Solar Water Solutions - Water Mission & Maxeon Solar Technologies

Gdy nadchodzi kryzys

Organizacja „Water Mission” ratuje życie ludzkie dzięki czystej wodzie pitnej i energii słonecznej – część 2
Panele Performance
Partnerzy

Na całym świecie Water Mission zapewnia wodę pitną – oraz nadzieję – tym, którzy jej pilnie potrzebują. Wysiłki misji pomagają w regeneracji tkanki społecznej i zapewnieniu dostępu do wody zarówno w sytuacjach awaryjnych związanych z klęskami żywiołowymi, jak i w projektach budowy długotrwałej infrastruktury wodociągowej dla osad położonych na odległych terenach.

Na początku tego roku przedstawiliśmy operacje „Water Mission” w zachodniej części Tanzanii, gdzie realizowane obecnie działania pomocowe zapewniają wodę pitną tysiącom mieszkańców przesiedlonych na skutek gwałtownych rozruchów politycznych i zapaści gospodarczej w sąsiednich krajach. Chociaż osiągnięcia „Water Mission” w krajach rozwijających są godne podziwu, w tym artykule skupimy uwagę na równie imponujących działaniach dotyczących reagowania kryzysowego.

Przykra rzeczywistość sytuacji kryzysowych jest taka, że uniwersalna strategia reagowania po prostu nie istnieje. Każda sytuacja jest wyjątkowa i to w tym aspekcie można dostrzec prawdziwą wartość, jaką Water Mission wnosi do lokalnych społeczności każdego dnia. Doświadczenie i znajomość zaawansowanych technologii pozwalają skutecznie wykorzystać zasoby, zapewniając optymalne rozwiązanie dla każdego wyzwania.

Huragan Dorian: jeden rok później

Gdy we wrześniu 2019 roku niszcząca siła huraganu Dorian zaledwie w ciągu tygodnia pozbawiła dachu nad głową około 70 tys. ludzi na Bahamach, zespoły reagowania kryzysowego i inżynierskie „Water Mission” zjawiły się na miejscu, wspierając lokalne społeczności. Intensywne powodzie spowodowane burzą doprowadziły do zanieczyszczenia lokalnych ujęć wody, natomiast zapasy wody pitnej zostały zniszczone przez 6-metrową falę powodziową i wiejący z prędkością 300 km/h huragan Dorian. Jako że ujęcia wody pitnej w tym regionie przestały istnieć, organizacja „Water Mission” wdrożyła systemy odwróconej osmozy, tj. specjalistyczny proces uzdatniania wody używany do oddzielania zanieczyszczeń od wody słonej, który zapewnił lokalnym mieszkańcom niemal 3,8 mln litrów wody.

Rozwiązania fotowoltaiczne do pozyskiwania wody – mobilny system uzdatniania wody „Water Mission”

Mobilne systemy uzdatniania wody organizacji „Water Mission” dostarczone na Bahamy.

W miesiącach po ustąpieniu huraganu lokalne zakłady wodociągowe Water and Sewerage Corporation (WSC) postanowiły odbudować swoją infrastrukturę, wykorzystując tym razem technologię fotowoltaiczną jako sposób zapewnienia większej odporności na wypadek przyszłych klęsk żywiołowych. W gminie Marsh Harbour na wyspie Wielkie Abaco organizacja „Water Mission” nawiązała ścisłą współpracę z WSC, aby zaprojektować i wybudować 120 kW instalację fotowoltaiczną dla pól wodonośnych wraz z 216 kW systemem zasilania stacji pomp. Instalacje te stanowią element podejścia „build back better” (dosł. odbudować lepsze) organizacji „Water Mission”, którego celem jest odtworzenie kluczowej infrastruktury na wyspie. Dodatkowe projekty pozyskiwania wody pitnej w regionie obejmują instalacje przechwytywania wody deszczowej z systemami uzdatniania w sześciu pobliskich szkołach, które zapewnią niezawodne fotowoltaiczne rozwiązania dostarczające wodę pitną dla dzieci, gdy powrócą do szkoły.

Projekty pomp zasilanych energią słoneczną w miejscowości Marsh Harbour zapewniają odporność na wypadek przyszłych burz, wykorzystując źródła energii elektrycznej i słonecznej, które wspomagają ich wydajność. Według szacunków WSC, po zakończeniu projektów na terenie Marsh Harbour nastąpi 33% redukcja pozyskiwania energii elektrycznej od Bahamas Power and Light. Obie instalacje mają zostać oddane do użytku do końca 2020 roku.

Rozwiązania fotowoltaiczne do pozyskiwania wody – instalacja paneli fotowoltaicznych SunPower Performance w Marsh Harbour

Instalacja na polach wodonośnych w miejscowości Marsh Harbour będzie jedną z największych konstrukcji tego typu na Bahamach, zapewniając mieszkańcom wzmocniony system wodociągowy, lepiej przygotowany na przyszłe wyzwania pogodowe.

