Shifting from fossil fuels to a net-zero future with Maxeon SunPower solar technology, installed on a rooftop in the city centre of Malta.  

Consumenten beschermen tegen hoge energieprijzen met zonne-energie

Zonnepaneel Technologie

Uit het Solar Market-rapport (2021–2025) bleek dat zonne-installaties in 27 landen van de Europese Unie een recordgroei hebben doorgemaakt, waarbij meer capaciteit werd geïnstalleerd dan in de tien jaar daarvoor1 https://www.solarfeeds.com/mag/solar-power-statistics-in-europe-2021/ .

Het succes komt deels door lagere kosten voor apparatuur en onderdelen voor zonne-energie en meer overheidssteun voor bedrijven en particulieren. Verder is het succes grotendeels te danken aan belangrijke spelers in de branche die baanbrekend werk verrichten op het gebied van zonne-technologie en duurzamere dakpanelen produceren.

Nu de deadlines om de koolstofuitstoot te beperken echter dichterbij komen, moet de overgang naar hernieuwbare energie versnellen. Een van de belangrijkste beleidsmaatregelen is de versnelde invoering van zonnepanelen op onderbenutte daken van woningen en commerciële gebouwen.

Volgens sommige schattingen kunnen panelen op daken in bijna 25% van het elektriciteitsverbruik in Europa voorzien - meer dan het huidige aandeel van aardgas.2 https://www.zmescience.com/science/news-science/eu-bets-on-solar-power-to-cut-its-reliance-on-russias-natural-gas-19052022/ . De EU stelt dat deze installaties snel zouden kunnen worden ingevoerd en tegelijkertijd de consumenten zouden kunnen beschermen tegen hoge energieprijzen3 https://www.zmescience.com/science/news-science/eu-bets-on-solar-power-to-cut-its-reliance-on-russias-natural-gas-19052022/ .

Energie van zonnepanelen voor alle branches

Zonnepanelen van Maxeon zijn in meer dan 100 landen geïnstalleerd en voorzien woningen, bedrijven en openbare en privéruimtes van zonne-energie. Terwijl sommige branches snel de overstap naar zonne-energie hebben gemaakt, nemen sommige van onze klanten het voortouw in hun eigen branche, waarmee ze de ogen van klanten en hun branchegenoten openen. Slottsholem on Water, een Maxeon klant in de luxe horeca, is een pionier in het zetten van de standaard voor hoe hotels duurzamer kunnen zijn.

Het hotel, dat in de jachthaven van het Zweedse Västervik drijft, heeft 412 SunPower Maxeon™-zonnepanelen op het dak geïnstalleerd. De hoteleigenaars wilden een betrouwbare duurzame energiebron voor de lange termijn. Maxeon maakte dit mogelijk door duurzame, duurzame en goed presterende zonnepanelen te installeren.

Naast de energie voor dagelijks gebruik in de drie gebouwen van het hotel leveren de panelen ook energie aan de ontzoutingsinstallatie en de aardwarmte-installatie op het terrein van het hotel. Het systeem kan 151.000 kWh schone energie per jaar opwekken. Hierdoor is Slottsholmen het grootste deel van het jaar zelfvoorzienend.

Slottsholmen is een prachtig voorbeeld van hoe Maxeon, als producent van zonnepanelen, samenwerkt met bedrijven in verschillende sectoren om de duurzaamheid te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen door het plaatsen van zonnepanelen op daken.

Luxury hotel Slottsholmen goes completely sustainable with innovative solar technology from Maxeon Sunpower.  

De energiebranche koolstofarm maken

Op de VN-conferentie over klimaatverandering in Glasgow (COP26) werden de landen verzocht zich aan te passen aan de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs en over te schakelen van fossiele brandstoffen naar een netto-nul toekomst. Nieuwe doelstellingen die door veel regeringen zijn vastgesteld, zullen het wereldwijde proces van koolstofarme ontwikkeling en de invoering van hernieuwbare energie versnellen.

De lat voor de hele branche moet steeds hoger worden gelegd. Maxeon gaat daarin voorop door duurzaamheid in alle facetten van onze bedrijfsprocessen te integreren. Samen met het ESG fintech-bedrijf STACS uit Singapore zijn we in oktober 2022 gestart met een project om de duurzaamheidsprestaties van onze huidige en potentiële leveranciers te volgen. Via het blockchainplatform ESGpedia kunnen we goed zien waar de beste kansen liggen om koolstofemissie te verlagen. Dit is een van de maatregelen die we nemen en ook jaarlijks rapporteren in het kader van ons traject op weg naar vermindering van CO2-uitstoot.

Wilt u meer weten over onze samenwerking met andere toonaangevende spelers in de branche en over de manier waarop onze kennis van zonnetechnologie wordt toegepast voor de transitie naar een koolstofarme economie?

Lees ons duurzaamheidsrapport 2021 en ontdek hoe we onze visie, Powering Positive Change™ waarmaken.