Globalna Polityka Prywatności Maxeon

Data wejścia w życie 1 kwietnia 2024 r.

Niniejsza Globalna Polityka Prywatności („Polityka Prywatności” lub „Polityka”) dotyczy Maxeon Solar Technologies, Ltd. oraz naszych spółek zależnych, w tym naszego Lokalnego Przedstawiciela (łącznie „Maxeon”, „my”, „nas” lub „nasz”) w zakresie Państwa Danych Osobowych (zdefiniowanych poniżej). Na rynkach poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki nasze spółki zależne mogą działać pod marką SunPower lub nazwą firmy SunPower.

Maxeon Solar Technologies, Ltd. jest spółką zarejestrowaną w Republice Singapuru pod numerem rejestracyjnym 201934268H i ma siedzibę zarejestrowaną na naszej stronie Kontakt z Działem Korporacyjnym.

SunPower GmbH jest spółką zarejestrowaną w Niemczech, której adres zarejestrowany to Schumannstraße 27, 60 325 Frankfurt nad Menem, Niemcy. SunPower GmbH jest spółką zależną Maxeon Solar Technologies, Ltd. i jest kontrolerem danych dla Danych Klienta, które są Danymi Osobowymi dotyczącymi obecnego lub potencjalnego klienta. 

Naszych Lokalnych Przedstawicieli można zidentyfikować na naszej stronie Lokalizacje biur. Każdy Lokalny Przedstawiciel jest kontrolerem danych dla swoich odpowiednich Danych Pracownika, które są Danymi Osobowymi dotyczącymi pracownika lub kandydata Lokalnego Przedstawiciela.

Ta Polityka opisuje, jak zbieramy, używamy i udostępniamy Państwa Dane Osobowe oraz dotyczy: (i) naszych stron internetowych i subdomen powiązanych z naszą domeną maxeon.com, w tym https://maxeon.com, https://www.sunpower.maxeon.com, https://partners.sunpower.maxeon.com, https://one.sunpower.maxeon.com, oraz https://careers.maxeon.com, oraz naszych aplikacji mobilnych i cyfrowych usług, które łączą się z tą Polityką lub ją zamieszczają, chyba że wskazano inaczej. Wspólnie odnosimy się do naszych hostowanych systemów, stron internetowych, subdomen, aplikacji i cyfrowych usług jako do naszych „Platform Cyfrowych”.

Ta Polityka opisuje, jak można: (i) Kontakt z Działem; (ii) uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych i je aktualizować; (iii) dokonywać pewnych wyborów dotyczących sposobu, w jaki używamy Państwa Danych Osobowych; oraz (iv) korzystać z Państwa praw prawnych (w tym sprzeciwiać się pewnym przetwarzaniom Danych Osobowych). 

Możemy zbierać Państwa Dane Osobowe za pośrednictwem naszych Platform Cyfrowych, z których można korzystać zgodnie z naszymi Warunki Korzystania, a także za pośrednictwem stron trzecich cyfrowych lub platform społecznościowych, na targach lub innych wydarzeniach, w dowolnym momencie procesu sprzedaży, oraz za każdym razem, gdy wchodzą Państwo w interakcję z przedstawicielami obsługi klienta Maxeon lub dealerem lub dostawcą usług Maxeon. 

Korzystając z naszych Platform Cyfrowych lub w inny sposób udostępniając nam Państwa Dane Osobowe, wyrażają Państwo zgodę na zapoznanie się, zrozumienie i zaakceptowanie praktyk opisanych w tej Polityce. Jeśli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa Danych Osobowych zgodnie z tą Polityką, prosimy nie korzystać z naszych Platform Cyfrowych ani nie udostępniać nam Państwa Danych Osobowych.

Możemy zmieniać tę Politykę od czasu do czasu. „Data wejścia w życie” na górze tej strony poinformuje Państwa, kiedy została ostatnio zmieniona. Wszelkie zmiany w tej Polityce stają się skuteczne, gdy opublikujemy zrewidowaną Politykę na Platformach Cyfrowych. Jeśli mają Państwo obawy dotyczące tej Polityki, prosimy o kontakt z nami za pomocą informacji kontaktowych podanych w sekcji „Kontakt z nami” poniżej. 

Kliknij poniżej, aby przejść do określonej sekcji tej Polityki:

 1. Nieletni

 2. Dane Osobowe i definicje

 3. Nasze zbieranie Danych Osobowych 

 4. Cele przetwarzania Państwa Danych Osobowych

 5. Podstawy prawne przetwarzania Państwa Danych Osobowych

 6. Komunikacja marketingowa bezpośrednia i rezygnacja lub wycofanie zgody

 7. Korzystanie z funkcji interaktywnych i powiadomienia o naruszeniu praw autorskich

 8. Ujawnianie Państwa Danych Osobowych

 9. Bezpieczeństwo

 10. Przechowywanie i używanie Państwa Danych Osobowych poza Państwa jurysdykcją

 11. Zmiany w Polityce

 12. Korzystanie z Państwa praw na mocy UODO

 13. Korzystanie z Państwa praw (osoby z Unii Europejskiej)

 14. Informacje na mocy Ustawy o Prywatności Konsumentów Kalifornii (UPKK)

 15. Informacje dla mieszkańców Australii

 16. Kontakt z Działem

1. Nieletni

Nasze Platformy Cyfrowe oraz inne działania związane z zbieraniem danych nie są skierowane do i nie powinny być używane przez osoby nieletnie. Nie zbieramy świadomie, nie przetwarzamy ani nie przekazujemy Danych Osobowych od osób nieletnich (to znaczy osób poniżej 18 roku życia). W niektórych ograniczonych przypadkach, np. gdy nieletni jest włączony do kampanii reklamowej, będzie to wykonane z wyraźną, pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego nieletniego.

2. Dane Osobowe i definicje

Niniejsza Polityka ujawnia naszą podstawę i cel zbierania, przetwarzania, ujawniania i inaczej używania Państwa Danych Osobowych zgodnie z, w zależności od przypadku, regulacją ochrony danych, która ma zastosowanie do Państwa, co może obejmować jedną z następujących regulacji.

Singapur: Ustawa o Ochronie Danych Osobowych („UODO”)

Kalifornia: Ustawa o Prywatności Konsumentów Kalifornii („UPKK”)

Europejski Obszar Gospodarczy: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych („RODO”)

Wielka Brytania: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Wielkiej Brytanii („UK RODO”) 

Szwajcaria: Szwajcarska Federalna Ustawa o Ochronie Danych („Swiss UOD”)

Australia: Ustawa o Prywatności 1988 („Ustawa o Prywatności”) i Australijskie Zasady Prywatności („AZP”) 

Dane Osobowe” to dane dotyczące osoby, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio na podstawie tych danych, czasami określane jako „informacje osobiste”. Dane Osobowe wyłączają informacje i dane, które są zwolnione z, w zależności od przypadku, regulacji mającej zastosowanie do Państwa. Inne terminy użyte w tej Polityce mają znaczenia nadane im w odpowiedniej regulacji.

3. Nasze zbieranie Danych Osobowych

Zbieramy Dane Osobowe z różnych źródeł, które są opisane poniżej. Możemy łączyć Państwa Dane Osobowe z innymi informacjami i używać ich w sposób opisany w tej Polityce.

 1. Dane bezpośrednie: Dane Osobowe, które zbieramy bezpośrednio od Państwa

  Kiedy wchodzą Państwo z nami w interakcję, w tym poprzez Platformy Cyfrowe, zbieramy informacje na Państwa temat, w tym Dane Osobowe, które mogą Państwa bezpośrednio lub pośrednio identyfikować. Poniższe sekcje wyjaśniają kategorie Danych Osobowych, które możemy od Państwa zbierać i jak zbieramy takie informacje. 

 2. Formularze online. Kiedy wypełniają Państwo formularz online, aby umożliwić Maxeon lub autoryzowanemu niezależnemu dystrybutorowi lub instalatorowi Maxeon skontaktowanie się z Państwem lub złożenie wniosku o propozycję projektu systemu, zbieramy identyfikatory, takie jak Państwa imię, adres, numer telefonu i adres e-mail. Możemy również zbierać informacje dotyczące Państwa zużycia energii, informacje geolokalizacyjne oraz obrazy Państwa domu lub biznesu, w tym te z dostępnych publicznie źródeł, takich jak Google Earth. Te informacje będą używane do dostarczenia Państwu informacji o naszych produktach, usługach i, w stosownych przypadkach, możliwościach współpracy z nami lub naszymi niezależnymi dystrybutorami lub instalatorami. Możemy również zbierać informacje w momencie wysyłania formularza, np. adres IP, system operacyjny, identyfikatory urządzeń i lokalizację, aby umożliwić nam weryfikację autentyczności/ważności uzyskanej za pośrednictwem formularzy online zgody oraz zapobieganie oszustwom i nadużyciom. 

 3. Komunikacja z Maxeon. Kiedy kontaktują się Państwo z Maxeon telefonicznie, e-mailem lub innymi środkami elektronicznymi, takimi jak czat online, lub konta w mediach społecznościowych, w tym poprzez funkcje prywatnych wiadomości, zbieramy identyfikatory, jak określono powyżej, oraz wszelkie inne Dane Osobowe, które zdecydują się Państwo podać, jak wyjaśniono poniżej. 

  1. Telefon. Kiedy kontaktują się Państwo z Maxeon telefonicznie, zbieramy numer telefonu, którego używają Państwo do zadzwonienia do nas. Podczas rozmowy telefonicznej Maxeon może dodatkowo zbierać Państwa imię, adres, adres e-mail, informacje o Państwa potrzebach energetycznych i zużyciu, a także informacje o Państwa systemie Maxeon i wszelkich problemach, które mogą występować. Jeśli reprezentują Państwo kontakt biznesowy dla klienta komercyjnego lub potencjalnego klienta, może to obejmować Państwa Dane Osobowe. Maxeon nagrywa swoje rozmowy telefoniczne w celach szkoleniowych i zapewnienia jakości. Mają Państwo możliwość kontynuowania na linii nagrywanej lub nienagrywanej. 

  2. E-mail i środki elektroniczne. Kiedy komunikują się Państwo z Maxeon za pomocą e-maila lub innych środków elektronicznych, w tym za pośrednictwem jakiegokolwiek wirtualnego asystenta, zbieramy identyfikatory, jak określono powyżej, w tym Państwa nazwę użytkownika lub ekranową, adres e-mail, lokalizację, imię i wszelkie Dane Osobowe, które dobrowolnie zdecydują się Państwo dołączyć do komunikacji, abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa zapytanie i zapewnić Państwu wysokiej jakości obsługę. 

 4. Kontakty biznesowe. Maxeon zbiera osobiste lub biznesowe dane kontaktowe, w tym Państwa tytuł, służbowy adres e-mail oraz numer telefonu, które podajecie Państwo nam na targach lub podobnych wydarzeniach, w tym poprzez skanowanie lub pozostawienie wizytówek, aby umożliwić nam kontakt z Państwem lub otrzymanie informacji o nas, możliwościach współpracy z nami, lub naszych produktach czy usługach, zarówno drogą e-mailową, jak i telefoniczną za pomocą podanych przez Państwa numerów telefonów. 

 5. Referencje. Kiedy dostarczacie Państwo referencje dla Maxeon, abyśmy mogli je opublikować na Platformach Cyfrowych lub w materiałach marketingowych, za Państwa zgodą, zbieramy i możemy publikować identyfikatory, które mogą zawierać Państwa imię, dane kontaktowe oraz informacje na temat Państwa doświadczeń z produktami i usługami Maxeon.

