobowe z Danych Systemowych i Danych Monitorowania przed wykorzystaniem takich Danych Systemowych i Danych Monitorowania.

W przypadku, gdy dostarczycie jakiekolwiek pomysły, przemyślenia, krytyki, sugerowane ulepszenia lub inne opinie dotyczące jakichkolwiek elementów Produktów lub Platform Cyfrowych (łącznie „Opinie”), niniejszym udzielacie Maxeon bezpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej, światowej, niewyłącznej i sublicencjonowalnej prawa do korzystania, dystrybucji, reprodukcji, modyfikacji, adaptacji, tłumaczenia, publicznego wykonania, tworzenia utworów pochodnych, publicznego wyświetlania, komunikowania do publicznej wiadomości lub inaczej wykorzystywania Opinii w całości lub części i/lub włączania ich do innych dzieł w celu dostarczania wskazówek, trików i opinii innym klientom, jak również w celu ulepszania Produktów i Usług Cyfrowych.  
 

Maxeon akceptuje każde udzielenie praw. Każde udzielenie praw przetrwa zakończenie tej Umowy.

4. Użytkowanie i ochrona Twojego numeru konta i hasła

Jesteście Państwo odpowiedzialni za zachowanie w tajemnicy i poufności wszelkich numerów kont i haseł, które możecie posiadać podczas rejestracji konta na Platformach Cyfrowych lub dostępu do Produktów. Jesteście Państwo odpowiedzialni za wszelkie korzystanie z Państwa kont(a), niezależnie od tego, czy zostało to faktycznie lub wyraźnie przez Państwa autoryzowane. Możemy ograniczyć rejestrację konta tylko do uprawnionych użytkowników. 
 

5. Nasze zarządzanie Platformami Cyfrowymi i niewłaściwe zachowanie użytkownika

 1. Zarządzanie naszą Platformą Cyfrową. Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do: (a) monitorowania lub przeglądania Platform Cyfrowych pod kątem naruszeń niniejszej Umowy i zgodności z naszymi zasadami; (b) zgłaszania do organów ścigania i/lub podejmowania działań prawnych przeciwko każdemu, kto narusza niniejszą Umowę; (c) odmowy, ograniczenia dostępu do lub dostępności, lub usunięcia lub wyłączenia (w zakresie technologicznie możliwym) jakichkolwiek dostarczonych lub przekazanych informacji (lub ich części), które mogą naruszać niniejszą Umowę, prawo lub jakiekolwiek nasze zasady lub są zbyt duże lub uciążliwe; oraz/lub (d) zarządzania Platformami Cyfrowymi w sposób zaprojektowany do ochrony naszych i praw stron trzecich oraz majątku lub do ułatwienia prawidłowego funkcjonowania Platform Cyfrowych.

 2. Wykorzystanie i udostępnianie danych. Wymagamy możliwości wykorzystania danych, które otrzymujemy od Państwa lub jakiegokolwiek Produktu, systemu lub urządzenia, które łączycie lub jest łączone w Państwa imieniu z naszymi Platformami Cyfrowymi. Odpowiednie systemy i urządzenia obejmują, między innymi, systemy fotowoltaiczne (PV), falowniki, baterie i ładowarki do pojazdów elektrycznych. Możemy otrzymać te dane bezpośrednio od Państwa lub Państwa systemu lub urządzenia, lub pośrednio przez stronę trzecią, która świadczy usługi monitorowania lub sprzęt. Dane mogą być wyświetlane za pośrednictwem naszych Platform Cyfrowych, w tym naszej strony internetowej monitorującej i aplikacji. Dane mogą zawierać, na przykład, informacje o zużyciu i produkcji energii, informacje o wykorzystaniu energii, informacje o magazynowaniu energii w bateriach, informacje o awariach, dokładną geolokalizację lub adres, informacje o przychodach oraz informacje o sprzęcie i oprogramowaniu. Możemy udostępniać te dane stronie trzeciej w celu świadczenia usług monitorowania i raportowania dla Państwa. Te strony trzecie obejmują producentów sprzętu monitorującego, dostawców usług monitorowania, instalatorów systemów, dealerów, dostawców usług obsługi i konserwacji, agencje regulacyjne rządu oraz firmy energetyczne. Możemy również dostarczać lub sprzedawać dane w formie zagregowanej (w formie, w której źródło nie może być zidentyfikowane) stronie trzeciej niepowiązanej z systemem monitorowania, takiej jak agencje rządowe i firmy badawcze. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego zbierania i wykorzystywania Państwa Danych Osobowych, prosimy zapoznać się z naszą Globalną Polityką Prywatności. 

 3. Nasze prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu. Bez ograniczania jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy, zastrzegamy sobie prawo do, według naszego uznania i bez powiadomienia lub odpowiedzialności, odmowy dostępu do i korzystania z Platform Cyfrowych i/lub jakiegokolwiek konta dla Platform Cyfrowych dla jakiejkolwiek osoby z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, w tym bez ograniczeń za naruszenie jakiegokolwiek oświadczenia, gwarancji lub umowy zawartej w niniejszej Umowie, lub jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub regulacji. W razie potrzeby możemy również przenieść Platformy Cyfrowe na inną domenę lub zamknąć Platformy Cyfrowe na czas nieokreślony.

 4. Ryzyko szkody. Zwracamy uwagę, że istnieją ryzyka, w tym między innymi ryzyko fizycznej szkody, związane z kontaktami z obcymi, w tym osobami, które mogą działać pod fałszywymi pozorami. Prosimy o ostrożne wybieranie informacji, które publikujecie na Platformach Cyfrowych i które przekazujecie innym użytkownikom Platform Cyfrowych. Odradzamy publiczne publikowanie następujących informacji na Platformach Cyfrowych: pełne imię i nazwisko, numery telefonów i adresy ulic. Wkłady i inne informacje, które inni przesyłają lub publikują na Platformach Cyfrowych, nie są wstępnie moderowane. Pomimo zakazów zawartych w niniejszej Umowie, takie Wkłady i inne informacje mogą być obraźliwe, szkodliwe lub niedokładne oraz mogą być błędnie oznakowane lub wprowadzające w błąd. Przyjmujecie na siebie wszystkie ryzyka związane z oglądaniem takich treści i kontaktami z innymi użytkownikami, z którymi wchodzicie w kontakt za pośrednictwem Platform Cyfrowych. Oczekujemy, że będziecie korzystać z Platform Cyfrowych z ostrożnością i zdrowym rozsądkiem.

 5. Strony Trzecie. Platformy Cyfrowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych („Strony Trzecie”). Nie posiadamy ani nie zarządzamy Stronami Trzecimi. Nasza ocena jakichkolwiek materiałów na Stronach Trzecich, w tym towarów lub usług, jest ograniczona i nie oferujemy żadnych gwarancji ani zapewnień związanych ze Stronami Trzecimi, w tym co do dokładności, wystarczalności, braku naruszeń lub przydatności do celu. O ile wyraźnie nie stwierdzimy inaczej, dostępność tych linków na Platformach Cyfrowych nie oznacza, że popieramy jakiekolwiek Strony Trzecie lub jakiekolwiek materiały, opinie, towary lub usługi dostępne na nich. Materiały stron trzecich dostępne za pośrednictwem lub używane za pomocą Stron Trzecich mogą być również chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej. Niniejsza Umowa nie ma zastosowania do korzystania ze Stron Trzecich. Należy zapoznać się z warunkami i zasadami Stron Trzecich, polityką prywatności i wszystkimi innymi dokumentami witryny, aby zrozumieć regulacje, polityki i praktyki mające zastosowanie podczas ich dostępu.

 6. Polityka znaków towarowych i praw autorskich. Jeśli przesyłasz materiały lub w inny sposób działasz w sposób naruszający prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych Maxeon lub innych, możemy, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, które możemy mieć, zakończyć Twoje konto i prawa dostępu do Platform Cyfrowych.

 

6. Zakończenie konta

Niniejsza Umowa, jak zostaje zaktualizowana lub zmieniona od czasu do czasu, pozostaje w pełnej mocy i skutku, podczas gdy korzystasz z Platform Cyfrowych. 

