Powering Positive Change

Solar Panel Sustainability - Myanmar

Globalny producent.
Globalne zobowiązanie.

Wysoce zaawansowane panele fotowoltaiczne firmy Maxeon Solar Technologies napędzają walkę ze zmianą klimatu w przeszło 100 krajach całego świata.

Jako globalna organizacja dążąca do wyznaczonego celu wierzymy, że nasze osiągnięcia będą największe, gdy dołączymy do ponad 12 tys. firm w 160 krajach, które także chcą uczynić świat lepszym miejscem.

To dlatego już na początku pierwszego roku działalności (2020) firma Maxeon Solar Technologies przyłączyła się do inicjatywy odpowiedzialności korporacyjnej ONZ o nazwie „Global Compact”, aby przestrzegać jej zasad w obszarze praw człowieka, zatrudnienia, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju w obszarze paneli fotowoltaicznych oraz walki z korupcją.

Obraz
Solar Panel Sustainability - Myanmar
Rozszerzając strategię zrównoważonego rozwoju na globalną platformę ESG, możemy osiągnąć jeszcze więcej w społecznościach, którym służymy. Jest to zobowiązanie inspirowane celem istnienia naszej firmy, Powering Positive Change™ — to nasze niezachwiane przekonanie o tym, że poprzez ciągłe samodoskonalenie możemy zapewnić lepszą przyszłość dla naszej planety, osób zainteresowanych i naszej firmy.

The World Leader in Solar Panel Sustainability

Tworzenie lepszej przyszłości

U podstaw naszego zobowiązania względem ONZ leży dostosowanie naszej strategii ESG do celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG).

Te globalne ramy obejmują 17 celów przyjętych w 2015 roku przez 193 państwa członkowskie ONZ.

Stanowią one idealny plan działań w zakresie poszerzania naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji w przeszło 100 krajach, w których prowadzimy działalność.

Chociaż nasze działania pośrednio lub bezpośrednio wiążą się, pośrednio lub bezpośrednio, z realizacją każdego z tych 17 celów, firma Maxeon będzie koncentrować się na czterech z nich. W 2021 roku wyznaczyliśmy długoterminowe cele ESG na rok 2030 dla każdego z tych czterech celów zrównoważonego rozwoju, aby wesprzeć globalne przejście na czystą energię.

Tworzenie lepszej przyszłości

 

Pomiar naszego oddziaływania

Nie tylko dbamy o to, aby nasze produkty pozwalały innym ograniczać emisje dwutlenku węgla, ale także mierzymy i minimalizujemy nasze własne oddziaływanie na środowisko. Zobacz nasz najnowszy raport dotyczący wskaźników zrównoważonego rozwoju, klikając poniższe łącze.* Raport Zrównoważonego Rozwoju 2020 jest dostępny wyłącznie w języku angielskim Wcześniejsze raporty są dostępne w bibliotece zasobów na dole strony.

Panele fotowoltaiczne wytwarzane według zasad zrównoważonego rozwoju

W celu zapewnienia zgodności ze zrównoważonym rozwojem w przypadku produkcji paneli należy myśleć o wielu wymiarach tego procesu. Aby osiągnąć długoterminową zmianę, trzeba od nowa przemyśleć sposób tworzenia i używania produktów konsumenckich. Każdego roku śledzimy i rejestrujemy kluczowe wskaźniki związane z wytwarzaniem produktów SunPower, w tym zużycie wody i energii oraz emisję gazów cieplarnianych. 

Niezgodność
Gospodarowanie odpadami
Gospodarka wodna

Certyfikat Cradle to Cradle Certified

C2C SIlver Certificate

Panele generujące prąd stały (DC) SunPower Maxeon były pierwszymi na świecie panelami fotowoltaicznymi, które zdobyły prestiżowy certyfikat Cradle to Cradle Certified™ — Silver przyznawany produktom tego rodzaju. Na potrzeby tej certyfikacji panele przeszły rygorystyczną analizę praktyk zrównoważonego rozwoju w następujących obszarach: wpływ materiałów na zdrowie, ponowne zużycie materiałów, zarządzanie energią i węglem, gospodarka wodna i sprawiedliwość społeczna.

Cradle to Cradle Certified™ to znak certyfikacyjny, licencjonowany przez Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Aby uzyskać więcej informacji o kategoriach oceny, odwiedź witrynę Cradle to Cradle.

