Globalna Polityka Prywatności firmy Maxeon

Data wejścia w życie: 1 lutego 2022 r.

Niniejsza Globalna Polityka Prywatności („Polityka prywatności” lub „Polityka”) ma zastosowanie do firmy Maxeon Solar Technologies, Ltd. i jej spółek zależnych, w tym naszego lokalnego przedstawiciela (łącznie „Maxeon”, „my”, „nas” lub „nasze”) w zakresie Danych osobowych użytkownika (określonych poniżej). Na rynkach poza Stanami Zjednoczonymi nasze spółki zależne mogą działać pod marką SunPower lub nazwą SunPower.

Maxeon Solar Technologies, Ltd. jest spółką zarejestrowaną w Republice Singapuru pod numerem 201934268H oraz ma siedzibę w miejscu wskazanym na naszej korporacyjnej stronie Kontakt.

Dane naszego lokalnego przedstawiciela są dostępne na naszej stronie z lokalizacjami biur.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do osób fizycznych („użytkownika”) i informuje użytkownika o sposobie uzyskania dostępu do Danych osobowych użytkownika i ich aktualizacji oraz dokonywania pewnych wyborów dotyczących sposobu, w jaki wykorzystujemy Dane osobowe użytkownika.

Niniejsza polityka prywatności informuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Dane osobowe użytkownika, w tym za pośrednictwem naszych stron internetowych https://maxeon.com, https://www.sunpower.maxeon.com i https://careers.maxeon.com/, a także poprzez interakcje z nami, w tym za pośrednictwem aplikacji mobilnych i usług cyfrowych (łącznie zwanych „platformami cyfrowymi”), które zawierają linki do niniejszej polityki lub je publikują, chyba że wskazano inaczej. Wyjaśnia ona również, w jaki sposób można się z nami skontaktować i egzekwować swoje prawa.

Możemy gromadzić Dane osobowe użytkownika za pośrednictwem naszych Platform cyfrowych, z których można korzystać zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania, a także za pośrednictwem platform cyfrowych lub społecznościowych osobom trzecich, podczas targów lub innych wydarzeń, w dowolnym momencie podczas procesu sprzedaży, oraz za każdym razem, gdy użytkownik kontaktuje się z przedstawicielami działu obsługi klienta spółki Maxeon lub dealerem lub usługodawcą spółki Maxeon.

Korzystając z naszych Platform cyfrowych lub przekazując nam w inny sposób swoje Dane osobowe, użytkownik wskazuje, że zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował praktyki opisane w niniejszej Polityce. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszą Polityką, nie powinien korzystać z naszych Platform cyfrowych ani nie podawać nam swoich Danych osobowych.

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę. „Data wejścia w życie” zamieszczona na górze tej strony poinformuje użytkownika, kiedy dokonano ostatniej zmiany. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce zaczną obowiązywać po opublikowaniu zmienionej Polityki na Platformach cyfrowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki należy skontaktować się z naszą spółką, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, w części „Kontakt”.

Kliknij poniżej, aby przejść do określonej części niniejszej Polityki:

 1. Małoletni
 2. Dane osobowe i definicje
 3. Nasz zbiór Danych osobowych
 4. Cele przetwarzania Danych osobowych
 5. Podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych
 6. Bezpośrednia komunikacja marketingowa i anulowanie subskrypcji lub rezygnacja
 7. Korzystanie z funkcji interaktywnych i powiadomienia o naruszeniu praw autorskich
 8. Ujawnianie Danych osobowych
 9. Bezpieczeństwo
 10. Przechowywanie i wykorzystywanie Danych osobowych poza jurysdykcją użytkownika
 11. Zmiany w Polityce
 12. Korzystanie z praw użytkownika (w ramach ustawy PDPA)
 13. Korzystanie z praw użytkownika (osoby zamieszkałe na terenie Europy)
 14. Informacje dla mieszkańców Kalifornii (CCPA)
 15. Kontakt

1. Małoletni

Nasze Platformy cyfrowe i inne działania związane z gromadzeniem danych nie są skierowane do małoletnich i nie powinny być przez nie wykorzystywane. Nie gromadzimy, nie przetwarzamy ani nie przekazujemy świadomie Danych osobowych od małoletnich (tj. osób poniżej 18 roku życia). W pewnych ograniczonych przypadkach, np. gdy kampania reklamowa jest skierowana do osoby małoletniej, odbywa się to za wyraźną, pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego osoby małoletniej.

2. Dane osobowe i definicje

W niniejszej Polityce przedstawiono informacje dotyczące naszej podstawy do i celu gromadzenia, przetwarzania, ujawniania i innego wykorzystywania Danych osobowych użytkownika zgodnie z, w stosownych przypadkach, przepisami dotyczącymi ochrony danych, które mają zastosowanie do użytkownika i mogą obejmować którekolwiek z poniższych przepisów.

Singapur: Ustawa o ochronie danych osobowych („PDPA”)

Kalifornia: Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”)

Europejski Obszar Gospodarczy: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”)

Wielka Brytania: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w Wielkiej Brytanii („Rozporządzenie RODO w Wielkiej Brytanii”)

Szwajcaria: Szwajcarska federalna ustawa o ochronie danych („Szwajcarska ustawa o ochronie danych”)

„Dane osobowe” to dane dotyczące osoby, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie tych danych i są one czasami określane jako „informacje osobowe”. Dane osobowe nie obejmują informacji i danych, które są, w stosownych przypadkach, wyłączone z zakresu przepisów mających zastosowanie do użytkownika. Pozostałe terminy użyte w niniejszej Polityce będą miały znaczenie nadane im w odpowiednich przepisach.

3. Nasz zbiór Danych osobowych

 1. Dane osobowe zbierane bezpośrednio od użytkownika
  Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z naszą firmą, w tym za pośrednictwem Platform cyfrowych, zbieramy informacje o użytkowniku, w tym Dane osobowe, które mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować użytkownika. Poniżej wyjaśniono kategorie Danych osobowych, które możemy zbierać od użytkownika oraz sposób, w jaki zbieramy takie informacje.

 1. Formularze online: Po wypełnieniu formularza online, aby umożliwić spółce Maxeon lub autoryzowanemu niezależnemu dystrybutorowi lub instalatorowi spółki Maxeon skontaktowanie się z użytkownikiem lub przesłanie prośby o propozycję projektu systemu, zbieramy identyfikatory, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Możemy również zbierać informacje dotyczące zużycia energii przez użytkownika, informacje o geolokalizacji oraz zdjęcia domu lub miejsca pracy użytkownika, w tym pochodzące z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Google Earth. Informacje te będą wykorzystywane do dostarczania informacji o naszych produktach, usługach i, w stosownych przypadkach, możliwościach zatrudnienia w naszej spółce lub u naszych niezależnych dystrybutorów lub instalatorów. Możemy również zbierać informacje w momencie przesyłania formularza, np. adres IP, system operacyjny, identyfikatory urządzeń i lokalizację, aby umożliwić nam weryfikację autentyczności/ważności zgód uzyskanych za pośrednictwem formularzy online oraz by zapobiegać oszustwom i nadużyciom.

 2. Komunikacja ze spółką Maxeon: Gdy użytkownik kontaktuje się ze spółką Maxeon telefonicznie, pocztą elektroniczną lub z zastosowaniem innych środków komunikacji elektronicznej, takich jak czat online lub konta w mediach społecznościowych, w tym za pośrednictwem funkcji wiadomości prywatnych, gromadzimy identyfikatory, jak określono powyżej, oraz wszelkie inne Dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się podać, jak wyjaśniono poniżej.

  1. Kontakt telefoniczny: Gdy użytkownik kontaktuje się ze spółką Maxeon telefonicznie, zbieramy informacje na temat numeru telefonu, z którego użytkownik do nas dzwoni. Podczas rozmowy telefonicznej spółka Maxeon może dodatkowo zbierać takie informacje, jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz informacje na temat zapotrzebowania użytkownika na energię i jej zużycia, a także informacje o systemie spółki Maxeon zainstalowanym u użytkownika i wszelkich napotkanych problemach. Jeśli użytkownik reprezentuje osobę kontaktową klienta komercyjnego lub potencjalnego klienta, może to obejmować Dane osobowe użytkownika. Spółka Maxeon nagrywa rozmowy telefoniczne w celach szkoleniowych i zapewnienia jakości. Użytkownik ma możliwość kontynuowania rozmowy na nagrywanej lub nienagrywanej linii telefonicznej.

  2. Poczta elektroniczna i środki komunikacji elektronicznej: Gdy użytkownik komunikuje się ze spółką Maxeon za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem wirtualnego asystenta, spółka będzie gromadzić określone powyżej identyfikatory, w tym nazwę użytkownika lub ekranu, adres e-mail, lokalizację, imię i nazwisko oraz wszelkie Dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie zdecyduje się uwzględnić w komunikacji, aby można było udzielić odpowiedzi na zapytanie użytkownika i zapewnić użytkownikowi wysokiej jakości obsługę.

 3. Osoby kontaktowe: Spółka Maxeon gromadzi osobiste lub służbowe dane kontaktowe, w tym tytuł, służbowy adres e-mail i numer telefonu, które użytkownik przekazuje spółce na targach lub podobnych wydarzeniach, w tym za pomocą skanów wizytówek lub zrzutów, aby umożliwić spółce skontaktowanie się z użytkownikiem lub otrzymywanie informacji o naszej spółce, możliwościach zatrudnienia oferowanych przez naszą spółkę lub o naszych produktach lub usługach, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie pod podanymi przez użytkownika numerami telefonów.

 4. Opinie użytkowników: Gdy użytkownik przekazuje spółce Maxeon opinie do publikacji na Platformach cyfrowych lub w materiałach marketingowych, za zgodą użytkownika zbieramy i możemy publikować identyfikatory, które mogą zawierać imię i nazwisko użytkownika, dane kontaktowe oraz informacje o doświadczeniach użytkownika podczas korzystania z produktów i usług spółki Maxeon.

 5. Rejestracje gwarancji na produkty: Jeśli użytkownik zarejestruje gwarancję na produkt w spółce Maxeon lub upoważni niezależnego dystrybutora do zarejestrowania jej w imieniu użytkownika, zgromadzimy takie informacje, jak: imię i nazwisko użytkownika, adres, „Informacje o produkcie” i dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail. Informacje o produkcie obejmują numery modeli, numery seryjne, ilość produktów, typ instalacji, lokalizację i adres instalacji, informacje dotyczące innych elementów używanych z produktami lub z nimi zainstalowanych, wykorzystanie produktu oraz sposób zakupu lub nabycia produktów. W zakresie, w jakim gwarancja użytkownika jest zarejestrowana przez osobę trzecią, np. niezależnego dystrybutora lub instalatora, w naszej dokumentacji będzie wskazana ta relacja. Informacje zebrane podczas rejestracji gwarancji będą przez nas wykorzystywane do obsługi i zarządzania naszymi zobowiązaniami gwarancyjnymi i innymi produktami, w tym do powiadamiania o wszelkich problemach z jakością lub bezpieczeństwem produktu oraz wycofaniem produktu. Informacje te będą również wykorzystywane do wysyłania ankiet dotyczących zakupu produktu, doświadczeń związanych z instalacją oraz ogólnego zadowolenia z naszych produktów (patrz część „Ankiety” poniżej). Informacje te mogą być również wykorzystywane do wysyłania użytkownikowi informacji marketingowych o nowych produktach oraz do żądania przesłania recenzji dotyczącej doświadczeń ze współpracy z nami lub z korzystania z naszych produktów. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ankiet lub informacji marketingowych, kontaktując się z nami.

 6. Media społecznościowe, forum internetowe, blogi, fora dyskusyjne, platformy dyskusyjne („czaty”): Użytkownik może zdecydować się na interakcję ze spółką Maxeon za pośrednictwem platform mediów społecznościowych, na których spółka Maxeon jest aktywna, w tym między innymi za pomocą Facebooka, LinkedIn, Twittera lub za pośrednictwem blogów, czatu lub funkcji przesyłania wiadomości dostępnych za pośrednictwem Platform cyfrowych. W związku z tymi interakcjami spółka Maxeon może gromadzić imię i nazwisko użytkownika oraz wszelkie informacje, które użytkownik zdecyduje się podać, takie jak posty, komentarze lub opinie, które użytkownik publikuje lub pozostawia na stronach, kanałach lub w skrzynkach odbiorczych należących do spółki Maxeon. Istnieją obszary Platform cyfrowych i platform mediów społecznościowych, które są widoczne dla innych użytkowników lub ogółu społeczeństwa, np. blogi. Zalecamy, aby nie zamieszczać Danych osobowych w tych obszarach Platform cyfrowych. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UTRATĘ PRYWATNOŚCI LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z DOBROWOLNEGO UJAWNIENIA DANYCH OSOBOWYCH LUB FUNKCJI PEŁNIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W OBSZARACH PUBLICZNYCH, W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH LUB NA FORACH. UŻYTKOWNIK UZNAJE, ŻE SPÓŁKA MAXEON MOŻE MIEĆ OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚĆ USUWANIA LUB INNEJ MODYFIKACJI/ZAMYKANIA WPISÓW, KTÓRE UŻYTKOWNIK UDOSTĘPNIŁ NA KONTACH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ WARUNKOM KORZYSTANIA Z TYCH RÓŻNYCH PLATFORM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

 7. Aplikacje: Gdy użytkownik zarejestruje się w aplikacji lub usłudze spółki Maxeon lub korzysta z nich, zbieramy Dane osobowe, które użytkownik podaje w celu utworzenia profilu lub konta. Może to obejmować identyfikatory, takie jak imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, numer telefonu i adres e-mail. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom możemy zbierać dodatkowe informacje o użytkowniku, gdy użytkownik loguje się do Platformy cyfrowej lub usługi, w tym adres IP, długość sesji, wykonywane czynności i informacje o urządzeniu.

