BESI Austria Performance COM Winter Rooftop

Zrównoważony rozwój poprzez energię słoneczną

Firmy

Innowacyjne przedsiębiorstwo Besi Austria promuje neutralność klimatyczną z wykorzystaniem wydajnych produktów SunPower o wysokiej jakości

W jaki sposób współczesne firmy osiągają cele w zakresie ESG oraz odpowiadają na wyzwania związane z coraz bardziej ograniczonym dostępem do zasobów naturalnych i ze zmianą klimatu? W oddziale zlokalizowanym w Radfeld firma Besi Austria GmbH stworzyła rozwiązanie oparte na panelach fotowoltaicznych SunPower. Jego celem jest zapewnienie maksymalnej synergii dzięki energii słonecznej.

Projektowanie zmian z myślą o przyszłości: Firma Besi wpuszcza promienie słońca do wnętrza

Firma Besi to przodujący podmiot na rynku badań, rozwoju i wytwarzania półprzewodników. Specjalizując się w ultranowoczesnych procesach montażowych, firma ta stymuluje rynki odbiorców końcowych w obszarach pojazdów autonomicznych, sztucznej inteligencji i branży fotowoltaicznej. Rozwijanie innowacyjnych produktów to codzienność w firmie Besi. Obejmuje to implementację wydajnych rozwiązań fotowoltaicznych SunPower firmy Maxeon Solar Technologies.

Firma Besi nie ogranicza jednak do zwiększania wydajności innych podmiotów. Jej celem jest również pełniejsze wykorzystanie własnych źródeł energii odnawialnej i ograniczenie zużycia surowców. Jednym z istotnych etapów na tej drodze było uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej w 2021 roku. Pozwoliło to obniżyć ogólne zużycie energii w firmie Besi o 10% i osiągnąć pożądaną synergię z wykorzystaniem energii słonecznej. Wysokowydajne panele fotowoltaiczne SunPower, począwszy od serii Maxeon 5 COM, stanowią decydujący czynnik w realizacji tej wizji.

 

Spójrz na całą instalację

Rzeczywista wartość dodana dzięki energii słonecznej

Region Tyrolu ma znaczący potencjał dla wykorzystania energii słonecznej. W ten sposób administracja lokalna ocenia sytuację, szacując nasłonecznienie dachów na poziomie 69 710 GWh na rok. Firma Besi dostrzegła potencjał oszczędności wynikających z wykorzystania energii słonecznej. Dodatkowe korzyści to m.in. mniejsza wrażliwość na wahania cen rynkowych oraz poprawa niezawodności planowania dostaw.

Wyniki są przekonujące. W sytuacji, gdy inne austriackie przedsiębiorstwa zmagają się z gwałtownie rosnącymi cenami energii, koszty elektryczności ponoszone przez Besi spadły od początku roku o 26% przy 99% poziomie zużycia. Co więcej, nowy zakład zapewnia znaczącą niewrażliwość na niekontrolowane wahania cen — nawet w okresie niestabilności na rynkach energii — co ułatwia planowanie niezawodności na przyszłość. To przełom na drodze do zrównoważonych i autonomicznych dostaw energii.
Peter Wiedner, starszy wiceprezes, Sub Micron Die Attach

Dla porównania: W tym samym okresie konkurencja musiała poradzić sobie z ogromnymi wzrostami cen energii.1 https://tirol.iv.at/IV-News/News-aus-Tirol/Hohe-Energiepreise-ernste-Bedrohung-fuer-den-Industr.de.html Pomyślna realizacja celów wynika z zainstalowania w elektrowni paneli SunPower 430 W.

Bardziej ekologiczna działalność Besi

Sama liczba paneli, jakie firma Besi zainstalowała w elektrowni, świadczy o jej zaangażowaniu w nowatorskie rozwiązania energetyczne. Obecnie na panoramicznym, płaskim dachu pokrytym roślinnością są zamontowane 464 wysokowydajne panele SunPower Maxeon 5 COM. Rozwiązanie obejmujące panele SunPower firmy Maxeon Solar Technologies ma także ogromną zaletę polegającą na ograniczeniu zajmowanej przestrzeni. Kluczowym elementem tych ogniw fotowoltaicznych jest tylna sekcja miedziana, którą firma Besi wytwarza dla producenta paneli. Od tego elementu w wysokim stopniu zależy energooszczędność paneli.

Szczytową wydajność elektrowni, zwróconej na wschód i zachód, szacuje się na 199,52 kWp. Przy rocznym uzysku na poziomie 186 MWh pozwala to Besi zaspokajać 18% własnych potrzeb energetycznych, eliminując w ten sposób 48 ton metrycznych CO2 na terenie Austrii. Ponadto certyfikat Cradle to Cradle Certified™ Silver pokazuje, jak bardzo firma ta wspiera odpowiedzialne gospodarowanie wodą, wykorzystanie materiałów bezpiecznych oraz dbałość o realizację obowiązków w zakresie odpowiedzialności społecznej.

BESI Austria Performance COM Winter Above

Uznanie naszej odpowiedzialności

Firma Besi świadomie wykorzystuje energię słoneczną dla wdrożenia holistycznej strategii zrównoważonego rozwoju. Dzieje się tak, ponieważ istotne jest, aby czołowy regionalny pracodawca zyskał reputację pioniera w tym zakresie.
 

Dodatkowe poświadczenie tego faktu można znaleźć przy wejściu dla pracowników: To tutaj ustawiono tablicę, która gromadzi dane dotyczące codziennego zrównoważonego wytwarzania energii dla własnego użytku przedsiębiorstwa. Certyfikowane panele fotowoltaiczne o wysokiej wydajności pozwalają ograniczyć zużycie wody, a także emisje pośrednie i bezpośrednie.
Friedl Mühlegger, dyrektor ds. inżynierii produkcji, dział badań i rozwoju

To dlatego synergia słoneczna osiągana przez panele fotowoltaiczne zapewnia nie tylko korzyści finansowe dla firmy Besi Austria, ale także korzyści dla społeczeństwa.

Lepsza współpraca dzięki energii słonecznej

Instalacje fotowoltaiczne w regionie gospodarczym Tyrolu to projekt o wyjątkowym znaczeniu — tak dla Besi, jak i dla Maxeon Solar Technologies. Obie firmy zapewniają sobie wzajemne wsparcie z wykorzystaniem innowacyjnych technologii umożliwiających wdrożenie zrównoważonego cyklu eksploatacji. Besi Austria pomaga Maxeon Solar Technologies w produkowaniu paneli fotowoltaicznych w Europie, zaś dzięki panelom Maxeon przedsiębiorstwo Besi ogranicza swój ślad węglowy. Ta współpraca stanowi wzór dla holistycznie pojmowanego zrównoważonego rozwoju z praktyczną synergią poprzez energię słoneczną.

Zastanawiasz się nad przejściem na energię słoneczną?

Kontakt
Address
Proszę wpisać tylko cyfry, nie przestrzenie.

Udostępniając swoje dane firmie SunPower, potwierdzasz zapoznanie się z Warunkami użytkowania oraz Polityką prywatności.