Clean energy starts with sustainable solar panel design 

Schone energie begint met een slim design

Zonnepaneel Technologie

De transitie naar schone energiebronnen is cruciaal voor het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. Zonnepanelen spelen een belangrijke rol bij die transitie. Daarom groeit de vraag naar zonne-energie om woningen, bedrijven en openbare ruimtes van stroom te voorzien.

In Europa was 2021 het beste jaar ooit voor zonne-energie. In de VS was zonne-energie goed voor 46% van alle nieuwe capaciteit voor het opwekken van elektriciteit. Volgens de Solar Energy Industries Association zorgt zonne-energie in 20301 Solar Energy Industries Association, The Solar+ Decade https://www.seia.org/solar-decade(geraadpleegd in juli 2022) voor 30% van alle elektriciteit in de VS. Ondertussen overweegt de Europese Commissie een ambitieuze doelstelling van ten minste 1.000 gigawatt aan fotovoltaïsche installaties in de regio tegen 20302 Bron: European Commission: https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/renewable-energy-targets_en (accessed July 2022) .

Hoe "groen" is een productieproces van panelen eigenlijk, met meer productie om aan de vraag te voldoen? En hoe zit het met de recycling van zonnepanelen aan het einde van hun levensduur?

Positieve netto-impact van schoon geproduceerde zonnepanelen

Zonnepanelen hebben maar een paar componenten: fotovoltaïsche cellen, glas en aluminium. Voor de productie ervan moeten grondstoffen worden gedolven. Na het delven van grondstoffen is energie nodig voor de productieprocessen van de verschillende onderdelen. Het goede nieuws is dat de totale uitstoot overwegend in de initiële fase plaatsvindt en gecompenseerd wordt door de emissievrije schone energie die zonnepanelen na installatie opwekken. En met het einde van de levensduur van een zonnepaneel moet tijdens de designfase al rekening worden gehouden.

Example of sustainable solar panel design by efficient use and management of natural resources

Impact verminderen door groen design

Design vormt de kern van de circulaire economie. Maar liefst 80% van de milieu-impact van een product wordt al bepaald in het begin: de designfase. En zodra iets eenmaal is ontworpen, kan dat moeilijk ongedaan worden gemaakt. Circulaire economie is een concept dat nauw aansluit bij de inzet van Maxeon voor doelstelling 12 van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN: verantwoorde consumptie en productie. Dit heeft betrekking op het efficiënte gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen, terwijl door vermindering en hergebruik van afval wordt gestreefd naar een gesloten kringloopsysteem.

Transparantie en duurzaamheid gaan hand in hand

Maxeon heeft opnieuw een Cradle-to-Cradle Certification®3 Cradle to Cradle Certified is een door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute erkend keurmerk. Voor deze certificering ondergaan panelen een strenge evaluatie van duurzame praktijken op het gebied van materiaalgezondheid, hergebruik van materialen, hernieuwbare energie en koolstofbeheer, waterbeheer en sociale rechtvaardigheid. Bezoek de Cradle to Cradle-website voor meer informatie over de evaluatiecategorieën. gekregen. Dit zegt iets over onze inzet voor Zero Waste to Landfill en de manier waarop we, als enige producent van zonnepanelen, onze verantwoordelijkheden van het Declare-label naleven. Deze onderscheiding, uitgereikt door de International Living Future Institute, zorgt voor meer transparantie door vermelding van de materialen die voor productie worden gebruikt. Net als het etiket op levensmiddelen waarop de ingrediënten vermeld staan, geeft het Declare-label aan dat onze panelen vrij zijn van schadelijke stoffen en dat er bij het recyclen geen procedures voor de omgang met gevaarlijke stoffen nodig zijn. Dit is gunstig voor recycling en voorkomt dat gebruikte panelen op de stortplaats terechtkomen. Maxeon werkt op lokaal niveau samen met recyclingexperts in de landen waar we actief zijn.

Onze reactie op de klimaatcrisis

Nu steeds meer landen, overheden en bedrijven plechtig beloven om te streven naar schone energie door een netto-emissie van nul, speelt zonne-energie een cruciale rol bij het mogelijk maken van deze transitie. Maxeon is een belangrijke speler bij het bereiken van een netto-emissie van nul: wij ondersteunen de groeiende vraag naar hernieuwbare energie door efficiëntere en duurzamere panelen te ontwikkelen die langer meegaan. We zetten ons voortdurend in om de meest duurzame zonnepanelen met het hoogste rendement ter wereld te produceren. We leveren zonnepanelen die net zo schoon zijn als de energie die ze opwekken.