Solar Water Solutions - Water Mission & Maxeon Solar Technologies

Wanneer het noodlot toeslaat

Water Mission redt levens met schoon, veilig water en zonlicht - Deel 2
Performance zonnepanelen
Partners

Wereldwijd brengt Water Mission schoon water en hoop naar degenen die dat beide zo hard nodig hebben. De inspanningen van Water Mission lopen uiteen van het aanleggen van noodvoorzieningen voor schoon water na een ernstige natuurramp tot het bouwen van een waterinfrastructuur voor de lange termijn om een afgelegen gemeenschap in stand te houden. Dankzij die inspanningen is er schoon water beschikbaar en kunnen gemeenschappen worden geholpen bij de wederopbouw.

Eerder dit jaar hebben we het werk van Water Mission in het westen van Tanzania belicht, waar niet-aflatende hulp van de organisatie zorgt voor schoon water voor duizenden inwoners die zijn ontheemd als gevolg van gewelddadige politieke onrust en economische achteruitgang in de buurlanden. Terwijl de prestaties van Water Mission in ontwikkelingslanden niet minder dan opmerkelijk zijn, wordt in dit artikel aandacht besteed aan wat de organisatie doet om mensen bij een natuurramp terzijde te staan. Wat dat is minstens zo indrukwekkend.

De grimmige realiteit bij rampenbestrijding is dat er geen algemene strategie is die in elke situatie werkt. Elke situatie is uniek en daarin ligt de werkelijke meerwaarde van Water Mission voor de gemeenschappen die dagelijks ondersteuning krijgen. Water Mission beschikt over de ervaring en het geavanceerde technische inzicht om middelen effectief in te zetten zodat er voor elke uitdaging een optimale oplossing wordt gevonden.

Orkaan Dorian: een jaar later

In september 2019, een week na de verwoestende gevolgen van orkaan Dorian die naar schatting 70.000 mensen op de Bahama's dakloos maakte, waren de rampenbestrijdings- en engineeringteams van Water Mission ter plaatse om de lokale bevolking te ondersteunen. De storm had geleid tot hevige overstromingen waardoor plaatselijke zoetwaterbronnen waren verontreinigd met zoutwater. Opgeslagen watervoorraden waren onbruikbaar geworden als gevolg van de 6 meter hoge golf die Dorian had veroorzaakt en de aanhoudende wind van 300 km per uur. Omdat bruikbare zoetwaterbronnen ontbraken, koos Water Mission voor de inzet van omgekeerde-osmosesystemen. Dit is een gespecialiseerd waterzuiveringsproces waarmee verontreinigingen uit zoutwater worden gefilterd en dat de plaatselijke bevolking bijna 3,8 miljoen liter schoon water opleverde.

Watervoorziening op basis van zonne-energie - het mobiele waterzuiveringssysteem van Water Mission

De mobiele waterzuiveringssystemen van Water Mission komen aan op de Bahama's.

In de maanden na de orkaan heeft Water and Sewerage Corporation (WSC), het lokale gemeentelijke waterbedrijf, zijn infrastructuur voor de lange termijn weer opgebouwd. Hierbij werd overgestapt op zonne-energie om in de toekomst beter bestand te zijn tegen natuurrampen. In Marsh Harbour in Abacos heeft Water Mission in nauwe samenwerking met WSC een zonne-installatie van 120 kW ontworpen en gebouwd voor de waterbrongebieden van de gemeenschap, samen met een systeem van 216 kW voor het pompstation. De installaties maken deel uit van de 'build back better'-aanpak van Water Mission, gericht op de wederopbouw van kritieke infrastructuur op eilanden. Een ander voorbeeld van de projecten voor schoon water in de regio zijn een regenwateropvang met zuiveringssystemen in zes scholen. Dit vormt een betrouwbare, veilige watervoorziening op basis van zonne-energie voor kinderen die teruggaan naar school.

De zonne-energieprojecten van Marsh Harbour zorgen voor veerkracht bij toekomstige stormen, waarbij het elektriciteitsnet en zonne-energie efficiënter samenwerken. Wanneer de projecten helemaal zijn afgerond, schat WSC dat de elektriciteit die door Bahamas Power and Light in Marsh Harbour wordt opgewekt, met 33% zal afnemen. Het is de bedoeling dat beide installaties eind 2020 in gebruik worden genomen.

Watervoorziening op basis van zonne-energie - installatie met SunPower Performance-zonnepanelen in Marsh Harbour

De installatie in de waterbrongebieden van Marsh Harbour wordt een van de grootste watervoorzieningen op basis van zonne-energie op de Bahama's. De bewoners beschikken hiermee over een krachtiger watersysteem dat beter bestand is tegen toekomstige stormen.