 6. Rejestracja gwarancji produktów. Jeśli zarejestrują Państwo gwarancję produktu u Maxeon lub zezwolicie niezależnemu dystrybutorowi na zrobienie tego w Państwa imieniu, zbieramy Państwa imię, adres, „Informacje o Produkcie” oraz dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail. Informacje o Produkcie obejmują numery modeli, numery seryjne, ilość produktu, typ instalacji, lokalizację i adres instalacji, informacje związane z innymi komponentami używanymi z produktami lub instalowanymi razem z produktami, użycie produktu oraz sposób zakupu lub nabycia produktów. O ile Państwa gwarancja zostanie zarejestrowana przez stronę trzecią, np. niezależnego dystrybutora lub instalatora, nasze zapisy odzwierciedlą tę relację. Informacje zbierane podczas rejestracji gwarancji będą używane przez nas do obsługi i zarządzania naszą gwarancją oraz innymi zobowiązaniami produktowymi, w tym powiadamianiem Państwa o wszelkich problemach z jakością lub bezpieczeństwem produktów oraz o wycofaniach produktów. Te informacje będą również używane do wysyłania Państwu ankiet dotyczących zakupu produktu, doświadczeń z instalacją oraz ogólnego zadowolenia z naszych produktów (patrz sekcja „Ankiety” poniżej). Te informacje mogą być również użyte do wysyłania Państwu informacji marketingowych o nowych produktach i do prośby o opinie na temat Państwa doświadczeń z nami lub naszymi produktami. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania ankiet lub informacji marketingowych, kontaktując się z nami

 7. Media społecznościowe, fora online, blogi, tablice ogłoszeń, pokoje czatowe. Mogą Państwo wybrać interakcję z Maxeon za pośrednictwem platform mediów społecznościowych, na których Maxeon jest aktywny, w tym, ale nie tylko, Facebook, LinkedIn, Twitter, czy poprzez blogi, czaty lub funkcje wiadomości dostępne za pośrednictwem Platform Cyfrowych. W związku z tymi interakcjami Maxeon może zbierać Państwa nazwę ekranową, prawdziwe imię oraz wszelkie informacje, które zdecydujecie się Państwo podać, takie jak posty, komentarze czy opinie, które publikujecie lub zostawiacie na stronach, kanałach czy skrzynkach należących do Maxeon. Na Platformach Cyfrowych i platformach mediów społecznościowych istnieją obszary widoczne dla innych użytkowników lub ogółu publiczności, np. blogi. Polecamy, aby nie publikować Danych Osobowych w tych obszarach Platform Cyfrowych. PRZYJMUJECIE PAŃSTWO PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE STRATY PRYWATNOŚCI LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z DOBROWOLNEGO UJAWNIENIA DANYCH OSOBOWYCH LUB STANOWISK PODJĘTYCH PRZEZ PAŃSTWA W PUBLICZNYCH OBSZARACH, NA MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH LUB FORACH. UZNACIE, ŻE MAXEON MOŻE MIEĆ OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚĆ USUWANIA LUB INACZEJ MODYFIKOWANIA/UKRYWANIA POSTÓW, KTÓRE OPUBLIKOWALIŚCIE NA KONTACH MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ WARUNKOM KORZYSTANIA TYCH RÓŻNYCH PLATFORM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH. 

 8. Aplikacje. Kiedy rejestrujecie się lub używacie aplikacji lub usługi Maxeon, zbieramy Dane Osobowe, które podajecie, aby utworzyć profil lub konto. Może to obejmować identyfikatory takie jak Państwa imię, adres, kod pocztowy lub zip, numer telefonu i adres e-mail. Dla bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom możemy zbierać dodatkowe informacje o Państwu, kiedy Państwo lub Państwa urządzenie loguje się na Platformę Cyfrową lub usługę, w tym adres IP, czas trwania sesji, wykonywane działania i informacje o urządzeniu. Zobacz sekcje 2.b. i 2.d. po więcej informacji.

 9. Ankiety. Jeśli odpowiedzą Państwo na ankiety (ankiety obejmują konsultacje, referencje, opinie i inne odpowiedzi na działania marketingowe) wydane przez Maxeon lub przez stronę trzecią w imieniu Maxeon, Maxeon lub ta strona trzecia zbierze Państwa adres e-mail, imię oraz wszelkie informacje, które podacie w odpowiedzi na ankietę lub w związku z ankietą. Ankieta wskaże, czy informacje zbiera Maxeon, czy strona trzecia. Niektóre ankiety mogą nie wymagać podawania jakichkolwiek danych kontaktowych, ale możemy nadal zbierać informacje o przeglądarce, ciasteczkach lub innych szczegółach dostępu, aby zidentyfikować źródło wyników ankiety. Jeśli ujawnimy informacje związane z ankietą stronie trzeciej, zrobimy to, o ile to możliwe, w formie nieidentyfikującej, zbiorczej. Możemy ujawnić Państwa opinie na temat wydajności niezależnego dystrybutora lub instalatora temu niezależnemu dystrybutorowi lub instalatorowi w sposób zidentyfikowany, albo za Państwa zgodą, albo bez Państwa zgody, jeśli uznamy, że jest to konieczne do ułatwienia rozwiązania problemu z jakością usług z tym niezależnym dystrybutorem lub instalatorem.

 10. Loterie, losowania, konkursy itp. (łącznie „losowania”). Maxeon może oferować losowanie, aby zachęcić Państwa do udziału w ankiecie. Losowanie może być prowadzone przez stronę trzecią. Aby wziąć udział w losowaniu, będziecie Państwo musieli podać swoje imię i dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i adres do Maxeon i/lub do strony trzeciej prowadzącej losowanie. Losowanie może być losowaniem bezpłatnym, które nie wymaga udziału w ankiecie. Po zamknięciu losowania zwycięzcy zostaną losowo wybrani spośród zgłoszeń zgodnie z regulaminem losowania. Zwycięzcy zostaną bezpośrednio skontaktowani przez Maxeon lub stronę trzecią, aby można było dokonać ustaleń dotyczących dostarczenia nagrody. 

 11. Strona kariery. Kiedy składają Państwo podanie o pracę w Maxeon za pomocą naszych Platform Cyfrowych lub https://careers.maxeon.com, będziecie Państwo musieli potwierdzić i wyrazić zgodę na nasze Powiadomienie o Prywatności Danych dla Pracowników i Kandydatów. Jeśli nie można uzyskać dostępu do tej strony internetowej, prosimy o żądanie kopii, kontaktując się z askHR@maxeon.com. Informacje zbierane w procesie aplikacyjnym obejmują, ale nie są ograniczone do następujących.

  1. Państwa Dane Osobowe. Imię; adres; numer telefonu; adres e-mail; język; status rezydencji; status autoryzacji do pracy lub obywatelstwo; typ pozwolenia na pracę; narodowość; informacje o prawie jazdy. Możemy również zbierać wrażliwe i/lub inne informacje demograficzne, takie jak informacje medyczne lub zdrowotne (w tym status szczepień i wyniki testów) i/lub Państwa pochodzenie rasowe lub etniczne.

  2. Szczegóły Edukacji i Zarządzania Talentami. Materiały rekrutacyjne i aplikacyjne (resume, CV, listy, doświadczenie, edukacja, świadectwa, lub inne informacje, które dostarczacie nam); informacje podane podczas wywiadu lub przesiewu; notatki z referencji i wywiadów; umiejętności techniczne; profesjonalne certyfikaty lub rejestracje; zdolności językowe; i zapisy szkoleń oraz certyfikaty.

  3. Informacje Związane z Przestrzeganiem Prawa. Wszelkie informacje wymagane, abyśmy mogli przestrzegać obowiązujących praw i żądań oraz kierunków organów ścigania lub nakazów sądowych (np. informacje o alimentach i spłacie długów).

 12. Informacje Zdrowotne. Możemy zbierać od Państwa informacje zdrowotne, w tym informacje o szczepieniach i śledzeniu kontaktów, zgodnie z lokalnym prawem, aby przestrzegać lokalnych regulacji, ograniczać rozprzestrzenianie się choroby i/lub zgodnie z środkami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 13. Zgoda. Możemy używać Państwa Danych Osobowych do dowolnego innego celu, na który wyrazicie Państwo zgodę (w tym do celów ujawnionych w tej Polityce).

Zbieramy powyższe informacje od Państwa, w tym gdy działacie Państwo w osobistej zdolności w imieniu strony trzeciej, którą reprezentujecie (np. jako pracownik, wykonawca lub agent).

Nie poszukujemy wrażliwych informacji na Państwa temat (takich jak historia zdrowia lub medyczna, etniczność, poglądy polityczne, przekonania religijne, członkostwo w związkach zawodowych, preferencje seksualne itp.) i nie powinniście Państwo dostarczać nam takich informacji, chyba że są one wymagane do zapewnienia odpowiednich udogodnień lub zgodności z lokalnymi regulacjami, ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby i/lub zgodnie z środkami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tam, gdzie to możliwe, umożliwimy Państwu kontakt z Maxeon anonimowo lub pseudonimowo, jednak w wielu przypadkach nie jest praktyczne interakcja w ten sposób. Jeśli zdecydujecie się nie podać niektórych Państwa Danych Osobowych, może to uniemożliwić nam świadczenie naszych produktów lub usług dla Państwa lub ograniczyć naszą zdolność do świadczenia poziomu usług, jakiego normalnie można by oczekiwać od nas.

 1. Dane śledzenia: Dane Osobowe, które zbieramy na Platformach Cyfrowych

Platformy Cyfrowe oraz nasze e-maile, z którymi możecie Państwo wchodzić w interakcję, używają plików cookies, znaczników pikselowych, narzędzi analitycznych i innych podobnych technologii śledzących, aby zbierać informacje o śledzeniu dotyczące Państwa sprzętu, działań i wzorców przeglądania, a w niektórych przypadkach te informacje są powiązane z Państwa adresem e-mail i/lub Państwa kontem(a) w Maxeon. Te technologie śledzenia zbierają następujące informacje o śledzeniu na Państwa temat z Państwa przeglądarki lub urządzenia za każdym razem, gdy uzyskujecie dostęp lub korzystacie z Platform Cyfrowych: Państwa adres IP, odwiedzane strony, oglądane filmy, kliknięte linki, otrzymane e-maile, otwarte lub z którymi wchodzono w interakcję, pobrane dokumenty, czas spędzony na stronie, lokalizacja geograficzna, typ urządzenia, system operacyjny Państwa urządzenia lub komputera oraz nazwa przeglądarki. O ile jesteście Państwo zalogowani na Platformach Cyfrowych, wchodzicie w interakcję z Platformami Cyfrowymi za pośrednictwem e-maila lub w inny sposób dostarczacie Dane Osobowe w Państwa interakcjach z Platformami Cyfrowymi, te technologie śledzenia mogą również zbierać takie Dane Osobowe (takie jak Państwa adres e-mail lub identyfikator konta), łącząc w ten sposób informacje o śledzeniu z Państwa Danymi Osobowymi.

Analiza danych. Możemy korzystać z usług dostawców analizy danych stron trzecich, takich jak Google Analytics, aby mierzyć ruch internetowy na różnych częściach naszych Platform Cyfrowych w celu ich ulepszenia. Google Analytics używa narzędzi technicznych, takich jak pliki cookie pierwszej strony i kod, aby zbierać informacje o Państwa interakcjach z naszymi Platformami Cyfrowymi. Informacje śledzenia mogą zawierać szczegółowe dane na temat tego, co robicie Państwo na naszych Platformach Cyfrowych, takie jak odwiedzane strony internetowe i jak długo, oraz strony internetowe, które odwiedziliście bezpośrednio przed i po przyjściu na nasze Platformy Cyfrowe. Ponadto, pliki cookie pierwszej strony (takie jak plik cookie Google Analytics) i pliki cookie stron trzecich (takie jak plik cookie DoubleClick) są używane do raportowania, jak Państwa wrażenia z reklam, korzystanie z usług reklamowych i inne interakcje są związane z wizytami na naszych Platformach Cyfrowych. Informacje z Google Analytics używamy do administrowania i aktualizowania naszych Platform Cyfrowych, oceny, czy nasi użytkownicy pasują do oczekiwanych grup demograficznych, oraz ustalenia, jak kluczowe grupy odbiorców nawigują po treści. Google może zatrzymać i używać, zgodnie z warunkami swojej polityki prywatności, informacji zebranych w trakcie korzystania z Google Analytics. Google Analytics oferuje odwiedzającym strony internetowe możliwość zapobiegania rejestrowaniu przez Google, przetwarzaniu i korzystaniu z danych generowanych przez plik cookie Google Analytics. Możecie Państwo zrezygnować, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną przez Google pod następującym linkiem:  http://tools.google.com/‌dlpage/gaoptout.

