Lindsey Wiedmann

Dag van de Aarde

We vieren arth Day 2023 en laten zien dat we ons inzetten voor een circulaire economie
Sustainability
Lindsey Wiedmann

Lindsey Wiedmann

Chief Legal en Sustainability Officer

Groen is altijd in, maar op 22 april laten mensen over de hele wereld zien dat ze zich voor onze planeet willen inzetten. Ze maken parken en stranden in de buurt schoon, planten een boom of laten de auto staan en lopen naar hun bestemming. 

Ook voor Maxeon is het een bijzondere dag. Earth Day, ook wel de Dag van de Aarde, sluit aan op ons motto 'Powering Positive Change' en is voor ons een perfect moment om invulling te geven aan onze doelstelling, zowel met onze eigen medewerkers als met anderen.  

Wij vieren de Dag van de Aarde 

Het doel van de Dag van de Aarde is tweeledig. Aan de ene kant is deze dag bedoeld om het bewustzijn te vergroten over de ingrijpende milieuproblemen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd en aan de andere kant om mensen, gemeenschappen en regeringen te inspireren om concrete stappen te zetten om deze uitdagingen et hoofd te bieden. Bij Maxeon zetten we ons voortdurend in om beide kanten aan te pakken. Toch weten we maar al te goed dat er momenten zijn waarop we echt de kans krijgen om onze inzet voor onze planeet onder de aandacht te brengen.  

In eerdere jaren organiseerden we verschillende evenementen en festiviteiten voor onze medewerkers. Vorig jaar kreeg iedere medewerker een dag verlof voor de Dag van de Aarde en moedigden we onze teams aan om die tijd te besteden aan een activiteit rondom duurzaamheid. Het was echt fantastisch en heel inspirerend om te zien hoe medewerkers over de hele wereld berichten en foto's met elkaar deelden. Het juridische en ESG-team in Singapore organiseerde een grote schoonmaak van het strand, waarbij in totaal meer dan 14 kg afval werd ingezameld.  Daaruit blijkt maar weer eens welke positieve resultaten ons team in niet meer dan één ochtend kan neerzetten, maar ook hoeveel werk er nog moet worden gedaan!  

Nu de Dag van de Aarde van dit jaar dichterbij komt, moedigen we onze medewerkers opnieuw aan om een dag te besteden aan vrijwilligerswerk in hun gemeenschap. Ik wil ook even stilstaan bij een aantal belangrijke initiatieven van Maxeon voor een circulaire economie en wat we precies doen op dit gebied.  

Investeren in onze planeet 

Dit jaar is het thema van de Dag van de Aarde 'Investeren in onze planeet'. Dat past perfect bij de inzet van Maxeon om het milieu te beschermen via een circulaire economie. Bij Maxeon willen we zonnepanelen leveren die net zo schoon zijn als de energie die ze opwekken, van de productie van nieuwe materialen tot onze inspanningen om ervoor te zorgen dat panelen aan het einde van de levensduur niet bij het afval belanden.  

Dit jaar ben ik met trots getuige geweest van de stappen die ons dichterbij de langetermijndoelstellingen voor afval, energieverbruik en waterbeheer en een circulaire economie brengen  die we eind 2021 hebben aangekondigd en gepubliceerd in ons duurzaamheidsrapport. Wij willen koploper zijn bij het creëren van een circulaire economie in de zonne-energiebranche. Dat betekent dat we waar mogelijk in elke fase op de meest efficiënte manier gebruikmaken van hernieuwbare, herbruikbare en niet-giftige bronnen. Daarnaast moedigen we ook partners en leveranciers in onze toeleveringsketen aan om hetzelfde te doen.  

De circulaire economie is een concept dat nauw aansluit bij onze inzet voor VN-doelstelling 12 inzake duurzame ontwikkeling; verantwoorde consumptie en productie. Dit heeft betrekking op efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, waarbij door hergebruik van afval wordt gestreefd naar een gesloten kringloopsysteem. Wij geloven dat de sleutel tot succesvol beheer van de levenscyclus van producten ligt in het minimaliseren van inspanningen en het maximaliseren van voordelen voor het milieu, van inkoop tot recycling en alles daartussenin. 

