Insights into Maxeons sustainable solarproduction at the Malaysian facilty.

Ważniejsze niż słowa: nasze codzienne działania na rzecz bardziej zrównoważonej branży fotowoltaicznej

Technologia słoneczna

Będąc uczestnikiem inicjatywy „Global Compact” ONZ wspierającym realizację celów SDG tej organizacji, firma Maxeon jako pierwsza w branży uzyskała certyfikat ekologiczności swoich paneli oraz certyfikat LEED dla zakładów produkcyjnych, co stanowi najlepsze świadectwo zaangażowania Maxeon w zrównoważony rozwój w branży. Istota koncepcji Powering Positive Change™ decyduje o naszym podejściu do zrównoważonego rozwoju.

Co to oznacza dla naszych klientów?

Oznacza to, że inwestujemy w rewolucyjne technologie fotowoltaiczne, które pozwalają rozwijać bardziej wydajne, zrównoważone i trwałe panele. W Maxeon staramy się wytwarzać panele fotowoltaiczne tak ekologiczne, jak energia, którą generują. Te same panele, niedoścignione w branży pod względem wydajności i niezawodności, będą także rywalizować o zwycięstwo w kategorii zrównoważonego rozwoju.

Oznacza to też, że nasze codzienne działania podporządkowaliśmy długoterminowym celom dotyczącym ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju — ponieważ słowa to za mało.

Fostering the use of solar energy with panels on roof and carport of our Malaysian facility.

Nasz malezyjski zakład, wyposażony w panele na dachu oraz parkingu, to najlepszy przykład zastosowania energii słonecznej.

Tworzenie gospodarki regeneracyjnej dla branży fotowoltaicznej

Przekraczając kolejne bariery technologii fotowoltaicznej oraz inwestując w dalsze badania i rozwój na tym polu, zachowujemy wierność idei zrównoważonego rozwoju.

W centrum naszego zaangażowania leży pasja przewodzenia w tworzeniu gospodarki regeneracyjnej dla branży fotowoltaicznej. Projektując panele fotowoltaiczne, staramy się jak najlepiej wykorzystać surowce i utrzymywać materiały w użyciu jak najdłużej, tak aby po utylizacji trafiały z powrotem do obiegu, co pozwoli na wyeliminowanie odpadów. Podejście to jest także kluczowe dla przejścia na energię ze źródeł odnawialnych.

Podejmujemy pionierski wysiłek tworzenia gospodarki regeneracyjnej w branży fotowoltaicznej, wprowadzając tę zasadę do naszych działań i założeń projektowych. Jesteśmy pierwszym w branży przedsiębiorstwem, które otrzymało certyfikat Cradle-to-Cradle oraz „Zero Waste to Landfill” od NSF, a także pierwszym i jednym producentem paneli, który ujawnia skład produktów zgodnie z wymaganiami Declare Label ośrodka International Future Institute.

Podchodzimy do zrównoważonego rozwoju, utrzymując dyscyplinę operacyjną — to dlatego wyznaczamy realistyczne cele i mierzymy nasze wydatki energetyczne i emisje, dbając także o gospodarkę wodą i odpadami. Będziemy starać się doskonalić nasze procedury zarządzania wodą i recyklingu odpadów, aby do 2030 roku uzyskać wynik, odpowiednio, 5% i 10%. Podejmiemy wszelkie starania, aby zmaksymalizować wykorzystanie źródeł odnawialnych na miejscu oraz ograniczyć energochłonność w każdym zakładzie Maxeon i na każdej linii produkcyjnej.

Dążąc do uzyskania jeszcze większej transparentności w zakresie celów dotyczących zrównoważonego rozwoju i czynionych postępów, będziemy szacować ślad węglowy firmy, podobnie jak obliczamy wskaźnik EPBT dla naszych paneli.

Pomiar postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju

Poprzez ukierunkowane działania umożliwiliśmy przeszło milionowi użytkowników uzyskanie pozytywnego wpływu na świat dzięki przejściu na energię słoneczną.

W ramach dbałości o zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych chcemy przewodzić globalnemu przejściu na czystą energię, tak aby nasi klienci także mogli osiągać cele dotyczące redukcji śladu węglowego.
b Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Maxeon wykorzystuje program ramowy SDG Organizacji Narodów Zjednoczonych do wyznaczania celów, definiowania działań i prezentowania wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapoznaj się z naszym raportem dotyczącym zrównoważonego rozwoju z 2021 roku.