Lindsey Wiedmann - Ekologiczna produkcja i czysta energia

Ekologiczna produkcja i czysta energia

Sustainability
Lindsey Wiedmann

Lindsey Wiedmann

Chief Legal & Sustainability Officer

Panele fotowoltaiczne nie rosną na drzewach

Nie ma w tym stwierdzeniu niczego kontrowersyjnego. Ale podczas przechodzenia na bardziej ekologiczną gospodarkę globalną napotykamy na trudne wyzwanie: nasz skomplikowany proces produkcyjny przetwarza wydobywany z ziemi kwarc w specjalnie oczyszczony krzem używany do produkcji paneli. Jak możemy zadbać o to, aby nasz proces produkcyjny przebiegał w sposób jak najbardziej ekologiczny?

Jako firma każdego roku inwestujemy znaczące środki w poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie. Misja „Powering Positive Change" to efekt naszego niezachwianego przekonania o tym, że poprzez ciągłe samodoskonalenie możemy zapewnić lepszą przyszłość dla naszej planety, udziałowców i firmy. Kilka miesięcy temu opublikowaliśmy drugi coroczny raport dot. zrównoważonego rozwoju, przedstawiając rozwiązania przyjazne dla środowiska oraz nasz wkład w sprawiedliwość społeczną z 2021 roku. Oprócz analizy poprzedniego roku zawarliśmy tam nasze plany na lepszą przyszłość.

Optymalizacja produkcji

W sytuacji, gdy przemysł całego świata nadal w dużym stopniu bazuje na gazie i węglu, energochłonna produkcja ogniw fotowoltaicznych zależy od spalania paliw kopalnianych. Niewiele jednak osób ma świadomość tego, że dla zrekompensowania emisji wytwarzanych podczas produkcji większość paneli fotowoltaicznych musi pracować tylko przez kilka miesięcy, zapewniając wystarczającą ilość czystej energii. Ten okres to tzw. czas zwrotu kosztów energii (energy pay-back time, EPBT).

Nieustannie doskonaląc wydajność modułów fotowoltaicznych, firma Maxeon zdołała skrócić ten czas w stopniu, z którego jest naprawdę dumna. W roku 2021 podjęliśmy współpracę z zewnętrznym doradcą, aby ocenić czas EPBT dla naszych paneli Maxeon 3. Doradca przeanalizował całkowite zapotrzebowanie na energię (cumulative energy demand, CED) w całym cyklu życia paneli Maxeon, uwzględniając wydajność lokalnych sieci energetycznych z różnych miejsc na świecie. Uzyskane opracowanie pokazało, że poziom energii wymaganej do produkcji paneli Maxeon 3 jest wyjątkowo niski w porównaniu do tego, jak wiele energii słonecznej te moduły wytwarzają.

Ostatecznie panele Maxeon uzyskały wskaźnik EPBT na poziomie niewiele ponad 47 dni w przypadku instalacji naziemnej oraz 98,5 dnia dla montażu na dachu. Po zestawieniu tych wyników z 40-letnią gwarancją, jaką Maxeon dołącza do swoich paneli, zwrot energii w okresie obowiązywania gwarancji na naszą technologię w wielu przypadkach przeszło 100-krotnie przekracza zużywaną w produkcji ilość energii.

Jak firma Maxeon dba o to, aby energochłonny proces wytwarzania paneli fotowoltaicznych przebiegał w sposób jak najbardziej ekologiczny, inwestując każdego roku znaczące środki w rozwiązania zrównoważone?

Optymalne wykorzystanie światła słonecznego

Podejmujemy także starania o to, aby w miarę możliwości nasze zakłady produkcyjne były zasilane czystą energią. W fabryce zlokalizowanej na Filipinach zainstalowaliśmy panele fotowoltaiczne na południowym dachu głównego budynku, na parkingu oraz stróżówkach. Korzystamy także z zasilanych energią słoneczną wózków golfowych SunPower do przewożenia pracowników na miejscu.

Z kolei w zakładach w Meksyku zainstalowaliśmy nasze panele fotowoltaiczne na parkingach i w obrębie ogrodu organicznego. W roku 2021 zainstalowaliśmy panele o łącznej mocy 11 kW na dachach w jednej z naszych placówek, zapewniając zakładowi 1875 MW energii co miesiąc.

Spoglądając w przyszłość

Jako firma z siedzibą w Singapurze z satysfakcją słuchaliśmy, gdy w lutym 2021 roku minister ds. zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Grace Fu ogłaszała wdrożenie ekologicznego programu „Singapore Green Plan 2030” — ogólnokrajowej inicjatywy, która wesprze program zrównoważonego rozwoju Singapuru. Jednocześnie z przyjemnością dołączyliśmy do grona 12 członków inaugurujących singapurską sieć Singapore Low Carbon Network będącą elementem inicjatywy Asia Pacific Centre for Sustainability Excellence realizowanej przez PwC Singapore. Wspomniana sieć wspiera realizację założeń programu „Singapore Green Plan 2030”, zrzeszając przedsiębiorstwa i organizacje z całego Singapuru, którym zależy na dekarbonizacji gospodarki. Będziemy dalej współpracować z organizacjami z całego świata dla osiągnięcia tego celu.

Nasze ambicje wykraczają jednak poza granice Singapuru. Z przyjemnością ogłosiliśmy pierwszy pakiet celów długoterminowych 2030 ESG jako wsparcie dla globalnego przejścia do czystej energii słonecznej i wkład w politykę zeroemisyjną. Do roku 2030 zakładamy ograniczenie intensywności emisji, zużycia energii i wody oraz wytwarzania odpadów, a także przejście od stopnia Bronze w certyfikacji „Cradle to Cradle” do stopnia Gold.

Z satysfakcją osiągamy coraz lepsze wyniki w klasyfikacji ESG, realizując założenia „Powering Positive Change” na całym świecie. Zrównoważone wytwarzanie produktów wymaga przewidywania ich wpływu na świat w wielu wymiarach, a my pragniemy przewodzić globalnemu przemysłowi w zakresie zrównoważonej produkcji i wdrażać takie praktyki bez względu na lokalizację geograficzną. Realizując kolejne cele na 2030 rok, będziemy przestrzegać coraz wyższych standardów — to jedyny sposób, by zrealizować ambitne globalne założenia, jakie sobie wyznaczyliśmy.