Sustainable Solar Panels

Dobre wieści dla Ziemi

Zrównoważony rozwój SunPower jest coraz silniejszy
Korporacyjnie

Dbałość o panele fotowoltaiczne tak czyste, jak energia, którą wytwarzają

Panele fotowoltaiczne SunPower instalowane na domach, budynkach firm i w elektrowniach wytworzyły do tej pory taką ilość czystej energii, która pozwoli zrekompensować ekwiwalent emisji dwutlenku węgla pochodzących z 14 mln samochodów w ciągu roku. Pomijając jednak te bezpośrednie skutki, firma SunPower wykorzystuje strategię zrównoważonego rozwoju w zamkniętej pętli, nieustannie doskonaląc sposób wytwarzania, użytkowania i recyklingu produktów — począwszy od projektu przez każdy etap okresu eksploatacji aż po jego zakończenie, przy udziale pracowników, dostawców i społeczności z całego świata.

W ramach niekończącej się drogi do zrównoważonego rozwoju firma SunPower co roku śledzi i rejestruje kluczowe wskaźniki związane z wytwarzaniem swoich produktów. Wyniki z ostatniego roku są już dostępne, dlatego z przyjemnością zgłaszamy postępy w kluczowych obszarach.

Zużycie wody: Każda kropla ma znaczenie

Brak dostepu do bezpiecznej wody pitnej to jeden z problemów symptomatycznych naszych czasów. Organizacja Narodów Zjednoczonych przewiduje, że o ile populacja świata będzie nadal rosła w bieżącym tempie, do 2028 roku nastąpi 40% spadek dostępu do wody pitnej. Dlatego też ONZ nazwała tę dekadę mianem Water Action Decade (tj. dekadą działań na rzecz wody). Z tego powodu firma SunPower śledzi wykorzystanie wody w każdym zakładzie produkcyjnym oraz wyznacza wysokie standardy dla redukcji jej użycia.

W tym roku firma SunPower ograniczyła zużycie wody na potrzeby produkcyjne o 13,8% w przeliczeniu na każdy MW — jest to znacznie więcej, niż zakładał wcześniejszy cel (5% na rok). Od roku 2016 zużycie wody do produkcji spadło aż o 39%.

Wykres zużycia wody przy produkcji zrównoważanych paneli fotowoltaicznych

Źródło: Dane SunPower

Emisje dwutlenku węgla Nowe minimum

W roku 2019 firma SunPower obniżyła emisje gazów cieplarnianych Scope 1 oraz 2 o 9,0% na każdy MW (CO2/MW).1 Uwzględnia emisje Scope 1 i 2 zgodnie z definicją EPA. Emisje Scope 1 dotyczą wszystkich emisji na miejscu oraz zużytego paliwa. Emisje Scope 2 oznaczają pośrednie emisje towarzyszące działaniom zasilającym — w tym elektryczności, ogrzewaniu i energii do chłodzenia zakupionych od zakładów energetycznych.  Emisje CO2 firmy SunPower spadły o 15,74 ton metrycznych na każdy MW energii wytworzonej przez panele fotowoltaiczne. Oznacza to, że gdybyśmy wytworzyli taką samą liczbę paneli w ubiegłym roku, nasze emisje wynosiłyby o 20 038 MT CO2 więcej niż w tym roku. Te redukcje emisji pozwolily  uchronić przed wycinką w ciągu roku około 10 590 ha lasów. Od roku 2016 emisje gazów cieplarnianych Scope 1 i 2 związane z zakładami produkcyjnymi SunPower zostały obniżone o 22%.

Wykres emisji dwutlenku węgla przy produkcji zrównoważanych paneli fotowoltaicznych

Źródło: Dane SunPower

Zużycie energii: Pozytywny trend

Jako firma z branży fotowoltaicznej SunPower przykłada dużą wagę do redukcji zużycia energii podczas wytwarzania swoich produktów. Śledzimy ilość zużytej energii wg MWh na każdy MW wytworzonych wysokowydajnych paneli. W tym roku firma SunPower z łatwością przekroczyła cele redukcji energii na MW o 8,4% — odpowiednik energii użytej do napędzania przeciętnego samochodu przez około 80 mln km. Od roku 2016 ograniczyliśmy zużycie energii o 25%.

SunPower monitoruje także energię odnawialną w sieci energetycznej każdego zakładu wytwarzającego moduły fotowoltaiczne, dbając o wzrost wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup certyfikatów energii odnawialnej (REC) oraz zwiększenie możliwości wytwarzania takiej energii na miejscu.

Wykres zużycia energii przy produkcji zrównoważanych paneli fotowoltaicznych

Źródło: Dane SunPower

Żadne z tych osiągnięć nie byłoby możliwe bez współpracy wszystkich członków rodziny SunPower nad bardziej zrównoważonym światem. SunPower celebruje ciężką pracę i osiągnięcia naszych pracowników, klientów i partnerów na rzecz istotnej zmiany tego, jak zasilany jest świat — oraz przekształcenia sposobu wytwarzania, użytkowania i recyklingu naszych produktów.

* Wartości rekompensaty i ekwiwalenty emisji dwutlenku węgla są obliczane za pomocą kalkulatora Greenhouse Gas Equivalencies amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska.