LEED Gold Certified green building

Korzyści związane z certyfikatem LEED dla paneli fotowoltaicznych SunPower

Wyższy standard może oznaczać więcej punktów w klasyfikacji LEED
Firmy
Technologia słoneczna

Ekologiczne budownictwo to podstawa. Budynki i inne budownictwo odpowiadają za 39% globalnej emisji dwutlenku węgla związanych z produkcją energii.1 Działania dotyczące budynków i budownictwa razem odpowiadają za 36% globalnego zużycia energii końcowej oraz 39% emisji dwutlenku węgla (CO2) związanego z energią, jeśli uwzględnić energię przesyłaną do elektrowni. Źródło: Global Status Report 2017 Jeśli porównamy moduły fotowoltaiczne w projektach budownictwa ekologicznego, okaże się, że nie wszystkie produkty są takie same. Moduły SunPower Maxeon DC mogą zapewnić więcej punktów projektom LEED i zapewnić większe wsparcie celów zrównoważonego rozwoju niż moduły konwencjonalne.

Podczas gdy konwencjonalne moduły fotowoltaiczne mogą pozwolić uzyskać punkty w podstawowych kategoriach, takich jak energia odnawialna (3 pkt) czy rredukcja miejskich wysp ciepła (2 pkt), moduły SunPower Maxeon (DC) zapewniają punkty również w wielu innych kategoriach dzięki wykorzystaniu bardziej zrównoważonych materiałów. Moduły SunPower Maxeon (DC) mogą zapewnić projektowi łącznie 11 punktów w klasyfikacji LEED w porównaniu do 5 punktów paneli konwencjonalnych. 

Porównanie punktów LEED

Kategoria LEED v4

Panele 
konwencjonalne* 

Panele SunPower Maxeon

Produkcja energii odnawialnej 3 3
Redukcja miejskich wysp ciepła 2 2
  • Deklaracje produktów bezpiecznych dla środowiska (1)
  • Składniki materiałowe (2)
  • Sprawiedliwość społeczna w łańcuchu dostaw (1)
  • Pozyskiwanie surowców (1)
  • Analiza materiałów budynku (1)
0-6* 6
Łączna liczba punktów 5-11* 11

* Szacunkowa liczba punktów LEED bazuje na danych pochodzących z witryn producentów modułów konwencjonalnych, dotyczących uczestnictwa w klasyfikacji Declare Label, certyfikacji Cradle to Cradle czy innych oficjalnych programach na rzecz zrównoważonego rozwoju. „Moduły konwencjonalne” to moduły fotowoltaiczne wykonane z ogniw konwencjonalnych. „Ogniwa konwencjonalne” to ogniwa krzemowe, które posiadają wiele cienkich metalowych przewodów na przedzie oraz łączące wstęgi lutowane z przodu i z tyłu.

Moduły generujące prąd stały (DC) SunPower Maxeon to moduły fotowoltaiczne o najwyższej sprawoności na rynku2 Na podstawie przeglądu arkusza danych stron internetowych 20 najlepszych producentów wg IHS — czerwiec 2020 r. , co oznacza, że dla osiągnięcia celów dotyczących energii wystarczy mniejsza liczba modułów. Były one także pierwszymi na świecie modułami fotowoltaicznymi, które zdobyły prestiżowy certyfikat Cradle to Cradle Certified™ — Bronze przyznawany produktom tego rodzaju.3 Cradle to Cradle Certified™ to znak certyfikacyjny, na który licencję posiada Cradle to Cradle Products Innovation Institute.  Program produktów z certyfikatem Cradle to Cradle to kompleksowy standard jakości produktów, który uwzględnia konstrukcję, proces produkcyjny i pozyskiwanie surowców, a także zasady etyczne i dobre praktyki korporacyjne. Na potrzeby tej certyfikacji moduły przeszły rygorystyczną analizę praktyk zrównoważonego rozwoju w następujących obszarach: wpływ materiałów na zdrowie, ponowne wykorzystanie materiałów, zarządzanie energią i węglem, gospodarka wodna i sprawiedliwość społeczna. Moduły SunPower Maxeon (DC) jako pierwsze otrzymały znak Declare Label International Living Future Institute.4 Moduły SunPower Maxeon (DC) otrzymały znak Declare Label International Living Future Institute po raz pierwszy w roku 2016.

Dzięki tym certyfikacjom moduły SunPower Maxeon mogą zapewnić o sześć punktów LEED więcej niż moduły konwencjonalne, przynosząc następujące korzyści:

  • Czas: Moduły SunPower zapewniają więcej punktów dzięki łatwo dostępnym i powszechnie stosowanym certyfikacjom.
  • Pieniądze: Każdy projekt jest inny. Rozważmy jednak wartość sześciu dodatkowych punktów dla projektu ekologicznego budownictwa5 Typowy projekt zakłada, że co najmniej 10% energii potrzebnej do uzyskania stanu surowego lub wykonania remontu generalnego pokryje technologia fotowoltaiczna, zostanie zapewniona wystarczająca ilość produktów do zakwalifikowana się do kategorii Materiały i surowce oraz 33% powierzchni utwardzonej będą zajmować panele fotowoltaiczne lub inne instalacje redukujące wyspy ciepła. wymagającego łącznie 40 punktów w celu uzyskania podstawowego certyfikatu LEED. 
  • Pewność: Moduły SunPower, instalowane na wielu obiektach z certyfikatem LEED, potwierdzają swoją jakość w praktyce. 

W przypadku kolejnego projektu budownictwa ekologicznego warto wziąć pod uwagę, czy dostawca także jest ekologicznym budowniczym. Maxeon Solar Technologies, producent modułów SunPower, wykorzystuje ekologiczne podejście do produkcji, które obejmuje nie tylko materiały czy łańcuch dostaw, ale też zakład produkcyjny. 

W sierpniu 2020 r, firma Maxeon otrzymała certyfikat LEED Gold dla zakładu Fab 4 na Filipinach (zdjęcie poniżej) — to nasz piąty obiekt oraz trzeci zakład produkcyjny z certyfikatem LEED. Dzięki temu każde wytworzone przez nas ogniwo fotowoltaiczne pochodzi z zakładu z certyfikatem LEED. 

W Mexicali w Meksyku dysponujemy także pierwszym w branży i jedynym zakładem produkującym panele fotowoltaiczne, który nie generuje odpadów trafiających na wysypiska. Wszystko to, w połączeniu z utrzymaniem wyższych standardów, stanowi dowód naszych wartości korporacyjnych.

Certyfikacje LEED w 2020 r. — zestawienie

GBCI Europe. Liczby uwzględniają certyfikacje i ponowne certyfikacje dla wszystkich systemów LEED.

Globalne projekty LEED nadal się rozwijają, nawet w warunkach dużych zawirowań w światowej ekonomii. Liczba europejskich projektów z certyfikatem LEED wzrosła o 5% w 2020 r. w porównaniu do roku ubiegłego, pomimo pandemii. Dbając o zaangażowanie w koncepcję Powering Positive Change, mamy nadzieję, że trendy te przyspieszą.