Państwa Dane Osobowe będą szyfrowane, jeśli są zbierane i przekazywane przy użyciu Google Analytics zgodnie z wymaganiami Google Analytics. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Google używa informacji z witryn lub aplikacji korzystających z usług Google, zobacz https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Aby dowiedzieć się więcej, w tym jak kontrolować nasze użycie plików cookie i podobnych technologii, prosimy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie

Platformy Cyfrowe zawierają linki do innych stron stron trzecich. Jeśli przejdziecie Państwo do któregokolwiek z tych stron trzecich, proszę zauważyć, że mają one własne polityki prywatności i praktyki. Maxeon nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za polityki stron trzecich ani za zbieranie, używanie, ujawnianie lub zarządzanie Państwa Danymi Osobowymi. Prosimy sprawdzić te polityki przed przekazaniem jakichkolwiek Danych Osobowych na strony stron trzecich. 

 1. Dane stron trzecich: Dane Osobowe otrzymane od stron trzecich Strony trzecie

 2. Strony trzecie, z którymi mamy relacje. Maxeon może otrzymać Państwa Dane Osobowe od stron trzecich, z którymi mamy relację, w tym od naszych autoryzowanych niezależnych dystrybutorów lub instalatora, w związku z zakupem systemu Maxeon w celu rejestracji gwarancji lub wsparcia. 

 3. Zakup Danych Osobowych od niepowiązanych stron trzecich. Gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, Maxeon może zdecydować się na zakup Państwa Danych Osobowych od stron trzecich, np. generatorów leadów, i będzie używać Państwa informacji zgodnie z obowiązującym prawem (i z Państwa zgodą, gdzie jest to wymagane), aby ustalić, czy jesteście Państwo zainteresowani zakupem produktu lub usługi Maxeon, czy ten produkt lub usługa jest dla Państwa odpowiednia, lub czy możliwość zostania instalatorem lub dystrybutorem Maxeon jest dla Państwa interesująca. 

 4. Programy poleceń. Tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, możemy otrzymać Państwa Dane Osobowe od stron trzecich jako część programu poleceń, w tym naszych programów i ofert „Poleć przyjaciela” lub „Dla przyjaciół i rodziny”. Mogą to być programy oferowane przez Państwa pracodawcę, grupy zawodowe lub grupy afiliacyjne. Państwa informacje będą używane tylko do ustalenia Państwa zainteresowania produktem Maxeon. Jeśli dostarczycie nam Dane Osobowe o jakiejkolwiek stronie trzeciej, która jest osobą fizyczną, musicie uzyskać zgodę tej osoby na przekazanie nam informacji i poinformować ją, że przekazaliście nam te informacje.

 5. Informacje z witryn stron trzecich. Niektóre z naszych aplikacji wykorzystują dane, w tym obrazy, z witryn lub baz danych stron trzecich, w tym obrazy „Google Earth” używane w naszych funkcjonalnościach „projektuj system” lub „kalkulator”, lub informacje o usługach dostarczane nam przez Państwa dostawcę usług komunalnych za Państwa zgodą. Możemy również agregować publicznie dostępne informacje na Państwa temat, z mediów społecznościowych lub publicznie dostępnych stron internetowych, np. pozycję w firmie. W razie potrzeby będziemy ubiegać się o Państwa zgodę na zebranie tych danych. 

 6. Linki do stron stron trzecich. Jeśli przejdą Państwo do jakiejkolwiek strony stron trzecich lub użyją stron dostawcy usług stron trzecich, proszę zauważyć, że mogą one mieć własne polityki prywatności i praktyki. Maxeon nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ich polityki lub przetwarzanie Państwa danych osobowych. Prosimy sprawdzić te polityki przed przesłaniem jakichkolwiek Danych Osobowych na strony stron trzecich.

 7. Dane Systemowe: Dane otrzymane od Państwa systemu i urządzeń

 8. Maxeon oferuje różne systemy składające się z różnych komponentów, w tym systemy fotowoltaiczne (PV) lub solarne, systemy baterii i systemy ładowania pojazdów elektrycznych. Jeśli Państwa system zawiera komponent monitorujący, łączność sieciową lub jest w inny sposób połączony z Platformami Cyfrowymi, odpowiednie Dane Systemowe będą zbierane i przetwarzane przez nasze Platformy Cyfrowe. Dane Systemowe dotyczą systemu oraz wszelkich Państwa osobistych urządzeń, które używacie do połączenia z Platformami Cyfrowymi lub systemem, takich jak telefon komórkowy przez aplikację mobilną. O ile Dane Osobowe są zawarte w Danych Systemowych, Dane Systemowe będą traktowane jako Dane Osobowe. O ile bezpośrednio dostarczacie Państwo Dane Osobowe do Maxeon poprzez rejestrację, tworzenie konta i podobne procesy na naszych Platformach Cyfrowych, niektóre z poniższych kategorii danych mogą być również traktowane jako Dane bezpośrednie.

 9. Kategorie Danych.

 10. Informacje i identyfikatory Systemu, Komponentów i Urządzeń. Informacje o połączeniu sieciowym, w tym adresy IP, informacje o Wi-Fi, ID urządzenia, ID systemu, numer seryjny, lokalizacja, system operacyjny, operator sieci, typ urządzenia, atrybuty oprogramowania i sprzętu oraz wersje oprogramowania.

 11. Informacje o Instalacji Systemu i Połączeniu z Siecią. Informacje o dostawie, instalacji i połączeniu z siecią, w tym data instalacji, lokalizacja lub adres ulicy, data połączenia z siecią, układ i konfiguracja systemu oraz informacje kontaktowe instalatora lub technika.

 12. Informacje o Koncie. Państwa dane logowania, imię, ID użytkownika, adres e-mail, hasło, ID konta i język.

 13. Informacje Kontaktowe. Adres e-mail, numer telefonu lub komórki, język, kraj, miasto, ulica, kod pocztowy oraz inne informacje kontaktowe lub Dane Osobowe zawarte w wiadomościach.

 14. Informacje o Rejestracji Gwarancji. Kombinacja innych kategorii danych, w tym: Informacje i identyfikatory Systemu, Komponentów i Urządzeń, w tym numery seryjne; Informacje o Instalacji Systemu i Połączeniu z Siecią, w tym daty dostawy, instalacji i połączenia z siecią, lokalizacje i adresy; Informacje o Koncie, w tym Państwa imię, ID użytkownika, adres e-mail, hasło i preferencje językowe; oraz Informacje Kontaktowe.

 15. Informacje o Gospodarstwie Domowym. Informacje o nieruchomości, w tym typ, wielkość, wiek, materiał dachowy, status właściciela/najemcy, kod pocztowy, relacje mieszkańców, liczba mieszkańców oraz szczegóły dotyczące urządzeń domowych i sprzętu.

 16. Informacje o Zużyciu Energii. Dane dotyczące energii i taryfy elektrycznej, dane o zużyciu, numery seryjne, pojemność i informacje o zużyciu baterii, informacje o użytkowaniu inwertera, dane telemetryczne sieci domowej, szczegóły dotyczące wydajności finansowej, dane o produkcji elektryczności i energii, dane o ładowaniu oraz dane wskazujące na połączenie i użytkowanie urządzeń, pojazdów elektrycznych, systemów, produktów i urządzeń. Informacje o Zużyciu Energii mogą być łączone z informacjami z innych kategorii, a mianowicie z Państwa ID konta, aby utworzyć Dane Monitorowania (dalsze informacje o Danych Monitorowania są zawarte poniżej).

 17. Dane Analityczne i Behawioralne. Dane dotyczące użytkowania aplikacji (np. data, czas i żądanie), przeglądane treści, ulubione treści, profile konsumentów i dane wnioskujące. Niektóre Informacje o Produkcie i Energii, w tym dane wskazujące na połączenie i użytkowanie urządzeń, pojazdów elektrycznych, systemów, produktów i urządzeń, mogą być również charakteryzowane jako Dane Analityczne i Behawioralne, o ile wskazują na Państwa lub Państwa gospodarstwa domowego użytkowanie takiego sprzętu.

 18. Preferencje. Informacje dotyczące Państwa preferencji odnośnie otrzymywania komunikacji marketingowej od nas (w tym status zgody na marketing) oraz wybory dotyczące zgody na pliki cookie i technologie śledzenia.

 19. Dane Monitorowania. O ile posiadają Państwo system Maxeon, który obejmuje funkcjonalność monitorowania, Maxeon i jego dostawcy usług związani z działaniami monitorowania otrzymają Państwa Dane Monitorowania. Dane Monitorowania ogólnie obejmują nazwę konta lub identyfikator związany z Państwem, Państwa systemem i/lub komponentem Państwa systemu, wraz z danymi zbieranymi przez produkty monitorujące związane z Państwem i lokalizacją Państwa systemu, w tym informacje o zużyciu i produkcji energii, informacje o użytkowaniu energii, informacje o magazynowaniu energii w baterii, informacje o awariach, dokładną geolokalizację lub adres, informacje o przychodach z usług komunalnych oraz informacje o sprzęcie i oprogramowaniu. Możemy otrzymać te dane bezpośrednio od Państwa lub Państwa systemu, lub pośrednio przez stronę trzecią, która dostarcza usługi monitorowania lub sprzęt wchodzący w skład Państwa systemu. Dane mogą być wyświetlane za pośrednictwem naszych Platform Cyfrowych, takich jak strona internetowa monitorowania lub aplikacja oprogramowania. Możemy udostępniać te dane stronie trzeciej w celu świadczenia usług monitorowania i raportowania dla Państwa. Te strony trzecie obejmują producentów sprzętu monitorującego, dostawców usług monitorowania, instalatorów systemów, dealerów, dostawców usług obsługi i konserwacji, agencje regulacyjne rządu oraz firmy energetyczne. Dane Monitorowania, o ile kwalifikują się jako Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą obejmować odpowiednie Dane Systemowe, a mianowicie Dane o Zużyciu Energii i Państwa ID konta. Możemy również dostarczać lub sprzedawać Dane Monitorowania w formie zagregowanej lub anonimowej (w formie, w której źródło nie może być zidentyfikowane lub osoba nie może być zidentyfikowana z danych monitorowania) stronie trzeciej niezwiązanej z systemem monitorowania, takiej jak agencje rządowe i firmy badawcze. Takie Dane Monitorowania mogą już nie być uznawane za „dane osobowe” zgodnie z Państwa obowiązującym prawem ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji o naszym wykorzystaniu Państwa danych i naszych Platformach Cyfrowych, prosimy zapoznać się z naszymi Warunki Korzystania.

 20. Dane Kontroli. O ile posiadają Państwo system Maxeon, który obejmuje funkcjonalność kontroli, Maxeon i jego dostawcy usług związani z działaniami kontroli będą przetwarzać Dane Kontroli odpowiadające Państwa systemowi. Dane Kontroli obejmują nazwę konta lub identyfikator związany z Państwem i/lub Państwa systemem oraz dane instruktażowe zawierające polecenia do obsługi lub konfiguracji Państwa systemu. Możemy otrzymać te dane bezpośrednio od Państwa lub Państwa systemu, lub pośrednio przez stronę trzecią, która dostarcza odpowiednie usługi lub sprzęt wchodzący w skład Państwa systemu. Możemy udostępniać te dane stronie trzeciej w celu świadczenia usług monitorowania i raportowania dla Państwa. Aby uzyskać więcej informacji o naszym wykorzystaniu Państwa danych i naszych Platformach Cyfrowych, prosimy zapoznać się z naszymi Warunki Korzystania.

