Myanmar Aerial View

Kleine installaties op zonne-energie voorzien dorpen op het platteland in Myanmar van stroom

Performance zonnepanelen

Tot voor kort bracht U Htike Tan Thu het dorp Kan Byin in Myanmar elke avond tot leven met de zwengel van een moersleutel en een wolkje zwarte rook van zijn dieselgenerator. Het hele dorp was van hem afhankelijk voor de broodnodige elektriciteit voor verlichting van de huizen, het koken van eten en de hulp aan kinderen bij hun huiswerk. En dat was maar een paar uur per dag mogelijk. Maar voor die waardevolle uren stroom moest heel wat worden neergeteld. Diesel is duur, en bovendien zijn dieseldampen schadelijk voor de gezondheid van de dorpelingen, én voor het milieu. 

Inmiddels is het ongezonde dieselsysteem vervangen door zonne-energie. U Htike beheert een mini-installatie op zonne-energie waarmee 24/7 elektriciteit wordt opgewerkt voor elk gezin in Kan Byin. Bovendien hebben U Htike en andere lokale technici daarbij waardevolle nieuwe vaardigheden opgedaan. Ze hebben geleerd hoe ze een minigrid op zonne-energie moeten installeren en onderhouden waarmee de komende 25 jaar, of langer, betrouwbare en schone energie wordt opgeleverd.

Mini-installaties op zonne-energie Myanmar

SunPower Performance-panelen voorzien het 42 kWp-systeem van stroom waarmee iedereen in Kan Byin in het zuidoosten van Myanmar voor het eerst 24/7 beschikking heeft over elektriciteit.

Het systeem is mogelijk gemaakt door Mee Panyar, een innovatieve organisatie die zich inzet voor een betere toegang tot energie en de zelfredzaamheid van geïsoleerde gemeenschappen. Mee Panyar ontwikkelt gemeenschapsgerichte, duurzame energie-infrastructuur, ondersteund door lokale technici. Dankzij een donatie van SunPower Performance-zonnepanelen door de GivePower Foundation kon Mee Panyar de vereiste tools en resources voor het bouwen van de mini-installatie op zonne-energie beschikbaar stellen en U Htike en zijn team opleiden. Zo werden er vaste banen voor de lange termijn gecreëerd voor de exploitatie en het onderhoud van het systeem.

Een wereldwijd probleem, een lokale oplossing

Voor velen van ons staat energie centraal bij alles wat we doen, en waarschijnlijk staan we daar nauwelijks bij stil. We drukken op een schakelaar en er gaat een lamp branden, maar wat als dat niet zou gebeuren? Nog steeds hebben 940 miljoen mensen in de wereld geen toegang tot elektriciteit.1 https://ourworldindata.org/energy-access#access-to-electricity Myanmar is een van de landen met de laagste elektriciteitsvoorziening ter wereld. Ongeveer 30 miljoen mensen hebben er nog steeds geen regelmatige toegang tot stroom.

Het gebrek aan toegang tot energie belemmert de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, voedselzekerheid, gendergelijkheid, banen en inkomen. Door toegang te bieden tot betrouwbare elektriciteit kunnen we de inwoners helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien
Natasha Allen, medeoprichter en Managing Director, Mee Panyar

De situatie in Myanmar is slechts één voorbeeld van waarom energie essentieel is voor het verwezenlijken van de 2030-Agenda for Sustainable Development van de Verenigde Naties - een universele oproep tot actie om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en het leven en de vooruitzichten van mensen overal te verbeteren. In 2015 hebben alle lidstaten van de VN 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling onderschreven en een 15-jarenplan opgesteld om deze doelstellingen te bereiken. 

