The future of solar lies beyond the panel

De toekomst van zonne-energie omvat meer dan alleen zonnepanelen

Sunpower One
Ralf Elias

Ralf Elias

Chief Product Officer & Executive Vice President

Nu we zo langzamerhand de realiteit van de klimaatverandering onder ogen gaan zien, verandert onze relatie met energie in hoog tempo. De toenemende aandacht voor het klimaat en de snel oplopende kosten van levensonderhoud, gekoppeld aan het slepende conflict in Oekraïne en de toenemende druk op de bevoorradingsketen, heeft de kwetsbaarheid van gecentraliseerde, fossiele energiebronnen aan het licht gebracht. Overal ter wereld probeert men minder afhankelijk te worden van deze traditionele energiebronnen, en nu de energiekosten blijven stijgen, zoeken mensen naar alternatieven die financiële besparingen, energiezekerheid en klimaatstabiliteit bieden.

Als leider in de zonne-energiebranche dragen we nu al ons steentje bij door de hulpmiddelen aan te reiken voor een transitie naar een economie zonder fossiele brandstoffen. Hoewel waterkracht of windenergie niet in alle landen en regio's mogelijk is, beschikken de meeste landen over veel meer fotovoltaïsch potentieel dan de huidige vraag naar elektriciteit vereist. Elk huishouden dat zonnepanelen kan en wil installeren, zou dat moeten kunnen doen.

Bij Maxeon ontwikkelen en maken we al meer dan 35 jaar zonnepanelen met een hoog rendement die deze energie opwekken. Goed gemaakte zonnepanelen vormen het fundament van de wereldwijde zonne-energiebranche, dat weten we. Toch moeten we als bedrijf een tandje bijzetten om nóg meer mensen in staat te stellen hun eigen energie op te wekken en bij te dragen aan een positieve verandering.

Van het dak naar het huis

Begin dit jaar hebben we een garantie van 40 jaar op onze Maxeon-zonnepanelen geïntroduceerd en dat was een fundamentele stap om dit proces in gang te zetten. Als we het potentieel van zonne-energie willen maximaliseren, is het cruciaal dat consumenten kunnen beschikken over panelen die hen, hun huis en hun gezin een generatie lang op betrouwbare wijze van groene energie kunnen voorzien. Veel van de uitdagingen waarmee consumenten te maken krijgen als ze voor zonne-energie kiezen, treden echter op tijdens de aanschaf ervan en bij het werken met het systeem.

In de aanloop naar Intersolar Europe 2022 hebben we daarom SunPower One aangekondigd, een nieuwe oplossing om de overstap naar schone energie te vereenvoudigen en een aantal pijnpunten voor klanten weg te nemen. Wat betekent dit? Het benutten van de voordelen van zonne-energie is nu net zo gemakkelijk als het omdraaien van een lichtschakelaar. En dat kan de transitie naar schone energie weer versnellen.

De toekomst van zonne-energie omvat meer dan alleen zonnepanelen

Meer dan panelen alleen

Met onze toonaangevende zonnepanelen zetten we als het ware de deur open voor onze klanten. Het is hun eerste stap op weg naar energieonafhankelijkheid. Achter die deur ligt een kans om consumenten gedurende meerdere generaties te begeleiden bij hun relatie met hun energie. Dat doen we via een open, flexibel ecosysteem van toonaangevende partners. SunPower One is de eerste stap in dit traject. SunPower One is veel meer dan een gefragmenteerd systeem met onderdelen voor schone energie. Het is een geïntegreerde oplossing voor energiebeheer thuis. Consumenten krijgen een geheel nieuwe ervaring en huiseigenaren blijven op de hoogte met behulp van bruikbare inzichten in de energie in hun huishouden waarmee ze energiekosten en emissies kunnen verlagen. Na verloop van tijd leert het systeem via kunstmatige intelligentie het patroon van het elektriciteitsverbruik van de huiseigenaar kennen en kan het categorieën van apparaten of toestellen identificeren. Aan de hand van deze contextafhankelijke informatie worden tips gegeven voor efficiënter gebruik, bijvoorbeeld door ze in te schakelen tijdens perioden dat er veel zonne-energie wordt opgewekt, of door ze uit te schakelen wanneer de elektriciteitsprijzen hoog zijn.

Bij de lancering is SunPower One van Maxeon exclusief beschikbaar voor de SunPower Reserve-producten voor alles-in-één opslag. In de loop der tijd wordt het ecosysteem van SunPower One van Maxeon groter en worden aanvullende producten geïntegreerd in categorieën zoals het opladen van elektrische voertuigen, evenals software-integraties en services met meerwaarde die zijn ontwikkeld om klanten nog meer voordelen te bieden.

Bij Maxeon zijn we van mening dat we een verantwoordelijkheid hebben om een grotere rol te spelen in de transitie naar schone energie, vanwege ons leiderschap op het gebied van zonnepanelen, het bereik van onze kanalen en ons gebrek aan "technologische schuld". Dat is een groot voordeel, want dit geeft ons de vrijheid om buiten de lijntjes te denken en de mogelijkheden van technologieën van de volgende generatie te benutten om de democratisering van energieproductie te versnellen.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden met marktleiders in de sector die onze eindklanten helpen nog meer energie te besparen.

SunPower One Ecosystem Incredibly Smart Control

Onze veranderende relatie met energie

Ons motto luidt Powering Positive ChangeTM, met andere woorden: we willen over de hele wereld een positieve verandering in gang zetten nu er een tijdperk aanbreekt waarin de transitie naar energieneutraliteit met hernieuwde intensiteit wordt aangepakt. En dat is alleen mogelijk als klanten de hulpmiddelen aangereikt krijgen om energie-onafhankelijk te worden. Oplossingen voor residentiële energie vormen een belangrijk stukje van de puzzel, maar we kunnen het niet alleen. Beleidsinterventies zoals het besluit van de Britse regering om de btw op zonnepaneelinstallaties voor woningen te verlagen, en de Richtlijn van de Raad van de Europese Unie die maar liefst 0% btw op zonnepanelen toestaat, moeten over de hele wereld navolging krijgen om de aandacht te vestigen op de behoefte aan en de voordelen van zonne-energie. De maatregelen uit de recente RePowerEU-strategie van de Europese Commissie, zoals het Europese initiatief voor zonne-energie op daken, waarbij zonne-energie op daken voor bepaalde gebouwen wettelijk verplicht wordt gesteld, staan symbool voor het soort ambitie dat nodig is.

Zonne-energie is essentieel om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en energiezekerheid en -onafhankelijkheid te bereiken. Wij zijn ervan overtuigd dat we er alles aan moeten doen om de toegang tot deze werkelijk revolutionaire technologie te verbeteren en klanten een betere ervaring te bieden. Dat neemt de barrières weg om van de waarde van zonne-energie te profiteren en verandert de wereld.