The future of solar lies beyond the panel

Groene mobiliteit: welke mogelijkheden biedt zonne-energie?

Sustainability
Ralf Elias

Ralf Elias

Ralf Elias, Chief Product Officer, Maxeon Solar Technologies

De auto waarmee u zo'n beetje elk week naar het tankstation gaat, is maar een van de ca. 1,4 miljard auto's die wereldwijd rondrijden. Dit aantal alleen vormt al een unieke en moeilijke uitdaging voor de energietransitie. Personenauto's zijn onlosmakelijk verbonden met onze moderne manier van leven, maar het succes ervan is rechtstreeks te herleiden naar relatief goedkope en goed verkrijgbare fossiele brandstoffen. Uit de escalerende energiecrisis en een versnelde energietransitie blijkt wel dat dit tot het verleden behoort.Als auto's op fossiele brandstoffen iets van het verleden zijn, dan zijn elektrische auto's en elektrische auto's op zonne-energie de toekomst. Maar medio 2022 waren er volgens schatting van BloombergNEF nog niet eens 20 miljoen elektrische personenauto's.1 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-08/plug-in-ev-fleet-will-soon-hit-a-20-million-milestone?sref=HKPwIpd2

Er is nog veel werk aan de winkel om dit marktaandeel van 1,5 procent te laten uitgroeien tot een dominante factor in de markt, willen we de ambitieuze doelstelling van nul uitstoot in 2050 behalen. Bij Maxeon denken we dat deze groei niet alleen wordt versneld door zonne-energie, maar simpelweg gewoon niet mógelijk is zonder zonne-energie. Maxeon-technologie ondersteunt de transitie naar echt groene mobiliteit. Dat doen we door mensen met een elektrische auto in staat te stellen over te stappen van elektriciteitsbronnen op basis van koolstof naar 100 procent duurzame energie, wat uiteindelijk ook een compensatie vormt voor de koolstofemissie tijdens de productie van auto's.

Aanzet tot een verandering die meer inhoudt dan alleen zonnepanelen

Bij Maxeon maken we er geen geheim van dat onze ambitie bij het maken van hoogwaardige zonnecellen verder reikt dan alleen de productie van zonnepanelen. We werken ook aan duurzame oplossingen die de overstap op zonne-energie vergemakkelijken. Zo wordt zonne-energie net zo eenvoudig en vertrouwd in gebruik als traditionele energiebronnen. Daarbij zijn we tot het inzicht gekomen dat wereldwijd, de overstap op elektrische auto's min of meer wordt vertraagd door de beschikbaarheid van slimme laadpunten, vooral in de buurt van woonhuizen. Wanneer we consumenten zonnepanelen aanbieden die op een slimme manier aan een laadpaal kunnen worden gekoppeld, wordt het voordeel van een elektrische auto nóg groter voor wat betreft een kleinere koolstofvoetafdruk van een huishouden en minder afhankelijkheid van dure, vervuilende fossiele brandstoffen.

Wij denken dat SunPower One van Maxeon, een holistisch residentieel energiebeheersysteem, de oplossing kan zijn voor groene mobiliteit, door huiseigenaren in real-time inzicht te geven in de voordelen van duurzame energie. Veel energieoplossingen op de markt laten alleen de prestaties van een installatie met zonnepanelen zien, maar SunPower One geeft een geheel nieuwe invulling aan energie. Het geïntegreerde systeem stuurt aangesloten apparaten in huis aan voor gebruik van het overschot aan energie dat door Maxeon-zonnepanelen wordt opgewerkt. Ook geeft het systeem advies over de beste tijd om apparaten in huis te gebruiken, voor maximaal energierendement. Zo'n apparaat zou een slimme laadpaal kunnen zijn: een intelligente zonne-installatie stuurt dan een slimme laadpaal aan voor rechtstreekse opname van energie van de panelen op momenten dat de zon schijnt en de elektrische auto niet wordt gebruikt.

Onlangs is Maxeon een samenwerking aangegaan met Star Charge, een toonaangevende internationale aanbieder van laadoplossingen voor elektrische auto's. Dit is nieuwste van een reeks innovatieve ontwikkelingen van het SunPower One-ecosysteem waarmee onze oplossing voor residentiële energie wordt uitgebreid. De expertise van Star Charge op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en productie van laadtechnologie voor elektrische auto's gaat hand in hand met onze technologie voor schone energie en onze ervaring met consumenten van de volgende generatie. Want ons motto luidt: Powering Positive Change, en dat willen we waarmaken.

Maxeon SunPower aims to take the future of solar mobility transition to the next level

De toekomst van mobiliteit

Dit jaar zijn we ook een samenwerking aangegaan met Aptera Motors, een start-up op het gebied van elektrische auto's op zonne-energie. Bij deze samenwerking, die is bedoeld om de volgende fase van innovatie van zonne-energie op de markt te brengen, worden elektrische auto's van Aptera uitgerust met Maxeon-zonnecellen. Met bijna 700 W aan geïntegreerde Maxeon-zonnecellen kan een elektrische auto van Aptera zo'n 64 km per dag op zonne-energie rijden. Deze samenwerking brengt ons naar de toekomst van elektrische mobiliteit en laat zien dat wij toonaangevend in de branche willen blijven. Ook leidt dit tot een interessante en nieuwe vraag voor de branche: wanneer verandert de transitie naar elektrische mobiliteit in een transitie naar mobiliteit op basis van zonne-energie?

Uiteindelijk maakt zonne-energie niet alleen de weg vrij naar een wereld waarin mobiliteit volledig onafhankelijk is van fossiele brandstoffen, maar ook een wereld waarin personenauto's de uitgestoten emissie tijdens de productie ervan kunnen compenseren. Dankzij Maxeon kunnen elektrische auto's een versnelde koolstofterugverdientijd krijgen en wordt de positieve impact van de transitie naar groene mobiliteit op het milieu versneld.

In de beginjaren van elektrische mobiliteit werden er subsidies gegeven om mensen aan te sporen de destijds nieuwe technologie te kopen en het gebruik van elektrische auto's te stimuleren. Op lange termijn is er echter meer nodig. Elektrische auto's en elektrische auto's op zonne-energie kunnen een bijdrage leveren aan het verlagen van voertuigemissies. Ontsluiting van dat potentieel vereist een volledige integratie in energiesystemen, koolstofvrij maken van elektriciteitsopwekking, implementatie van een infrastructuur voor het opladen van auto's en productie van duurzame accu's. Bij deze transitie wil Maxeon wereldwijd een sleutelrol spelen.