Make the most of your sustainable solar home with cradle-to-cradle certified solar panels from Maxeon Solar Technologies.

Bent u op zoek naar zonnepanelen? Zo maakt u de meest duurzame keuze voor uw huis

Nieuw onderzoek toont aan dat SunPower Maxeon-panelen een betere terugverdientijd hebben dan andere technologieën
Zonnepaneel Technologie

Kiezen voor zonne-energie is een van de meest milieuvriendelijke beslissingen die u kunt nemen. De duurzame voordelen van het verlagen van koolstofuitstoot en energie-onafhankelijkheid zijn bekend. Maar zijn alle zonnetechnologieën gelijk als het gaat om hun ecologische voetafdruk?

Om de werkelijke impact van een zonnepaneel op onze planeet inzichtelijk te maken, moeten we kijken naar de gehele levenscyclus van het product: van de winning van grondstoffen, transport en gebruik tot de afvoer ervan aan het einde van de levensduur. Eén manier om de impact tijdens de levenscyclus te meten is door te kijken naar de 'energieterugverdientijd' (EPBT, energy payback time).

Laat u niet afschrikken door de enigszins onduidelijke afkorting EPBT. Inzichtelijk maken hoeveel energie een zonnepaneel tijdens de gegarandeerde levensduur gebruikt (en produceert) is een van de manieren om verschillende zonnetechnologieën eerlijk te vergelijken.

Wat is EPBT of energieterugverdientijd?

EPBT geeft simpelweg aan hoeveel tijd een duurzaam energiesysteem nodig heeft om net zoveel energie op te wekken als is gebruikt voor de productie en het gebruik ervan. Dit is iets anders dan de economische terugverdientijd; hiermee wordt aangegeven na hoeveel tijd een investering is terugverdiend.

EPBT wordt meestal uitgedrukt in jaren voordat de energie is 'terugverdiend' die een zonne-energiesysteem tijdens de levensduur gebruikt. Omdat de gehele levenscyclus van het zonnepaneel wordt meegenomen, wordt EPBT algemeen geaccepteerd als eenheid voor het meten van de impact van een zonnepaneel op de aarde.

Nieuw onafhankelijk onderzoek toont aan dat de EPBT van de SunPower Maxeon 3 serie uitstekend is

Een vergelijking van de EPBT van zonnepanelen levert grote verschillen op, aldus een nieuw onafhankelijk onderzoek van het Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE). Een residentieel daksysteem van 8 kWp met Maxeon 3-modules dat in Frankrijk is geïnstalleerd, heeft een EPBT die 28% lager is dan een systeem met PERC-technologie - de technologie die tegenwoordig gangbaar is.

Dit wil zeggen dat er in vergelijking met alternatieve systemen 28% minder tijd nodig is om de gebruikte energie gedurende de levensduur van het systeem "terug te verdienen". Het systeem met Maxeon 3-panelen behaalt het EPBT-voordeel vooral door het hogere rendement van Maxeon 3-panelen en de lagere energiebehoefte bij de productie van het paneel. Al bij het ontwerp van het paneel werd gezocht naar manieren om de nodige energie zuiniger te maken.

Onderzoekers ontdekten dat de energie die nodig is om Maxeon-zonnepanelen te produceren, inclusief recyclingwinsten, kan worden gecompenseerd door de hoeveelheid energie die ze in 3 maanden tot minder dan een jaar produceren.

Na de eerste maanden zorgt een Maxeon-zonnepaneel gedurende 39 jaar of langer voor milieuvoordelen, vooral als wordt meegeteld dat Maxeon-technologie de potentie heeft om langer te presteren dan de toonaangevende 40 jaar garantie van het paneel.

Energy payback time of SunPower Maxeon Solar modules including local grid efficiency and recycling gains.

De EBPT is beoordeeld volgens het model en de aanbevelingen van de International Energy Agency (IEA) PVPS 12 'Methodology Guidelines for LCA on PV'.1 Frischknecht, R., Stolz, P., Krebs, L., Wild-Scholten, M. de and Parikhit Sinha (2020) Life Cycle Inventories and Life Cycle Assessment of Photovoltaic Systems, 2020 Task 12 PV Sustainability: Report IEA-PVPS T12-19:2020.

Vraag uw installateur naar de levensduur en duurzaamheid van uw toekomstige panelen

Als u op zoek bent naar zonnepanelen, is het belangrijk om te kijken naar alle maatregelen die de fabrikant heeft genomen om het systeem bij u af te leveren, van de materialen in de zonnepanelen tot de uiteindelijke afvoer ervan vele jaren later. Net zoals u let op de ingrediënten van levensmiddelen of cosmetica en kijkt of de verpakking kan worden gerecycled (of niet), moet u uw installateur vragen waarvan uw panelen zijn gemaakt en of ze aan het einde van de levensduur kunnen worden gerecycled.

Maxeon-panelen ondergaan een strenge beoordeling van het Cradle-to-Cradle Institute op het gebied van veiligheid van materiaal, hergebruik van materiaal, gebruik van hernieuwbare energie, verantwoord gebruik van water en sociale rechtvaardigheid, en hebben de certificering Silver. Alle onderdelen die bij de samenstelling ervan zijn gebruikt, zijn vermeld en geregistreerd onder het Declare-label. Dit is gunstig voor recycling en voorkomt dat gebruikte panelen op de vuilstort terechtkomen. We werken op lokaal niveau samen met recyclingexperts in de landen waar we actief zijn.

In de race tegen klimaatverandering kunnen individuele inspanningen helpen om stap voor stap concrete voortgang te boeken. Als het om energie gaat, is het absoluut noodzakelijk dat de zonnepanelen die u kiest even duurzaam zijn als de energie die ze opwekken.