Rooftop Solar System on Powerhouse

Projektowanie obiektów Powerhouse według zasad zrównoważonego rozwoju

Globalne emisje gazów cieplarnianych ustanowiły nowy rekord w 2019 roku, po raz trzeci z rzędu.1https://www.europeanscientist.com/en/environment/global-carbon-emissions-reach-record-high-for-third-consecutive-year/ Nowe podejście do projektowania budynków, bazujące na zasadach dodatniej energii oraz energii słonecznej pozyskiwanej lokalnie, ma zapobiec temu trendowi.
Firmy
Panele Maxeon

Budynki odpowiadają za jedną trzecią globalnego zużycia energii oraz jedną czwartą wszystkich emisji dwutlenku węgla, jak podaje World Resources Institute. Jaka jest tego przyczyna? Zdecydowana większość budynków komercyjnych jest nadal wyjątkowo niewydajna energetycznie i korzysta z paliw kopalnianych.

Formuje się jednak ruch, który chce przekształcić budynki z „konsumentów” energii na jej „producentów”.

Zespół projektowy z Norwegii wykorzystuje koncepcje energii dodatniej, aby przeformułować sposób projektowania, konstruowania, zasilania i wyburzania budynków. Powerhouse to partnerstwo w badaniach, projektowaniu i inżynierii nawiązane przez podmioty z branży, takie jak EntraSkanska, ZERO, Snøhetta i Asplan Viak. Zamiast koncentrować się na tym, aby forma podążała za funkcją, zespół ten przyjął jako priorytet środowisko — skupiając szczególną uwagę na efektywnym użyciu i dystrybuowaniu energii.

Obiekty energetycznie dodatnie

Budynki energetycznie dodatnie wytwarzają więcej czystej energii odnawialnej niż zużywają w czasie cyklu eksploatacji, w tym budowy i wyburzania. Rekompensują nawet energię potrzebną do stworzenia materiałów, z których są zbudowane.

Najnowszym przykładem tego podejścia jest Powerhouse Brattørkaia, energetycznie dodatni biurowiec zlokalizowany na północnym krańcu Norwegii. korzysta z różnych — wysokozaawansowanych i prostych — technologii redukujących zużycie energii w codziennych zastosowaniach. Obejmuje to ogromne ilości izolacji oraz inteligentne rozwiązania dotyczące przepływu powietrza w celu redukcji potrzeby ogrzewania. Woda morska jest używana do ogrzewania i chłodzenia budynku. Warunki naświetlenia są zoptymalizowane za sprawą konstrukcji budynku, a użycie sztucznego oświetlenia jest zminimalizowane.

System fotowoltaiczny na dachu z panelami fotowoltaicznymi Maxeon

Aż 1157 paneli fotowoltaicznych SunPower Maxeon pokrywa dach budynku Powerhouse Brattørkaia, wytwarzając średnio 358 tys. kWh energii rocznie.

Dachowy system fotowoltaiczny, elegancko zaprojektowany i fachowo zainstalowany przez partnera SunPower, firmę Solcellespesialisten, wytwarza z nadwyżką energię potrzebną do zasilania budynku przez cały rok, rekompensując przewidziane koszty eksploatacji przez 60 lat.

Naszą misją jest uczynienie każdego budynku energetycznie dodatnim. Oznacza to, że chcemy znieść bariery dla branży... oraz pokazać, że mamy odpowiednią technologię, mamy odpowiednią wiedzę oraz że teraz można to osiągnąć.
Rune Stene, dyrektor ds. technologii, Skanska

Znajdowanie odpowiednich surowców

Projektowanie budynku, który pokryje własne użycie energii, to jedna sprawa — uwzględnienie energii zużytej do wyprodukowania materiałów budynku to coś zupełnie innego.

„Musieliśmy wykorzystać produkty, które miały udokumentowane zużycie energii w ich produkcji i pozyskiwaniu”, wyjaśnia Cecilie Jonassen, dyrektor ds. rozwijania działalności w Solcellespesialisten.

Gdy nadszedł czas na wybranie panela fotowoltaicznego do projektu, zespół wybrał SunPower Maxeon, który generuje nawet 35% więcej energii niż panele konwencjonalne w ciągu 25 lat użytkowania na tej samej powierzchni.2 SunPower 400 W, wydajność 22,6%, w porównaniu do konwencjonalnych paneli o tych samych wymiarach (310 W, monokrystaliczne PERC, wydajność 19%, około 1,64 m²)  Wysoka wydajność, doskonała wytrzymałość na obciążenie wiatrem i przewaga w absorpcji światła paneli SunPower były kluczowe dla tej lokalizacji. O zawarciu umowy zadecydowało ostatecznie zaangażowanie SunPower w zrównoważony rozwój. Jako zdobywca pierwszej nagrody Sustainability Award w 2019 roku przyznawanej przez pv magazine, firma SunPower z dumą zajmuje pozycję lidera zrównoważonego rozwoju w branży. Gdy zespół Powerhouse oceniał oferty dostawców, ich szczególną uwagę zwrócił udział firmy SunPower w programie Declare, którego etykieta wyróżniała nasz produkt.

Etykieta Declare pomaga projektantom zrozumieć, jak produkty są wykonywane, obejmując informacje o surowcach, lokalizacji producenta, przewidywanym okresie użytkowania i możliwościach recyklingu. SunPower jest pierwszym i jedynym globalnym producentem paneli fotowoltaicznych, który zapewnia te informacje i transparentność. Jak pokazuje etykieta Declare, panele fotowoltaiczne SunPower Maxeon są pozbawione szkodliwych substancji, takich jak ołów czy kadm, i nie wymagają stosowania procedur przetwarzania odpadów niebezpiecznych podczas recyklingu. SunPower wykorzystuje również nasz program Supply Chain Sustainability, aby pomagać dostawcom w spełnianiu wymagań z zakresu ochrony środowiska i zdrowia, bezpieczeństwa, pracy i etyki oraz składu chemicznego produktu.

Panele fotowoltaiczne Maxeon 2 i 3 z etykietą DeclarePanele fotowoltaiczne Maxeon 5 z etykietą Declare

SunPower to pierwszy i jedyny producent w branży, który ujawnia skład chemiczny produktów za pomocą etykiety Declare.

Budynek Powerhouse Brattørkaia otrzymał certyfikat BREEAM z wyróżnieniem „Outstanding”, najwyższy możliwy do osiągnięcia status wg wiodącej metody oceny zrównoważonego rozwoju w kategorii ochrony środowiska, wyników ekonomicznych i społecznych. Zastosowane rozwiązania wspierają umowę UNFCCC Paris Agreement, która ma na celu ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza.

Aby uzyskać ten cel klimatyczny, budynki całego świata muszą stać się elementem rozwiązania. Powerhouse Brattørkaia pokazuje, co jest możliwe, gdy zasady projektowania z myślą o środowisku są priorytetem. SunPower z dumą popiera ten zespół. Aby uzyskać więcej informacji o konstrukcji systemów fotowoltaicznych w budynku Powerhouse Brattørkaia, zobacz analizę przypadku Zapasowa energia.

Chcesz dołączyć do ruchu zrównoważonego rozwoju? Porozmawiajmy.

Tak!
Address
Proszę wpisać tylko cyfry, nie przestrzenie.

Udostępniając swoje dane firmie SunPower, potwierdzasz zapoznanie się z Warunkami użytkowania oraz Polityką prywatności.