 8. Ankiety: Jeśli użytkownik udziela odpowiedzi w ankietach (ankiety obejmują konsultacje, referencje, opinie i inne odpowiedzi na działania marketingowe) wydanych przez spółkę Maxeon lub przez osobę trzecią w imieniu spółki Maxeon, spółka Maxeon lub dana osoba trzecia będzie zbierać takie informacje, jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie informacje użytkownika, które użytkownik podaje, odpowiadając na pytania w ankiecie lub w związku z nią. Ankieta wskaże, czy informacje zbiera spółka Maxeon, czy osoba trzecia. Niektóre ankiety mogą nie wymagać podania jakichkolwiek danych kontaktowych, ale nadal możemy zbierać dane przeglądarki, pliki cookie lub inne dane dostępu w celu zidentyfikowania źródła wyników ankiety. Jeśli ujawnimy informacje dotyczące ankiety osobom trzecim, zrobimy to, o ile to możliwe, w uniemożliwiającej identyfikację, zagregowanej formie. Możemy ujawnić opinię użytkownika na temat pracy niezależnego dystrybutora lub instalatora takiemu niezależnemu dystrybutorowi lub instalatorowi w określony sposób, za zgodą użytkownika lub bez zgody użytkownika, jeśli uznamy, że jest to konieczne w celu ułatwienia rozwiązania problemu związanego z jakością usług świadczonych przez tego niezależnego dystrybutora lub instalatora.

 9. Loterie, losowania szczęśliwych losów, losowania nagród itp. (łącznie „losowania nagród”): Spółka Maxeon może zaoferować losowanie nagród rzeczowych, aby zachęcić użytkownika do wzięcia udziału w ankiecie. Losowanie nagród może zostać zorganizowane przez osobę trzecią. Aby wziąć udział w losowaniu nagród, użytkownik musi podać swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i adres do spółki Maxeon i/lub osoby trzeciej ułatwiającej losowanie nagród. Losowanie nagród może być losowaniem darmowym, niewymagającym udziału w ankiecie. Po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń do losowania nagród zwycięzcy zostaną losowo wybrani spośród zgłoszeń zgodnie z warunkami losowania nagród. Ze zwycięzcą(ami) skontaktuje się bezpośrednio spółka Maxeon lub osoba trzecia, aby można było dokonać ustaleń w celu dostarczenia nagrody użytkownikowi.

 10. Strona internetowa z ofertami pracy: Gdy użytkownik ubiega się o pracę w spółce Maxeon za pomocą naszych Platform cyfrowych lub https://careers.maxeon.com/, konieczne będzie zaakceptowanie i wyrażenie zgody w odpowiedzi na naszą Informację o ochronie danych dla pracowników i kandydatów. Jeśli użytkownik nie może uzyskać dostępu do tej strony internetowej, należy zwrócić się z prośbą o przesłanie kopii, kontaktując się z askHR@maxeon.com. Informacje zebrane w trakcie procesu aplikacyjnego obejmują między innymi następujące informacje.

  1. Dane osobowe użytkownika: Imię i nazwisko; adres; numer telefonu; adres e-mail; język; status pobytu; zezwolenie na pracę lub status obywatelstwa; rodzaj zezwolenia na pracę; narodowość; oraz informacje o prawie jazdy. Możemy również zbierać wrażliwe i/lub inne informacje demograficzne, takie jak informacje medyczne lub zdrowotne (w tym status szczepień i wyniki badań) i/lub pochodzenie rasowe lub etniczne.

  2. Szczegółowe informacje na temat wykształcenia i zarządzania talentami: Materiały rekrutacyjne i aplikacyjne (życiorys, CV, pisma, doświadczenie, wykształcenie, transkrypcje lub inne informacje przekazywane przez użytkownika); informacje, które użytkownik podaje podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub klasyfikacyjnej; referencyjne i komentarze z rozmowy; umiejętności techniczne; uprawnienia i certyfikaty zawodowe lub rejestracje; umiejętności językowe; oraz dokumentacja dotycząca szkoleń i certyfikaty.

  3. Informacje dotyczące zgodności z przepisami: Wszelkie informacje wymagane, aby umożliwić nam przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz wniosków i poleceń organów ścigania lub nakazów sądowych (np. informacje dotyczące alimentów na dziecko i spłaty zadłużenia).

 11. Informacje zdrowotne: Możemy zbierać od użytkownika informacje zdrowotne, w tym informacje o szczepieniach i informacje umożliwiające ustalenie kontaktów zakaźnych, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób i/lub zgodnie z środkami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 12. Zgoda: Możemy wykorzystywać Dane osobowe użytkownika w dowolnym innym celu, na który użytkownik wyraża zgodę (w tym w dowolnych celach ujawnionych w niniejszej Polityce).

 13. Łączenie gromadzonych przez nas informacji: Możemy łączyć dowolne informacje, które zbieramy od użytkownika lub o użytkowniku i wykorzystywać je w sposób opisany w niniejszej Polityce.

Zbieramy powyższe informacje od użytkownika, w tym w przypadku, gdy użytkownik działa osobiście w imieniu osoby trzeciej, którą reprezentuje (np. jako pracownik, wykonawca lub agent).

Nie szukamy wrażliwych informacji o użytkowniku (takich jak historia zdrowia lub historia choroby, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych, preferencje seksualne itp.) i nie należy nam przekazywać takich informacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie informacje są wymagane w celu rozsądnego dostosowania się do lub przestrzegania lokalnych przepisów, aby złagodzić rozprzestrzenianie się choroby i/lub zapewnić zgodność z środkami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tam, gdzie jest to wykonalne, umożliwimy użytkownikowi kontakt ze spółką Maxeon anonimowo lub pod pseudonimem, jednak w wielu przypadkach taka interakcja nie jest możliwa. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać niektórych swoich Danych osobowych, może to uniemożliwić nam dostarczanie użytkownikowi naszych produktów lub usług lub ograniczyć naszą zdolność do świadczenia usług na poziomie, którego użytkownik normalnie od nas oczekuje.

 1. Dane osobowe, które zbieramy na Platformach cyfrowych

Platformy cyfrowe i nasze wiadomości e-mail, z którymi użytkownik może wchodzić w interakcje, używają plików cookie, znaczników pikselowych, narzędzi analitycznych i innych podobnych technologii do zbierania informacji o urządzeniu, działaniach i wzorcach przeglądania użytkownika. Technologie te gromadzą następujące informacje o użytkowniku z przeglądarki lub urządzenia za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Platform cyfrowych lub z nich korzysta: adres IP użytkownika, odwiedzane strony, oglądane filmy, klikane linki, otrzymane wiadomości e-mail, otwierane lub powodujące interakcję ze strony użytkownika, pobrane dokumenty, czas spędzony w witrynie, lokalizacja geograficzna, typ urządzenia, system operacyjny komputera i nazwa przeglądarki.

Analiza danych: Możemy korzystać z zewnętrznych dostawców usług analizy danych, takich jak Google Analytics, do mierzenia ruchu internetowego w różnych częściach naszych Platform cyfrowych w celu ich ulepszania. Usługa Google Analytics, która anonimowo śledzi użytkowników, którzy mają włączoną obsługę JavaScript, wykorzystuje narzędzia techniczne, takie jak własne pliki cookie i kod JavaScript, do zbierania informacji o interakcjach użytkownika z naszymi Platformami cyfrowymi. Informacje o śledzeniu mogą obejmować szczegółowe dane o tym, co użytkownik robi na naszych Platformach cyfrowych, takie jak odwiedzane strony internetowe i spędzony czas oraz witryny odwiedzane przez użytkownika bezpośrednio przed wejściem i po wejściu na nasze Platformy cyfrowe. Ponadto własne pliki cookie (takie jak plik cookie Google Analytics) i pliki cookie osób trzecich (takie jak plik cookie DoubleClick) służą do raportowania, w jaki sposób wyświetlenia reklam, korzystanie z usług reklamowych i inne interakcje są związane z wizytami na naszych Platformach cyfrowych. Używamy informacji z usługi Google Analytics do administrowania i aktualizowania naszych Platform cyfrowych, oceny, czy nasi użytkownicy odpowiadają oczekiwanym grupom demograficznym i określenia, w jaki sposób kluczowi odbiorcy poruszają się po treści. Firma Google może przechowywać i wykorzystywać, zgodnie z warunkami swojej polityki prywatności, informacje zebrane podczas korzystania z funkcji ujawniania i udostępniania informacji w usłudze Google Analytics. Usługa Google Analytics oferuje odwiedzającym witrynę internetową opcję uniemożliwienia firmie Google rejestrowania, przetwarzania i wykorzystywania danych generowanych przez plik cookie usługi Google Analytics. Użytkownik może zrezygnować z tej opcji, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną przez Google pod następującym linkiem: https://tools.google.com/‌dlpage/gaoptout.

Aby dowiedzieć się więcej, między innymi o tym, jak kontrolować nasze wykorzystywanie plików cookie i podobnych technologii, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

Platformy cyfrowe zawierają linki do innych witryn internetowych osób trzecich. Jeśli użytkownik kliknie łącze do którejkolwiek z tych witryn internetowych osób trzecich, należy pamiętać, że obowiązują na nich właściwe dla tych witryn zasady i praktyki dotyczące prywatności. Spółka Maxeon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za politykę witryn internetowych osób trzecich lub gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie Danych osobowych lub zarządzanie nimi. Przed przesłaniem jakichkolwiek Danych osobowych do witryn internetowych osób trzecich należy zapoznać się z tymi zasadami.

 1. Dane osobowe, które spółka Maxeon otrzymuje od osób trzecich

 1. Osoby trzecie, z którymi utrzymujemy relacje: Spółka Maxeon może otrzymywać Dane osobowe użytkownika od osób trzecich, z którymi utrzymuje relacje, w tym od naszych autoryzowanych niezależnych dystrybutorów w związku z zakupem systemu Maxeon, np. rejestracją gwarancji.

 2. Nabycie danych osobowych od niestowarzyszonych osób trzecich: Tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, spółka Maxeon może zdecydować się na nabycie Danych osobowych użytkownika od osób trzecich, np. wiodących producentów, i wykorzysta informacje dotyczące użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem (i za zgodą użytkownika, jeśli jest to wymagane), w celu ustalenia, czy użytkownik wyraża zainteresowanie zakupem produktu lub usługi spółki Maxeon, niezależnie od tego, czy dany produkt lub usługa są dla użytkownika odpowiednie, czy też interesuje użytkownika możliwość zatrudnienia w charakterze instalatora lub dystrybutora spółki Maxeon.

 3. Programy rekomendacji: Tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, możemy otrzymywać Dane osobowe użytkownika od osób trzecich w ramach programu rekomendacji, w tym programów i ofert „Poleć znajomego” lub „Przyjaciele i rodzina”. Mogą to być programy oferowane przez pracodawcę, grupy branżowe lub grupy związkowe użytkownika. Dane użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie do określenia zainteresowania użytkownika produktem spółki Maxeon. Jeśli użytkownik przekazuje nam Dane osobowe jakiejkolwiek osoby trzeciej będącej osobą fizyczną, użytkownik musi uzyskać zgodę tej osoby na przekazanie nam informacji i poinformować ją, że przekazano nam te informacje.

 4. Informacje o witrynach osób trzecich: Niektóre z naszych aplikacji wykorzystują dane, w tym obrazy, z witryn lub baz danych osób trzecich, w tym obrazy „Google Earth” zawarte w naszych funkcjach „zaprojektuj system” lub „estymator” lub informacje o narzędziach dostarczone nam przez przedsiębiorstwo użyteczności publicznej za zgodą użytkownika. Możemy również agregować publicznie dostępne informacje o użytkowniku z mediów społecznościowych lub publicznie dostępnych witryn internetowych, np. stanowisko w firmie. W razie potrzeby poprosimy użytkownika o zgodę na zbieranie tych danych.

 5. Linki do witryn osób trzecich: Jeśli użytkownik kliknie łącze do jakichkolwiek witryn osób trzecich lub korzysta z witryn zewnętrznych dostawców usług, należy pamiętać, że mogą oni mieć własne zasady i praktyki dotyczące prywatności. Spółka Maxeon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zasady lub przetwarzanie danych osobowych. Przed przesłaniem jakichkolwiek Danych osobowych do witryn osób trzecich należy zapoznać się z tymi zasadami.