4.  Cele przetwarzania Państwa Danych Osobowych

Wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe lub inne informacje, które zbieramy, aby ułatwić relację biznesową, którą mamy z Państwem, wypełniać nasze zobowiązania prawne i finansowe oraz realizować nasze uzasadnione interesy biznesowe. Nasze cele wykorzystania Państwa Danych Osobowych są wymienione poniżej.

 1. Do interakcji z Państwem w oparciu o naszą relację. 

Do obsługi Platform Cyfrowych i zapewnienia Państwu interaktywnych funkcji, informacji, produktów, usług lub wsparcia, o które prosicie. Dla niektórych naszych Platform Cyfrowych współpracujemy z dostawcami oprogramowania i aplikacji stron trzecich, aby wzbogacić Państwa doświadczenie. Przekazujemy sobie nawzajem dane, aby ułatwić korzystanie z naszych produktów i usług, na przykład wprowadzając wspólny system logowania. Transfer danych ma miejsce tylko w przypadku, gdy zasubskrybowaliście Państwo określone usługi. Zobacz nasze Warunki Użytkowania.

Do dostarczenia lub przekazania Państwu (indywidualnie lub w profesjonalnej roli jako autoryzowany przedstawiciel firmy lub organizacji) informacji, produktów, usług, wsparcia lub transakcji, o które prosiliście nas, w tym za pośrednictwem Platform Cyfrowych lub na targach lub podobnym wydarzeniu, takich jak informacje o Maxeon, konsultacja/oferta z Maxeon lub zatwierdzonym instalatorem lub niezależnym dystrybutorem Maxeon (tam, gdzie dostępne), subskrypcja bloga lub newslettera, lub nasze kalkulacje oszczędności energii/estymatory, aby przetworzyć Państwa zamówienie, dostarczyć i/lub zainstalować takie produkty i związane usługi, w tym konserwację produktów, powiadomienia o bezpieczeństwie produktów i obsługę gwarancyjną, tam gdzie dotyczy, oraz zapewnić usługi monitorowania.

Jeśli przekazaliście Państwo swoje informacje dystrybutorowi lub instalatorowi, który decyduje się ujawnić nam Państwa Dane Osobowe, wówczas w celu rejestracji gwarancji produktu i świadczenia usług, a także dostarczenia Państwu ankiet dotyczących zakupu produktu i doświadczeń z instalacją oraz Państwa ogólnego zadowolenia z naszych produktów.

Aby pozostać w kontakcie z Państwem w związku z Państwa zakupem naszych produktów i usług, w tym zapewnianie powiadomień o ryzyku produktu i obsługę gwarancyjną.

Aby pozostać w kontakcie z Państwem w związku z Państwa rejestracjami na Platformach Cyfrowych oraz egzekwować nasze prawa prawne i zobowiązania, w tym nasze Warunki Korzystania

Do egzekwowania, tam gdzie dotyczy, naszych praw umownych (np. ściąganie długów).

Gdzie przekazaliście Państwo swoje dane osobowe w związku z aplikacją o pracę, aby przetworzyć i ocenić Państwa aplikację. 

Do weryfikacji Państwa tożsamości w interakcjach z nami oraz monitorowania, wykrywania i zapobiegania oszustwom.

 1. Do wysyłania Państwu materiałów marketingowych lub włączenia do wydarzeń.

Do bezpośredniego marketingu naszych produktów i usług dla Państwa oraz, tam gdzie dotyczy, możliwości instalatora i dystrybutora dla Państwa, w tym za pośrednictwem SMS, telefonu, e-maila, faksu, poczty, mediów społecznościowych i/lub innych odpowiednich kanałów komunikacji, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zgody.

Do zbierania dalszych informacji o Państwu ze źródeł stron trzecich. Na przykład, możemy użyć Państwa adresu e-mail do zebrania informacji o tym, do których sieci społecznościowych i innych usług internetowych jesteście Państwo zapisani w celach analitycznych lub personalizacji, aby poprawić nasze produkty, usługi, działania marketingowe i Platformy Cyfrowe.

Do ułatwienia Państwa udziału i naszej administracji wszelkich wydarzeń, w tym konkursów, promocji lub kampanii.

 1. Do celów operacyjnych wewnętrznych

Jeśli komunikujemy się z Państwem telefonicznie, możemy nagrywać i monitorować nasze rozmowy, aby pomóc szkolić nasz personel i zapewnić wysoką jakość obsługi klienta.

Dla rozwoju produktów i ulepszania naszych produktów, usług, Platform Cyfrowych oraz skuteczności naszych działań marketingowych, przeprowadzamy badania rynku i ankiety, wewnętrzne analizy marketingowe, działania profilowania konsumentów, analizy wzorców i wyborów konsumentów oraz planowanie i analizę statystycznych trendów w odniesieniu do naszych ofert produktów i usług.

Aby lepiej zrozumieć, jak używacie Państwo Platform Cyfrowych i tworzyć statystyczne raporty aktywności na stronie internetowej.

Do identyfikacji wzorców i trendów związanych z Państwa używaniem Platform Cyfrowych, aby umożliwić nam ulepszenie projektu i działania Platform Cyfrowych, Państwa doświadczenia przeglądania oraz monitorowanie, wykrywanie i zapobieganie oszustwom na Platformach Cyfrowych.

Do przeprowadzania analizy zbiorczej i rozwijania inteligencji biznesowej, która umożliwia nam operować, chronić, podejmować świadome decyzje i raportować o wynikach naszej działalności oraz ulepszać skuteczność naszych działań marketingowych.

Od czasu do czasu możemy publikować w formie zbiorczej informacje o przeglądaniu, które zebraliśmy od odwiedzających, takie jak publikowanie raportu o trendach w użytkowaniu Platform Cyfrowych.

Do zarządzania naszymi relacjami umownymi z dostawcami, dostawcami i innymi stronami trzecimi, z którymi prowadzimy działalność.

 1. Dla zgodności prawnej

Używamy Państwa Danych Osobowych, aby przestrzegać międzynarodowych praw i obowiązków sprawozdawczych stosowanych do spółek publicznych, w tym tych dotyczących wykrywania, zapobiegania i monitorowania oszustw, przeciwdziałania korupcji i prania pieniędzy, w tym procedury Poznaj Swojego Klienta. 

 1. Z Państwa zgodą

Jeśli zgodzicie się Państwo na otrzymywanie bezpośrednich komunikatów marketingowych od innych firm, możemy ujawnić Państwa adres e-mail i inne dane kontaktowe innym firmom, aby mogły się z Państwem bezpośrednio skontaktować w sprawie swoich produktów i usług.

Gdzie wyraziliście Państwo zgodę, możemy używać Państwa Danych Osobowych do wysyłania informacji promujących nasze i wybrane produkty i usługi stron trzecich pocztą, faksem, telefonem, e-mailem, SMS-em i/lub za pośrednictwem sieci społecznościowych oraz innych subskrybowanych przez Państwa usług internetowych, i tam, gdzie wymaga tego prawo, poprosimy o Państwa zgodę w momencie zbierania Państwa Danych Osobowych do przeprowadzenia któregokolwiek z tych rodzajów marketingu.

5. Podstawy prawne przetwarzania Państwa Danych Osobowych

Poniżej przedstawiono dalsze informacje na temat naszych podstaw prawnych przetwarzania Państwa Danych Osobowych, jak opisano w tej Polityce. W każdym przypadku ograniczamy zakres przetwarzania Państwa Danych Osobowych do takiej części Danych Osobowych, która jest wymagana do realizacji celów. 

 1. Ogólne podstawy prawne

Poniższa tabela przedstawia nasze ogólne podstawy prawne przetwarzania Państwa Danych Osobowych, jak opisano w tej Polityce. 

Cel

Zobacz powyższe opisy, aby uzyskać więcej szczegółów

Podstawa prawna


 

Do interakcji z Państwem na podstawie naszej relacji

Nasze uzasadnione interesy w, w stosownych przypadkach, świadczeniu Platform Cyfrowych dla Państwa, egzekwowaniu naszych praw umownych i Warunków Korzystania, dostarczaniu na Państwa prośbę informacji, produktów, usług, wsparcia lub transakcji, utrzymywaniu i ulepszaniu relacji z klientem, i, w stosownych przypadkach, rozpatrywaniu Państwa aplikacji o pracę i zatrudnianiu Państwa.

Nasz uzasadniony interes i obowiązki prawne w informowaniu Państwa o wszelkich ryzykach związanych z dostarczanymi przez nas produktami lub usługami. 

Do zawarcia i realizacji zobowiązań przedumownych i umownych, które mamy z Państwem. 

Nasz uzasadniony interes w monitorowaniu, wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom.

Do wysyłania Państwu materiałów marketingowych i włączania Państwa w wydarzenia

Nasz uzasadniony interes w rozwijaniu naszej działalności. 

Gdzie otrzymujemy Państwa informacje od niepowiązanych stron trzecich, za Państwa zgodą.

Do celów operacyjnych wewnętrznych

Nasz uzasadniony interes w rozwijaniu naszych pracowników oraz oferty produktów i usług.

Dla zgodności prawnej

Aby przestrzegać naszych obowiązków prawnych.

Z Państwa zgodą

Przetwarzanie oparte jest na Państwa zgodzie i mogą Państwo ją w każdej chwili wycofać, kontaktując się z nami na piśmie.

 1. Podstawy prawne dla osób znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii

Poniższy opis i tabela przedstawiają nasze podstawy prawne przetwarzania Państwa Danych Osobowych, jak opisano w tej Polityce, i dotyczy to konkretnie osób znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. 

Wydajność umowna. Mamy zobowiązania związane z udostępnianiem Państwu naszych usług. Aby spełnić te zobowiązania, musimy używać Państwa Danych Osobowych. 

Zgoda. W pewnych ograniczonych przypadkach prosimy o Państwa zgodę na używanie Państwa Danych Osobowych. Za każdym razem, gdy prosimy o Państwa zgodę, wyjaśnimy sytuacje, w których używamy Państwa Danych Osobowych i w jakich celach. 

Uzasadniony interes. Możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia celu biznesowego lub gdy jest to niezbędne dla kogoś innego, aby osiągnąć jego cel. Poniżej wyjaśniamy, jakie interesy my lub inni staramy się osiągnąć, gdy przetwarzamy Państwa Dane Osobowe. Nie będziemy przetwarzać Państwa Danych Osobowych dla podanych celów, jeśli Państwa interesy w ochronie Państwa Danych Osobowych przeważają nad naszymi interesami w przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych, chyba że wyraziliście Państwo zgodę lub jesteśmy do tego uprawnieni lub zobowiązani na mocy prawa.

Obowiązek prawny. Mamy obowiązki zgodności z wymogami prawnymi, regulacyjnymi i innymi na mocy prawa wszystkich jurysdykcji, w których działamy. W niektórych przypadkach możemy musieć przetwarzać lub przekazywać Państwa Dane Osobowe, aby spełnić te obowiązki. 

Cele.