Micro-elektriciteitsnet op zonne-energie voor Puerto Rico na orkaan Maria

Toen orkaan Maria in 2017 Puerto Rico trof, raakten honderden mensen op het platteland als gevolg van omvangrijke stroomuitval hun functionele watervoorziening kwijt. Water Mission ging direct aan de slag met het opnieuw aansluiten van bestaande watersystemen op generatoren zodat er weer schoon water kon stromen. Voor veel gemeenschappen was zonne-energie echter de logische oplossing voor hun behoefte aan betrouwbare energie voor de lange termijn. Er werden onafhankelijke micronetwerken aangelegd om pompen op zonne-energie te laten werken en het eiland minder afhankelijkheid van het elektriciteitsnet te maken.

Watervoorziening op basis van zonne-energie - Water Mission laat weer schoon water stromen in Puerto Rico na orkaan Dorian

De rol van Water Mission is het terugbrengen van schoon water naar gemeenschappen in heel Puerto Rico. Dat was voor duizenden inwoners cruciaal om te kunnen overleven.

In totaal heeft Water Mission meer dan 39 gemeenschappen in heel Puerto Rico kunnen helpen met de installatie van meer dan 1600 zonnepanelen die meer dan 500 kW aan stroom kunnen opwekken. Gemiddeld gebruikt elke gemeenschap 64 kWh aan zonne-energie per dag. Dat staat gelijk aan meer dan 900.000 kWh aan elektriciteit per jaar die in heel Puerto Rico door de inspanningen van Water Mission wordt opgewekt. Met de gemiddelde lokale elektriciteitsprijs van $ 0,24/kWh (USD) wordt met deze installaties een besparing op de elektriciteitskosten van bijna $ 220.000 per jaar gerealiseerd.

Bij een volgende natuurramp kunnen bewoners deze watervoorzieningen op zonne-energie snel demonteren en opnieuw in elkaar zetten zodra het gevaar is geweken. Als het elektriciteitsnet van het eiland door een storm wordt beschadigd, kunnen ze hun veilige water- en sanitaire voorzieningen met behulp van zonne-energie binnen enkele uren herstellen. Voor een nóg grotere veerkracht zijn sommige systemen uitgerust met batterijopslag om de uitvaltijd van het systeem verder te beperken.

Zonne-energie die de storm kan weerstaan

Net als in Tanzania heeft Water Mission in Puerto Rico en op de Bahama's voor veel van deze cruciale watervoorzieningen op basis van zonne-energie gekozen voor de hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid van SunPower Performance-zonnepanelen. SunPower Performance-panelen worden ondersteund met meer dan 35 jaar ervaring en leiderschap op het gebied van zonne-energie. Dankzij het innovatieve design met shinglecellen worden veel betrouwbaarheidsproblemen van conventionele zonnepanelen voorkomen.1 Een “conventioneel paneel” is een paneel dat is opgebouwd uit conventionele cellen. “Conventionele cellen” zijn cellen van siliconen met dunne metalen lijnen aan de voorkant en verbindingsstroken die langs de voor- en achterkant zijn gesoldeerd.

Gemeenschappen in verschillende regio's in de wereld zijn afhankelijk van de waterzuiveringssystemen van Water Mission. De zonnetechnologie die stroom levert aan deze systemen, moet dus niet alleen betrouwbaar zijn, maar ook bestand zijn tegen de meest extreme omstandigheden. SunPower Performance-panelen zijn ontworpen met innovatieve materialen die variëren van geavanceerde inkapselingen tot geleidende lijmen van ruimtevaartkwaliteit. Hiermee worden de cellen beschermd en wordt vermogensverlies geminimaliseerd dat kan optreden bij blootstelling aan zware omstandigheden, zoals in droge woestijnen, natte en vochtige regenwouden en winderige kustgebieden.

Dagelijks hebben miljoenen mensen te kampen met de gevolgen van gebrek aan schoon water. Het gaat ten koste van hun gezondheid, hun opleiding en de mogelijkheden om in het levensonderhoud van hun families te voorzien. Als vooruitziende technische non-profitorganisatie en pionier op het gebied van zonne-energie baant Water Mission de weg voor toekomstige generaties. Dag in, dag uit zorgt de organisatie door hard werken en toonaangevende innovatie voor voorzieningen die schoon water leveren, zodat mensen in sommige van de meest afgelegen gebieden ter wereld veiliger en gezonder kunnen leven.

©2020 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Alle rechten voorbehouden. Ga voor meer informatie naar www.maxeon.com/legal.