Be Issy, SunPower solar installation, first green building in France

Współtworzenie jednego z pierwszych energetycznie dodatnich budynków we Francji

Zapraszamy do wnętrza budynku przyszłości
Firmy
Panele Maxeon

Naturalne światło słoneczne przechodzi przez duże okna, zaś na zewnątrz i na tarasach rosną ogrody. Budynek, mieszczący firmy i biura, wyposażono w dodatkowe udogodnienia zapewniające miejsce na posiłki i konferencje.

Jednocześnie w tle trwa ciężka, niedostrzegalna praca, związana z wytwarzaniem przez budynek czystej energii na własne potrzeby.

Przedstawiamy Be Issy — nowoczesny, koncepcyjny budynek mieszkalno-komercyjny we francuskim Issy-les-Moulineaux. — który wytwarza więcej energii niż zużywa, pokazując najwyższą wydajność i zdolność produkcji energii w nowym, ekologicznym wydaniu.

Wykorzystując moc paneli fotowoltaicznych SunPower, a także wiele innych zrównoważonych materiałów, metod, projektów i koncepcji architektonicznych, budynek Be Issy sam podtrzymuje swoje codzienne działania i nie tylko.

Ekologiczny budynek i design

Ten ośmiopiętrowy budynek, ukończony w lecie 2018 roku, jest zlokalizowany w pobliżu stacji Issy RER C Station zapewniającej pracownikom wygodny transport. Funkcjonalna struktura statywowa, wykorzystanie zielonej przestrzeni, odpowiedzialna estetyki i wiele ukłonów w kierunku bioróżnorodności sprawiają, że budynek odzwierciedla nowoczesność i futuryzm myśli architektonicznej.

Wraz ze wzrostem wielkości i zagęszczenia ludności miejskiej miasta i deweloperzy muszą zacząć korzystać z holistycznego podejścia do związanych z tym wyzwań środowiskowych i ekologicznych.

Nasz partner w zakresie energii odnawialnej oraz instalator paneli fotowoltaicznych, Solstyce, wybrał technologię SunPower już na etapie powstawania koncepcji projektowej. Zastosowanie technologii fotowoltaicznej oraz uzyskanie statusu i certyfikatów ekologicznych były istotne dla zwiększenia wartości obiektu i zapewnienia inteligentnego podejścia finansowego inwestorów. 

Podczas tworzenia koncepcji i wznoszenia budynku Be Issy w roku 2015 wykonawcy przewidywali nastanie ekologicznych trendów w budownictwie oraz regulacji prawnych, zgodnie z zasadą dodatniej energii i ujemnych emisji. Obecnie, tj. w roku 2020, wykonawcy analizują przepisy w rodzaju RE2020, które obejmują wymogi dotyczące produkcji energii i ochrony środowiska. Zabezpieczenie się na wypadek przyszłych zmian pozwala zachować wartość budynku.

Przyjęcie innowacyjnego, uwzględniającego przyszłość podejścia poprzez zachowanie zgodności z nadchodzącymi standardami budownictwa zapewnia budynkowi wyższą wartość w przyszłości, co z kolei przekłada się na lepsze wynik inwestycji finansowej. Jest to kalkulacja ekonomiczna oparta na faktach.
Louis Sirand, dyrektor ds. sprzedaży w Solstyce

Certyfikaty z zakresu zrównoważonego rozwoju uzyskane dla projektu obejmują BiodiverCity, WiredScore Gold, Well Gold 2017, BEPOS Effinergie oraz BREEAM Excellent. 

Budynek jest też jednym z pierwszych, które uzyskały certyfikację BEPOS (budynek o energii dodatniej) oraz WELL (za dobrostan jego użytkowników).

System paneli fotowoltaicznych o mocy 219 kW w Be Issy obejmuje panele SunPower E20-327 COM (327 Wp) rozmieszczone na górze budynku.

„Dach jest obszarem ograniczonym, występowało na nim wiele przeszkód i elementów funkcjonalnych, dlatego rozmieszczenie tam paneli o odpowiedniej mocy było wyzwaniem”, mówi Sirand. „Technologia SunPower umożliwiła spełnienie wymagań energetycznych dla uzyskania certyfikacji i odpowiednich wyników”.

Wraz z ewoluowaniem trendów w budownictwie partnerzy z zakresu instalacji paneli fotowoltaicznych, tacy jak Solstyce, zauważają, że wyniki paneli dotyczące zrównoważonego rozwoju ułatwiają uzyskiwanie certyfikatów i korzystnych ocen dla budynków w tym zakresie. 

Wymóg „E+C-” (tj. dodatnia energia, ujemne emisje) dla budynków oraz takie regulacje, jak RE2020, łatwiej jest spełniać dzięki panelom SunPower Maxeon ze statusem Cradle-to-Cradle Certified™ Bronze.1 Cradle to Cradle Certified™ to znak certyfikacyjny, na który licencję posiada Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

„Zrównoważony rozwój staje się prawdziwym wyróżnikiem w rzeczywistości ekonomicznej sektora budownictwa”, mówi Sirand. „Firma SunPower konsekwentnie oferuje rozwiązania o wysokiej wydajności, ułatwia certyfikacje i zapewnia możliwość zmniejszenia śladu węglowego”.