Cel

Podstawa prawna RODO

Dane Osobowe

Odbiorcy

Źródła

Rejestracja i podstawowe korzystanie z Platform Cyfrowych

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Informacje o Koncie

Dane Analityczne i Behawioralne 

Preferencje 

Dane Śledzenia

Dostawcy hostingu

Instalatorzy; bezpośrednio od użytkownika, systemu użytkownika i urządzeń

Monitorowanie zużycia energii

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Dane Systemowe, szczególnie Informacje o Zużyciu Energii i ID konta

Dane Śledzenia

Dane Monitorowania

Dostawcy hostingu; strona trzecia świadcząca usługi monitorowania i sprzęt 

Bezpośrednio od systemu użytkownika lub przez system monitorowania stron trzecich

Komunikacja z użytkownikiem

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Informacje Kontaktowe

Dane Systemowe, w zakresie wymaganym do rozwiązania problemów lub pytań użytkownika

Dostawcy hostingu; dostawcy usług stron trzecich

Bezpośrednio od użytkownika

Rekomendacje dotyczące zużycia energii

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Dane Systemowe, szczególnie Informacje o Zużyciu Energii i ID konta

Informacje o Gospodarstwie Domowym

Dostawcy hostingu; dostawcy usług stron trzecich

Bezpośrednio od systemu użytkownika lub przez system monitorowania stron trzecich

Analiza korzystania z aplikacji 

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

Uzasadniony interes:

Ulepszenie naszych usług i produktów

Informacje o Koncie

Dane Analityczne i Behawioralne

Preferencje

Dostawcy hostingu 

Bezpośrednio od użytkownika i interakcji systemu użytkownika z Platformami Cyfrowymi, dostawcy narzędzi analitycznych

Opracowywanie nowych produktów i usług

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO  


 

Dane bezpośrednie

Dane Śledzenia

Dane stron trzecich

Dane Systemowe

Dostawcy hostingu, dostawcy narzędzi analitycznych

Bezpośrednio od użytkownika i systemu użytkownika (lub przez system monitorowania stron trzecich); dostawcy narzędzi analitycznych

Newsletter

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Uzasadniony interes: Dostarczanie informacji o naszych produktach i usługach 

Informacje Kontaktowe

Dane Systemowe

Dostawcy hostingu 

Bezpośrednio od użytkownika i systemu użytkownika (lub przez system monitorowania stron trzecich) 

Reklama Behawioralna 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeśli zgoda nie jest wymagana 

Uzasadniony interes: Marketing naszych produktów i usług

Informacje Kontaktowe

Dane Systemowe

Preferencje

Informacje Rejestracyjne

Informacje o Gospodarstwie Domowym

Dostawcy hostingu; partnerzy reklamowi

Bezpośrednio od użytkownika i dostawców narzędzi analitycznych 

 1. Reklama Behawioralna. My i nasi partnerzy zbieramy dane osobowe za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Więcej informacji można znaleźć: Prywatność i Bezpieczeństwo w Firebase (google.com). Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie i podobne technologie będą używane (i) za Państwa zgodą lub (ii) bez Państwa zgody tylko wtedy, gdy te pliki cookie i podobne technologie są ściśle niezbędne do świadczenia naszych usług dla Państwa. Możecie Państwo sprzeciwić się użyciu tych plików cookie i odwołać Państwa odpowiednie zgody, korzystając z ustawień na Państwa urządzeniu mobilnym. 

6.  Komunikacja marketingowa bezpośrednia i rezygnacja lub wycofanie zgody

Możemy wysyłać do Państwa komunikaty marketingowe, w tym komunikaty e-mail dotyczące naszych produktów i usług, zapraszać na nasze wydarzenia lub w inny sposób komunikować się z Państwem w celach marketingu bezpośredniego, pod warunkiem, że robimy to zgodnie z obowiązującym prawem, w tym wymogami dotyczącymi zgody. Możecie Państwo w każdej chwili zrezygnować. 

Zapewnimy opcję rezygnacji lub wycofania zgody na dalszą komunikację w każdej wysłanej do Państwa komunikacji marketingowej elektronicznej, lub możecie Państwo zrezygnować, kontaktując się z nami.

7. Korzystanie z funkcji interaktywnych i powiadomienia o naruszeniu praw autorskich

Platformy Cyfrowe mogą korzystać z interaktywnych forów, blogów, tablic ogłoszeń, czatów itp. O ile nie zaznaczono wyraźnie przeciwnie, wszelkie informacje, które Państwo publikujecie, mogą być widoczne dla innych użytkowników i/lub ogółu społeczeństwa.  Zachęcamy do stosowania zdrowego rozsądku, przestrzegania Warunków Korzystania i nieujawniania żadnych Danych Osobowych na Państwa temat, których nie chcecie, aby inni użytkownicy znali. Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie tych informacji przez innych użytkowników lub osoby, które dowiedzą się o Danych Osobowych. 

8.  Ujawnianie Państwa Danych Osobowych

Możemy udostępniać Państwa Dane Osobowe zaufanym stronom trzecim lub w innych przypadkach, w tym tam, gdzie wymaga tego prawo. Będziemy używać umów lub innych środków (np. wiążących reguł korporacyjnych) do ochrony Danych Osobowych ujawnianych stronom trzecim, tam gdzie jest to wymagane, aby zapewnić, że odbiorca traktuje Dane Osobowe poufnie i nie używa ich do żadnych innych celów poza świadczeniem usług. 

 1. Powiązane podmioty: Udostępniamy Dane Osobowe, które zbieramy, między powiązanymi podmiotami Maxeon, aby świadczyć nasze produkty i usługi oraz dla wewnętrznych celów administracyjnych biznesu. 

 2. Partnerzy biznesowi: Udostępniamy Dane Osobowe partnerom biznesowym, w tym niezależnym dystrybutorom lub instalatorom, aby świadczyć nasze produkty i usługi. 

 3. Dostawcy usług: Udostępniamy Dane Osobowe dostawcom usług, którzy: (1) przetwarzają informacje w naszym imieniu; (2) dostarczają infrastrukturę, produkty lub usługi dla nas lub w naszym imieniu lub pomagają nam prowadzić lub ulepszać naszą działalność, w tym usługi pocztowe, drukarskie, archiwizacyjne i zarządzanie umowami; (3) uczestniczą z nami w świadczeniu, utrzymaniu lub obsłudze Platform Cyfrowych, w tym rozwój aplikacji i wsparcie techniczne, przetwarzanie, przechowywanie, hosting i analiza danych; oraz (4) dostarczają Państwu informacje, produkty i/usługi związane z Państwa systemem Maxeon lub gdy jest to konieczne, aby dostarczyć Państwu informacje, produkty lub usługi. 

 4. Nasi doradcy profesjonalni: Udostępniamy Dane Osobowe naszym doradcom profesjonalnym (takim jak prawnicy, księgowi lub audytorzy) w zakresie, w jakim jest to rozsądnie wymagane. 

 5. Państwa przedstawiciele: Udostępniamy Dane Osobowe osobom działającym w Państwa imieniu, w tym osobom nominowanym przez Państwa, wykonawcom, powiernikom i przedstawicielom prawnym.

 6. Transakcje korporacyjne: W przypadku wejścia przez nas w transakcję zmieniającą naszą strukturę biznesową, taką jak sprzedaż, reorganizacja, fuzja, joint venture, zmiana kontroli lub inne zbycie całej lub części naszego biznesu, aktywów lub akcji, możemy udostępnić Państwa Dane Osobowe stronom trzecim, aby ułatwić i/lub zakończyć transakcję. 

 7. Zapobieganie szkodom: Możemy ujawnić Dane Osobowe, które zbieramy o Państwie, odpowiednim władzom, jeśli uważamy, że nadużyliście Państwo usługi oferowanej przez nas za pośrednictwem Platform Cyfrowych lub w inny sposób, na przykład poprzez jej wykorzystanie do atakowania innych systemów komputerowych lub uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do innego systemu komputerowego, do wysyłania spamu lub w inny sposób działania w sposób niezgodny z prawem lub naruszający Warunki Korzystania.

 8. Zgodnie z prawem, w celu ochrony praw i przestrzegania naszych zasad: Ujawniamy Państwa Dane Osobowe, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo, w tym gdy: (1) jest to wymagane przez prawo, np. w odpowiedzi na wezwanie sądowe (krajowe lub zagraniczne) lub zapytanie organów regulacyjnych na całym świecie; (2) uważamy, według naszego uznania, że ujawnienie jest rozsądnie konieczne do ochrony przed oszustwem, lub do ochrony praw umownych, majątkowych lub innych nas lub innych użytkowników, stron trzecich lub ogółu społeczeństwa; lub (3) uważamy, że nadużyliście Państwo Platform Cyfrowych, używając jej do ataku na inne systemy lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innego systemu, do wysyłania spamu lub w inny sposób naruszenia obowiązujących przepisów prawnych. 

9.  Bezpieczeństwo

Przechowujemy Państwa Dane Osobowe na różne sposoby, w tym w formie papierowej i elektronicznej, zarówno na naszych własnych terenach, jak i przy pomocy naszych dostawców usług. 

Podejmujemy wszelkie rozsądne środki ostrożności i wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa w celu ochrony bezpieczeństwa i poufności Państwa Danych Osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Obejmuje to, między innymi, stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego, szyfrowanie i ujawnianie Danych Osobowych zarówno wewnętrznie, jak i naszym autoryzowanym dostawcom usług stron trzecich i agentom tylko w zakresie potrzebnym. Strony trzecie, które świadczą usługi związane z naszymi systemami informatycznymi, są również zobowiązane do ochrony bezpieczeństwa i poufności Państwa Danych Osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże żadna transmisja danych przez Internet lub ze strony internetowej nie może być gwarantowana jako całkowicie bezpieczna przed wtargnięciem. Dlatego, chociaż dokładamy rozsądnych starań, aby chronić Państwa Dane Osobowe zgodnie z wymogami ustawodawstwa o ochronie danych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa. Jakiekolwiek nieautoryzowane dostępy do lub użycie Platform Cyfrowych lub informacji przechowywanych przez nas powinny być natychmiast zgłoszone nam poprzez wysłanie e-maila na adres .customers@maxeon.com 

Wszystkie Dane Osobowe, które nam dostarczacie, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach (oraz bezpiecznych serwerach naszych dostawców usług), z dostępem i użytkowaniem zgodnie z naszymi zasadami i standardami bezpieczeństwa (oraz zasadami i standardami bezpieczeństwa naszych dostawców usług). Gdzie dostarczyliśmy Państwu (lub gdzie sami wybraliście) hasło i/lub nazwę użytkownika, które umożliwiają dostęp do określonych części Platform Cyfrowych, jesteście Państwo odpowiedzialni za zachowanie poufności tego hasła i/lub nazwy użytkownika oraz za przestrzeganie wszelkich innych procedur bezpieczeństwa, które Państwu zgłosimy. Prosimy, aby nigdy nie dzielić się hasłem z nikim.

10.  Przechowywanie i używanie Państwa Danych Osobowych poza Państwa jurysdykcją

Państwa Dane Osobowe mogą być dostępne dla pracowników lub dostawców w, przeniesione do i/lub przechowywane w miejscu poza Singapurem lub Państwa jurysdykcją, gdzie prawa o ochronie danych mogą być na niższym standardzie niż w Singapurze lub Państwa jurysdykcji. My i nasi dostawcy usług przechowujemy informacje, które zbieramy za pośrednictwem Platform Cyfrowych i innych źródeł (takich jak nasze centra obsługi klienta) na scentralizowanych systemach komputerowych prowadzonych przez Maxeon lub w jego imieniu. Niektóre z tych systemów znajdują się poza Singapurem i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym w Stanach Zjednoczonych i na Filipinach.

Te kraje mogą mieć inne prawa i wymogi zgodności z ochroną danych niż te, które mają zastosowanie w Singapurze lub w Państwa jurysdykcji. W takich przypadkach Maxeon zatrudnił dostawców, którzy zgodzili się chronić takie informacje zgodnie ze standardami w Singapurze i europejskimi przepisami o ochronie danych, w stosownych przypadkach.

