The future of solar lies beyond the panel

Przyszłość energii słonecznej wykracza poza panel

Sunpower One
Ralf Elias

Ralf Elias

Dyrektor ds. produktów i wiceprezes wykonawczy

Odkąd świat po raz pierwszy zaczął konfrontować się z realiami zmian klimatycznych, nasze relacje z energią uległy gwałtownej zmianie. Coraz większa uwaga poświęcana kryzysowi klimatycznemu i kosztom życia, w połączeniu z trwającym konfliktem na Ukrainie i rosnącą presją związaną z łańcuchem dostaw, uwypukliła kruchość scentralizowanych źródeł energii opartych na paliwach kopalnych. Na całym świecie wolność od tradycyjnych źródeł energii jest sprawą priorytetową, a ponieważ koszty energii wciąż rosną, ludzie szukają alternatyw, które zapewniają oszczędności finansowe, bezpieczeństwo energetyczne i stabilność klimatu.

Jako lider w branży fotowoltaicznej już teraz pomagamy dostarczać narzędzia umożliwiające odejście od gospodarki opartej na paliwach kopalnych. Chociaż nie wszystkie kraje i społeczności mają możliwość korzystania z energetyki wodnej lub wiatrowej, większość krajów ma znacznie większy potencjał fotowoltaiczny niż wymaga tego ich obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Każde gospodarstwo domowe, które może korzystać z paneli fotowoltaicznych, powinno mieć taką możliwość, jeśli tylko zechce.

W Maxeon od ponad 35 lat projektujemy i produkujemy wysokowydajne panele fotowoltaiczne, które przechwytują tę energię. Choć wiemy, że dobrze wykonane panele są podstawą globalnej branży fotowoltaicznej, jako firma musimy pójść dalej, aby umożliwić większej liczbie osób produkcję własnej energii i przyczynienie się do pozytywnych zmian.

Z dachu do domu

Udzielenie 40-letniej gwarancji na nasze panele fotowoltaiczne Maxeon Line na początku roku było podstawowym krokiem dla rozpoczęcia tego procesu. Zapewnienie konsumentom paneli, które mogą niezawodnie dostarczać zieloną energię im, ich domom oraz rodzinom przez całe pokolenie jest kluczowe, jeśli mamy uwolnić potencjał energii słonecznej. Jednak wiele z wyzwań, z jakimi spotykają się konsumenci wybierający energię słoneczną, dotyczy procesu zakupu i sposobu korzystania z systemu.

Dlatego w ramach przygotowań do Intersolar Europe 2022 zapowiedzieliśmy nowe rozwiązanie, SunPower One, mające na celu uproszczenie procesu wdrażania czystej energii i pokonanie niektórych kluczowych problemów, z którymi borykają się klienci. Co to oznacza? Czerpanie korzyści z energii słonecznej może być teraz tak proste, jak naciśnięcie włącznika światła, co z kolei przyspiesza przejście na czystą energię.

The future of solar lies beyond the panel

Wyjście poza panel

Nasze wiodące w branży panele fotowoltaiczne postrzegamy jako otwarte drzwi umożliwiające klientom postawienie pierwszego kroku na drodze ku niezależności energetycznej. Za tymi drzwiami leży szansa na stworzenie wielopokoleniowej relacji konsumentów z ich energią. Realizujemy ją poprzez otwarty, elastyczny ekosystem wiodących w branży partnerów. SunPower One to pierwszy krok tej podróży. Zamiast niepowiązanych ze sobą elementów generowania czystej energii oferujemy zintegrowane rozwiązanie do zarządzania energią w domu. Umożliwia ono ukształtowanie na nowo doświadczeń konsumenckich, zapewniając właścicielom informacje na temat energii w ich gospodarstwach domowych i ułatwiając obniżenie kosztów energii oraz poziomu emisji. Zastosowana sztuczna inteligencja pozwala z czasem poznać wzór zużycia energii elektrycznej przez właściciela domu i zidentyfikować kategorie urządzeń lub sprzętów. Na podstawie tych informacji kontekstowych udostępniane są wskazówki dotyczące bardziej efektywnego wykorzystania urządzeń, na przykład ich używania w okresach wysokiej produkcji energii słonecznej lub wyłączania, gdy ceny energii elektrycznej są wysokie.

W momencie wprowadzenia na rynek rozwiązanie SunPower One będzie dostępne wyłącznie z nową kompleksową ofertą magazynowania SunPower Reserve firmy Maxeon. Z czasem ekosystem SunPower One firmy Maxeon będzie się rozrastać i obejmować dodatkowe produkty w takich kategoriach, jak ładowanie pojazdów elektrycznych, a także integrację oprogramowania i usługi o wartości dodanej mające na celu poprawienie doświadczeń klientów.

W firmie Maxeon wierzymy, że mamy obowiązek odegrać większą rolę w procesie przechodzenia na czystą energię ze względu na nasze przywództwo w dziedzinie paneli, zasięg naszych kanałów oraz brak „długu technologicznego”. Ta ogromna przewaga pozwala nam wychodzić poza schematy i wykorzystywać technologie nowej generacji dla przyspieszenia demokratyzacji produkcji energii.

Chętnie nawiążemy współpracę z liderami kategorii w całej branży, którzy pomogą naszym klientom końcowym uzyskać większe oszczędności energii.

SunPower One Ecosystem Incredibly Smart Control

Nasz zmieniający się stosunek do energii

Program Powering Positive ChangeTM na całym świecie, w miarę wkraczania w erę nowej intensywności transformacji Net Zero, będzie polegać na dostarczaniu klientom narzędzi, których potrzebują, aby stać się niezależnymi energetycznie. Rozwiązania w zakresie energii dla zastosowań mieszkalnych są kluczowym elementem układanki, ale nie możemy zrobić tego sami. Interwencje polityczne, takie jak decyzja rządu brytyjskiego o obniżeniu podatku VAT na domowe instalacje paneli fotowoltaicznych oraz dyrektywa Rady Unii Europejskiej pozwalająca na stosowanie nawet 0% podatku VAT na panele słoneczne, muszą być powielane na całym świecie, aby zwrócić bezpośrednią uwagę na potrzebę wykorzystania oraz zalety energii słonecznej. Środki przyjęte w niedawnej strategii RePowerEU Komisji Europejskiej, takie jak European Rooftop Solar Initiative, w ramach której produkcja energii słonecznej na dachach niektórych budynków byłaby wymagana prawnie, symbolizują ten rodzaj niezbędnej ambicji.

Energia słoneczna ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o zmniejszenie naszej zależności od paliw kopalnych oraz uzyskanie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. Wierzymy, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby poprawić dostęp do tej prawdziwie rewolucyjnej technologii, zmieniając przy tym doświadczenia klientów tak, aby bariery w korzystaniu z wartości energii słonecznej zostały pokonane, co pozwoli nam zmienić świat.