Make the most of your sustainable solar home with cradle-to-cradle certified solar panels from Maxeon Solar Technologies.

Zamierzasz kupić panele fotowoltaiczne? Oto, jak możesz dokonać najbardziej zrównoważonego wyboru dla swojego domu

Jak wynika z najnowszych badań, panele SunPower Maxeon zapewniają wyższy zwrotu kosztów energii (EPBT) od innych technologii
Technologia słoneczna

Wybór energii słonecznej to jedna z najbardziej odpowiedzialnych decyzji, jakie można podjąć. Zrównoważone korzyści wynikające z redukcji emisji CO2 oraz zalety samowystarczalności energetycznej są już dobrze znane. Czy jednak wszystkie technologie fotowoltaiczne są takie same, jeśli chodzi o oddziaływanie na środowisko?

Aby zrozumieć prawdziwe oddziaływanie paneli fotowoltaicznych na środowisko, należy przyjrzeć się całemu cyklowi życia produktu: od wydobycia surowców po produkcję, transport, użycie i utylizację. Jednym ze sposobów zmierzenia tego aspektu jest sprawdzenie wskaźnika EPBT, czyli czasu zwrotu kosztów energii.

Chociaż akronim EPBT może brzmieć abstrakcyjnie, nie pozwól, aby Cię to zniechęciło do zgłębienia tematu. Poznanie, ile energii wykorzystuje panel fotowoltaiczny – oraz wytwarza – w trakcie objętego gwarancją okresu eksploatacji pozwala w sposób wiarygodny porównać ze sobą tego rodzaju technologie.

Co to jest czas zwrotu kosztów energii?

Mówiąc najprościej, EPBT oznacza czas, jaki jest wymagany do wygenerowania przez system bazujący na odnawialnym źródle energii takiej samej ilości energii, jaką zużyto do wyprodukowania i eksploatacji tego systemu. (Różni się on od czasu zwrotu ekonomicznego, który wskazuje, po jakim czasie inwestycja się zwróci).

EPBT na ogół wyraża się w liczbie lat, przez które zwróci się energia wykorzystana przez cykl życia systemu. Jako że uwzględniany jest cały cykl życia panelu fotowoltaicznego, EPBT jest wskaźnikiem o wysokiej wiarygodności, jeśli mowa o oddziaływaniu na środowisko naturalne.

Nowe niezależne badania potwierdzają najwyższy wskaźnik EPBT paneli Maxeon 3

Istnieją dość znaczące różnice pod względem wskaźnika EPBT dla różnych paneli, jak wynika z nowego niezależnego badania przeprowadzonego przez Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE). Przykład: obejmujący moduły Maxeon 3 system o mocy 8 kWp zainstalowany na dachu domu we Francji posiada wskaźnik EPBT o 28% niższy od systemów PERC – obecnie funkcjonujących jako „mainstreamowe”.

Oznacza to, że panele Maxeon 3 potrzebują aż 28% mniej czasu na zwrot energii zużytej w cyklu życia systemu w porównaniu do technologii alternatywnej. System z panelami Maxeon 3 zyskał przewagę w zakresie EPBT głównie dzięki wysokiej sprawności paneli, a także niższemu zużyciu energii przy ich produkcji. Poszukiwanie niezależności energetycznej rozpoczyna się zatem od samej konstrukcji panelu.

Jak wynika z badań, energię wymaganą do wytworzenia paneli fotowoltaicznych Maxeon, przy uwzględnieniu zysków z recyklingu, można zrekompensować energią wytwarzaną w okresie od trzech miesięcy do roku.

Po pierwszych miesiącach od instalacji panele Maxeon zapewniają korzyści dla środowiska przez 39 lat lub nawet dłużej, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę fakt, że technologia Maxeon może osiągać zadowalające wyniki nawet po upływie 40-letnie okresu gwarancji.

Energy payback time of SunPower Maxeon Solar modules including local grid efficiency and recycling gains.

Wskaźnik EPBT oszacowano, korzystając z założeń i rekomendacji zawartych w dokumencie PVPS 12 „Methodology Guidelines for LCA on PV” Międzynarodowej Agencji Energetycznej.1 Frischknecht R., Stolz P., Krebs L., Wild-Scholten M. de i Parikhit Sinha (2020) Life Cycle Inventories and Life Cycle Assessment of Photovoltaic Systems, 2020 Task 12 PV Sustainability: Raport IEA-PVPS T12-19:2020.

Zapytaj swojego instalatora o cykl życia produktu oraz zrównoważone parametry przyszłych paneli fotowoltaicznych

Kupując panele fotowoltaiczne, należy uwzględnić wszystkie działania podejmowane przez producenta, który dostarczy system pod drzwi użytkownika: od materiałów użytych w panelach, aż po utylizację wiele lat później. Tak samo jak sprawdzamy skład produktów spożywczych lub kosmetyków oraz sposób recyklingu ich opakowania (albo i nie), możemy zapytać instalatora, z czego wykonane są panele oraz czy można odzyskać z nich surowce pod zakończeniu eksploatacji.

Panele Maxeon przechodzą rygorystyczną analizę instytutu Cradle-to-Cradle w następujących obszarach: stan techniczny materiałów, ponowne zużycie materiałów, energia ze źródeł odnawialnych, zarządzanie węglem, gospodarka wodna, sprawiedliwość społeczna. Panele te uzyskały certyfikat Silver. Wszystkie materiały wykorzystane w ich produkcji są podane i zarejestrowane w ramach Declare Label. Podejście to wspiera recykling i zapobiega trafianiu zużytych paneli na składowiska. Współpracujemy na poziomie lokalnym z ekspertami ds. recyklingu w krajach, gdzie prowadzimy działalność. 

W przeciwdziałaniu zmianie klimatu także pojedyncze działania przyczyniają się, krok po kroku, do realnych postępów. Jeśli chodzi o energię, powinniśmy zadbać o to, aby wybierane panele fotowoltaiczne były tak zrównoważone, jak energia, którą wytwarzają.