 1. Monitorowanie danych: Dane osobowe, które spółka Maxeon otrzymuje w wyniku monitorowania systemu fotowoltaicznego użytkownika

W zakresie, w jakim użytkownik posiada system fotowoltaiczny (PV) spółki Maxeon, który obejmuje funkcję monitorowania, spółka Maxeon i jej dostawcy usług związanych z monitorowaniem otrzymają Dane monitorowania użytkownika. Dane monitorowania obejmują nazwę konta lub identyfikator powiązany z użytkownikiem lub systemem fotowoltaicznym użytkownika, wraz z danymi zebranymi w wyniku monitorowania produktów, które są powiązane z użytkownikiem i lokalizacją systemu fotowoltaicznego użytkownika, w tym informacje o zużyciu i produkcji energii, informacje o wykorzystaniu energii, informacje o gromadzeniu energii w akumulatorach, informacje o usterkach, dokładna geolokalizacja lub adres, informacje o przychodach z usług komunalnych oraz informacje o sprzęcie i oprogramowaniu. Możemy otrzymać te dane bezpośrednio od użytkownika lub z systemu fotowoltaicznego użytkownika lub pośrednio za pośrednictwem osoby trzeciej, która świadczy usługi monitorowania lub oferuje urządzenie wchodzące w skład systemu fotowoltaicznego użytkownika. Dane mogą być wyświetlane za pośrednictwem naszych Platform cyfrowych, w tym naszej witryny monitorującej i naszych aplikacji. Możemy udostępniać te dane osobom trzecim w celu świadczenia na rzecz użytkownika usług monitorowania i raportowania. Te osoby trzecie obejmują producentów urządzeń monitorujących, dostawców usług monitorowania, instalatorów systemów, dealerów, dostawców świadczących usługi obsługi i konserwacji, rządowe agencje regulacyjne i firmy użyteczności publicznej. Możemy również dostarczać lub sprzedawać dane w formie zagregowanej (w formie, w której nie można zidentyfikować źródła) osobom trzecim, które nie są połączone z systemem monitorowania, takim jak agencje rządowe i firmy badawcze. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nas z danych użytkownika i naszych platform cyfrowych, zapoznaj się z naszymi Warunkami korzystania.

4.  Cele przetwarzania Danych osobowych

Używamy Danych osobowych użytkownika lub innych informacji, które zbieramy, aby ułatwić relacje biznesowe wypracowane z użytkownikiem w celu spełnienia naszych prawnych i finansowych zobowiązania oraz realizowania naszych uzasadnionych interesów biznesowych. Nasze cele dotyczące korzystania z Danych osobowych użytkownika są wymienione poniżej.

 1. Prowadzenie interakcji z użytkownikiem w oparciu o naszą relację

Obsługiwanie Platform cyfrowych i zapewnienie użytkownikowi interaktywnych funkcji, informacji, produktów, usług lub żądanej pomocy technicznej.

Zapewnianie lub dostarczanie użytkownikowi (indywidualnie lub w charakterze upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa lub organizacji) informacji, produktów, usług, żądanej pomocy technicznej lub transakcji, między innymi za pośrednictwem Platform cyfrowych lub na targach lub podczas podobnych wydarzeń, takich jak informacje o spółce Maxeon, konsultacje/wyceny przeprowadzone przez spółkę Maxeon lub zatwierdzonego instalatora firmy Maxeon lub niezależnego dystrybutora (jeśli jest dostępny), subskrypcja bloga lub biuletynu lub nasze obliczenia/wyceny dotyczące oszczędności energii, w celu przetworzenia zamówienia, dostawy i/lub zainstalowania takich produktów i powiązanych usług, w tym konserwacja produktów, uwagi dotyczące bezpieczeństwa produktów i serwis gwarancyjny, w stosownych przypadkach, oraz świadczenie usług monitorowania.

Jeśli użytkownik przekazał swoje dane dystrybutorowi lub instalatorowi, który zdecyduje się ujawnić nam Dane osobowe użytkownika, wówczas będzie to zapewnienie rejestracji gwarancji na produkt i obsługi, a także dostarczenie ankiet na temat zakupu i instalacji produktu oraz ogólnego zadowolenia z naszych produktów.

Utrzymywanie kontaktu z użytkownikiem w związku z zakupem naszych produktów i usług, w tym powiadamianie o ryzyku związanym z produktem i serwis gwarancyjny.

Utrzymywanie kontaktu z użytkownikiem w sprawie rejestracji na Platformach cyfrowych oraz egzekwowanie naszych zobowiązań prawnych i praw, w tym naszych Warunków użytkowania.

Egzekwowanie, w stosownych przypadkach, naszych praw umownych (np. windykacja należności).

Jeżeli użytkownik podał swoje dane osobowe w związku z podaniem o pracę, w celu przetworzenia i oceny podania użytkownika.

Zweryfikowanie tożsamości użytkownika w kontaktach z nami oraz monitorowanie i wykrywanie oszustw oraz zapobieganie im.

 1. Wysyłanie użytkownikowi materiałów marketingowych lub angażowanie użytkownika w wydarzenia

Bezpośrednia sprzedaż na rzecz użytkownika naszych produktów i usług oraz, w stosownych przypadkach, oferowanie możliwości korzystania z usług instalatora i dystrybutora, w tym za pośrednictwem wiadomości SMS, rozmowy telefonicznej, poczty elektronicznej, faksu, poczty, mediów społecznościowych i/lub innych odpowiednich kanałów komunikacji, zgodnie z jakimikolwiek wymaganiami dotyczącymi wyrażenia zgody.

Zbieranie dalszych informacji na temat użytkownika ze źródeł zewnętrznych. Na przykład możemy wykorzystywać adres e-mail użytkownika do zbierania informacji o sieciach społecznościowych i innych usługach internetowych, które użytkownik subskrybuje, do celów analitycznych lub personalizacji w celu ulepszenia naszych produktów, usług, działań marketingowych i Platform cyfrowych.

Ułatwianie użytkownikowi udziału we wszelkich wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach lub kampaniach i ułatwianie nam zarządzanie nimi.

 1. Prowadzenie wewnętrznych operacji biznesowych

Jeśli komunikujemy się z użytkownikiem telefonicznie, możemy nagrywać i monitorować naszą rozmowę, aby pomóc przeszkolić nasz personel i zapewnić wysoką jakość obsługi klienta.

W celu rozwoju produktów i ulepszania naszych produktów, usług, Platform cyfrowych oraz skuteczności naszych działań marketingowych, przeprowadzamy badania i ankiety rynkowe, wewnętrzne analizy marketingowe, profilowanie konsumentów, analizę wzorców i wyborów konsumenckich oraz planowanie i analizę statystyczną trendów w stosunku do naszej oferty produktów i usług.

Lepsze zrozumienie sposobu korzystania przez użytkownika z Platform cyfrowych i tworzenie raportów statystycznych dotyczących zagregowanej aktywności w witrynie.

Identyfikacja wzorców i trendów związanych z korzystaniem przez użytkownika z Platform cyfrowych, aby umożliwić nam ulepszenie projektu i działania Platform cyfrowych, poprawę doświadczeń użytkownika z przeglądania oraz monitorowanie i wykrywanie oszustw oraz zapobieganie im na Platformach cyfrowych.

Przeprowadzanie zbiorczej analizy i opracowywanie analityki biznesowej, która umożliwia nam działanie, ochronę, podejmowanie świadomych decyzji i raportowanie wyników naszej działalności oraz poprawę skuteczności naszych działań marketingowych.

Od czasu do czasu możemy udostępniać zbiorcze informacje o przeglądaniu, które zebraliśmy od odwiedzających, na przykład publikując raport na temat trendów w korzystaniu z Platform cyfrowych.

Zarządzanie naszymi relacjami umownymi ze sprzedawcami, dostawcami i innymi osobami trzecimi, z którymi prowadzimy interesy.

 1. Przestrzeganie prawa

Używamy Danych osobowych użytkownika w celu przestrzegania międzynarodowych przepisów i obowiązków sprawozdawczych mających zastosowanie do spółek notowanych na giełdzie, w tym dotyczących wykrywania, zapobiegania i monitorowania oszustw, przeciwdziałania korupcji i praniu pieniędzy, w tym do procedury „Poznaj swojego klienta” (ang. Know-Your-Customer).

 1. Za zgodą użytkownika

Jeśli użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji dotyczących marketingu bezpośredniego od innych spółek, możemy ujawnić adres e-mail użytkownika i inne dane kontaktowe innym spółkom, aby mogły bezpośrednio skontaktować się z użytkownikiem w sprawie swoich produktów i usług.

Jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę, możemy wykorzystywać Dane osobowe użytkownika do wysyłania użytkownikowi informacji promujących nasze produkty i usługi oraz wybrane usługi osób trzecich pocztą, faksem, telefonicznie, pocztą elektroniczną, SMS-em i/lub za pośrednictwem sieci społecznościowych i innych usług internetowych, które użytkownik subskrybuje, a tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, poprosimy użytkownika o zgodę w momencie zbierania jego Danych osobowych w celu prowadzenia dowolnego z tych rodzajów marketingu.

5. Podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych

W tabeli poniżej przedstawione zostały nasze podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką w przypadku osób zamieszkujących Europę (w tym Europejski Obszar Gospodarczy, Wielką Brytanię i Szwajcarię).

Cel

Więcej informacji można znaleźć w powyższych opisach

Podstawa prawna

 

Prowadzenie interakcji z użytkownikiem w oparciu o naszą relację

Nasze uzasadnione interesy, w stosownych przypadkach, polegające na dostarczaniu użytkownikowi Platform cyfrowych, egzekwowaniu naszych praw umownych i Warunków użytkowania, przekazywaniu użytkownikowi żądanych informacji, produktów, usług, pomocy technicznej lub transakcji, utrzymywaniu i ulepszaniu relacji z klientami oraz, w stosownych przypadkach, rozpatrzeniu złożonego przez użytkownika podania o pracę i zatrudnieniu użytkownika.

Nasz uzasadniony interes i zobowiązania prawne w zakresie informowania użytkownika o wszelkich zagrożeniach związanych z dostarczanymi przez nas produktami lub usługami.

Zawarcie i wykonanie zobowiązań poprzedzających zawarcie umowy i umownych wobec użytkownika.

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na monitorowaniu i wykrywaniu oszustw oraz zapobieganiu im.

Wysyłanie użytkownikowi materiałów marketingowych oraz w celu uczestniczenia w wydarzeniach

Nasz uzasadniony interes w rozwijaniu naszej działalności.

Gdy pozyskujemy dane użytkownika od niepowiązanych osób trzecich, za zgodą użytkownika.

Prowadzenie wewnętrznych operacji biznesowych

Nasz uzasadniony interes w rozwoju naszych pracowników oraz oferty produktów i usług.

Przestrzeganie prawa

Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych.

Za zgodą użytkownika

Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika i użytkownik może ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami w formie pisemnej.


 

6.  Bezpośrednia komunikacja marketingowa i anulowanie subskrypcji lub rezygnacja

Możemy wysyłać użytkownikowi wiadomości marketingowe, w tym wiadomości e-mail dotyczące naszych produktów i usług, zapraszać użytkownika na nasze wydarzenia lub w inny sposób komunikować się z użytkownikiem w celach marketingu bezpośredniego, pod warunkiem, że robimy to zgodnie z obowiązującym prawem, w tym wszelkimi wymogami dotyczącymi zgody. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Zapewnimy możliwość anulowania subskrypcji lub rezygnacji z dalszej komunikacji w ramach jakiejkolwiek elektronicznej komunikacji marketingowej wysłanej do użytkownika. Użytkownik może również zrezygnować, kontaktując się z nami.

7. Korzystanie z funkcji interaktywnych i powiadomienia o naruszeniu praw autorskich

Platformy cyfrowe mogą korzystać z interaktywnych forów, blogów, forów dyskusyjnych, czatów itp. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, wszelkie zamieszczane przez użytkownika informacje mogą być przeglądane przez inne osoby i/lub opinię publiczną. Zachęcamy do kierowania się zdrowym osądem, do przestrzegania Warunków użytkowania i nieujawniania jakichkolwiek Danych osobowych na swój temat, o których użytkownik nie chce, aby inni użytkownicy wiedzieli. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji przez innych użytkowników lub osoby, które zapoznały się z Danymi osobowymi.

8.  Ujawnianie Danych osobowych

Możemy udostępniać Dane osobowe użytkownika zaufanym osobom trzecim lub w innych przypadkach, między innymi tam, gdzie jest to wymagane przez prawo. Będziemy stosować środki umowne lub inne (np. Wiążące Reguły Korporacyjne („BCR”)) w celu ochrony danych osobowych ujawnionych osobom trzecim, gdy jest to wymagane w celu zapewnienia, że odbiorca zachowa dane osobowe w poufności i nie wykorzysta ich do żadnych innych celów, z wyjątkiem świadczenia usług.

 1. Podmioty powiązane: Udostępniamy gromadzone przez nas Dane osobowe podmiotom powiązanym ze spółką Maxeon w celu dostarczania naszych produktów i usług oraz do wewnętrznych celów administracyjnych firmy.

 2. Partnerzy biznesowi: Udostępniamy Dane osobowe partnerom biznesowym, w tym niezależnym dystrybutorom lub instalatorom w celu dostarczania naszych produktów i usług.