Hoewel er in Myanmar heel wat gebieden met stedelijke ontwikkeling zijn, zou het volgens een schatting van de regering tientallen jaren duren om een gecentraliseerd elektriciteitsnet te bouwen dat alle plattelandsgemeenschappen kan bereiken. Kan Byin, dat op meer dan 160 km afstand ligt van een verbinding met het elektriciteitsnet, is maar één van de 13.000 gemeenschappen in Myanmar waar lokale doe-het-zelf-elektriciens een dieselsysteem hebben gebouwd, omdat er simpelweg geen alternatief was. Elf jaar geleden hebben U Htike en zijn vrouw hun eigen spaargeld gebruikt om de dieselgenerator en de distributielijnen in Kan Byin te installeren, allemaal zonder hiervoor een opleiding te hebben gevolgd.

Mini-installaties op zonne-energie dieselgenerator

Tot voor kort was deze dieselgenerator de enige bron van elektriciteit voor Kan Byin en konden de inwoners elke avond amper drie uur elektriciteit krijgen. 

Impact van het project: verlichting, vermogen en kansen

De nieuwe kleine zonne-installatie in Kan Byin bestaat uit 110 SunPower Performance-zonnepanelen, state-of-the-art elektronica en een back-upsysteem van 75 kW om overtollige energie op te slaan. SunPower Performance-panelen waren ideaal voor dit project omdat hun innovatieve ontwerp met schuine cellen veel van de betrouwbaarheidsproblemen van conventionele zonnepanelen voorkomt. Het resultaat is een uiterst krachtig en betrouwbaar paneel dat ontworpen is om tientallen jaren mee te gaan.

De schenking van SunPower-panelen is een zeer waardevolle bijdrage geweest om het project mogelijk te maken. Deze uiterst veerkrachtige zonnepanelen passen perfect bij de doelstelling van Mee Panyar om de energievoorziening van de gemeenschap op lange termijn veilig te stellen
Sierra Fan, medeoprichter en Director of Finance and Operations, Mee Panyar

De donatie van SunPower Performance-panelen sluit perfect aan bij de missie van Maxeon Solar Technologies: Powering Positive Change™. Het is een krachtige missie die medewerkers, klanten en partners extra aanspreekt wanneer organisaties zoals Mee Panyar en GivePower het verschil blijken te maken door gemeenschappen in staat te stellen hun eigen weg te vinden naar zelfvoorziening en duurzame groei.

Mini-installaties op zonne-energie Myanmar installatie

Een lokaal team van installateurs bouwtde bestaande mini-installatie op diesel in Kan Byin om, waarmee de gehele gemeenschap veiliger en betrouwbaarder toegang krijgt tot schone energie.

Voor de 248 gezinnen in Kan Byin heeft de mini-installatie op zonne-energie flink veel voordelen opgeleverd: verlichting van hun woning zodat kinderen hun huiswerk kunnen maken, betere koelmogelijkheden zodat levensmiddelen en medicijnen goed blijven en daling van de energiekosten. Dankzij de nieuwe mini-installatie op zonne-energie zien lokale huishoudens en bedrijven hun energiekosten met 50% dalen, terwijl openbare instellingen gratis elektriciteit krijgen. Bovendien is het dankzij de zonnepanelen niet meer nodig om een dieselgenerator te gebruiken, waardoor ook schadelijke uitstoot verleden tijd is.

Nadat de installatie was voltooid, hebben Mee Panyar en GivePower een opleiding ter plaatse gegeven aan de lokale operators, gericht op systeemonderhoud, veiligheid en rendement. De mini-installatie wordt onderhouden door vier leden van de lokale gemeenschap, waaronder U Htike Tan Thu, die door Mee Panyar zijn opgeleid.

Mini-installaties op zonne-energie technici opleiding

Mee Panyar geeft een veiligheidstraining aan het team lokale servicetechnici van Kan Byin.

Deze kleinschalige aanpak laat zien wat voor goeds er kan ontstaan wanneer lokale gemeenschappen de vaardigheden en middelen krijgen om hun eigen schone energie te beheren en te exploiteren: Uit kleinschalige projecten ontstaan grote kansen.