Ponadto każdy z operacyjnych spółek zależnych Maxeon zawarł wewnętrzną umowę o transferze danych, która wdraża Standardowe Klauzule Umowne; taka wewnętrzna umowa o transferze danych zapewnia odpowiednią ochronę przepływów danych osobowych w ramach podmiotów grupy Maxeon na całym świecie, nawet w przypadkach, gdy przedsiębiorstwa Maxeon są zlokalizowane w krajach, w których poziom ochrony danych nie jest uznawany za równoważny z poziomem oferowanym przez przepisy o ochronie danych w Unii Europejskiej. Standardowe Klauzule Umowne, które zostały wdrożone, można uzyskać na żądanie, wysyłając do nas e-mail na adres dpo@maxeon.com.

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem o ochronie danych, będziemy przechowywać Państwa Dane Osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane. Niektóre szczegóły transakcji i usługi oraz korespondencja, takie jak te dotyczące Państwa zakupu produktów Maxeon lub gwarancji na Państwa produkty Maxeon, mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia terminu przedawnienia roszczeń związanych z transakcją lub w celu zgodności z regulacyjnymi wymogami dotyczącymi przechowywania takich Danych Osobowych, a następnie archiwizowane zgodnie z wymogami prawnymi, tj. z wymogami dotyczącymi przedawnienia. Pewne Dane Osobowe, w tym te należące do osób, które dostarczają Dane Osobowe do Maxeon, ale nie kupują produktów lub usług Maxeon w ciągu dwóch lat od pierwszego kontaktu z Maxeon, zostaną usunięte lub w inny sposób zarchiwizowane po dwóch latach od początkowej daty kontaktu z Maxeon. 

11.  Zmiany w Polityce

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych praktykach i tej Polityce w dowolnym momencie. „Data wejścia w życie (Ostatnia aktualizacja)” na górze tej Polityki poinformuje Państwa, kiedy została ostatnio zmieniona. Wszelkie zmiany w tej Polityce stają się skuteczne, gdy udostępnimy zmienioną wersję tej Polityki na naszej stronie internetowej, www.maxeon.com, i zaktualizujemy linki do Polityki na Platformach Cyfrowych. Nie będziemy wysyłać Państwu powiadomienia o zmianie. Dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać nasze strony internetowe, www.maxeon.com, i Platformy Cyfrowe pod kątem wszelkich zmian dotyczących tej Polityki. Uznaje się, że przyjęliście Państwo i zgodziliście się na jakąkolwiek zmienioną wersję tej Polityki, jeśli kontynuujecie korzystanie z Platform Cyfrowych lub naszych usług po wprowadzeniu zmian zgodnie z tym punktem. 

12.  Korzystanie z Państwa praw na mocy UODO

W zakresie, w jakim UODO ma zastosowanie do Państwa Danych Osobowych, możecie Państwo wykonywać następujące prawa, kontaktując się z nami na piśmie na adres data-protection@maxeon.com, podając swoje pełne imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz szczegóły Państwa wniosku. Maxeon zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowej weryfikacji tożsamości i w niektórych przypadkach może odrzucić Państwa wniosek, jeśli Państwa wniosek lub tożsamość nie mogą być zweryfikowane, lub w inny sposób dozwolone przez prawo. 

 1. Dostęp: Mają Państwo prawo uzyskać dostęp, przeglądać i zażądać kopii Danych Osobowych, które przechowujemy na Państwa temat, z pewnymi wyjątkami. W przypadku wniosku o dostęp do Danych Osobowych, udostępnimy Państwu odpowiednie Dane Osobowe w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od złożenia wniosku. Gdy wniosek nie może zostać zrealizowany w powyższym terminie, poinformujemy Państwa o możliwie najwcześniejszym terminie, w którym odpowiemy. 

 2. Korekta lub Usunięcie Danych Osobowych: Mogą Państwo zażądać korekty lub usunięcia Danych Osobowych, które przechowujemy na Państwa temat. Maxeon zastrzega sobie prawo do niezmieniania lub nieusuwania Danych Osobowych, które uważa za dokładne lub konieczne do utrzymania. Zastrzegamy sobie prawo do żądania potwierdzenia zmian zgodnie z prawem. Polegamy na Państwu, aby dostarczać nam dokładnych informacji, w tym terminowego komunikowania nam wszelkich poprawek lub zmian tych informacji. Nie będziemy odpowiedzialni za poleganie na lub używanie jakichkolwiek niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, gdy dostarczyliście Państwo takie dane osobowe i/lub nie poinformowaliście nas o jakichkolwiek zmianach w Państwa danych osobowych. 

 3. Wycofanie Zgody: Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na zbieranie, używanie lub ujawnianie Państwa informacji, możecie (w niektórych przypadkach) wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem zbierania, używania lub ujawniania przed wycofaniem zgody. Rozpatrzymy Państwa wniosek w rozsądnym terminie od otrzymania wniosku. 

 4. Skargi: Jeśli mają Państwo jakiekolwiek skargi lub zastrzeżenia dotyczące sposobu, w jaki obsługujemy Państwa Dane Osobowe, lub jak przestrzegamy UODO, prosimy o kontakt z nami na adres data-protection@maxeon.com.

 5. Opłaty: W zależności od rodzaju pracy wymaganej do przetworzenia Państwa wniosku o dostęp, możemy nałożyć opłatę w celu pokrycia naszych kosztów administracyjnych. Będzie to oceniane indywidualnie przez naszego Inspektora Ochrony Danych. Gdy profilowanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, zawsze macie Państwo prawo do sprzeciwu.W przypadku nałożenia takiej opłaty, przedstawimy Państwu pisemną wycenę opłaty. Przetworzymy Państwa wniosek tylko wtedy, gdy zgodzicie się Państwo na zapłatę opłaty, która będzie wymagana przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji. W niektórych przypadkach możemy wymagać od Państwa wpłaty zaliczki przed przetworzeniem wniosku o dostęp. Zostaniecie Państwo poinformowani o potrzebie wpłaty zaliczki, gdy przedstawimy Państwu pisemną wycenę opłaty, jeśli taka będzie. 

13.  Korzystanie z Państwa praw (osoby z Unii Europejskiej)

Na mocy RODO, UK RODO i Szwajcarskiej UOD, możecie Państwo mieć następujące prawa w odniesieniu do Danych Osobowych, które posiadamy na Państwa temat.

 1. Dostęp – Możecie Państwo poprosić o wyświetlenie Danych Osobowych, które Maxeon posiada na Państwa temat. Maxeon może zweryfikować Państwa tożsamość i prawa dostępu. Możemy pobierać opłatę za dostęp do Państwa Danych Osobowych. Poinformujemy Państwa o opłacie z góry. Obowiązujące prawo lub wymogi regulacyjne mogą uniemożliwić nam ujawnienie niektórych lub wszystkich Danych Osobowych, które posiadamy na Państwa temat. Niektóre Dane Osobowe mogły zostać zniszczone, usunięte lub zanonimizowane. Gdy nie możemy udostępnić Państwu Państwa Danych Osobowych, poinformujemy Państwa o powodach, z zastrzeżeniem wszelkich prawnych lub regulacyjnych ograniczeń.

 2. Korekta lub Usunięcie Danych Osobowych – Możecie Państwo zażądać korekty lub usunięcia danych, które posiadamy na Państwa temat. Zastrzegamy sobie prawo do niezmieniania lub nieusuwania Danych Osobowych, które uznajemy za dokładne lub konieczne do utrzymania. Zastrzegamy sobie prawo do żądania potwierdzenia zmian zgodnie z prawem. Jeśli Dane Osobowe są nieprecyzyjne, dokonamy ich korekty i, o ile nie jest to niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnymi wysiłkami lub kosztami, poinformujemy agentów, dostawców usług lub inne strony trzecie, którym udostępniono nieprecyzyjne informacje, aby mogły zaktualizować posiadane przez siebie zapisy.

 3. Wycofanie Zgody – Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa Danych Osobowych, możecie (w niektórych przypadkach) wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 

 4. Sprzeciw wobec przetwarzania – Możecie Państwo (w niektórych przypadkach) mieć prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych, w tym profilowania, ze względów związanych z Państwa szczególną sytuacją. Gdy profilowanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, zawsze macie Państwo prawo do sprzeciwu.

 5. Ograniczenie przetwarzania – Macie Państwo prawo uzyskać ograniczenie przetwarzania w niektórych przypadkach, jak przewidziano w prawie o ochronie danych.

 6. Przenoszenie danych – Macie Państwo prawo otrzymać Dane Osobowe, które dostarczyliście nam, w strukturyzowanym, powszechnie używanym i maszynowo odczytywalnym formacie, gdy przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie lub na umowie. Gdzie jest to technicznie wykonalne, macie Państwo również prawo poprosić nas o przesłanie ich do innego administratora danych.

 7. Skargi – Macie Państwo prawo złożyć skargę do organu ochrony danych, jeśli uważacie, że Maxeon nie przestrzegał wymogów regulacji danych w odniesieniu do Państwa Danych Osobowych. Możecie Państwo złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych w EOG (Art. 77 RODO), jeśli uważacie, że nie przestrzegaliśmy obowiązujących przepisów o ochronie danych. Odpowiedni lokalny organ różni się w zależności od Państwa miejsca zamieszkania. Możecie Państwo odwołać się do strony internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak skontaktować się z Państwa lokalnym organem ochrony danych. W niektórych okolicznościach możecie Państwo również szukać zadośćuczynienia przez lokalne sądy, jeśli uważacie, że Państwa prawa zostały naruszone.

Możecie Państwo wykonywać te prawa, kontaktując się z nami na piśmie na adres data-protection@maxeon.com, podając swoje pełne imię i nazwisko, dane kontaktowe, szczegóły Państwa wniosku oraz kopię dokumentu tożsamości. Maxeon zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowej weryfikacji tożsamości.

Jeśli mieszkacie Państwo we Francji, macie również prawo ustalić wytyczne dotyczące wykorzystania Państwa Danych Osobowych po śmierci (Art. 85 francuskiej ustawy o ochronie danych) oraz zarejestrować się na liście Bloctel dotyczącej sprzeciwu wobec telemarketingu, który jest bezpłatną usługą (Art. 223-1 francuskiego kodeksu konsumenckiego). 

14.  Informacje na mocy Ustawy o Prywatności Konsumentów Kalifornii (UPKK)

Informacje w tej sekcji dotyczą Państwa tylko wtedy, gdy mieszkacie Państwo w Kalifornii. Te informacje nie odzwierciedlają naszych praktyk, gdy ma zastosowanie wyjątek lub zwolnienie na mocy CCPA. 

 1. Informacja o zbieraniu danych online

Sekcja 3ta wyjaśnia kategorie Danych Osobowych, które zbieramy od Państwa podczas korzystania z Platform Cyfrowych. Kategorie te odpowiadają następującym kategoriom "informacji osobistych" i "wrażliwych informacji osobistych" zdefiniowanych przez UPKK.

Kategorie "informacji osobistych":

 1. Identyfikatory, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator online, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta lub inne podobne identyfikatory.

 2. Jakiekolwiek informacje identyfikujące, odnoszące się do, opisujące lub zdolne do powiązania z określoną osobą, w tym, ale nie ograniczając się do, jej imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, numeru konta bankowego, numeru karty kredytowej, numeru karty debetowej lub jakichkolwiek innych informacji finansowych, z wyłączeniem informacji publicznie dostępnych, które są legalnie udostępniane ogółowi społeczeństwa przez rejestr federalny, stanowy lub lokalny.

 3. Informacje handlowe, w tym zapisy dotyczące własności osobistej, zakupionych, uzyskanych lub rozważanych produktów lub usług, lub inne historie zakupów lub tendencje konsumenckie.

 4. Informacje o aktywności w internecie lub innej sieci elektronicznej, w tym, ale nie ograniczając się do, historii przeglądania, historii wyszukiwania i informacji dotyczących interakcji konsumenta ze stroną internetową, aplikacją lub reklamą.