Możemy zakończyć, wyłączyć lub zawiesić Twoje konto (i wszelkie powiązane konta) oraz Twój dostęp do jakichkolwiek Platform Cyfrowych w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i bez uprzedniego powiadomienia. Jeśli tak się stanie, nie masz kontraktowego ani prawnego prawa do dalszego korzystania z Platform Cyfrowych.

Jeśli masz konto, możesz je zakończyć w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, kontaktując się z customers@maxeon.com. Jeśli Twój dostęp do Platform Cyfrowych zostanie zakończony, zarówno przez Ciebie, jak i Maxeon, możesz stracić wszelkie informacje związane z Twoim kontem. 

Warunki niniejszej Umowy, w tym wszelkie udzielone prawa, pozostają w mocy nawet po zakończeniu dostępu do Platform Cyfrowych, w tym przez Maxeon, lub po zakończeniu korzystania z Platform Cyfrowych. 

 

7. Okres obowiązywania umowy, zakończenie i przetrwanie

Możesz zakończyć niniejszą Umowę, wysyłając powiadomienie o zakończeniu drogą e-mailową do customers@maxeon.com. 

Możesz zakończyć niniejszą Umowę w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Po zakończeniu zgadzasz się nie uzyskiwać już dostępu do Platform Cyfrowych ani używać Oprogramowania Wbudowanego (zgodnie z powiadomieniem o zakończeniu). Możemy zakończyć niniejszą Umowę z dwutygodniowym wyprzedzeniem bez podania przyczyny lub natychmiast z przyczyny.

Po pomyślnym przetworzeniu powiadomienia o zakończeniu wyłączymy Twój dostęp do odpowiednich Platform Cyfrowych i Oprogramowania Wbudowanego (o ile jest to możliwe) oraz wyłączymy Twoje konto.

Powiadomienie o zakończeniu powinno zawierać szczegóły dotyczące towarów i usług (w tym informacje o systemie, numery modeli produktów, numery seryjne itp.), Twoje imię i nazwisko, adres instalacji i datę instalacji. Możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu zweryfikowania Twojej tożsamości i zakresu zakończenia.

 

8. Aktualizacje Platform Cyfrowych i tej Umowy oraz zaprzestanie działania Platform Cyfrowych i powiązanych usług

Materiały i informacje dostępne na Platformach Cyfrowych mogą stać się przestarzałe w dowolnym momencie i nie mamy obowiązku aktualizowania treści Platform Cyfrowych.

Maxeon zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania jakiegokolwiek aspektu Platform Cyfrowych w dowolnym momencie, z dowolnego powodu. Nie będziemy odpowiedzialni wobec Państwa za skutki jakichkolwiek zmian na Platformach Cyfrowych, w tym dla Państwa działalności, dochodu lub zdolności do generowania przychodów. 

Możemy modyfikować niniejszą Umowę od czasu do czasu. Skontaktujemy się z zarejestrowanymi użytkownikami, jeśli to zrobimy, dlatego ważne jest, abyście niezwłocznie powiadomili nas o zmianie Państwa adresu e-mail. Jeśli jesteście zarejestrowanym użytkownikiem, możecie zostać poproszeni o kliknięcie, aby zaakceptować nową umowę przy następnym logowaniu na Platformy Cyfrowe, aby móc korzystać z Platform Cyfrowych. Umieścimy również wszelkie zrewidowane wersje niniejszej Umowy na Platformach Cyfrowych. Dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać Platformy Cyfrowe. 

Jeśli nie zgadzacie się na niniejszą Umowę w zaktualizowanej formie, możemy nie być w stanie zapewnić Państwu dalszych usług, w takim przypadku możemy zawiesić Państwa dostęp do usług aż do czasu, gdy wyrazicie zgodę na zaktualizowaną Umowę.

 

9. Spory z nami: prawo właściwe i jurysdykcja

 1. Każdy spór powstały w związku z Państwa dostępem i korzystaniem z Platform Cyfrowych (w tym każdy spór niekontraktowy) będzie podlegał prawom Singapuru (z wyłączeniem jego przepisów dotyczących wyboru prawa) i Państwo oraz my zgadzamy się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów w Singapurze. 