Maxeon Solar Panels for Sustainable Energy

Zonnepanelen die de tand des tijds doorstaan 

Waarschijnlijk is het ons allemaal wel eens overkomen: dat ontevreden gevoel wanneer gereedschappen of apparaten die we hebben gekocht kapot gaan lang voordat we dat hadden verwacht. Maar nog belangrijker is dat het ontwerp en de kwaliteit van een product ook een fundamentele impact op het milieu hebben.  

Bij Maxeon begrijpen we hoe belangrijk de duurzaamheid van een product is. Daarom geven we op onze SunPower Maxeon-panelen 40 jaar garantie, de allerbeste garantie in de zonne-energiebranche en 15 jaar meer dan de langste garantie van onze concurrenten. 

Maxeon investeert voortdurend in zonnepanelen met hoog rendement en een hoge opbrengst. In combinatie met 40 jaar garantie, de langste in de branche, leidt dat tot minder vraag naar nieuwe materialen, minder afval en lagere koolstofemissies.  

Duurzame toeleveringsketen 

Bij de ontwikkeling van een Maxeon-product werken we samen met leveranciers die qua kwaliteit de beste in hun klasse zijn en die een concurrerende prijs bieden, maar die ook onze waarden onderschrijven. We hebben ESG-factoren opgenomen in het selectieproces voor leveranciers van onze producten, zoals:  

E - Ecologische factoren zoals ecologische voetafdruk en verpakking;  

S - Sociale factoren: inzet voor eerlijke arbeidsomstandigheden en mensenrechten wereldwijd;  

G - Governance: naleving van de Maxeon-normen inzake corruptiebestrijding en andere bestuursmaatregelen 

Een mooi voorbeeld van de inzet van Maxeon is het recente proefproject van een programma voor bewaking van de duurzaamheid van leveranciers bij STACS (Hashstacs Pte Ltd) in Singapore.  Dit wordt ondersteund door de Monetary Authority of Singapore, dat een wereldwijde standaard wil zijn voor due diligence in de toeleveringsketen. Maxeon en STACS hebben dit project gelanceerd om gebruik te maken van integrale ESG-gegevens en digitale hulpmiddelen op ESGpedia voor de bewaking van de duurzaamheidsprestaties van leveranciers in de volledige toeleveringsketen van Maxeon. 

Een frisse start voor onze gerecyclede zonnepanelen 

Hoewel onze zonnepanelen lang meegaan en optimaal presteren en daarmee woningen en bedrijven over de hele wereld ondersteunen, is het ook belangrijk om rekening te houden met wat er met de panelen gebeurt na gebruik. Daarom hebben we een nieuw beleidsdocument voor de circulaire economie uitgebracht: ‘Powering a Circular Economy: Sustainable Manufacturing and Recycling’. Hierin worden de programma's van Maxeon voor verantwoorde inkoop, lean productie en vermindering van verpakkingen beschreven en wordt uitgelegd hoe Maxeon omgaat met recycling van zonnepanelen die buiten gebruik moeten worden gesteld.  

Ik hoop dat ons beleid 'Powering a Circular Economy' een boegbeeld zal worden voor de branche, dat het onze klanten laat zien dat ze de juiste leverancier van zonnepanelen voor een duurzame planeet hebben gevonden, en dat het andere partijen in de branche aanmoedigt om verbeteringen door te voeren. 

Wat brengt de toekomst? 

De Dag van de Aarde herinnert ons eraan dat er nog heel wat werk aan de winkel is om te komen tot een koolstofneutrale planeet zonder vervuiling. De dag leert ons bovendien dat investeren in een circulaire economie een belangrijke manier is om bij te dragen aan een schonere toekomst. Het idee van een circulaire economie, waarbij bijna alles wordt hergebruikt en weinig wordt weggegooid, leek ooit onbereikbaar. Als we echter allemaal overstappen op een meer duurzame en circulaire werkwijze, die Maxeon van harte toejuicht, is het heel goed mogelijk.

Op de dag dat we worden opgeroepen om te investeren in onze planeet, zie ik onze wereldwijde inzet voor ons motto 'Powering Positive Change' als een extra belangrijke stimulans.