 3. Usługodawcy: Udostępniamy Dane osobowe dostawcom usług, którzy: (1) przetwarzają informacje w naszym imieniu; (2) dostarczają nam lub w naszym imieniu infrastrukturę, produkty lub usługi lub pomagają nam w prowadzeniu lub ulepszaniu naszej działalności, w tym świadczą usługi pocztowe, drukowania, archiwizacji i zarządzania umowami; (3) uczestniczą z nami w dostarczaniu, utrzymywaniu lub obsłudze Platform cyfrowych, w tym w zakresie aplikacji, rozwoju i wsparcia technicznego, przetwarzania, przechowywania, hostingu i analizy danych; oraz (4) dostarczają użytkownikowi informacje, produkty i/usługi związane z systemem Maxeon użytkownika lub gdy konieczne jest dostarczenie użytkownikowi informacji, produktów lub usług.

 4. Nasi profesjonalni doradcy: Udostępniamy Dane osobowe naszym profesjonalnym doradcom (takim jak prawnicy, księgowi lub audytorzy) w zakresie, w jakim jest to zasadnie wymagane.

 5. Przedstawiciele użytkownika: Udostępniamy Dane osobowe wszystkim osobom działającym w imieniu użytkownika, w tym osobom przez użytkownika wyznaczonym, wykonawcom testamentu, powiernikom i przedstawicielom prawnym.

 6. Transakcje korporacyjne: W przypadku, gdy zawieramy lub zamierzamy zawrzeć transakcję, która zmienia naszą strukturę biznesową, taką jak sprzedaż, reorganizacja, fuzja, wspólne przedsięwzięcie, zmiana kontroli lub inne zbycie całości lub części naszej działalności, aktywów lub akcji, możemy udostępniać Dane osobowe użytkownika osobom trzecim w celu ułatwienia i/lub zakończenia transakcji.

 7. Zapobieganie szkodom: Możemy ujawnić Dane osobowe, które zbieramy na temat użytkownika, niezbędnym organom, jeśli uznamy, że nadużyto usługi oferowanej przez nas za pośrednictwem Platform cyfrowych lub w inny sposób, wykorzystując je do atakowania innych systemów komputerowych lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do dowolnego innego systemu komputerowego, aby angażować się w spamowanie lub w inny sposób działać w sposób niezgodny z prawem lub naruszać warunki użytkowania.

 8. Zgodnie z prawem, w celu ochrony praw i przestrzegania naszych zasad: Ujawniamy Dane osobowe użytkownika, jeśli jest to wymagane lub pozwala na to obowiązujące prawo, w tym, gdy: (1) jest to wymagane przez prawo, np. w odpowiedzi na wezwanie do sądu lub nakaz sądowy (krajowy lub zagraniczny) lub dochodzenie organów regulacyjnych na całym świecie; (2) uważamy, według naszego wyłącznego uznania, że ujawnienie jest uzasadnione w celu ochrony przed oszustwem lub ochrony praw umownych, własności lub innych praw naszych lub innych użytkowników, osób trzecich lub ogółu społeczeństwa; lub (3) uważamy, że nadużyto Platform cyfrowych, używając ich do atakowania innych systemów lub uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do jakiegokolwiek innego systemu, angażowania się w spamowanie lub naruszania obowiązujących przepisów w inny sposób.

9.  Bezpieczeństwo

Przechowujemy Dane osobowe użytkownika na różne sposoby, w tym w formie papierowej i elektronicznej, zarówno w naszej siedzibie, jak i przy pomocy naszych usługodawców.

Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności i wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa w celu ochrony bezpieczeństwa i poufności Danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Obejmuje to, między innymi, w stosownych przypadkach: aktualną ochronę antywirusową, szyfrowanie i ujawnianie Danych osobowych zarówno wewnętrznie, jak i naszym autoryzowanym zewnętrznym dostawcom usług i agentom wyłącznie na zasadzie „ścisłej potrzeby”. Osoby trzecie, które świadczą usługi związane z naszymi systemami informatycznymi, są również zobowiązane do ochrony bezpieczeństwa i poufności Danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Nie można jednak zagwarantować, że transmisja danych przez Internet lub z witryny internetowej jest zabezpieczona przed włamaniami. W związku z tym, chociaż dokładamy uzasadnionych starań w celu ochrony Danych osobowych użytkownika zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa. Wszelki nieautoryzowany dostęp lub korzystanie z Platform cyfrowych lub przechowywanych przez nas informacji należy nam niezwłocznie zgłosić, wysyłając wiadomość e-mail na adres customers@maxeon.com.

Wszystkie Dane osobowe, które użytkownik nam przekazuje, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach (i bezpiecznych serwerach naszych dostawców usług), dostępnych i używanych zgodnie z naszymi zasadami i standardami bezpieczeństwa (oraz zasadami i standardami bezpieczeństwa naszych dostawców usług). W przypadku, gdy nadano użytkownikowi (lub użytkownik wybrał) hasło i/lub nazwę użytkownika, które umożliwiają dostęp do niektórych części Platform cyfrowych, użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie tego hasła i/lub nazwy użytkownika w poufności oraz za przestrzeganie wszelkich innych procedur bezpieczeństwa, o których powiadomiono użytkownika. Zwracamy się z prośbą, aby użytkownik nigdy nikomu nie udostępniał hasła.

10.  Przechowywanie i wykorzystywanie Danych osobowych poza jurysdykcją użytkownika

Dostęp do Danych osobowych użytkownika może mieć personel lub dostawcy, i/lub mogą one być przechowywane w miejscu docelowym poza Singapurem lub jurysdykcją, w której standard przepisów dotyczących ochrony danych może być niższy niż w Singapurze lub w jurysdykcji użytkownika. Przechowujemy informacje, które zbieramy za pośrednictwem Platform cyfrowych i innych źródeł (takich jak nasze telefoniczne działy obsługi klienta) w scentralizowanych systemach komputerowych obsługiwanych przez lub w imieniu spółki Maxeon. Niektóre z tych systemów znajdują się poza Singapurem i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym w Stanach Zjednoczonych i na Filipinach.

W tych krajach mogą obowiązywać inne prawa i wymagania dotyczące zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych niż te, które mają zastosowanie w Singapurze lub w jurysdykcji użytkownika. W takich przypadkach spółka Maxeon zaangażowała dostawców, którzy posiadają certyfikat w ramach Tarczy Prywatności Stanów Zjednoczonych i/lub w inny sposób zgodzili się chronić takie informacje zgodnie ze standardami obowiązującymi w Singapurze i europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Ponadto każda z operacyjnych spółek zależnych spółki Maxeon zawarła wewnątrzgrupową umowę o transferze danych, która wdraża standardowe klauzule umowne; taka umowa o transferze danych wewnątrz grupy zapewnia odpowiednią ochronę przepływów danych osobowych w ramach podmiotów grupy Maxeon na całym świecie, nawet w przypadku, gdy przedsiębiorstwa Maxeon mają siedzibę w krajach, w których poziom ochrony danych nie jest uznawany za współmierny do poziomu oferowanego przez ochronę danych oferowaną przez przepisy o ochronie danych w Unii Europejskiej. Standardowe klauzule umowne, które zostały wdrożone, można uzyskać na żądanie, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres data-protection@maxeon.com.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, będziemy przechowywać Dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane. Niektóre szczegóły transakcji, usługi i korespondencja, takie jak te dotyczące zakupu produktów Maxeon lub gwarancji na produkty Maxeon, mogą zostać zachowane do czasu upływu terminu składania roszczeń w związku z transakcją lub w celu spełnienia wymogów prawnych w zakresie przechowywania takich Danych osobowych, a następnie archiwizowane zgodnie z wymogami prawa, tj. z ustawowymi wymogami przedawnienia. Niektóre Dane osobowe, w tym dane osób, które przekazują Dane osobowe spółce Maxeon, ale nie kupują produktów lub usług spółki Maxeon w ciągu dwóch lat od pierwszego kontaktu ze spółką Maxeon, zostaną usunięte lub w inny sposób zarchiwizowane po dwóch latach od daty pierwszego kontaktu ze spółką Maxeon.

11.  Zmiany w Polityce

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych praktykach i niniejszej Polityce w dowolnym momencie. „Data wejścia w życie (ostatnia aktualizacja)” zamieszczona na górze niniejszej Polityki poinformuje użytkownika, kiedy dokonano ostatniej zmiany. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce zaczną obowiązywać, gdy udostępnimy zmienioną wersję niniejszej Polityki w naszej witrynie internetowej www.maxeon.com i zaktualizujemy linki do Polityki na Platformach cyfrowych. Nie przekażemy użytkownikowi zawiadomienia z informacją o zmianie. Dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać nasze witryny internetowe, www.maxeon.com i Platformy cyfrowe pod kątem wszelkich zmian mających wpływ na niniejszą Politykę. Uznaje się, że użytkownik potwierdza i zgadza się na każdą zmienioną wersję niniejszej Polityki, jeżeli nadal korzysta z Platform cyfrowych lub naszych usług po wprowadzeniu zmian zgodnie z niniejszą sekcją.

12.  Egzekwowanie swoich praw wynikających z PDPA

W zakresie, w jakim PDPA ma zastosowanie do Danych osobowych użytkownika, użytkownik może skorzystać z poniższych praw, kontaktując się z nami pisemnie pod adresem data-protection@maxeon.com, podając swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz szczegóły dotyczące żądania. Spółka Maxeon zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowej weryfikacji tożsamości, a w niektórych przypadkach może odrzucić żądanie, jeśli żądanie użytkownika lub tożsamość nie mogą zostać zweryfikowane lub ustalone w inny sposób dozwolony przez prawo. 

 1. Dostęp: Użytkownik ma prawo do dostępu do, przeglądania i żądania kopii swoich Danych osobowych, które posiadamy, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. W przypadku żądania dostępu do Danych osobowych przekażemy użytkownikowi odpowiednie Dane osobowe w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od złożenia żądania. Jeżeli żądanie nie może zostać zrealizowane w powyższym terminie, powiadomimy użytkownika o rozsądnie najwcześniejszym terminie, w którym udzielimy odpowiedzi.

 2. Korekta lub usuwanie Danych osobowych: Użytkownik może zażądać korekty lub usunięcia posiadanych przez nas Danych osobowych. Spółka Maxeon zastrzega sobie prawo do niezmieniania lub usuwania Danych osobowych, które uważa za dokładne lub konieczne do zachowania. Zastrzegamy sobie prawo do żądania prawnego potwierdzenia zmian. Polegamy na tym, że użytkownik dostarczy nam dokładnych informacji, w tym będzie terminowo informować o wszelkich poprawkach lub zmianach. Nie ponosimy odpowiedzialności za poleganie na niedokładnych lub niekompletnych Danych osobowych lub wykorzystywanie ich w przypadku, gdy podano nam takie Dane osobowe i/lub nie przekazano nam aktualnych informacji o jakichkolwiek zmianach w Danych osobowych użytkownika.

 3. Wycofanie zgody: Jeśli użytkownik wyraził zgodę na zbieranie, wykorzystywanie lub ujawnianie swoich informacji, użytkownik może (w niektórych przypadkach) wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodny z prawem charakter gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania przed wycofaniem zgody użytkownika. Żądanie użytkownika zostanie rozpatrzone w rozsądnym terminie od jego otrzymania.

 4. Skargi: W przypadku jakichkolwiek skarg lub zażaleń dotyczących sposobu, w jaki postępujemy z Danymi osobowymi użytkownika lub sposobu, w jaki postępujemy zgodnie z PDPA, prosimy o kontakt.

 5. Opłaty: W zależności od charakteru pracy wymaganej do przetworzenia żądania dostępu ze strony użytkownika, możemy naliczyć opłatę w celu odzyskania naszych kosztów administracyjnych. Zostanie to ocenione indywidualnie przez naszego inspektora ochrony danych. W przypadku naliczenia takiej opłaty przedstawimy użytkownikowi pisemne oszacowanie wysokości opłaty. Żądanie użytkownika zostanie przetworzone tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na uiszczenie opłaty, która będzie należna przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji. W niektórych przypadkach przed przetworzeniem żądania dostępu możemy zażądać od użytkownika dokonania wpłaty. Użytkownik zostanie powiadomiony, jeśli wymagana będzie kaucja, gdy przedstawimy użytkownikowi pisemne oszacowanie wysokości opłaty, jeśli taka będzie naliczana.

13.  Korzystanie z praw użytkownika (osoby zamieszkałe na terenie Europy)

Zgodnie z RODO, brytyjskim RODO i szwajcarską Ustawą o ochronie danych osobowych (DPA) użytkownikowi mogą przysługiwać następujące prawa w odniesieniu do przechowywanych przez nas Danych osobowych.

 1. Dostęp – Użytkownik może zażądać wglądu do swoich Danych osobowych przechowywanych przez spółkę Maxeon. Spółka Maxeon może zweryfikować tożsamość i prawa dostępu użytkownika. Możemy pobierać opłatę za dostęp do Danych osobowych użytkownika. Z góry poinformujemy użytkownika o opłacie. Obowiązujące przepisy prawa lub wymogi regulacyjne mogą uniemożliwić nam ujawnienie niektórych lub wszystkich Danych osobowych, które posiadamy na temat użytkownika. Niektóre Dane osobowe mogły zostać zniszczone, usunięte lub zanonimizowane. W przypadku, gdy nie możemy przekazać Danych osobowych użytkownikowi, poinformujemy użytkownika o tym fakcie, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych lub regulacyjnych.