 5. Dane geolokalizacyjne.

 6. Informacje audio, elektroniczne, wizualne, termalne lub podobne.

 7. Wnioski wyciągnięte z jakichkolwiek informacji zidentyfikowanych w tej sekcji w celu stworzenia profilu konsumenta odzwierciedlającego preferencje, cechy, tendencje psychologiczne, skłonności, zachowania, postawy, inteligencję, zdolności i umiejętności konsumenta.

Kategorie "wrażliwych informacji osobistych" zdefiniowane w UPKK:

 1. Logowanie do konta konsumenta w połączeniu z wymaganym kodem bezpieczeństwa lub dostępu, hasłem lub poświadczeniami umożliwiającymi dostęp do konta.

Sekcja 4 opisuje cele, dla których używamy Państwa informacji osobistych. Używamy Państwa wrażliwych informacji osobistych tylko do celów wymienionych w Podsekcji 1798.121(a) UPKK, a mianowicie do wykonania usług lub dostarczenia towarów, których oczekiwałby przeciętny mieszkaniec Kalifornii, który prosi o te towary lub usługi, i nie używamy wrażliwych informacji osobistych do wnioskowania cech na Państwa temat. 

Nie monetarizujemy informacji osobistych mieszkańców Kalifornii w sensie wymiany informacji osobistych za pieniądze. Jednakże ujawniamy pewne informacje osobiste użytkowników Platform Cyfrowych sieciom reklamowym i ich partnerom, aby dostarczyć użytkownikom bardziej interesujące i spersonalizowane informacje, promocje i reklamy, co jest uznawane za "sprzedaż" i "udostępnianie" na mocy UPKK. Informacje te obejmują identyfikatory mieszkańców Kalifornii, informacje handlowe, informacje o aktywności w internecie lub innej sieci elektronicznej oraz dane geolokalizacyjne. Aby zrezygnować z takiej "sprzedaży" i "udostępniania", proszę postępować zgodnie z instrukcjami w naszym powiadomieniu na stronie internetowej o prawie do rezygnacji z sprzedaży/udostępniania. Jeśli zrezygnują Państwo z "udostępniania", możemy nadal ujawniać Państwa informacje osobiste stronie trzeciej do celów poza reklamą behawioralną międzykontekstową. Ponadto, jeśli zrezygnują Państwo ze "sprzedaży" i "udostępniania", nadal mogą być Państwo narażeni na reklamy kontekstowe i inne, które nie są oparte na analizie behawioralnej międzykontekstowej. 

Zachowujemy każdą z kategorii informacji osobistych zebranych na mocy tego Powiadomienia o Zbieraniu danych tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane zgodnie z tą Polityką Prywatności, świadczenia usług, o które Państwo nas prosili, rozwiązania wszelkich sporów z Państwem, egzekwowania naszych umów z Państwem i przestrzegania obowiązujących przepisów.

 1. Polityka Prywatności UPKK

 2. Praktyki informacyjne w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

Poniżej znajdują się kategorie "informacji osobistych" i "wrażliwych informacji osobistych" (zdefiniowanych przez UPKK), które zbieraliśmy o mieszkańcach Kalifornii w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz, dla każdej kategorii zebranych informacji osobistych, kategorie źródeł, z których te informacje zostały zebrane, czy "sprzedaliśmy" lub "udostępniliśmy" takie informacje osobiste oraz komu i w jakim celu, jeśli tak, oraz inne kategorie stron trzecich, którym ujawniliśmy informacje osobiste i cele takich ujawnień. Tabela jest poprzedzona opisem celów, dla których zbieraliśmy informacje osobiste. "Konsument" odnosi się do mieszkańca Kalifornii. "Kontakt biznesowy" oznacza naszych klientów biznesowych, w tym potencjalnych klientów i korporacyjnych przedstawicieli naszych dostawców i innych partnerów. "Użytkownik online" oznacza użytkowników naszych Platform Cyfrowych. "Pracownik" oznacza naszych pracowników, kandydatów, niezależnych kontrahentów i inne osoby zatrudnione.

Zauważcie, że nie monetarizujemy informacji osobistych mieszkańców Kalifornii w sensie wymiany informacji osobistych za pieniądze. Jednakże, jak szczegółowo opisano w poniższej tabeli, ujawniliśmy pewne informacje osobiste o użytkownikach Platform Cyfrowych sieciom reklamowym i ich partnerom, aby dostarczyć użytkownikom bardziej interesujące i spersonalizowane informacje, promocje i reklamy, co jest uznawane za "sprzedaż" i "udostępnianie" na mocy UPKK.

Kategorie Informacji Osobistych na mocy UPKK.

Kategorie Danych Osobowych 

Informacje Osobiste na mocy UPKK

Czy zbieraliśmy? Jeśli tak, z jakiego źródła?

Czy sprzedaliśmy? Jeśli tak, komu i w jakim celu?

Czy udostępniliśmy? Jeśli tak, komu i w jakim celu?

Czy ujawniliśmy poza sprzedażą lub udostępnianiem? Jeśli tak, komu i w jakim celu?

Identyfikatory

imię, adres, e-mail, identyfikator urządzenia lub użytkownika, cookie, znacznik piksela, numer telefonu, adres IP, inne identyfikatory, itp.

Tak, od kontaktów biznesowych, użytkowników online i pracowników.

Tak, "sprzedaliśmy" sieciom reklamowym stron trzecich w celu behawioralnej reklamy międzykontekstowej.

Tak, "udostępniliśmy" sieciom reklamowym stron trzecich w celu behawioralnej reklamy międzykontekstowej.

Spółki grupy Maxeon

Spółki stowarzyszone i filie Maxeon

Partnerzy biznesowi

niezależni dystrybutorzy, instalatorzy, deweloperzy i budowniczowie

Dostawcy usług

dostawcy wsparcia profesjonalnego lub technicznego, zewnętrzni audytorzy i kancelarie prawne, firmy finansowe itp.

Dostawcy usług komunalnych i powiązane agencje

Inne Informacje Osobiste na mocy Cal. Civ. Code § 1798.80

podpis, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer polisy ubezpieczeniowej, informacje finansowe, informacje o zatrudnieniu itp.

Tak, od kontaktów biznesowych, użytkowników online i pracowników.

NIE.

NIE.

Spółki grupy Maxeon

Spółki stowarzyszone i filie Maxeon

Partnerzy biznesowi

niezależni dystrybutorzy, instalatorzy, deweloperzy i budowniczowie

Dostawcy usług

dostawcy wsparcia profesjonalnego lub technicznego, zewnętrzni audytorzy i kancelarie prawne, firmy finansowe itp.

Dostawcy usług komunalnych i powiązane agencje

Klasyfikacje chronione

płeć, wiek, stan cywilny, status wojskowy i weterana itp.

Tak, od pracowników.

NIE.

NIE.

Spółki grupy Maxeon

Spółki stowarzyszone i filie Maxeon

Dostawcy usług

dostawcy wsparcia profesjonalnego lub technicznego, zewnętrzni audytorzy i kancelarie prawne, firmy finansowe itp.

Dostawcy usług komunalnych i powiązane agencje

Informacje handlowe

rejestr produktów i usług rozważanych, kupionych lub obsługiwanych itp.

Tak, od kontaktów biznesowych, użytkowników online i pracowników.

Tak, "sprzedaliśmy" sieciom reklamowym stron trzecich w celu behawioralnej reklamy międzykontekstowej.

Tak, "udostępniliśmy" sieciom reklamowym stron trzecich w celu behawioralnej reklamy międzykontekstowej.

Spółki grupy Maxeon

Spółki stowarzyszone i filie Maxeon

Partnerzy biznesowi

niezależni dystrybutorzy, instalatorzy, deweloperzy i budowniczowie

Dostawcy usług

dostawcy wsparcia profesjonalnego lub technicznego, zewnętrzni audytorzy i kancelarie prawne, firmy finansowe itp.

Dostawcy usług komunalnych i powiązane agencje

Informacje o aktywności w internecie lub innej sieci elektronicznej

historia przeglądania i wyszukiwania, informacje dotyczące interakcji z Platformami Cyfrowymi i działaniami marketingowymi itp.

Tak, od użytkowników online.

Tak, "sprzedaliśmy" sieciom reklamowym stron trzecich w celu behawioralnej reklamy międzykontekstowej.

Tak, "udostępniliśmy" sieciom reklamowym stron trzecich w celu behawioralnej reklamy międzykontekstowej.

Spółki grupy Maxeon

Spółki stowarzyszone i filie Maxeon

Partnerzy biznesowi

niezależni dystrybutorzy, instalatorzy, deweloperzy i budowniczowie

Dostawcy usług

dostawcy wsparcia profesjonalnego lub technicznego, zewnętrzni audytorzy i kancelarie prawne, firmy finansowe itp.

Dane geolokalizacyjne

lokalizacja Państwa urządzenia mobilnego lub komputera

Tak, od użytkowników online i pracowników.

Tak, "sprzedaliśmy" sieciom reklamowym stron trzecich w celu behawioralnej reklamy międzykontekstowej.

Tak, "udostępniliśmy" sieciom reklamowym stron trzecich w celu behawioralnej reklamy międzykontekstowej.

Spółki grupy Maxeon

Spółki stowarzyszone i filie Maxeon

Dostawcy usług

dostawcy wsparcia profesjonalnego lub technicznego, zewnętrzni audytorzy i kancelarie prawne, firmy finansowe itp.

Informacje audio, elektroniczne, wizualne lub podobne

Tak, od kontaktów biznesowych, użytkowników online i pracowników.

NIE.

NIE.

Spółki grupy Maxeon

Spółki stowarzyszone i filie Maxeon

Dostawcy usług

dostawcy wsparcia profesjonalnego lub technicznego, zewnętrzni audytorzy i kancelarie prawne, firmy finansowe itp.

Informacje związane z pracą lub zatrudnieniem

Tak, od kontaktów biznesowych i pracowników.

NIE.

NIE.

Spółki grupy Maxeon

Spółki stowarzyszone i filie Maxeon

Dostawcy usług

dostawcy wsparcia profesjonalnego lub technicznego, zewnętrzni audytorzy i kancelarie prawne, firmy finansowe itp.

Informacje edukacyjne

Tak, od pracowników.

NIE.

NIE.

Spółki grupy Maxeon

Spółki stowarzyszone i filie Maxeon

Dostawcy usług

dostawcy wsparcia profesjonalnego lub technicznego, zewnętrzni audytorzy i kancelarie prawne, firmy finansowe itp.

Wnioski

wnioski, które wyciągamy z profilu na Państwa temat, odzwierciedlające Państwa preferencje, cechy lub skłonności

Tak, od kontaktów biznesowych, użytkowników online i pracowników.

NIE.

NIE.

Nie dotyczy

Kategorie wrażliwych danych osobowych na mocy UPKK.

Kategorie wrażliwych danych osobowych 

Wrażliwe informacje osobiste na mocy UPKK

Czy zbieraliśmy? Jeśli tak, z jakiego źródła?

Czy sprzedaliśmy? Jeśli tak, komu i w jakim celu?

Czy udostępniliśmy? Jeśli tak, komu i w jakim celu?

Czy ujawniliśmy poza sprzedażą lub udostępnianiem? Jeśli tak, komu i w jakim celu?

Numer ubezpieczenia społecznego, prawa jazdy, karty identyfikacyjnej stanu lub paszportu konsumenta.

Tak, od pracowników.

NIE.

NIE.

Spółki grupy Maxeon

Spółki stowarzyszone i filie Maxeon

Dostawcy usług

dostawcy wsparcia profesjonalnego lub technicznego, zewnętrzni audytorzy i kancelarie prawne, firmy finansowe itp.

Logowanie do konta konsumenta z wymaganym kodem bezpieczeństwa lub dostępu, hasłem lub poświadczeniami umożliwiającymi dostęp do konta.

Tak, od użytkowników online i pracowników.

NIE.

NIE.

