The European Central Bank (ECB) - a symbol for a unified Europe and its energising conditions for solar power.

Optimale omstandigheden in Europa voor het stimuleren van zonne-energie

Zonnepaneel Technologie

In het kader van de massale en snelle toename van hernieuwbare energie heeft de EU zijn doelen voor 2030 op het gebied van zonne-energie aanzienlijk aangescherpt, in het besef dat zonne-energie een centrale rol speelt in de economische en klimaatdoelen van Europa1 https://www.solarpowereurope.org/press-releases/landmark-eu-solar-strategy-solar-power-europe-response . Een doelgerichte strategie voor verdubbeling van de fotovoltaïsche capaciteit in 2025 en installatie van 600 GW in 20302 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3131 is gedurfd en ambitieus, maar terecht.

Ongekende en vroege hittegolven in West-Europa zijn door sommige wetenschappers omschreven als een 'voorproefje van de toekomst', en de World Meteorological Organization (WMO) heeft gewaarschuwd dat hittegolven vanaf 2060 vaker zullen optreden3 https://news.un.org/en/story/2022/07/1122822 . Hoogste tijd dus om in actie te komen.

De rol van zonne-energie in antwoord op de energie-uitdagingen van vandaag

Zonne-energie biedt voordelen die het bijzonder geschikt maken om de energie-uitdagingen van vandaag aan te gaan. Rhone Resch, president van de Solar Energy Industries Association, legt in een artikel op de website van de VN uit dat 'fotovoltaïsche (PV-)technologie in een wereld met steeds grotere koolstofbeperkingen een van de manieren is om met zo weinig mogelijk koolstof elektriciteit op te wekken'. 4 Rhone Resch, The Promise Of Solar Energy: A Low-Carbon Energy Strategy For The 21st Century, https://www.un.org/en/chronicle/article/promise-solar-energy-low-carbon-energy-strategy-21st-century (versie oktober 2022)

Zonnepanelen op daken van particulieren en bedrijven vangen zonlicht op en zetten het om in bruikbare elektriciteit. Dit proces vindt plaats zonder fossiele brandstoffen, en daarmee is dit een bron van schone, emissievrije en hernieuwbare energie.

Zonne-energie kan ook snel worden geïmplementeerd en voordeel opleveren voor particulieren en bedrijven, zowel op het gebied van klimaat als financieel. De kosten van zonne-energie waren al aanzienlijk lager dan de groothandelsprijzen voor elektriciteit vóór de kostenstijging in 2021. In het licht van de dringende noodzaak om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering en om de implementatie in heel Europa te versnellen, is het prijsvoordeel nu nog relevanter. Het beleid van de EU omtrent hernieuwbare energie heeft bijgedragen aan een kostenverlaging van 82% voor zonne-energie in de laatste tien jaar5 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:516a902d-d7a0-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF . Hierrdoor is dit nu een van de belangrijkste bronnen van elektriciteit in Europa en de meest toegankelijke vorm van hernieuwbare energie voor huishoudens

De kosten van zonne-energie waren al aanzienlijk lager dan de groothandelsprijzen voor elektriciteit vóór de kostenstijging in 2021. In het licht van de dringende noodzaak om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering en om de implementatie in heel Europa te versnellen, is het prijsvoordeel nu nog relevanter.

Sustainably produced solar power Installation with Maxeon SunPower solar modules on the rooftop of Besi Austria GmbH.

De energietransitie versnellen met zonnepanelen op het dak

Tot nu toe zijn de meeste zonnepanelen geplaatst op daken. Dat neemt niet weg dat er nog een enorm potentieel is aan ongebruikte daken op commerciële en residentiële gebouwen.

Om de ambitieuze doelstelling van 40% tot 45% hernieuwbare energie in 2030 te halen, zal de Europese Commissie gefaseerd wettelijke voorschriften opleggen om panelen te installerenop zowel nieuwe openbare en commerciële gebouwen als op nieuwe residentiële gebouwen. Als dat lukt, wordt zonne-energie in 2030 de grootste bron van elektriciteit in de EU en is straks meer dan de helft afkomstig van daken6 EU-commissaris voor energie, Kadri Simson, op 18 mei 2022 (tijdens de presentatie van de EU-strategie voor zonne-energie) .

Duurzaam geproduceerde zonnepanelen

Als bron van hernieuwbare, CO2-vrije energie leveren zonnepanelen een aanzienlijk lagere belasting van het milieu op dan andere bronnen van energieopwekking. Bij het gebruik ervan is er geen sprake van luchtvervuiling en komen er geen broeikasgassen vrij.

Hoewel voor technologie van zonne-energie materialen nodig zijn zoals metalen en glas, waarvan de productie veel energie kost, worden steeds meer panelen ontworpen vanuit een circulair perspectief zodat de koolstofvoetafdruk ervan verder afneemt.

Als wereldwijd koploper op het gebied van innovatieve zonne-energie wil Maxeon in deze branche graag een drijvende kracht zijn in het creëren van een circulaire economie. Daarom is een circulaire aanpak integraal onderdeel van al onze werkzaamheden en van het ontwerp van onze producten. Dat heeft ertoe geleid dat Maxeon-panelen voor een residentieel systeem van 8 kWp een energieterugverdientijd7 https://news.un.org/en/story/2022/07/1122822 van minder dan 6 maanden hebben.8 Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE Study, Energy Payback Time (EPBT) of SunPower’s Maxeon 3 Solar Technology, mei 2022

Bovendien zijn onze panelen dusdanig afgestemd dat productieprestaties 40 jaar worden gegarandeerd. Dat is veel meer dan het gemiddelde van 25 tot 30 jaar in onze branche. Onze ingenieurs verleggen voortdurend de grenzen van technologische veroudering.

Als pionier op het gebied van duurzame zonne-energie hebben we al meer dan een miljoen klanten geholpen met de overstap naar zonne-energie voor een positieve impact op de wereld.

Doet u met ons mee en kiest u voor zonne-energie in Europa?

Ik doe mee!
Vul het onderstaande formulier in.
Adres
Gelieve enkel cijfers in te voeren, zonder spaties.

Wanneer u uw gegevens naar SunPower stuurt, gaat u akkoord met de gebruiksovereenkomst en het privacybeleid van SunPower.