 2. Korekta lub usuwanie Danych osobowych – Użytkownik może zażądać korekty lub usunięcia danych, które posiadamy na temat użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do niezmieniania lub nieusuwania Danych osobowych, które uważamy za dokładne lub konieczne do zachowania. Zastrzegamy sobie prawo do żądania prawnego potwierdzenia zmian. Jeśli Dane osobowe są niedokładne, dokonamy ich przeglądu i, o ile nie okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało nieproporcjonalnych wysiłków lub kosztów, poinformujemy agentów, usługodawców lub inne strony trzecie, którym przekazano niedokładne informacje, tak aby posiadane przez nich zapisy mogły zostać zaktualizowane.

 3. Wycofanie zgody — jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych, użytkownik może (w niektórych przypadkach) wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na prawny charakter przetwarzania danych przed wycofaniem zgody użytkownika.

 4. Sprzeciw wobec przetwarzania — użytkownik może (w określonych przypadkach) mieć prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych użytkownika, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika. Gdy profilowanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, użytkownik ma zawsze prawo do sprzeciwu.

 5. Ograniczenie przetwarzania — użytkownik ma prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach zgodnie z przepisami o ochronie danych.

 6. Przenoszenie danych — użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe, które nam przekazał, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub zawartej umowy. Jeśli jest to technicznie wykonalne, użytkownik ma również prawo zwrócić się do nas z prośbą o przekazanie ich innemu administratorowi danych.

 7. Skargi — użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych, jeśli uważa, że spółka Maxeon nie spełniła wymogów rozporządzenia o danych osobowych w odniesieniu do Danych osobowych użytkownika.

Użytkownik może skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami pisemnie pod adresem data-protection@maxeon.com, podając swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, szczegóły dotyczące żądania oraz kopię dokumentu tożsamości. Spółka Maxeon zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowej weryfikacji tożsamości.

14.  Informacje dla mieszkańców Kalifornii (CCPA)

Wyłącznie w przypadku konsumentów z Kalifornii, Dane osobowe mają znaczenie zgodne z definicją terminu „informacje osobowe” w CCPA i nie obejmują informacji wyłączonych z zakresu CCPA. Jeśli użytkownik jest konsumentem ze stanu Kalifornia, może skorzystać z poniższych praw, kontaktując się z nami pisemnie pod adresem data-protection@maxeon.com, podając swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz szczegóły dotyczące żądania. Spółka Maxeon zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowej weryfikacji tożsamości, a w niektórych przypadkach może odrzucić żądanie, jeśli żądanie użytkownika lub tożsamość nie mogą zostać zweryfikowane lub ustalone w inny sposób dozwolony przez prawo.

Jeśli użytkownik wyznaczy osobę trzecią do działania w jego imieniu, taka osoba trzecia musi być zarejestrowana u Sekretarza Stanu Kalifornia i musi posiadać ważny pisemny dowód upoważnienia do działania w imieniu użytkownika, taki jak właściwie sporządzone pełnomocnictwo lub inna pisemna, poświadczona notarialnie dokumentacja, którą należy dostarczyć spółce Maxeon. Spółka Maxeon może odrzucić żądania osób trzecich, które nie zawierają takiej dokumentacji.

Gdy otrzymamy, zweryfikujemy i potwierdzimy żądanie, odpowiemy na nie w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od złożenia żądania i, w stosownych przypadkach, dostarczymy dokumentację obejmującą 12-miesięczny okres poprzedzający datę złożenia żądania. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na żądanie w powyższym terminie, powiadomimy użytkownika o rozsądnie najwcześniejszym terminie, w którym udzielimy odpowiedzi.

 1. Prawo do żądania ujawnienia: Użytkownik ma prawo zażądać ujawnienia informacji na temat kategorii Danych osobowych, które spółka Maxeon zebrała, sprzedała lub ujawniła w celach biznesowych na temat użytkownika oraz kategorii osób trzecich, którym Dane osobowe zostały sprzedane lub ujawnione. Dodatkowo użytkownik ma prawo żądać ujawnienia określonych informacji. Jeśli spółka Maxeon ujawni Dane osobowe użytkownika osobie trzeciej i przekaże wartość pieniężną, takie ujawnienie może zostać uznane za „sprzedaż” zgodnie z CCPA (Kodeks Cywilny stanu Kalifornia 1798.140(t)(1)), nawet jeśli nie wymienia się wartości pieniężnej. Poniżej znajduje się pełna lista informacji, które użytkownik może zawrzeć w swoim żądaniu.

  1. Kategorie Danych osobowych, które spółka Maxeon zebrała na temat użytkownika.

  2. Kategorie źródeł, z których spółka Maxeon zebrała Dane osobowe.

  3. Biznesowy lub komercyjny cel zbierania lub sprzedaży Danych osobowych.

  4. Kategorie osób trzecich, którym spółka Maxeon udostępnia Dane osobowe.

  5. Konkretne Dane osobowe, które spółka Maxeon zebrała na temat użytkownika. Użytkownik ma prawo do otrzymywania tych informacji w przenośnym i łatwym do użytku formacie.

  6. Kategorie Danych osobowych, które spółka Maxeon ujawniła na temat użytkownika w celach biznesowych.

  7. Kategorie Danych osobowych, które spółka Maxeon sprzedała na temat użytkownika, a także kategorie osób trzecich, którym spółka Maxeon sprzedał te informacje.

 2. Prawo do rezygnacji ze sprzedaży: Użytkownik ma prawo zrezygnować ze sprzedaży Danych osobowych użytkownika na rzecz osób trzecich.

 3. Prawo do usunięcia: Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia wszelkich swoich Danych osobowych, które od użytkownika zebraliśmy i zachowaliśmy, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, na przykład gdy usunięcie spowodowałoby problemy z zakończeniem transakcji lub wypełnieniem obowiązku prawnego.

 4. Prawo do niedyskryminacji: Spółka Maxeon nie będzie dyskryminować użytkownika (np. odmawiając użytkownikowi towarów lub usług lub dostarczając towary lub usługi na innym poziomie, o innej jakości lub cenie) za korzystanie z praw użytkownika wynikających z CCPA.

W ciągu dwunastu (12) miesięcy poprzedzających Datę wejścia w życie niniejszej Polityki ujawniliśmy lub mogliśmy ujawnić Dane osobowe użytkownika następującym kategoriom osób trzecich. Poniższe kategorie są zdefiniowane w CCPA.

Kategorie Danych osobowych

Dane osobowe w ramach CCPA

Kategorie osób trzecich

Identyfikatory
nazwa, adres, adres e-mail, identyfikator urządzenia lub użytkownika, plik cookie, znacznik pikselowy, numer telefonu, adres IP, inne identyfikatory itp.

Spółki z grupy Maxeon
podmioty stowarzyszone i zależne spółki Maxeon

Partnerzy biznesowi
niezależni dystrybutorzy, instalatorzy, przedsiębiorstwa remontowo-budowlane i programiści

Dostawcy analizy danych

Usługodawcy
dostawcy wsparcia profesjonalnego lub pomocy technicznej, audytorzy zewnętrzni i kancelarie prawne, firmy świadczące usługi finansowe itp.

Dostawcy usług użyteczności publicznej i powiązane agencje

Inne dane osobowe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia § 1798.80

podpis, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer polisy ubezpieczeniowej, informacje finansowe, informacje o zatrudnieniu itp.

Spółki z grupy Maxeon
podmioty stowarzyszone i zależne spółki Maxeon

Partnerzy biznesowi
niezależni dystrybutorzy, instalatorzy, przedsiębiorstwa remontowo-budowlane i programiści

Usługodawcy
dostawcy wsparcia profesjonalnego lub pomocy technicznej, audytorzy zewnętrzni i kancelarie prawne, firmy świadczące usługi finansowe itp.

Dostawcy usług użyteczności publicznej i powiązane agencje

Chronione klasyfikacje

płeć, wiek, stan cywilny, status wojskowy i weterana itp.

Spółki z grupy Maxeon
podmioty stowarzyszone i zależne spółki Maxeon

Usługodawcy
dostawcy wsparcia profesjonalnego lub pomocy technicznej, audytorzy zewnętrzni i kancelarie prawne, firmy świadczące usługi finansowe itp.

Dostawcy usług użyteczności publicznej i powiązane agencje

Informacje handlowe

ewidencja rozważanych produktów i usług, zakupionych lub serwisowanych itp.

Spółki z grupy Maxeon
podmioty stowarzyszone i zależne spółki Maxeon

Partnerzy biznesowi
niezależni dystrybutorzy, instalatorzy, przedsiębiorstwa remontowo-budowlane i programiści

Dostawcy analizy danych

Usługodawcy
dostawcy wsparcia profesjonalnego lub pomocy technicznej, audytorzy zewnętrzni i kancelarie prawne, firmy świadczące usługi finansowe itp.

Dostawcy usług użyteczności publicznej i powiązane agencje

Aktywność online

historia przeglądania i wyszukiwania, informacje dotyczące interakcji użytkownika z platformami cyfrowymi i działań marketingowych itp.

Spółki z grupy Maxeon
podmioty stowarzyszone i zależne spółki Maxeon

Partnerzy biznesowi
niezależni dystrybutorzy, instalatorzy, przedsiębiorstwa remontowo-budowlane i programiści

Dostawcy analizy danych

Usługodawcy
dostawcy wsparcia profesjonalnego lub pomocy technicznej, audytorzy zewnętrzni i kancelarie prawne, firmy świadczące usługi finansowe itp.

Dane dotyczące lokalizacji

lokalizacja urządzenia mobilnego lub komputera użytkownika

Spółki z grupy Maxeon
podmioty stowarzyszone i zależne spółki Maxeon

Dostawcy analizy danych

Usługodawcy
dostawcy wsparcia profesjonalnego lub pomocy technicznej, audytorzy zewnętrzni i kancelarie prawne, firmy świadczące usługi finansowe itp.

Informacje biometryczne

informacje biologiczne zbierane, gdy np. rozmowa telefoniczna użytkownika może zostać nagrana, gdy użytkownik do nas zadzwoni

Spółki z grupy Maxeon
podmioty stowarzyszone i zależne spółki Maxeon

Usługodawcy
dostawcy wsparcia profesjonalnego lub pomocy technicznej, audytorzy zewnętrzni i kancelarie prawne, firmy świadczące usługi finansowe itp.

Wnioski

wnioski, które wyciągamy z profilu na temat użytkownika, odzwierciedlające preferencje, cechy lub predyspozycje użytkownika

Nie dotyczy


 

15.  Kontakt

Użytkownik może skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych w Singapurze („IOD”) w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszych zasad i procedur ochrony danych osobowych, pisząc na adres Maxeon Singapore DPO, 8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapur 018981 lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres data-protection@maxeon.com.

Użytkownik może również skontaktować się ze spółką Maxeon, kontaktując się z nami.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Polityka Prywatności

 

 

 

Polityka prywatności Maxeon Poland

Data wejścia w życie (ostatniej aktualizacji): 7 października 2020 r.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązująca w Polsce (zwana dalej „Polityką prywatności” lub „Polityką”) dotyczy spółek Maxeon Solar Technologies, Ltd. oraz Maxeon Solar Pte. Ltd. i ich zagranicznych podmiotów zależnych, zwanych łącznie „Maxeon”, „SunPower”, „my”, „nasz” lub „nas”, w zakresie danych osobowych użytkownika. Na rynkach innych niż Stany Zjednoczone Ameryki nasze zagraniczne podmioty zależne mogą używać nazwy marki SunPower lub firmy SunPower.

W Polsce prowadzimy działalność w formie spółki SunPower Systems Sarl (zwanej dalej „SunPower”). Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia użytkownikowi, w jaki sposób spółka SunPower i jej podmioty powiązane zbierają, wykorzystują i udostępniają informacje osobowe na jego temat, w tym na swojej stronie internetowej www.sunpower.maxeon.com/pl, jak również na temat wszelkich interakcji pomiędzy użytkownikiem a nami, w tym za pośrednictwem aplikacji mobilnych i usług cyfrowych (zwanych dalej łącznie „Platformami cyfrowymi”) zawierających linki do niniejszej Polityki, lub w których ją opublikowano, o ile nie wskazano inaczej. Polityka ta wyjaśnia również, w jaki sposób użytkownik może się z nami skontaktować i skorzystać z przysługujących mu praw.

W zakresie, w jakim wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w sposób inny, niż wskazano w niniejszej polityce prywatności, w momencie zbierania takich danych użytkownik otrzyma specjalne powiadomienie i uzyskamy jego zgodę, o ile wymagają tego stosowne przepisy.

W zakresie, w jakim Dane osobowe lub inne informacje osobowe użytkownika podlegają ustawie w sprawie ochrony danych osobowych [ang. Personal Data Protection Act] (zwanej dalej „PDPA”), odsyłamy do Polityki ochrony danych i prywatności spółki Maxeon, gdzie wskazano podstawę i cel zbierania, przetwarzania, ujawniania i wykorzystywania w inny sposób Danych osobowych użytkownika w zgodzie z PDPA.