 2. Każdy spór lub roszczenie wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią, w tym każde pytanie dotyczące jej istnienia, ważności lub zakończenia, zostanie skierowane i ostatecznie rozstrzygnięte przez arbitraż prowadzony przez Singapore International Arbitration Centre (SIAC) zgodnie z Regułami Arbitrażowymi SIAC (Regułami SIAC) obowiązującymi w danym czasie, które reguły uważa się za włączone przez odniesienie do tej klauzuli. Miejscem arbitrażu będzie Singapur. Trybunał będzie składał się z jednego (1) arbitra. Językiem arbitrażu będzie angielski. Nic w tej klauzuli nie wyklucza Strony od zwrócenia się do jakiegokolwiek sądu właściwej jurysdykcji o środek zabezpieczający tymczasowy lub wstępny. Arbitraż, w tym wstępne pytania dotyczące możliwości arbitrażu sporu, będzie prowadzony przez arbitra zgodnie z Regułami SIAC. Orzeczenie o nagrodzie arbitrażowej może zostać wprowadzone do każdego sądu, który ma jurysdykcję. Każdy arbitraż na mocy niniejszej Umowy będzie miał miejsce indywidualnie - arbitraże grupowe i działania grupowe nie są dozwolone. Rozumiecie Państwo, że zgadzając się na Umowę, Państwo i Maxeon rezygnujecie z prawa do rozprawy przed sądem lub do uczestnictwa w działaniu zbiorowym lub arbitrażu zbiorowym. Bez uszczerbku dla powyższego, każda strona ma prawo wystąpić do sądu właściwej jurysdykcji o środek zabezpieczający tymczasowy lub wstępny, oczekując na ostateczną decyzję arbitra. Możecie zamiast tego dochodzić roszczenia w sądzie ds. drobnych roszczeń, ale tylko jeśli roszczenie kwalifikuje się, pozostaje w takim sądzie i pozostaje na indywidualnej, nieprzedstawicielskiej i niegrupowej podstawie.

 3. Koszty arbitrażu. Opłata za wszelkie i wszystkie rozsądne opłaty rejestracyjne, koszty administracyjne i opłaty arbitra są zgodne z Regułami SIAC. Jeśli wartość Państwa roszczenia nie przekracza 10 000 USD, Maxeon zapłaci za rozsądne opłaty rejestracyjne, koszty administracyjne i opłaty arbitra, chyba że arbiter stwierdzi, że istota Państwa roszczenia lub żądany środek zaradczy były fraszka lub wniesione w niewłaściwym celu.  
   

10. Gwarancje, ograniczenie odpowiedzialności i zwolnienie z odpowiedzialności

Informacje i inne materiały dostępne na Platformach Cyfrowych, niezależnie od tego, czy są dostarczane przez Maxeon, czy innych użytkowników Platform Cyfrowych, nie mają na celu stanowić porady, na której powinno się polegać. W związku z tym odrzucamy, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek konsekwencje polegania na takich materiałach przez jakiegokolwiek użytkownika lub odwiedzającego Platformy Cyfrowe, lub przez kogokolwiek, kto może być poinformowany o jakiejkolwiek ich treści.

Poprzez prowadzenie Platform Cyfrowych nie deklarujemy ani nie sugerujemy, że popieramy jakiekolwiek informacje lub jakiekolwiek inne materiały dostępne na lub za pośrednictwem Platform Cyfrowych, w tym bez ograniczeń, treści znajdujące się na Stronach Trzecich, ani że wierzymy, że takie informacje lub jakiekolwiek inne materiały są kompletne, dokładne, przydatne lub nieszkodliwe. Nie obiecujemy żadnych konkretnych rezultatów z korzystania z Platform Cyfrowych. Żadne porady ani informacje, czy to ustne czy pisemne, uzyskane przez Państwa od nas lub za pośrednictwem Platform Cyfrowych, nie stworzą żadnej gwarancji nieujawnionej wyraźnie w tej Umowie. 

