ESG_Report_header

Uczczenie starań w zakresie ESG: Najważniejsze punkty pierwszego raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju firmy Maxeon

Technologia słoneczna

Rok precedensów

Rok 2020 zostanie niewątpliwe zapamiętany jako jeden z najbardziej wymagających momentów współczesności. W czasie, gdy pandemia COVID-19 zbierała żniwo na całym świecie, odnotowano rekordowe susze, pożary i niespotykane do tej pory burze, które przypominają nam o tym, że zmiana klimatu pozostaje niepodważalnym zagrożeniem.

Dla firmy Maxeon rok 2020 miał szczególne znaczenie, ponieważ w sierpniu oddzieliła się ona od SunPower Corporation. Z tej okazji opublikowano pierwszy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju, który stanowi kluczowe osiągnięcie w ramach strategii ESG (tj. w zakresie środowiska naturalnego, sprawiedliwości społecznej i ładu).

Jeff Waters, dyrektor generalny Maxeon Solar Technologies, podkreślił we wprowadzeniu do raportu, że szczególnie ważne jest, aby firma Maxeon, jako producent paneli fotowoltaicznych, „zajęła kluczową rolę w dbałości o środowisko naturalne, swoich pracowników i społeczności, w których żyją i pracują”.
 

Koncentracja na właściwych priorytetach zrównoważonego rozwoju


Potwierdzając swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, firma Maxeon dołączyła do programu United Nations Global Compact, największej na świecie dobrowolnej inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, w ramach wezwania do działania, aby do 2030 roku zrealizować 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG) w celu upowszechniania pokoju i dobrobytu na całym świecie.

Z chęcią odgrywamy rolę wspierającą inicjatywę „Decade of Decisive Action” (Dekada zdecydowanych działań), której celem jest osiąganie celów zrównoważonego rozwoju do 2030 roku.
Jeff Waters, CEO

Aby określić formę działań firmy Maxeon na rzecz SDG, powołano globalny zespół interdyscyplinarny ds. ESG, który przeprowadzi priorytetyzację dla wyznaczenia konkretnych celów, w przypadku których firma Maxeon będzie mogła zapewnić największe wsparcie.

„Podjęliśmy wyzwanie przyjęcia celów, które wychodzą poza naszą podstawową działalność zapewniania dostępu do energii odnawialnej na całym świecie”, przyznała Lindsey Weidmann, radca prawny i globalny leader ds. ESG.

Firma Maxeon podjęła się pomocy w realizacji czterech celów SDG w ramach programu UN Global Compact do 2030 roku, co pozwoli lepiej skupić jej globalne wysiłki na strategii ds. zrównoważonego rozwoju.

Bean_4Goals

Firma Maxeon skoncentruje się na czterech z 17 celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych: Przystępna cenowo czysta energia; Zmniejszanie nierówności; Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja; oraz Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

 

Ewolucja celów ESG i zrównoważonego rozwoju w czasach po pandemii


Przed wydarzeniami 2020 roku ESG zaczęła zyskiwać popularność jako kluczowa strategia biznesowa, ponieważ wiele firm postanowiło zespolić swój ekonomiczny cel istnienia z szerszymi potrzebami społeczeństwa. W czasach po pandemii nawet większą uwagę będzie się przykładać do zintegrowania zrównoważonego rozwoju ze strategiami przedsiębiorstw, ponieważ pracownicy jeszcze lepiej rozumieją, jak ważne jest bycie odpowiedzialnym obywatelem świata.

W firmie Maxeon specjalny zespół przeprowadził analizę istotności z udziałem kluczowych stron zainteresowanych, w tym klientów, pracowników i dostawców z całego świata. Celem było ustalenie zagadnień istotnych dla Maxeon, a następnie analiza i dostosowanie ich do globalnych standardów zrównoważonego rozwoju.

Analiza z udziałem wspomnianych osób była niezbędna do wybrania 14 najważniejszych zagadnień z trzech filarów ESG, które teraz stanowią podstawę strategii zrównoważonego rozwoju Maxeon:

The first Maxeon esg Sustainability Report, for the company’s environmental, social and governance (ESG) strategy with three pillars that form the basis of Maxeon’s sustainability strategy.

 

Kluczowe osiągnięcia w zakresie ESG

Pełna wersja raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju zawiera liczne szczegóły na temat starań firmy podejmowanych we wszystkich trzech kategoriach ESG. Oto kilka kluczowych kwestii.
 

Koncentracja na ochronie środowiska

Firma Maxeon uważa, że wyznaczenie wysokich standardów dla całej branży fotowoltaicznej jest kluczowe w walce ze zmianą klimatu. Ekologiczne podejście firmy koncentruje się na energii i emisji, gospodarce wodnej, odpadach i gospodarce regeneracyjnej, w ramach których można już świętować wiele sukcesów.

„Ograniczenie zużycia surowców i umożliwienie przejścia na gospodarkę niskowęglową to nasze priorytetowe aspiracje jeśli chodzi o zrównoważony rozwój”, wyjaśnia Markus Sickmoller, dyrektor operacyjny.

The first Maxeon esg Sustainability Report, for the company’s environmental, social and governance (ESG) strategy with three pillars that form the basis of Maxeon’s sustainability strategy.

 

Koncentracja na sprawach społecznych

Firma Maxeon koncentruje się na sprawach społecznych zapewniających społeczeństwu wartość dodaną poprzez przewodzenie, nawiązywanie partnerskiej współpracy i wspieranie inicjatyw poprawiających jakość życia naszych pracowników i społeczności, w których żyją i pracują.

„Nasze złożone relacje z pracownikami, partnerami w społecznościach i dostawcami budują wspólną wartość i mają niezwykłe znaczenie dla sukcesu Maxeon”, zauważa Tiffany See, dyrektor ds. HR.

W 2020 roku podejście społeczne firmy Maxeon obejmowało głównie niesienie pomocy ofiarom pandemii COVID-19 oraz wspieranie rozwoju pracowników, szczególnie w odniesieniu do różnorodności i inkluzywności.

The first Maxeon esg Sustainability Report, for the company’s environmental, social and governance (ESG) strategy with three pillars that form the basis of Maxeon’s sustainability strategy.

 

Koncentracja na dobrych rządach

Dobre rządy leżą u podstaw pomyślnie prowadzonej działalności. W firmie Maxeon, dzięki odpowiedzialnym i przejrzystym procesom, budujemy zaufanie wśród pracowników, dostawców i klientów.

„Uczciwość w działaniach i ochrona wartości firmowych wymagają rygorystycznej koncentracji na zgodności ze wszystkimi przepisami, regulacjami i najlepszymi praktykami w branży”, wyjaśnia Kai Strohbecke, dyrektor finansowy.

The first Maxeon esg Sustainability Report, for the company’s environmental, social and governance (ESG) strategy with three pillars that form the basis of Maxeon’s sustainability strategy.

 

Zrównoważony rozwój to swego rodzaju podróż

Opublikowanie pierwszego raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju to wielkie osiągnięcie dla firmy Maxeon, ale to dopiero początek. Firma będzie poszerzać zakres i szczegółowość danych prezentowanych w ramach filarów ESG i wyznaczać realizowane w terminie cele dotyczące najistotniejszych kwestii.

Zrównoważony rozwój to proces iteracyjny, który wymaga ciągłego zaangażowania, bez którego priorytety nie będą aktualne ani właściwe. Wraz z nadejściem drugiej połowy 2021 roku od firmy Maxeon można oczekiwać kolejnych sposobów „wspierania pozytywnej zmiany” (ang. Powering Positive Change) na świecie.