Niniejsza Polityka może ulegać okresowym zmianom. Data „Ostatniej aktualizacji” podana u góry niniejszej strony wskazuje datę ostatnich zmian. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki wchodzą w życie z dniem opublikowania przez nas jej zmienionej wersji na Platformach cyfrowych. W przypadku wątpliwości odnośnie do niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w dziale „Kontakt z nami” poniżej.

Klikając poniższe linki można przejść do odpowiedniego działu niniejszej Polityki prywatności:

 1. Nieletni
 2. Jak zbieramy informacje o użytkowniku
 3. Jak wykorzystujemy informacje osobowe użytkownika
 4. Marketing
 5. Stosowanie elementów interaktywnych i powiadomień o naruszeniu praw autorskich
 6. Ujawnianie informacji spółkom należącym do grupy i innym osobom trzecim
 7. Bezpieczeństwo
 8. Przechowywanie i wykorzystywanie informacji na temat użytkownika poza Unią Europejską
 9. Zmiany Polityki prywatności
 10. Pliki cookie
 11. Prawa użytkownika do uzyskania dostępu, poprawienia, usunięcia i sprzeciwu
 12. Kontakt z nami

1. Nieletni

Platformy cyfrowe nie są skierowane do nieletnich i nie powinny być przez nich używane. Na Platformach cyfrowych nie zbieramy świadomie informacji od nieletnich. W niektórych ograniczonych przypadkach, np. w przypadku uwzględnienia osoby nieletniej w kampanii reklamowej, będzie się to odbywało za wyraźną pisemną zgodą jej rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Jak zbieramy informacje osobowe

Informacje osobowe zbierane bezpośrednio od użytkownika
Kiedy użytkownik wchodzi na nasze Platformy cyfrowe i korzysta z nich, zbieramy o nim informacje, w tym informacje osobowe pozwalające na jego bezpośrednią lub pośrednią identyfikację.

Poniżej wyjaśniono kategorie danych osobowych zbieranych przez nas od użytkownika oraz sposób ich zbierania:

 • Formularze online: W przypadku wypełnienia formularza online umożliwiającego spółce SunPower bądź też jej autoryzowanemu niezależnemu dystrybutorowi lub instalatorowi skontaktowanie się z użytkownikiem lub w przypadku złożenia wniosku o przedstawienie propozycji projektu układu, zbieramy dane umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, numer telefonu i adres e-mail. Możemy również zbierać informacje dotyczące zużycia energii przez użytkownika, informacje geolokalizacyjne oraz obrazy domu użytkownika dostępne publicznie w źródłach takich jak Google Earth. Informacje te zostaną wykorzystane do przedstawienia użytkownikowi informacji na temat naszych produktów, usług i, we właściwych przypadkach, możliwości współpracy z nami. W chwili złożenia formularza możemy również zbierać informacje na temat np. adresu IP, systemu operacyjnego, identyfikatorów urządzenia i lokalizacji, co umożliwia nam sprawdzanie autentyczności/ważności zgód uzyskanych za pośrednictwem formularzy online oraz zapobieganie oszustwom i nadużyciom.
 • Komunikacja z SunPower: Gdy użytkownik kontaktuje się z SunPower za pośrednictwem telefonu, e-maila lub innych środków komunikacji elektronicznej, takich jak czat lub konta w mediach społecznościowych, w tym przez funkcję wiadomości prywatnej, zbieramy dane umożliwiające jego identyfikację wymienione powyżej oraz wszelkie inne dane osobowe, jakie użytkownik poda, zgodnie z informacją poniżej.
  • Telefon: Gdy użytkownik kontaktuje się z SunPower telefonicznie, rejestrujemy numer telefonu, z którego wykonano połączenie. Dodatkowo podczas rozmowy SunPower może zebrać informacje o imieniu i nazwisku użytkownika, jego adresie, adresie e-mail oraz zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu, jak również informacje o posiadanym przez użytkownika układzie SunPower oraz wszelkich występujących problemach. Jeśli osoba dzwoniąca reprezentuje klienta biznesowego lub potencjalnego klienta biznesowego, zebrane mogą zostać informacje osobowe związane z działalnością gospodarczą. SunPower dokonuje zapisu rozmów telefonicznych do celów szkoleniowych i zapewniania jakości. Osoba dzwoniąca może wybrać kontynuowanie połączenia na linii z zapisem lub bez zapisu.
  • E-mail i elektroniczne środki komunikacji: Gdy użytkownik kontaktuje się z SunPower za pośrednictwem poczty e-mail lub innych środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem wirtualnego asystenta, zbieramy dane umożliwiające jego identyfikację wskazane powyżej, w tym wyświetlaną nazwę użytkownika, adres e-mail, lokalizację, imię i nazwisko oraz wszelkie dane osobowe dobrowolnie podane przez użytkownika w trakcie komunikacji pozwalające nam odpowiedzieć na zapytanie i świadczyć wysokiej jakości usługi.
 • Kontakty biznesowe: SunPower zbiera kontaktowe informacje osobowe lub biznesowe, takie jak tytuł, służbowy adres e-mail i numer telefonu przekazywane nam przez użytkownika na targach lub podobnych wydarzeniach, w tym za pomocą skanów wizytówek lub pojemników do ich wrzucania, co umożliwia nam skontaktowanie się z użytkownikiem lub przekazywanie mu informacji o nas, o możliwościach nawiązania współpracy oraz o naszych produktach lub usługach pocztą e-mail lub na podane numery telefonów.
 • Referencje, treści marketingowe, studia przypadku: Udzielając referencji spółce SunPower, uczestnicząc w produkcji materiałów marketingowych lub studiów przypadku na jej rzecz, przeznaczonych do publikacji na Platformach cyfrowych lub w materiałach marketingowych lub promocyjnych, za zgodą użytkownika, zbieramy i możemy upublicznić dane umożliwiające jego identyfikację, do których należeć mogą imię i nazwisko użytkownika (w całości lub w części), informacje kontaktowe oraz informacje o doświadczeniach związanych z korzystaniem przez użytkownika z produktów i usług SunPower, w tym na temat właściwości użytkowych posiadanego przez użytkownika układu.
 • Rejestracja gwarancji na produkty: Kiedy użytkownik rejestruje w SunPower gwarancję na produkt lub upoważnia niezależnego dystrybutora/instalatora do dokonania tej czynności w jego imieniu, zbieramy następujące informacje: imię i nazwisko, adres, informacje o zakupionych produktach oraz informacje kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail. W przypadku, gdy gwarancja użytkownika zostaje zarejestrowana przez osobę trzecią, np. niezależnego dystrybutora lub instalatora, łączący strony stosunek zostanie odzwierciedlony w naszych rejestrach. Informacje te będą przez nas wykorzystywane do realizacji naszych obowiązków wynikających z gwarancji, w tym powiadamiania użytkownika o wszelkich problemach z jakością i bezpieczeństwem produktów, takich jak wycofywanie produktów z rynku, oraz do celów prowadzenia ankiet wśród użytkowników na temat zakupu produktów i doświadczeń związanych z instalacją, jak również ogólnej satysfakcji z naszych produktów.
 • Media społecznościowe, forum online, blogi, grupy dyskusyjne, pokoje czatu: Użytkownik może skontaktować się ze spółką SunPower za pośrednictwem platform mediów społecznościowych, na których jest ona aktywna, w tym między innymi serwisów Facebook, LinkedIn, Instagram lub za pośrednictwem funkcji bloga, czatu lub komunikatora SunPower dostępnych na Platformach cyfrowych. W ramach tych kontaktów SunPower może zbierać nazwę wyświetlaną, prawdziwe imię i nazwisko oraz wszelkie informacje podawane przez użytkownika, takie jak posty, „lajki”, „śledzenia”, komentarze lub informacje zwrotne umieszczane przez użytkownika na stronach, tablicach lub skrzynkach odbiorczych należących do SunPower. Niektóre obszary Platform cyfrowych i platform mediów społecznościowych, np. blogi, widoczne są dla innych użytkowników lub publicznie. Zalecamy użytkownikom, aby nie umieszczali w tych obszarach Platform cyfrowych swoich danych osobowych. UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UTRATĘ PRYWATNOŚCI LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z DOBROWOLNEGO UJAWNIENIA INFORMACJI OSOBOWYCH LUB ZAJMOWANYCH STANOWISK W OBSZARACH PUBLICZNYCH, MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH LUB FORACH. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE SUNPOWER MOŻE MIEĆ OGRANICZONĄ ZDOLNOŚĆ DO USUWANIA LUB W INNY SPOSÓB MODYFIKOWANIA/UKRYWANIA POSTÓW UMIESZCZANYCH PRZEZ NIEGO NA KONTACH W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH, PODLEGAJĄCYCH REGULAMINOM KORZYSTANIA Z TYCH PLATFORM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH.
 • Aplikacje: Kiedy użytkownik rejestruje się w aplikacji lub usłudze SunPower lub korzysta z nich, zbieramy podawane Informacje osobowe w celu utworzenia profilu lub konta. Mogą do nich należeć dane umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, numer telefonu i adres e-mail użytkownika. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom możemy zbierać dodatkowe informacje o użytkowniku, gdy loguje się on do Platformy cyfrowej lub usługi, w tym adres IP, długość sesji, wykonywane działania oraz informacje o urządzeniu.
 • Ankiety: Kiedy użytkownik odpowiada na ankiety publikowane przez SunPower, zapisujemy jego adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie informacje podawane przez niego w odpowiedzi na ankietę i w związku z nią. Zazwyczaj, jeśli udostępniamy informacje związane z ankietami osobom trzecim, w tym niezależnym dystrybutorom i instalatorom, robimy to w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację. Możemy ujawnić informację zwrotną użytkownika na temat pracy niezależnego dystrybutora lub instalatora temu niezależnemu dystrybutorowi i instalatorowi w formie umożliwiającej identyfikację użytkownika za jego zgodą lub bez niej, jeśli uznamy, że jest to niezbędne dla łatwiejszego rozwiązania problemu z jakością usługi tego niezależnego dystrybutora lub instalatora.
 • Zgoda: Możemy wykorzystać Informacje osobowe użytkownika do każdego innego celu, na jaki wyrazi on zgodę.
 • Łączenie zbieranych informacji: Możemy łączyć wszelkie informacje zbierane przez nas od użytkownika lub na jego temat i wykorzystywać je w sposób opisany w niniejszej Polityce.

Nie jest naszym celem zbieranie danych wrażliwych na temat użytkownika (takich jak dane na temat zdrowia lub leczenia, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, wyznanie, członkostwo w związkach zawodowych, preferencje seksualne itp.), a użytkownik nie powinien nam takich informacji podawać.

Informacje osobowe zbierane przez nas na Platformach cyfrowych
Platformy cyfrowe wykorzystują pliki cookie, znaczniki pikselowe, narzędzia analityczne i inne podobne technologie do zbierania informacji na temat sprzętu użytkownika oraz czynności i wzorców przeglądania przez niego stron w celu wspierania efektywnego działania Platform cyfrowych i doskonalenia świadczonych przez nas usług. Technologie te zbierają następujące informacje na temat użytkownika z jego przeglądarki za każdym razem, gdy wchodzi on na Platformy cyfrowe lub korzysta z nich: adres IP, system operacyjny komputera, nazwa przeglądarki i ustawienia języka oraz strony internetowe przeglądane przed wizytą na naszej stronie, w jej trakcie i bezpośrednio po niej. Te informacje na temat przeglądania przetwarzane są anonimowo, ale mogą zostać powiązane przez nas z danymi osobowymi użytkownika, o ile zostały wcześniej podane, między innymi w celu udokumentowania lub sprawdzenia złożenia formularzy i zgód online.

Analiza danych
Możemy korzystać z usług zewnętrznych wykonawców analizy danych, takich jak Google Analytics, w celu pomiaru ruchu sieciowego w różnych częściach naszych Platform cyfrowych dla ich ulepszania. Usługa Google Analytics anonimowo śledząca użytkowników, którzy mają włączony JavaScript, wykorzystuje narzędzia techniczne, takie jak pliki cookie pierwszej kategorii oraz kod JavaScript do zbierania informacji na temat interakcji użytkownika z Platformami cyfrowymi. W skład informacji śledzących wchodzić mogą szczegółowe dane na temat aktywności użytkownika na naszych Platformach cyfrowych, takie jak odwiedzane strony internetowe, czas trwania tych odwiedzin oraz strony internetowe odwiedzane bezpośrednio przed i po wejściu na nasze Platformy cyfrowe. Ponadto pliki cookie pierwszej kategorii (takie jak pliki Google Analytics) oraz pliki cookie osób trzecich (takie jak pliki DoubleClick) wykorzystuje się do raportowania na temat tego, jak liczba wyświetleń reklam, użyć usług reklamowych i innych interakcji ma się do odwiedzin użytkownika na Platformach cyfrowych. Wykorzystujemy informacje z Google Analytics do administrowania Platformami cyfrowymi i ich aktualizacji, oceny, czy użytkownicy mieszczą się w oczekiwanej grupie demograficznej, a także do określania sposobu poruszania się kluczowych użytkowników po prezentowanych treściach. Google może zatrzymać i wykorzystywać, z zastrzeżeniem warunków swojej polityki prywatności, zebrane informacje objęte zasadami Ujawniania i udostępniania informacji przez Google Analytics [ang. Google Analytics Information Disclosures and Sharing]. Google Analytics umożliwia osobom odwiedzającym strony internetowe wyłączenie rejestracji, przetwarzania i wykorzystywania danych wygenerowanych przez pliki cookie tej usługi. Rezygnacji takiej można dokonać pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną w Google pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Więcej informacji na ten temat, w tym jak kontrolować wykorzystywanie przez nas plików cookie i innych podobnych technologii, uzyskać można zapoznając się z naszą Polityką plików cookie.