Spółki grupy Maxeon

Spółki stowarzyszone i filie Maxeon

Dostawcy usług

dostawcy wsparcia profesjonalnego lub technicznego, zewnętrzni audytorzy i kancelarie prawne, firmy finansowe itp.

Pochodzenie rasowe lub etniczne konsumenta, przekonania religijne lub filozoficzne lub członkostwo w związku zawodowym.

Tak, od pracowników.

NIE.

NIE.

Spółki grupy Maxeon

Spółki stowarzyszone i filie Maxeon

Dostawcy usług

dostawcy wsparcia profesjonalnego lub technicznego, zewnętrzni audytorzy i kancelarie prawne, firmy finansowe itp.

Treść poczty, e-maili i wiadomości tekstowych konsumenta, chyba że firma jest zamierzonym odbiorcą komunikacji.

Tak, od pracowników.

NIE.

NIE. 

Spółki grupy Maxeon

Spółki stowarzyszone i filie Maxeon

Dostawcy usług

dostawcy wsparcia profesjonalnego lub technicznego, zewnętrzni audytorzy i kancelarie prawne, firmy finansowe itp.

Informacje osobiste zbierane i analizowane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej konsumenta.

Tak, od pracowników.

NIE.

NIE. 

Spółki grupy Maxeon

Spółki stowarzyszone i filie Maxeon

Dostawcy usług

dostawcy wsparcia profesjonalnego lub technicznego, zewnętrzni audytorzy i kancelarie prawne, firmy finansowe itp.

Informacje osobiste zbierane i analizowane dotyczące zdrowia konsumenta.

Tak, od pracowników.

NIE.

NIE.

Spółki grupy Maxeon

Spółki stowarzyszone i filie Maxeon

Dostawcy usług

dostawcy wsparcia profesjonalnego lub technicznego, zewnętrzni audytorzy i kancelarie prawne, firmy finansowe itp.

 1. Cel biznesowy lub handlowy zbierania informacji osobistych

 2. Wykonywanie usług lub dostarczanie towarów, których konsumenci oczekują w swojej roli, w tym usługi rekrutacyjne, w tym te usługi i towary, które są rozsądnie konieczne dla nas do zarządzania naszymi relacjami z kontaktami biznesowymi i pracownikami oraz dla naszych pracowników do wykonywania ich obowiązków.

 3. Zapobieganie, wykrywanie i badanie incydentów bezpieczeństwa kompromitujących dostępność, autentyczność, integralność lub poufność przechowywanych lub przesyłanych informacji osobistych, w tym w naszych obiektach, komputerach, oprogramowaniu, sieciach, urządzeniach komunikacyjnych i innych podobnych systemach.

 4. Odpieranie złośliwych, oszukańczych, fałszywych lub nielegalnych działań skierowanych przeciwko nam i ściganie odpowiedzialnych za te działania.

 5. Do krótkoterminowego, przejściowego użytku.

 6. Wykonywanie usług w naszym imieniu.

 7. Weryfikacja lub utrzymanie jakości lub bezpieczeństwa naszych usług i produktów.

 8. Ulepszanie, modernizacja lub rozwijanie naszych usług i produktów.

 9. Wykonywanie funkcji wymaganych na mocy obowiązujących nas praw.

 10. Marketing wobec konsumentów, takich jak użytkownicy online i kontakty biznesowe.

 11. Zbieranie lub przetwarzanie danych, gdy taka kolekcja lub przetwarzanie nie ma na celu wnioskowania cech dotyczących konsumenta, takich jak wykonywanie funkcji wymaganych na mocy obowiązujących nas praw i wsparcie wszelkich roszczeń lub obrony, które moglibyśmy stawić przed jakąkolwiek władzą jurysdykcyjną i/lub administracyjną, arbitrażem lub panelem mediacji oraz współpracę z organami ścigania lub organami regulacyjnymi w zakresie wymaganym przez prawo.

 12. Ocena korzystania z naszych stron internetowych za pomocą automatycznych urządzeń i aplikacji, takich jak Google Analytics. Możemy również używać innych środków analitycznych do oceny naszej strony internetowej. Używamy tych narzędzi, aby pomóc nam poprawić wydajność naszych stron i doświadczenia użytkowników. Podmioty dostarczające takie urządzenia i aplikacje mogą używać plików cookie i innych technologii śledzenia, takich jak web beacony, do wykonywania swoich usług.

Nie mamy rzeczywistej wiedzy, że sprzedajemy lub udostępniamy do reklamy behawioralnej międzykontekstowej informacje osobiste mieszkańców Kalifornii poniżej 16 roku życia.

 1. Prawa UPKK

Wyłącznie dla konsumentów z Kalifornii, Dane Osobowe mają znaczenie "informacji osobistych" w UPKK i nie obejmują informacji wyłączonych spod UPKK. Jeśli jesteście Państwo konsumentem z Kalifornii, możecie wykonywać następujące prawa, kontaktując się z nami na piśmie na adres data-protection@maxeon.com, podając swoje pełne imię i nazwisko, dane kontaktowe i szczegóły Państwa wniosku. Maxeon zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowej weryfikacji tożsamości i w niektórych przypadkach może odrzucić Państwa wniosek, jeśli Państwa wniosek lub tożsamość nie mogą być zweryfikowane, lub w inny sposób dozwolone przez prawo. 

Jeśli wyznaczycie Państwo osobę trzecią do działania w Państwa imieniu, ta osoba trzecia musi być zarejestrowana w Sekretariacie Stanu Kalifornii i musi mieć ważne pisemne dowody upoważnienia od Państwa do działania w Państwa imieniu, takie jak ważnie wykonana Pełnomocnictwo lub inna pisemna, notarialnie poświadczona dokumentacja, która musi zostać dostarczona do Maxeon. Maxeon może odrzucić wnioski osób trzecich, które nie zawierają takiej dokumentacji.

Po otrzymaniu, zweryfikowaniu i potwierdzeniu wniosku, odpowiemy na wniosek i dostarczymy zapisy obejmujące 12-miesięczny okres poprzedzający datę wniosku. 

Prawo do żądania ujawnienia. Mają Państwo prawo zażądać ujawnienia, jakie kategorie Danych Osobowych Maxeon zebrał, sprzedał lub ujawnił w celach biznesowych o Państwie oraz kategorie stron trzecich, którym Dane Osobowe zostały sprzedane lub ujawnione. Dodatkowo, mają Państwo prawo zażądać ujawnienia konkretnych informacji. Poniżej znajduje się pełna lista informacji, które można uwzględnić w Państwa wniosku.

 1. Kategorie Danych Osobowych, które Maxeon zebrał o Państwie.

 2. Kategorie źródeł, z których Maxeon zebrał Dane Osobowe.

 3. Cel biznesowy lub handlowy zbierania, sprzedaży lub udostępniania Danych Osobowych.

 4. Kategorie stron trzecich, z którymi Maxeon dzieli się Danymi Osobowymi.

 5. Konkretne elementy Danych Osobowych, które Maxeon zebrał o Państwie. Mają Państwo prawo otrzymać te informacje w formacie przenośnym i łatwym do użycia.

Prawo do rezygnacji ze sprzedaży. Mają Państwo prawo zrezygnować ze sprzedaży Państwa Danych Osobowych stronie trzeciej. Ujawniamy Dane Osobowe mieszkańców Kalifornii naszym partnerom biznesowym w celach wspierania naszych działań reklamowych i, jako takie, "sprzedajemy" i "udostępniamy" Dane Osobowe, jak te terminy są definiowane w UPKK. Zwracamy uwagę, że nie monetarizujemy Danych Osobowych w sensie ujawniania Państwa Danych Osobowych w zamian za pieniądze. Zwracamy również uwagę, że jeśli skorzystają Państwo z prawa do rezygnacji ze "sprzedaży" i "udostępniania" Państwa Danych Osobowych, możemy nadal ujawniać Państwa Dane Osobowe stronie trzeciej do celów innych niż reklama behawioralna międzykontekstowa, jak opisano w naszych ujawnieniach prywatności.

Prawo do usunięcia. Mają Państwo prawo zażądać usunięcia jakichkolwiek Państwa Danych Osobowych, które zebraliśmy od Państwa i zachowaliśmy, z pewnymi wyjątkami, takimi jak gdy usunięcie stworzyłoby problemy z zakończeniem transakcji lub zgodnością z obowiązkiem prawnym.

Prawo do korekty. Mają Państwo prawo zażądać korekty jakichkolwiek nieprawidłowych Danych Osobowych, które utrzymujemy o Państwie. 

Prawo do ograniczenia wykorzystania wrażliwych Danych Osobowych. Mają Państwo prawo ograniczyć nasze wykorzystanie i ujawnianie wrażliwych Danych Osobowych do celów określonych w Cal. Civil Code 1798.121(a). Nie używamy ani nie ujawniamy wrażliwych Danych Osobowych do celów innych niż te określone w Cal. Civil Code 1798.121(a).

Prawo do niedyskryminacji. Maxeon nie będzie dyskryminować Państwa (np. poprzez odmowę dostarczenia towarów lub usług lub dostarczanie towarów lub usług na innym poziomie, jakości lub cenie) za korzystanie z Państwa praw wynikających z UPKK.

 1. Kontakt z Działem

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące tych ujawnień lub naszych praktyk, prosimy o kontakt z nami, pisząc do Inspektora Ochrony Danych Maxeon w Singapurze, 8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapur 018981, lub drogą e-mailową na adres data-protection@maxeon.com.

15.  Informacje dla mieszkańców Australii 

W Australii mogą Państwo uzyskać dostęp i żądać korekty danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat, kontaktując się z nami pod adresem data-protection@maxeon.com. Możemy odmówić żądania dostępu lub korekty Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach zgodnie z prawem. Jeśli odmówimy żądania, podamy Państwu powód naszej decyzji, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Pewne rzeczywiste lub potencjalne naruszenia tej Polityki będą wymagały od nas formalnego powiadomienia regulatorów rządowych w Australii. Na przykład, nieautoryzowany dostęp lub ujawnienie Danych Osobowych może stanowić Zauważalne Naruszenie Danych zgodnie z australijskim ustawodawstwem. Jeśli będziemy wiedzieć o jakichkolwiek naruszeniach, które mogą spowodować poważne szkody, poinformujemy Państwa. Jeśli dowiedzą się Państwo o jakichkolwiek naruszeniach tej Polityki, które mogą stanowić Zauważalne Naruszenie Danych, prosimy o kontakt z nami drogą e-mailową na adres data-protection@maxeon.com, abyśmy mogli spełnić nasze obowiązki zgodności.

Jeśli skontaktowali się Państwo z nami z reklamacją dotyczącą sposobu, w jaki obsługujemy Państwa dane osobowe, przeprowadzimy dochodzenie i odpowiemy tak szybko, jak to rozsądnie możliwe, zauważając, że bardziej złożone sprawy mogą wymagać więcej czasu. Jeśli nie są Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi na skargę, mogą Państwo skontaktować się z Biurem Australijskiego Komisarza ds. Informacji, korzystając z danych kontaktowych dostępnych na stronie www.oaic.gov.au.

16.  Kontakt z Działem

Singapur i zapytania ogólne. Mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych w Singapurze („DPO”), jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące naszych polityk i procedur ochrony danych osobowych, pisząc do Inspektora Ochrony Danych Maxeon w Singapurze, 8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapur 018981, lub drogą e-mailową na adres data-protection@maxeon.com.

Zapytania dotyczące SunPower GmbH. Mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem Schumannstraße 27, 60 325 Frankfurt nad Menem, Niemcy, na adres data-protection@maxeon.com i telefonicznie pod numerem 0 800 000 798 0. Nasz DPO dla SunPower GmbH można skontaktować pod adresem GermanDPO.maxeon@twobirds.com oraz w Bird & Bird DPO Services SRL, Avenue Louise 235 Box 1, 1050 Bruksela, Belgia.

Mogą Państwo również skontaktować się z Maxeon, kontaktując się z nami