Don't Overpay for Watts: How Solar Energy Yield Affects your Savings

Nie przepłacaj za waty! Zobacz, jak uzysk energii słonecznej wpływa na oszczędności

Jeśli szukasz paneli fotowoltaicznych dla swojego domu, prawdopodobnie już wiesz, że oferty są różnicowane według mocy znamionowej, na przykład 350 W lub 400 W. Warto jednak pamiętać, że niektóre panele fotowoltaiczne wytwarzają więcej energii, nawet jeśli ich moc znamionowa jest identyczna.
Technologia słoneczna

Jak uzysk energii słonecznej wpływa na oszczędności

Wynika to z tego, że niektóre panele mają inną wydajność w zależności od warunków otoczenia, takich jak ilość światła słonecznego, stopień zachmurzenia nieba, temperatura czy zacienienie.

Wszystkie te czynniki mogą znacząco wpływać na Twoje oszczędności.

Aby zrozumieć, ile mocy w rzeczywistości posiada Twój system, należy najpierw poznać sposób, w jaki energia jest mierzona.

Jak mierzona jest energia (kWh a kWp)

Energię zużywaną w domu mierzy się w kilowatogodzinach (kWh). Być może znasz ten pomiar, ponieważ korzystają z niego zakłady energetyczne do naliczania opłat za elektryczność dla gospodarstw domowych.

Jak już wspomniano, liczba widniejąca w ofercie paneli fotowoltaicznych (i systemów) jest mierzona i wyceniana według mocy znamionowej w watach (W). Ta miara mocy znamionowej wskazuje największą ilość energii, jaką system może wytworzyć w ściśle regulowanych warunkach, określanych jako standardowe warunki testowe (ang. Standard Testing Conditions, STC).

Wyobraźmy sobie panel w laboratorium, które w doskonały sposób symuluje czyste niebo, brak wiatru i świecące w południe słońce, którego promienie padają prostopadle na panele, przy kontrolowanej temperaturze (25°C) — odpowiada to warunkom, które rzadko na co dzień występują na dachu domu.

Taki wskaźnik STC nie reprezentuje jednak ilości energii wytwarzanej przez panel w lokalizacji użytkownika, ponieważ także wybrane podczas instalacji kąt nachylenia oraz technologia decydują o mocy i uzysku energii paneli.

Porównanie żarówek

Niektóre panele fotowoltaiczne wytwarzają więcej energii, nawet jeśli ich moc znamionowa jest tak sama: zależy to od uzysku energii słonecznej, ponieważ panele mają odmienną wydajność w zależności od warunków otoczenia.

Byłoby to podobne do porównywania dwóch żarówek na podstawie ich mocy zamiast jasności wytwarzanego światła. Wraz z rozwojem technologii dowiedzieliśmy się, że żarówki LED mogą świecić przeszło 10-krotnie jaśniej niż tradycyjne żarówki pomimo tej samej mocy znamionowej (np. 25 W). Czy zatem klient powinien zapłacić taką samą kwotę za obie technologie tylko dlatego, że obie oferują moc znamionową 25 W? Czy też jedna z nich jest bardziej wartościowa, ponieważ jej uzysk energii na wat jest większy?

Podobnie jak te żarówki, tak i technologia wykorzystana w dwóch różnych panelach fotowoltaicznych o mocy 400 W może oferować znacząco inną ilość energii w warunkach rzeczywistych. W przypadku paneli fotowoltaicznych wyniki te mają wpływ na długoterminowy zwrot z inwestycji.
 

Jeśli Twoje panele nie mogą zapewniać potrzebnego uzysku energii, być może przepłacasz za swój system.


Wiemy już, że niektóre panele zapewniają wyższy uzysk energii, ale nie omówiliśmy jeszcze, jak przyczynia się do tego ich technologia. Przyjrzyjmy się modułom SunPower Maxeon 5 AC, aby dowiedzieć się więcej. System modułów SunPower Maxeon 5 AC może zapewniać wyższy uzysk energii słonecznej niż panele konwencjonalne1 Większy uzysk zależy od lokalnych ofert, co potwierdzają analizy z wykorzystaniem produktów konkurencji. Źródło analizy: Symulacja PVsyst. Założenia: Dach budynku mieszkalnego w Amsterdamie o kącie nachylenia 30 stopni, orientacja pionowa. Średnia wielkość systemu to 6,0 kWp. Moduł SunPower Maxeon ACM: Max5 AC 415 W (Enphase IQ7A-72-x-INT). Moduły konwencjonalne: monokrystaliczne PERC 310 W (0,55% roczne tempo degradacji) + wiodący inwerter łańcuchowy. dzięki takim zaletom, jak:

  • Unikalna konstrukcja ogniwa, dzięki której panele Maxeon lepiej absorbują światło niebieskie (gdy niebo jest zachmurzone) oraz czerwone (rano i wieczorem).
  • Wiodąca sprawność ogniwa2 Na podstawie przeglądu arkusza danych stron internetowych 20 najlepszych producentów wg IHS — czerwiec 2020 r. , która maksymalizuje moc modułów zainstalowanych na dostępnej powierzchni dachowej. Efektem jest więcej energii na jednostkę powierzchni niż w przypadku paneli konwencjonalnych.
  • Niedościgniona niezawodność dzięki utrzymaniu 2- do 3-krotnej przewagi nad panelami konwencjonalnymi3 Jordan D. i in. „Robust PV Degradation Methodology and Application”, PVSC 2019. , dająca lepsze wyniki niż produkty konkurencji w warunkach wysokiej temperatury4 W oparciu o współczynniki temperaturowe podchodzące z analizy arkusza danych. , dużej wilgotności, a nawet przy gwałtownych wahaniach temperatury w czasie.

Czy zatem Twoje panele fotowoltaiczne zapewniają najwyższy uzysk energii? Czy też przepłacasz za każdy wat na etykiecie?

Dowiedz się więcej o tym, jak moduły Maxeon 5 AC mogą zwiększyć uzysk energii słonecznej Twojego systemu.

Skontaktuj się z certyfikowanym instalatorem SunPower już dziś.
Idź teraz na energię słoneczną
Address
Proszę wpisać tylko cyfry, bez spacji.

Udostępniając swoje dane firmie SunPower, potwierdzasz zapoznanie się z Warunkami użytkowania oraz Polityką prywatności.