Platformy cyfrowe zawierają linki do stron osób trzecich. Korzystając z linków do takich stron osób trzecich, użytkownik musi pamiętać, że mają one własne polityki i praktyki w zakresie ochrony prywatności. SunPower nie ponosi odpowiedzialności za te polityki ani za przetwarzanie informacji osobowych użytkownika przez te osoby. Prosimy o sprawdzenie tych polityk przed przekazaniem jakichkolwiek informacji osobowych na stronach osób trzecich.

Informacje osobowe otrzymywane przez SunPower od osób trzecich

 • Osoby trzecie, z którymi łączą nas stosunki: SunPower może otrzymywać dane osobowe użytkownika od osób trzecich, z którymi łączą nas stosunki, w tym od naszych autoryzowanych niezależnych dystrybutorów lub instalatorów, w związku z zakupem przez użytkownika układu SunPower, np. rejestracji gwarancji, oraz od naszej spółki dominującej i spółek powiązanych, w tym w związku z polecaniem potencjalnych klientów przez użytkowników.
 • Zakup danych od niepowiązanych osób trzecich: W granicach dozwolonych przepisami prawa, SunPower może zdecydować o zakupie danych osobowych użytkownika od osób trzecich, np. generatorów leadów, i przetwarzać te dane zgodnie ze stosownymi przepisami prawa (oraz, tam gdzie jest to wymagane, za zgodą użytkownika) w celu ustalenia, czy użytkownik jest zainteresowany zakupem produktu lub usługi SunPower, czy dany produkt lub usługa są dla niego odpowiednie lub czy interesuje go możliwość podjęcia działalności w charakterze instalatora lub dystrybutora SunPower.
 • Informacje ze stron osób trzecich: Niektóre z naszych aplikacji wykorzystują dane, w tym obrazy, ze stron lub baz danych osób trzecich, w tym obrazy z Google Earth w ramach naszych funkcji projektowania systemu lub szacowania, lub informacje dotyczące mediów przekazywane nam przez dostawcę mediów użytkownika za jego zgodą. Tam, gdzie jest to wymagane, wystąpimy do użytkownika o zgodę na otrzymywanie takich danych.
 • Linki do stron osób trzecich: Korzystając z linków do jakichkolwiek stron osób trzecich lub korzystając ze stron usługodawców zewnętrznych, użytkownik musi pamiętać, że mogą one mieć własne polityki i praktyki w zakresie ochrony prywatności. SunPower nie ponosi odpowiedzialności za te polityki ani za przetwarzanie informacji osobowych użytkownika przez te osoby. Prosimy o sprawdzenie tych polityk przed przekazaniem jakichkolwiek Informacji osobowych na stronach osób trzecich.

3. Jak wykorzystujemy informacje osobowe użytkownika

Zbierane przez nas Informacje osobowe lub informacje niepozwalające na identyfikację wykorzystujemy w celu usprawnienia łączących nas z użytkownikiem stosunków biznesowych, wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych i finansowych oraz do realizacji zgodnych z prawem zamierzeń handlowych, w tym celów biznesowych, a czynimy to zgodnie z podstawą prawną określoną poniżej:

CELE PODSTAWA PRAWNA

Dostarczanie użytkownikowi indywidualnemu, lub działającemu w charakterze zawodowym jako autoryzowany przedstawiciel przedsiębiorstwa lub organizacji, żądanych informacji, produktów lub usług, w tym za pośrednictwem Platform cyfrowych, takich jak konsultacje/wyceny realizowane przez SunPower, zatwierdzonego instalatora lub niezależnego dystrybutora SunPower (w zależności od dostępności), subskrypcja bloga lub newslettera, nasze wyliczenia/szacunki oszczędności energii, obsługa zamówienia i dostarczanie i/albo instalacja takich produktów i powiązanych z nimi usług, w tym konserwacja produktów, ostrzeżenia w zakresie bezpieczeństwa produktów i serwis gwarancyjny, tam, gdzie ma to zastosowanie.

Dostarczanie użytkownikowi żądanych informacji, w tym na temat możliwości podjęcia działalności w charakterze niezależnego dystrybutora lub instalatora SunPower.

Udzielanie odpowiedzi na zapytania użytkownika, w tym w sytuacjach, kiedy podaje on nam swoje informacje kontaktowe podczas targów branżowych lub podobnych wydarzeń.

Windykacja wszelkich należnych nam płatności.

Utrzymywanie kontaktu z użytkownikiem odnośnie do zakupu naszych produktów i usług, rejestracji na Platformach cyfrowych i przestrzegania regulaminu korzystania z nich.

Wysyłanie okresowych ankiet dotyczących doświadczeń klienta w zakresie współpracy z naszą spółką, naszych produktów, zatwierdzonych niezależnych dystrybutorów i instalatorów SunPower oraz ich usług.

Realizacja regulaminu korzystania z Platform cyfrowych.

Podejmowanie i realizacja przedumownych i umownych zobowiązań wobec użytkownika.

Podejmowanie i realizacja przedumownych i umownych zobowiązań wobec użytkownika. Nasz uzasadniony interes polegający na udzielaniu odpowiedzi na pytania użytkownika oraz rozwijaniu i utrzymywaniu z nim stosunków.

Realizacja i egzekwowanie zobowiązań umownych oraz naszego uzasadnionego interesu w zakresie ochrony naszego majątku.

Nasz uzasadniony interes polegający na rozwijaniu naszej działalności oraz zapewnianiu jakości i bezpieczeństwa naszych towarów i usług.

Nasz uzasadniony interes polegający na zapewnianiu wysokiego poziomu jakości obsługi klienta i właściwości użytkowych produktów oraz podnoszeniu tego poziomu.

W przypadku komunikacji telefonicznej (na przykład jeśli zadzwonimy do użytkownika celem przeprowadzenia konsultacji zamówionej za pośrednictwem Platform cyfrowych lub jeśli użytkownik zadzwoni do centrum obsługi klienta z zapytaniem o produkt lub usługę) możemy rejestrować i monitorować rozmowę w celu szkolenia personelu oraz zapewniania wysokiej jakości obsługi klienta.

Nasz uzasadniony interes polegający na zapewnianiu wysokiego poziomu jakości obsługi klienta oraz podnoszeniu tego poziomu.

Nasz uzasadniony interes i obowiązek prawny w zakresie sprawdzenia tożsamości użytkownika, w tym w celach związanych z bezpieczeństwem i zapobieganiem oszustwom.

W przypadku przedłożenia danych osobowych w związku z podaniem o pracę – rozpatrzenie i ocena podania.

Potrzeba realizacji regulaminu korzystania.

Nasz uzasadniony interes polegający na ocenie podania kandydata i podjęciu niezbędnych kroków poprzedzających zawarcie z nim umowy.

Bezpośrednie oferowanie użytkownikowi produktów, usług oraz – w stosownych przypadkach – możliwości współpracy w charakterze instalatora lub dystrybutora.

Nasz uzasadniony interes polegający na rozwijaniu naszej działalności.

Zgoda użytkownika w przypadku uzyskania na jego temat informacji od niepowiązanych z nami osób trzecich.

W przypadku zainteresowania użytkownika zakupem naszych produktów i usług, przekazywanie miejscowym niezależnym dystrybutorom/instalatorom naszych produktów informacji o użytkowniku w celu umożliwienia im skontaktowania się z nim i przekazania mu szczegółowych informacji na temat zakupu i cen. Lub w przypadku przekazania przez użytkownika informacji na swój temat niezależnemu  dystrybutorowi/instalatorowi, który zarejestruje te informacje w naszym systemie, między innymi do celów rejestracji gwarancji i serwisowania.

Nasz uzasadniony interes polegający na rozwijaniu naszej działalności oraz realizacji żądania użytkownika w zakresie usług lub informacji.

Konieczność realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych lub umownych.

Lepsze zrozumienie sposobu korzystania z Platform cyfrowych przez użytkownika i opracowywanie raportów statystycznych dotyczących zagregowanej aktywności na stronie.

Identyfikacja wzorców i trendów w zakresie korzystania przez użytkownika z Platform cyfrowych, co umożliwia nam ulepszanie ich układu i działania oraz poprawianie wrażeń z przeglądania przez użytkownika.

Doskonalenie naszych produktów i usług.

Możemy okresowo upubliczniać zagregowaną wersję zgromadzonych od odwiedzających informacji na temat przeglądania, na przykład poprzez publikację raportu na temat trendów w korzystaniu z Platform cyfrowych, które mogą mieć postać anonimową.

Sprawdzanie/potwierdzanie tożsamości użytkownika w związku z uzyskanymi od niego zgodami za pośrednictwem Platform cyfrowych.

Nasz uzasadniony interes polegający na podnoszeniu jakości naszej strony internetowej oraz produktów i usług oraz usprawnianiu komunikacji z użytkownikiem dotyczącej usług i produktów.

Nasz uzasadniony interes i ciążący na nas obowiązek prawny w zakresie zabezpieczenia Platform cyfrowych oraz sprawdzania autentyczności i zapewniania bezpieczeństwa generowanych za ich pośrednictwem formularzy do zbierania leadów.

Zbieranie dodatkowych informacji o użytkowniku ze źródeł zewnętrznych. Na przykład możemy wykorzystać adres e-mail użytkownika, aby zebrać informacje o tym, z jakich sieci społecznościowych i innych serwisów internetowych korzysta, do celów analizy lub personalizacji, co pomaga w doskonaleniu naszych produktów i strony internetowej dla użytkownika.

Nasz uzasadniony interes polegający na ocenie zainteresowań osobistych użytkownika i jego zachowań w celu doskonalenia naszych produktów i strony internetowej.

Prowadzenie analiz danych zagregowanych i analityki biznesowej pozwalających nam na prowadzenie działalności, ochronę, podejmowanie świadomych decyzji i przedstawianie raportów na temat parametrów naszego przedsiębiorstwa oraz poprawianie skuteczności działań marketingowych.

Nasz uzasadniony interes polegający na analizowaniu i uzyskiwaniu wiedzy na temat parametrów naszego przedsiębiorstwa oraz w prowadzeniu sprawozdawczości w tym zakresie.

Umożliwianie użytkownikowi korzystania z funkcji interaktywnych naszych usług, zgodnie z jego decyzją.

Zgoda użytkownika.

W przypadku wyrażenia przez użytkownika stosownej zgody możemy wykorzystać jego informacje do wysłania mu informacji  promujących wybrane produkty i usługi podmiotów zewnętrznych za pośrednictwem poczty, faksu, telefonu, e-maila, SMS-ów i/albo sieci społecznościowych i innych usług internetowych, z których korzysta, a w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, w momencie zbierania danych będziemy prosić użytkownika o wyrażenie zgody na prowadzenie marketingu w którejkolwiek z wymienionych form.

Zgoda użytkownika.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych od innych podmiotów możemy ujawnić adres e-mail i inne dane kontaktowe użytkownika tym podmiotom, dzięki czemu będą one mogły kontaktować się z nim bezpośrednio w sprawie swoich produktów i usług.

Zgoda użytkownika.

Wykorzystujemy informacje osobowe do wypełniania norm prawa międzynarodowego, którym podlegają spółki notowane w obrocie publicznym, w tym w zakresie wykrywania, prewencji i monitorowania oszustw, korupcji i prania pieniędzy, do których zalicza się między innymi obowiązki w zakresie procedury „Poznaj swojego klienta” i sprawozdawczości.

Obowiązek przestrzegania przepisów prawa, regulacji i stosownych norm branżowych.

Nasz uzasadniony interes polegający na monitorowaniu, wykrywaniu i prewencji oszustw.

4. Komunikacja marketingowa, anulowanie subskrypcji lub wycofanie zgody

Możemy wysyłać użytkownikowi informacje marketingowe, w tym wiadomości e-mail na temat naszych produktów i usług, zapraszać na nasze wydarzenia lub w inny sposób komunikować się w celach marketingowych, pod warunkiem przestrzegania stosownych przepisów prawa, w tym w zakresie wymogów uzyskania wszelkich zgód.

Dajemy możliwość anulowania subskrypcji lub wycofania zgody na otrzymywanie dalszych informacji w każdej wysyłanej do użytkownika wiadomości elektronicznej, w tym metodą skorzystania z naszego Centrum preferencji. Ponadto użytkownicy mogą wycofać zgodę, kontaktując się z nami w sposób opisany w punkcie 12 poniżej. Użytkownik może anulować subskrypcję w dowolnym momencie.