Wszystkie treści, informacje lub jakiekolwiek inne materiały lub przedmioty dostarczane za pośrednictwem Platform Cyfrowych I OPROGRAMOWANIA WBUDOWANEGO są dostarczane "tak jak są" i "w miarę dostępności" i (w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo) bez żadnej gwarancji (WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ) lub warunków jakiegokolwiek rodzaju. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, my oraz każdy z naszych reklamodawców, licencjodawców, dostawców, dyrektorów, inwestorów, pracowników, agentów, dostawców usług i innych wykonawców odrzucamy wszystkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w związku z Platformami Cyfrowymi i ich używaniem, odrzucamy wszystkie wyraźne, dorozumiane, ustawowe i inne gwarancje, gwarancje lub oświadczenia, w tym bez ograniczeń gwarancje dotyczące przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nie naruszania praw własności i własności intelektualnej, ORAZ WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z WYKONANIA, ZAWARCIA UMOWY LUB ZWYCZAJU HANDLOWEGO.

NIE GWARANTUJEMY, ŻE DLA KAŻDEJ Z PLATFORM CYFROWYCH i OPROGRAMOWANIA WBUDOWANEGO: (I) KAŻDA BĘDZIE BEZPIECZNA LUB DOSTĘPNA W DOWOLNYM CZASIE LUB MIEJSCU; (II) KAŻDA BĘDZIE WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH MATERIAŁÓW; (III) JAKIEKOLWIEK USTERKI LUB BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE; LUB (IV) WYNIKI UŻYTKOWANIA, FUNKCJE LUB WYDAJNOŚĆ SPEŁNIĄ PAŃSTWA OCZEKIWANIA. KORZYSTACIE Z PLATFORM CYFROWYCH I OPROGRAMOWANIA WBUDOWANEGO WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOMNIEMANYCH GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO PAŃSTWA, O ILE SĄ NIESPÓJNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. 


Korzystając z Platform Cyfrowych i OPROGRAMOWANIA WBUDOWANEGO, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zgadzacie się i niniejszym zwalniacie Maxeon ORAZ KAŻDEGO Z JEGO SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH I STRON TRZECICH („STRONY ZWOLNIONE”) od odpowiedzialności za (a) błędy, pomyłki lub niedokładności treści i materiałów, (b) obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia, jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z dostępu do i korzystania z naszych PLATFORM CYFROWYCH, OPROGRAMOWANIA WBUDOWANEGO I usług, (c) wszelki nieautoryzowany dostęp do lub korzystanie z naszych bezpiecznych serwerów i/lub wszelkich przechowywanych na nich danych osobowych, (d) wszelką przerwę lub zakończenie transmisji do lub z platform cyfrowych i produktów, (e) wszelkie błędy, wirusy, trojany lub podobne, które mogą być przesyłane do lub przez Platformy Cyfrowe, oprogramowanie wbudowane i produkty przez jakąkolwiek stronę trzecią, oraz (f) wszelkie błędy lub pominięcia w jakichkolwiek treściach i materiałach lub za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z jakichkolwiek treści zamieszczonych, przesyłanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem platform cyfrowych.

Jeśli jesteście mieszkańcem Kalifornii, korzystając z Platform Cyfrowych, zgadzacie się i niniejszym rezygnujecie z sekcji 1542 Kodeksu Cywilnego Kalifornii, która stanowi: „OGÓLNE ZWOLNIENIE NIE ROZCIĄGA SIĘ NA ROSZCZENIA, O KTÓRYCH WIERZYTELNIK NIE WIE LUB NIE PODEJRZEWA, ŻE ISTNIEJĄ NA JEGO KORZYŚĆ W CZASIE WYKONYWANIA ZWOLNIENIA, KTÓRE, JEŚLI BYŁYBY ZNANE PRZEZ NIEGO, MUSIAŁYBY ISTOTNIE WPŁYNĄĆ NA JEGO UGODĘ Z DŁUŻNIKIEM.”

W żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni wobec Państwa ani żadnej strony trzeciej za żadne bezpośrednie, pośrednie, następcze, przypadkowe, specjalne, przykładowe, karne lub jakiekolwiek inne straty lub szkody, w tym bez ograniczeń jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty dochodów lub zysków, przerwę w działalności gospodarczej lub utratę danych wynikającą z korzystania z Platform Cyfrowych, oprogramowania wbudowanego lub produktów oraz jakichkolwiek informacji, materiałów lub jakiejkolwiek innej treści dostępnej na Platformach Cyfrowych lub w inny sposób wynikającą z niniejszej Umowy, czy to na podstawie umowy, deliktu (w tym zaniedbania) lub naruszenia obowiązku ustawowego czy w jakikolwiek inny sposób. W żadnym przypadku łączna odpowiedzialność Maxeon za jakiekolwiek szkody nie przekroczy większej z kwot: sto dolarów amerykańskich (100 USD) lub kwoty, którą zapłaciliście Maxeon za platformy cyfrowe w ostatnich dwunastu (12) miesiącach. Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na ograniczenia dotyczące przypadkowych lub następczych szkód, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Państwa. 

 

11. Odszkodowania umowne za spam

Potwierdzasz i zgadzasz się, że spam jest szkodliwy dla witryny, usługi lub sieci i powoduje szkody, w tym uszczerbek na reputacji i dobrej woli, który jest trudny do zmierzenia. Jako wstępne oszacowanie naszej przewidywanej straty, zgadzasz się zapłacić nam 200 dolarów (USD) za każdą niezamówioną wiadomość komercyjną lub inną niezamówioną komunikację, którą wysyłasz z, do lub przez Platformy Cyfrowe. 

 

12. Zwolnienie nas od odpowiedzialności

Zgadzasz się zabezpieczyć nas, nasze spółki zależne, powiązane podmioty i licencjodawców oraz ich odpowiednich dyrektorów, agentów, partnerów i pracowników przed wszelkimi stratami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym rozsądnymi opłatami prawnymi, wynikającymi z korzystania z Platform Cyfrowych, naruszenia niniejszej Umowy lub naruszenia czyichś praw.

 

13. Linkowanie do naszej strony internetowej

Możesz łączyć się z naszą stroną główną witryny, pod warunkiem, że robisz to w sposób sprawiedliwy, dokładny, legalny i nie szkodzi naszej reputacji ani nie wykorzystuje jej. Nie możesz tworzyć łącza w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę stowarzyszenia, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, gdy takie nie istnieje. 

Nie możesz tworzyć łącza do naszej witryny na żadnej witrynie, której nie jesteś właścicielem. 

Nasza witryna nie może być ramkowana na żadnej innej witrynie, ani nie możesz tworzyć łącza do żadnej części naszej witryny innej niż strona główna. 

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na łączenie bez powiadomienia. Witryna, z którą się łączysz, musi w pełni spełniać standardy treści określone w naszej Sekcji 2. 

Jeśli chcesz wykorzystać treści na naszej stronie inaczej niż określono powyżej, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail podanym w Sekcji 15.

 

14. Różne

 1. Całość Umowy. O ile nie masz z nami osobnej umowy, niniejsza Umowa stanowi całość umowy między Tobą a nami w odniesieniu do Twojej interakcji z Platformami Cyfrowymi i Oprogramowaniem Wbudowanym i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia między Tobą a nami dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy.

 2. Niepodlegli Wykonawcy. Nic w niniejszej Umowie nie powinno być interpretowane jako tworzenie relacji agencji, partnerstwa, spółki joint venture, pracodawcy i pracownika lub franczyzodawcy i franczyzobiorcy jakiegokolwiek rodzaju między nami a jakimkolwiek użytkownikiem.

 3. Tytuły Sekcji. Tytuły sekcji w niniejszej Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu prawnego ani umownego.

 4. Brak Zrzeczenia się Praw. Nasze niepowodzenie w wykonaniu lub egzekwowaniu jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie działa jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia.

 5. Podzielność. Niniejsza Umowa obowiązuje w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszej Umowy jest niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna, to postanowienie lub część postanowienia uznaje się za oddzielną od niniejszej Umowy i nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

 6. Przeniesienie. Nie możesz przenieść swoich praw wynikających z niniejszej Umowy na żadną stronę trzecią; możemy przenieść nasze prawa wynikające z niniejszej Umowy bez warunków.

 

15. Kontakt z Działem

Aby się z nami skontaktować, proszę wysłać e-mail na adres customers@maxeon.com lub skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony Kontakt z Działem.