Maxeon SDG 4 goals NL

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG)

Onze vier duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN sluiten aan op onze doelstelling Powering Positive ChangeTM. Ze zijn ook gekoppeld aan de Maxeon-waarden die ons maken wie we zijn, als bedrijf en voor wat betreft onze cultuur, en die bepalen waar we voor staan met onze klanten en investeerders. Samen op weg naar een betere wereld is voor ons geen maatwerk, het is onderdeel van alles wat we doen, en de kern van het hoe en waarom we het doen.

SDG 7: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

De uitdaging:
789 miljoen mensen hebben geen toegang tot elektriciteit.*

Zo kunnen we helpen:
Het aandeel hernieuwbare energie in de wereldwijde energiemix verhogen.

Zo helpen we op dit moment:
We werken aan betere toegang tot hernieuwbare energie en de bijbehorende voordelen in ontwikkelingslanden. Strategische partners en klanten die onze technologie gebruiken op manieren die dit doel ondersteunen: Water MissionNokeroYolkMee Panyar

Wereldwijd hebben klanten die onze zonnetechnologie gebruiken een equivalent van meer dan 80 miljoen ton CO2 vermeden.

* Alle compensaties voor koolstofemissie en equivalente waarden zijn berekend met de calculator voor equivalenten voor broeikasgas van het U.S. Environmental Protection Agency.

*Bron: Verenigde Naties, The Energy Progress Report, 2020.

SDG
SDG
SDG
SDG

 

Image
Maxeon SDF goal 12 NL
SDG

SDG 10: Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

De uitdaging:
De ongelijkheid neemt toe voor meer dan 70% van de wereldbevolking.*

Zo kunnen we helpen:
De sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen.

Zo helpen we op dit moment:
Sociale vooruitgang is een reis, terwijl de toenemende ongelijkheid in de wereld nog duidelijker wordt door de pandemie. Onze focus op de veiligheid van werknemers tijdens de pandemie en onze voortdurende inzet voor milieu, gezondheid en veiligheid vormen onze basis. We verwachten de komende jaren nog verder te gaan met onze doelen voor 2030.

*Bron: Verenigde Naties.

SDG 12: Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

De uitdaging:
Mondiale materiële voetafdruk van alle industrie wereldwijd: 85,9 biljoen ton. *

Zo kunnen we helpen:
Het duurzame beheer en efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

Zo helpen we op dit moment:
We hebben pionierswerk verricht door als eerste in de branche een  bekroonde, circulaire benadering te kiezen voor de productie van zonnepanelen. We hebben ook het eerste zonnepaneel met het keurmerk  Cradle to Cradle Certifiedtm -Silver  en zijn de eerste en enige fabrikant die via het Declare-label openheid biedt over alle grondstoffen. Verder produceren we 100% van onze zonnecellen met hoog rendement in fabrieken met een LEED® Gold-certificering en hebben we ons jaarlijks verbruik van grondstoffen al vier jaar op rij verbeterd.

Cradle to Cradle Silver certification logo
Sdg
Sdg
 

 

Image
Maxeon SDG goal 12 NL
SDG

SDG 16: Bevorder rechtvaardige, vreedzame en inclusieve samenlevingen

De uitdaging:
80 miljoen mensen
 waren wereldwijd in 2019 op de vlucht voor oorlog, vervolging en conflicten. *

Zo kunnen we helpen:
Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus.

Zo helpen we op dit moment:
Wij werken proactief met leveranciers die sociale rechtvaardigheid en ecologische waakzaamheid hoog in het vaandel hebben. Regelmatig evalueren we onze toeleveringsketen om te controleren op een milieuvriendelijke werkwijze waar we achter kunnen staan.

*Bron: Internal Displacement Monitoring Centre..