Obraz
Solar Panel Sustainability Malta Installation

Blogi na temat zrównoważonego rozwoju

Organizacja „Water Mission” ratuje życie ludzkie dzięki czystej wodzie pitnej i energii słonecznej

Na całym świecie Water Mission zapewnia wodę pitną — oraz nadzieję — tym, którzy jej pilnie potrzebują. Wysiłki misji pomagają w regeneracji tkanki społecznej i zapewnieniu dostępu do wody zarówno w sytuacjach awaryjnych związanych z klęskami żywiołowymi, jak i w projektach budowy długotrwałej infrastruktury wodociągowej dla osad położonych na odległych terenach. 

Na początku tego roku przedstawiliśmy operację „Water Mission” w zachodniej części Tanzanii, gdzie realizowane obecnie działania pomocowe zapewniają wodę pitną tysiącom mieszkańców przesiedlonych na skutek gwałtownych rozruchów politycznych i zapaści gospodarczej w sąsiednich krajach. 

Obraz
Solar Panel Sustainability - WM

Dodatni energetycznie budynek przyszłości

Przedstawiamy Be Issy — nowoczesny, koncepcyjny „zielony” budynek mieszkalno-komercyjny we francuskim Issy-les-Moulineaux. — który wytwarza więcej energii niż zużywa, pokazując najwyższą wydajność i zdolność produkcji energii w nowym, ekologicznym wydaniu zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wykorzystując moc paneli fotowoltaicznych SunPower, a także wiele innych zrównoważonych materiałów, metod, projektów i koncepcji architektonicznych, budynek Be Issy sam podtrzymuje swoje codzienne działania i nie tylko. 

Funkcjonalna struktura statywowa, wykorzystanie zielonej przestrzeni, odpowiedzialna estetyka i wiele ukłonów w kierunku bioróżnorodności sprawiają, że budynek odzwierciedla nowoczesność i futuryzm myśli architektonicznej. 

Obraz
Light for the World solar lanterns

Eliminacja odpadów trafiających na wysypiska

Nasz zakład produkujący panele (Mexicali) w Meksyku został wyróżniony pierwszym w branży i jedynym certyfikatem „Zero-Waste-To-Landfill”. Do uzyskania certyfikatu, opublikowanego przez NSF International, wymagane jest, aby mniej niż 1% materiałów z zakładu trafiało na wysypisko śmieci, zaś tylko 10% odpadów można utylizować w spalarni odpadów.

Fabryka utrzymuje tak wysoki poziom przez wszystkie roczne audyty od 2015 roku, potwierdzając nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwoju i dbałość o przywództwo w tym zakresie.

Obraz
Landfill-Free_Mexicali

Budynki zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju na zimnej Północy

Budynki energetycznie dodatnie wytwarzają więcej czystej energii odnawialnej niż zużywają w czasie cyklu eksploatacji, w tym budowy i wyburzania. Rekompensują nawet energię potrzebną do stworzenia materiałów, z których są zbudowane. 

Najnowszym przykładem tego podejścia jest Powerhouse Brattørkaia, energetycznie dodatni biurowiec zlokalizowany na północnym krańcu Norwegii. Projektowanie budynku, który pokryje własne użycie energii, to jedna sprawa — uwzględnienie energii zużytej do wyprodukowania materiałów budynku to coś zupełnie innego. Jednak dzięki zaangażowaniu firmy SunPower w zrównoważony rozwój udało się zrealizować tę inwestycję. Powerhouse Brattørkaia pokazuje, co jest możliwe, gdy zasady projektowania z myślą o środowisku są priorytetem. 

Obraz
Solar panel Sustainability - Powerhouse

Panele fotowoltaiczne tak zrównoważone, jak energia, którą wytwarzają

Inauguracyjna nagroda Sustainability Award z 2019 roku została przyznana przez pv magazine za konstrukcję oraz praktyki biznesowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystywane przy wytwarzaniu paneli fotowoltaicznych SunPower Maxeon (DC).

Obraz
Solar Panel Sustainability Malta Installation

Zawsze bardziej ekologiczne, zawsze jaśniejsze

W 2023 roku międzynarodowa firma badawcza Corporate Knights umieściła nas wśród 100 najbardziej zrównoważonych firm na świecie. Uznaje nasze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju naszego łańcucha dostaw, naszego poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych w fabrykach Spółki, naszych praktyk gospodarki o obiegu zamkniętym, takich jak recykling i odchudzona produkcja, oraz naszej reprezentacji kobiet w kierownictwie wykonawczym. Zrównoważony rozwój dla Maxeon to zobowiązanie 360° i podstawa wszystkiego, co robimy. Oto czystsze, mądrzejsze i jaśniejsze jutro!

Zasoby zrównoważone

Dbamy o przejrzystość i wysoki poziom odpowiedzialności za nasze praktyki dotyczące środowiska naturalnego, sprawiedliwości społecznej i ładu (ang. Environmental, Social and Governance, ESG).