5. Stosowanie elementów interaktywnych i powiadomień o naruszeniu praw autorskich

Platformy cyfrowe mogą wykorzystywać interaktywne fora, blogi, grupy dyskusyjne, pokoje czatu itp. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, wszelkie informacje publikowane przez użytkownika mogą być dostępne dla innych i/albo publicznie. Apelujemy o właściwą ocenę sytuacji, przestrzeganie Regulaminu i nieujawnianie na swój temat informacji, których inni użytkownicy nie powinni poznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji przez innych użytkowników.

Przekazywane nam przez użytkownika powiadomienia o naruszeniu praw autorskich będą kierowane do osoby odpowiedzialnej za rzekome naruszenie. Pozostałe skargi dotyczące treści naszej strony internetowej mogą również być kierowane do osób, o których mowa w skardze.

6. Ujawnianie informacji użytkownika

Możemy udostępniać Informacje osobowe użytkownika zaufanym osobom trzecim lub w innych sytuacjach, w tym zgodnie z wymaganiami przepisów prawa. W celu ochrony Informacji osobowych ujawnianych osobom trzecim stosować będziemy środki o charakterze umownym i innym, gdy będzie to wymagane do zapewnienia, że odbiorca zachowa poufność Informacji osobowych i nie będzie wykorzystywał ich w celach innych niż realizacja usług.

Udostępniamy dane osobowe naszej spółce dominującej i spółkom powiązanym w celu dostarczania produktów i usług oraz do wewnętrznych celów biznesowych.

Udostępniamy informacje zbierane na temat użytkownika naszym pracownikom, partnerom, spółkom dominującym i powiązanym, niezależnym dystrybutorom, instalatorom, partnerom, usługodawcom, sprzedawcom i dostawcom, którzy:

 • przetwarzają informacje w naszym imieniu;
 • dostarczają infrastrukturę, produkty lub usługi nam lub w naszym imieniu, lub pomagają nam w prowadzeniu lub usprawnianiu naszej działalności;
 • współuczestniczą z nami w dostarczaniu, konserwacji lub obsłudze Platform cyfrowych;
 • dostarczają użytkownikowi informacje, produkty i/albo usługi związane z jego układem SunPower, doświadczenie lub kiedy niezbędne jest dostarczenie informacji, produktów lub usług użytkownikowi.

Transakcje korporacyjne – w przypadku zawarcia lub zamiaru zawarcia przez nas transakcji zmieniającej strukturę naszego przedsiębiorstwa, takiej jak sprzedaż, reorganizacja, fuzja, utworzenie spółki joint venture, zmiana kontroli lub inny rodzaj rozporządzenia całością lub częścią naszego przedsiębiorstwa, majątku lub udziałów/akcji, możemy udostępnić informacje osobowe osobom trzecim celem ułatwienia realizacji takiej transakcji. W przypadku, kiedy my (lub część naszego przedsiębiorstwa) staniemy się przedmiotem takiej transakcji, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie wszelkich jego informacji osobowych będących w naszym posiadaniu takiemu zreorganizowanemu podmiotowi lub osobie trzeciej oraz wykorzystywanie ich do tych samych celów bez dalszych powiadomień.

Ankiety – w przypadku podjęcia przez użytkownika decyzji o wypełnieniu ankiety na temat doświadczeń klienta, informacje przekazane nam mogą być ujawnione innym spółkom. Informacje użytkownika mogą być przekazane w formie umożliwiającej identyfikację autoryzowanemu niezależnemu dystrybutorowi/instalatorowi SunPower. W przypadku przekazania innym, niepowiązanym osobom trzecim, informacje zostaną zanonimizowane i/albo zagregowane.

Przestrzeganie przepisów prawa – możemy ujawnić informacje zbierane na temat użytkownika, jeśli wymagają tego, lub upoważniają nas do tego, zgodnie z naszą wyłączną decyzją, stosowne przepisy prawa (krajowego lub zagranicznego), w reakcji na nakaz sądowy lub równoważny mu środek i/albo żądania urzędów regulacyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Możemy również ujawniać informacje użytkownika w celu ochrony przed oszustwem lub ochrony naszych praw umownych, własności lub innych.

Zapobieganie szkodom – możemy ujawniać informacje zbierane na temat użytkownika właściwym organom, jeśli uznamy, że użytkownik nadużył usługę oferowaną przez nas za pośrednictwem Platform cyfrowych lub w inny sposób, wykorzystując ją do ataku na inne systemy komputerowe, uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiegokolwiek innego systemu komputerowego, spamowania, innego działania niezgodnego z prawem lub łamania regulaminu korzystania z usługi lub Platform cyfrowych.

7. Bezpieczeństwo

Podejmujemy wszelkie racjonalne środki ostrożności i wdrażamy stosowne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia określonego poziomu ochrony bezpieczeństwa i poufności informacji osobowych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednak żadna transmisja danych przez Internet i żadna strona internetowa nie daje gwarancji zabezpieczenia przed włamaniem. Dlatego, mimo że podejmujemy racjonalne środki w celu ochrony informacji osobowych użytkownika zgodnie z wymaganiami przepisów prawa w sprawie ochrony danych, nie możemy zagwarantować bezwzględnego bezpieczeństwa tych informacji. Każdy przypadek nieautoryzowanego dostępu do Platform cyfrowych lub informacji bądź też ich użycia powinien być zgłaszany do nas niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: data-protection@maxeon.com.

Wszystkie przekazywane przez użytkownika informacje przechowywane są na naszych bezpiecznych serwerach lub w chmurze, a dostęp do nich i ich wykorzystanie regulowane są politykami i standardami bezpieczeństwa. W przypadku nadania użytkownikowi (lub wybrania przez użytkownika) hasła umożliwiającego dostęp do określonych części naszej strony, ponosi on odpowiedzialność za zachowanie poufności tego hasła oraz przestrzeganie wszelkich innych procedur bezpieczeństwa, o których zostanie przez nas powiadomiony. Prosimy o nieudostępnianie nikomu hasła.

8. Przechowywanie i wykorzystywanie informacji na temat użytkownika poza Unią Europejską

Dostęp do informacji osobowych użytkownika może mieć personel lub dostawcy w miejscu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), gdzie przepisy w zakresie ochrony danych mogą być mniej restrykcyjne niż w EOG, informacje osobowe mogą być tam przesyłane i/albo przechowywane. Informacje zbierane przez nas za pośrednictwem Platform cyfrowych i innych źródeł (takich jak nasze call center) przechowywane są w centralnych systemach komputerowych obsługiwanych przez spółkę Maxeon Solar Technologies, Ltd. lub w jej imieniu. Zlokalizowane są one poza EOG, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Singapurze i na Filipinach.

Prosimy pamiętać, że przepisy w zakresie ochrony danych w Stanach Zjednoczonych, Singapurze i na Filipinach nie zapewniają aktualnie tego samego poziomu ochrony, co przepisy Unii Europejskiej, a użytkownikowi mogą przysługiwać mniejsze uprawnienia ustawowe w odniesieniu do informacji na jego temat przechowywanych i przetwarzanych przez Maxeon Solar Technologies, Ltd. W takich przypadkach Maxeon Solar Technologies, Ltd. zaangażowała dostawców, którzy posiadają certyfikat Tarczy prywatności USA i/albo wyrazili w inny sposób zgodę na ochronę takich informacji zgodnie z europejskimi przepisami w zakresie ochrony danych.

Ponadto każdy aktywny podmiot zależny SunPower zawarł wewnątrzgrupową umowę o przesyle danych wdrażającą Standardowe klauzule umowne. Takie wewnątrzgrupowe umowy o przesyle danych zapewniają odpowiednią ochronę przepływów informacji osobowych w ramach podmiotów grupy SunPower na całym świecie, nawet gdy oddziały SunPower mają siedzibę w krajach o poziomie ochrony danych nieuznawanym za równoważny z poziomem ochrony danych osobowych gwarantowanym prawem Unii Europejskiej. Wdrożone Standardowe klauzule umowne można uzyskać na żądanie wysyłając nam e-mail na adres: data-protection@maxeon.com.

Zgodnie ze stosownymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych zatrzymujemy informacje osobowe użytkownika przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, w jakim zostały zebrane. Niektóre dane dotyczące transakcji i usług oraz korespondencja, na przykład dotyczące zakupu przez użytkownika produktów SunPower lub gwarancji na produkty SunPower, mogą zostać zatrzymane do upływu terminu zgłaszania roszczeń odnośnie do przedmiotowej transakcji lub w celu wypełnienia wymogów przepisów w zakresie zatrzymywania takich danych, a następnie zostać zarchiwizowane zgodnie z wymogami prawa, tzn. ustawowymi wymogami w zakresie ograniczenia. Niektóre dane, w tym osób przekazujących dane osobowe spółce SunPower, które jednak nie dokonają zakupu produktów lub usług SunPower w ciągu dwóch lat od pierwszego kontaktu z SunPower, zostaną usunięte lub w inny sposób zarchiwizowane po upływie dwóch lat od daty pierwszego kontaktu z SunPower.

9. Zmiany Polityki prywatności

W związku ze zmianami technologii, stosownych przepisów prawa oraz naszej działalności lub innymi przyczynami o charakterze biznesowym, może wystąpić konieczność zmiany niniejszej polityki prywatności. Nową wersję niniejszej polityki prywatności umieścimy na tej stronie internetowej oraz na Platformach cyfrowych bez powiadomienia informującego o zmianie. Dlatego ważne jest, aby użytkownik regularnie sprawdzał tę stronę internetową i Platformy cyfrowe pod kątem zmian w niniejszej polityce.

10. Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje „pliki cookie” umieszczane na komputerze użytkownika przy okazji każdej wizyty, aby odróżniać przeglądarki poszczególnych odwiedzających i zapisywać dostęp z każdej z nich. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie oraz celów ich stosowania można uzyskać zapoznając się z naszą Polityką plików cookie.

11. Realizacja praw użytkownika

Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) użytkownikowi mogą przysługiwać następujące prawa odnośnie do posiadanych przez nas informacji osobowych na jego temat:

 • Dostęp – użytkownik może wystąpić o przejrzenie danych osobowych na jego temat będących w posiadaniu SunPower. SunPower może dokonać sprawdzenia tożsamości i uprawnień dostępu użytkownika. SunPower może obciążyć użytkownika opłatą za dostęp do informacji osobowych. O opłacie poinformujemy z wyprzedzeniem. Stosowne przepisy prawa lub regulacje mogą uniemożliwić nam ujawnienie części lub całości posiadanych przez nas danych osobowych na temat użytkownika. Niektóre dane osobowe mogą ulec zniszczeniu, skasowaniu lub anonimizacji. W przypadku braku możliwości przekazania użytkownikowi jego danych osobowych podamy tego przyczynę, z zastrzeżeniem ograniczeń o charakterze prawnym lub regulacyjnym.
 • Poprawa lub usunięcie informacji osobowych –użytkownik może wystąpić o poprawę lub usunięcie posiadanych przez nas danych na jego temat. SunPower zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany lub usunięcia danych osobowych, które uzna za prawidłowe lub których utrzymanie uzna za niezbędne. Zastrzegamy sobie prawo do żądania prawnego potwierdzenia zmian. W przypadku nieprawidłowych danych zmienimy je oraz – o ile nie okaże się to niemożliwe lub nie będzie wiązać się z nieproporcjonalnymi nakładami pracy lub kosztami – poinformujemy o tym pośredników, usługodawców lub inne podmioty zewnętrzne, którym przekazano nieprawidłowe informacje, aby mogli zaktualizować swoje rejestry.
 • Wycofanie zgody – w przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych może on (w określonych przypadkach) wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania – użytkownik może (w określonych przypadkach) mieć prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, uzasadnionego jego szczególną sytuacją. W przypadku, gdy profilowanie powiązane jest z marketingiem bezpośrednim, użytkownik zawsze ma prawo do sprzeciwu.
 • Ograniczenie przetwarzania – użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania w niektórych przypadkach określonych w ustawodawstwie w zakresie ochrony danych.
 • Przenoszenie danych – użytkownik ma prawo otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez niego zgody lub umowy. O ile jest to wykonalne technicznie, użytkownik ma również prawo do żądania od nas przesłania tych danych do innego administratora danych.
 • Skargi – użytkownik ma prawo złożenia skargi do organu ochrony danych, jeśli uzna, że spółka SunPower nie wypełniła wymogów RODO odnośnie do jego danych osobowych.

Użytkownik może skorzystać z tego prawa pisząc do nas na adres: SunPower Systems Sarl, 14 Route de Pré-Bois, 1215 Genewa, Szwajcaria, lub wysyłając e-mail na adres: data-protection@maxeon.com, z uwzględnieniem imienia i nazwiska, danych kontaktowych, opisu żądania oraz kopii dokumentu tożsamości.

12. Kontakt z nami

SunPower Systems Sarl jest Administratorem danych w odniesieniu do informacji osobowych użytkownika przetwarzanych przez nas na mocy niniejszej Polityki prywatności.

W zakresie niniejszej Polityki prywatności lub przetwarzania przez nas informacji osobowych użytkownika można skontaktować się z nami pod poniższym adresem:

SunPower Systems Sarl
14 Route de Pré-Bois
1215 Genewa
Szwajcaria

E-mail: customers@maxeon.com