Zasilane energią słoneczną mikrosieci pomagają władzom Portoryko odbudować instalacje po huraganie Maria

Gdy w 2017 roku w Portoryko uderzył huragan Maria, setki społeczności wiejskich utraciło dostęp do zasobów wodnych z powodu poważnych przestojów w dostawie energii. Organizacja „Water Mission” podjęła natychmiastowe działania mające na celu podłączenie istniejących systemów wodociągowych do generatorów przywrócenie dostaw wody pitnej. Dla wielu społeczności logicznym rozwiązaniem była jednak energia słoneczna, stanowiąca na dłuższą metę niezawodne źródło elektryczności. Wybudowano niezależne mikrosieci fotowoltaiczne, aby wspierać zasilane energią słoneczną pompy i ograniczyć zależność od sieci energetycznej wyspy.

Rozwiązania fotowoltaiczne do pozyskiwania wody – organizacja „Water Mission” przywraca dostęp do wody pitnej w Portoryko po huraganie Dorian

Rola organizacji „Water Mission” w przywróceniu dostaw wody pitnej dla społeczności w Portoryko była kluczowa z perspektywy przetrwania tysięcy mieszkańców.

W ujęciu ogólnym organizacja udzieliła pomocy przeszło 39 społecznościom w całym Portoryko, instalując ponad 1600 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy przeszło 500 kW. Każda społeczność wykorzystuje średnio 64 kWh energii słonecznej każdego dnia, co przekłada się na ponad 900 tys. kWh elektryczności w skali roku zapewnianej przez „Water Mission” w całym Portoryko. Przy uwzględnieniu średniej lokalnej ceny energii na poziomie 0,24 USD/kWh instalacje te zapewniają roczne oszczędności rzędu niemal 220 tys. USD.

W razie wystąpienia kolejnych klęsk żywiołowych w regionie opisane rozwiązania pozyskiwania wody pozwolą mieszkańcom szybko zdemontować instalacje i przywrócić je po ustąpieniu trudnych warunków. Na wypadek uszkodzenia sieci energetycznej wyspy na skutek burzy będzie można wykorzystać energię słoneczną do przywrócenia dostaw wody pitnej i systemów uzdatniania w ciągu godzin. Jako dodatkowy środek zabezpieczający niektóre systemy zostały wyposażone w akumulatory skracające przestoje.

Panele, które radzą sobie z burzami

Podobnie jak w Tanzanii, także w Portoryko i na Bahamach organizacja „Water Mission” zaufała wysokiej niezawodności i trwałości paneli SunPower Performance, wdrażając je w wielu kluczowych rozwiązaniach fotowoltaicznych do pozyskiwania wody. Panele SunPower Performance, poparte przeszło 35-letnim doświadczeniem i przywództwem w branży, są oparte na innowacyjnej konstrukcji z ogniwami w strukturze gontu, która eliminuje wiele niedoskonałości typowych dla konwencjonalnych paneli fotowoltaicznych.1 „Panele konwencjonalne” to panele wykonane z ogniw konwencjonalnych. „Ogniwa konwencjonalne” to ogniwa krzemowe, które posiadają wiele cienkich metalowych przewodów na przedzie oraz łączące wstęgi lutowane z przodu i z tyłu.

Społeczności z rozmaitych regionów całego świata polegają na systemach uzdatniania wody organizacji „Water Mission”, dlatego każda technologia fotowoltaiczna zasilająca te systemy musi nie tylko być niezawodna, ale także wytrzymywać najtrudniejsze warunki atmosferyczne. Panele SunPower Performance są wytwarzane z innowacyjnych materiałów, począwszy od zaawansowanych uszczelniaczy po stosowane w lotnictwie kleje przewodzące, które chronią ogniwa i minimalizują utratę mocy w niekorzystnych warunkach pogodowych – w tym także na suchej pustyni, w mokrych lasach tropikalnych czy na smaganych wiatrem wybrzeżach.

Każdego dnia brak wody pitnej pozbawia miliony ludzi zdrowia, wykształcenia i możliwości utrzymania ich rodzin. „Water Mission” pracuje nad swoim dziedzictwem wizjonerskiej organizacji non-profit o profilu inżynieryjnym i pioniera w branży fotowoltaicznej. Nieustannie podejmuje wysiłki, aby zapewniać wodę pitną poprzez ciężką pracę i najnowsze osiągnięcia techniki, pomagając ludziom w najodleglejszych zakątkach świata żyć zdrowiej i bezpieczniej.

© 2020 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji na stronie www.maxeon.com/legal.