Koploper voor wat betreft
duurzaamheid van zonnepanelen

sustainability - home with solar panels in sunflower field

Zonnepanelen die net zo duurzaam zijn als de energie die ze opwekken

De eerste Sustainability Award van pv magazine in 2019 was een blijk van erkenning voor de duurzaamheid van het design en de productieactiviteiten voor SunPower Maxeon (DC)-zonnepanelen, een pionier op het gebied van duurzaamheid van zonnepanelen. Lees meer over de manier waarop wij duurzaam werken.

Winnaar van de Sustainability Award voor zonnepanelen

Onze "Beneficial by Design"-filosofie

SunPower hanteert een allesomvattende strategie die heel wat duurzaamheidsvoordelen oplevert. Deze strategie is het uitgangspunt voor al onze activiteiten, tijdens elke fase van de levenscyclus van onze producten maar ook daarna. En dat geldt ook voor onze medewerkers en gemeenschappen over de hele wereld.

Infographic over duurzaamheid van zonnepanelen

 

Inkoop Inkoop

Wij werken proactief met leveranciers die sociale rechtvaardigheid en ecologische waakzaamheid hoog in het vaandel hebben. Regelmatig evalueren we onze toeleveringsketen om te controleren op een milieuvriendelijke werkwijze waar we achter kunnen staan.

Productgebruik Productgebruik

Uniek voor SunPower-zonnepanelen is de korte terugverdientijd. Dat maakt onze zonne-energie niet alleen een slimme keuze voor particulieren en bedrijven, maar ook voor het milieu.

Materialen Materialen

Wij stellen alles in het werk om slimme keuzes te maken voor wat betreft de materialen die we gebruiken... en niet gebruiken. Zo kiezen we voor "conflictvrije" materialen en vermijden we materialen die gevaarlijk afval kunnen opleveren.

Recycling Recycling

Wij nemen verantwoordelijkheid voor de duurzaamheid van onze zonnepanelen gedurende de gehele levenscyclus en zetten ons in voor hergebruik en recycling.

Productie Productie

We doen ons uiterste best om de hoeveelheid afval tot het minimum te beperken. Zo nemen we maatregelen om verspilling van water tegen te gaan en streven we ernaar om voor onze eigen fabrieken certificeringen als Zero Waste to Landfill en LEED in de wacht te slepen.

Gemeenschappen Gemeenschappen

Wij ondersteunen lokale gemeenschappen met scholing en door energie te leveren aan wie dat nodig heeft.

Distributie Distributie

Waar mogelijk kopen we zware materialen lokaal in en we stimuleren onze medewerkers om hun CO2-voetafdruk te verkleinen.

 
 

Duurzaamheid van productie en zonnepanelen

De duurzaamheid van zonnepanelen vraagt om een bredere visie op de impact van productie. Veranderingen op lange termijn zijn mogelijk als we andere manieren van produceren en consumeren vinden. Daarom volgen en registreren wij ieder jaar gegevens over de fabricage van SunPower-producten, inclusief het gebruik van water en energie en de emissie van broeikasgassen. Meer informatie.

energy reduction graph

Energy Reduction

water reduction graph

Water Reduction

GHG emissions reduction graph

GHG Emissions Reduction

Cradle to Cradle Certified

Cradle to Cradle Certified BronzeSunPower Maxeon Direct Current (DC)-panelen zijn de eersten ter wereld die de prestigieuze onderscheiding Cradle to Cradle Certified—Bronze voor een zonnepaneelproduct in de wacht hebben gesleept. Voor deze certificering ondergaan de panelen een strenge beoordeling van duurzaamheidsaspecten op het gebied van veiligheid van materiaal, hergebruik van materiaal, gebruik van hernieuwbare energie en koolstofbeheer, verantwoord gebruik van water en sociale rechtvaardigheid.

Cradle to Cradle Certified is een keurmerk van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Ga naar de website van Cradle to Cradle voor meer informatie over de beoordelingscategorieën.

Image
SunPower Solar panels on roof of home

Onze impact meten

Onze producten helpen niet alleen anderen bij het verkleinen van hun koolstofvoetafdruk, we meten en verminderen ook onze eigen impact op het milieu.

Landfill-Free werken

Onze fabriek in Mexicali, Mexico heeft als eerste en enige in de zonne-energiebranche de Zero Waste to Landfill-certificering ontvangen. Deze certificering van NSF International vereist dat niet meer dan 1% van het materiaal van een productielocatie op een stortplaats mag eindigen en niet meer dan 10% van het materiaal bij een afvalenergiecentrale.

Image
solar panel sustainability Mexicali manufacturing plant

Hoe les je de dorst naar een beter leven?

Sinds 2001 geeft Water Mission blijk van een diep gevoel van medeleven en zet de organisatie geavanceerde technische expertise in om meer dan 4,5 miljoen mensen in 56 landen over de hele wereld te voorzien van drinkwater van goede kwaliteit, adequate sanitaire voorzieningen en hygiëne. Ontdek hoe Water Mission zonne-energie in waterpompinstallaties toepast en waarom de keuze op SunPower Performance-panelen viel om 65.000 mensen in vluchtelingenkamp Nyarugusu van schoon drinkwater te voorzien.

Image
Water Mission well in action

Licht voor de wereld: kleine lantaarns op zonne-energie brengen hoop en licht voor miljoenen

Voor 1,3 miljard mensen over de hele wereld is betrouwbare elektriciteit een luxe. Petroleumlampen zijn de belangrijkste lichtbron voor huishoudens, maar de dampen ervan zijn schadelijk voor de luchtwegen en vooral schadelijk voor vrouwen en kinderen. Nokero Solar heeft een oplossing die al miljoenen levens in meer dan 120 landen heeft verbeterd.

Image
Light for the World solar lanterns

Hulpbronnen voor duurzaamheid

Wij streven naar transparantie en verantwoordelijkheid voor echt duurzame zonnepanelen, zoals blijkt uit onze gedragslijnen voor milieu, maatschappij en bestuur.

Lees meer over deze hulpbronnen