ESG_Report_header

Wij vieren onze ESG-successen: hoogtepunten uit Maxeon's eerste duurzaamheidsrapport

Zonnepaneel Technologie

Een jaar van primeurs

Het jaar 2020 zal ongetwijfeld de geschiedenisboeken ingaan als een van de meest uitdagende van deze tijd. Terwijl de COVID-19-pandemie wereldwijd zijn tol eiste, bleven recorddroogtes, branden en ongekende stormen de aarde teisteren, zodat wij ons bewust bleven dat klimaatverandering nog steeds een duidelijk en aanwezig gevaar is.

Bij Maxeon betekende het jaar 2020 een keerpunt, omdat het bedrijf in augustus officieel onafhankelijk werd van SunPower Corporation. Het bedrijf staat hier nu bij stil door publicatie van zijn eerste duurzaamheidsrapport, een belangrijke mijlpaal in de bedrijfsstrategie voor milieu, maatschappij en governance (ESG).

Jeff Waters, CEO van Maxeon Solar Technologies, benadrukt in de inleiding van het rapport dat het voor Maxeon als bedrijf in zonne-energie belangrijk is om “een belangrijke bijdrage te leveren aan het milieu, onze mensen en de gemeenschappen waarin wij leven en werken.”
 

Focus op de juiste duurzaamheidsprioriteiten


Om blijk te geven van de inzet van het bedrijf voor duurzaamheid, heeft Maxeon zich aangesloten bij Global Compact van de Verenigde Naties, 's werelds grootste duurzaamheidsinitiatief van bedrijven, in een oproep om in het jaar 2030 zeventien doelen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) te realiseren die wereldwijd vrede en welvaart bevorderden.

We willen graag een bijdrage leveren aan het ‘Doorslaggevende decennium’, dat gericht is op het bereiken van de doelen voor duurzame ontwikkeling in 2030.
Jeff Waters, CEO

Om te bepalen hoe Maxeon invloed kan uitoefenen op de SDG's, werd een wereldwijd multifunctioneel ESG-team gevormd dat prioriteiten moest toekennen om vast te stellen aan welke doelen Maxeon de grootste bijdrage zou kunnen leveren.

“We hebben onszelf als uitdaging gesteld dat we doelen kiezen die verder gaan dan onze primaire activiteiten voor het wereldwijd beschikbaar maken van hernieuwbare energie”, aldus Lindsey Wiedmann, Chief Legal Officer en Global ESG Leader.

Maxeon gaat zich inzetten voor het bereiken van vier van de SDG's van Global Compact van de Verenigde Naties in 2030. Hieruit blijkt duidelijk dat de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf op de hele wereld is gericht.

The first Maxeon esg Sustainability Report, for the company’s environmental, social and governance (ESG) strategy.

Maxeon focust zich op vier van de zeventien doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties: Betaalbare en duurzame energie; Ongelijkheid verminderen; Verantwoorde consumptie en productie; en Vrede, justitie en sterke publieke diensten.

 

Heroriëntatie op ESG en duurzaamheid na de pandemie


Vóór de gebeurtenissen van 2020 werd ESG steeds belangrijker als centrale bedrijfsstrategie, en veel bedrijven probeerden hun economische bestaansrecht in verband te brengen met de bredere behoeften van de samenleving. Na de pandemie wordt nóg meer nadruk gelegd op de integratie van duurzaamheid in bedrijfsstrategieën, nu grote bedrijven zich realiseren dat het nog belangrijker is om verantwoordelijkheid te nemen als wereldburgers.

Bij Maxeon heeft het team een materiële beoordeling uitgevoerd met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder klanten, medewerkers en leveranciers over de hele wereld. Het doel was de materiële onderwerpen in kaart te brengen die van belang waren voor Maxeon, en die onderwerpen te analyseren en er over te rapporteren op wereldwijde duurzaamheidsnormen.

Het onderzoek onder belanghebbenden was essentieel voor de definitieve keuze van 14 materiële onderwerpen in de drie ESG-categorieën die nu de basis van Maxeon's duurzaamheidsstrategie vormen:

The first Maxeon esg Sustainability Report, for the company’s environmental, social and governance (ESG) strategy with three pillars that form the basis of Maxeon’s sustainability strategy.

 

Belangrijke ESG-prestaties

Het volledige duurzaamheidsrapport bevat uitgebreide informatie over de inspanningen van het bedrijf in elk van de drie ESG-categorieën. Hier volgen enkele belangrijke punten.
 

Milieu in de schijnwerpers

Maxeon is van mening dat in de hele zonne-energiebranche hoge normen gesteld moeten worden in de strijd tegen klimaatverandering. De aanpak van het bedrijf in de categorie milieu is gericht op energie en emissie, waterbeheer, afval en de circulaire economie, waarbij al vele mijlpalen zijn behaald.

“Om minder grondstoffen te verbruiken en de overgang naar een economie met weinig koolstof mogelijk te maken, streven wij er voortdurend naar om onze duurzaamheidsdoelen te realiseren”, zegt Markus Sickmöller, Chief Operations Officer.

The first Maxeon esg Sustainability Report, for the company’s environmental, social and governance (ESG) strategy against climate change.

 

Maatschappij in de schijnwerpers

Maxeon richt zich op de sociale kwesties die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dit doen wij door het nemen of bijdragen aan initiatieven die het leven verbeteren van onze medewerkers en de gemeenschappen waarin wij werken.

“De onderlinge relaties met onze medewerkers, onze partners in de gemeenschap en onze leveranciers stimuleren gedeelde waarden en zijn cruciaal voor het succes van Maxeon”, aldus Tiffany See, Chief Human Resources Officer.

Voor wat betreft de aanpak in de categorie maatschappij lag in 2020 bij Maxeon sterk de nadruk op hulpverlening bij COVID-19 en was er sprake van een duidelijke focus op de ontwikkeling van medewerkers, in het bijzonder wat betreft diversiteit en inclusiviteit.

The first Maxeon esg Sustainability Report, for the company’s environmental, social and governance (ESG) strategy approaches the themes of diversity and inclusion.

 

Governance in de schijnwerpers

Goed bestuur is de kern van goed zakendoen. Bij Maxeon zorgen verantwoordelijke en transparante bedrijfsprocessen voor vertrouwen onder medewerkers, leveranciers en klanten.

“Integer gedrag en het beschermen van organisatiewaarden vereisen een grote aandacht voor het naleven van wetten, voorschriften en aanbevolen werkwijzen in de sector”, zegt Kai Strohbecke, Chief Financial Officer.

The first Maxeon esg Sustainability Report, for the company’s environmental, social and governance (ESG) strategy, with a specific focus on the good governance as core of good business.

 

Duurzaamheid is een reis

De publicatie van Maxeon’s eerste duurzaamheidsrapport is een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf, maar het is nog maar een begin. Maxeon zal in zijn verdere ontwikkeling de reikwijdte en omvang van gegevensrapportages voor alle ESG-categorieën verder verbeteren en tijdgebonden doelen formuleren voor materiële onderwerpen.

Duurzaamheid is een iteratief proces dat voortdurende aandacht vraagt om te zorgen dat prioriteiten up-to-date en relevant blijven. Nu het bedrijf aan de tweede helft van 2021 begint, zijn er meer manieren te verwachten waarop Maxeon een bijdrage zal leveren aan positieve veranderingen over de hele wereld.