Lindsey Wiedmann - Schone productie voor schone energie

Onbeperkt leefbaar - dat gaat ons allemaal aan

Sustainability
Lindsey Wiedmann

Lindsey Wiedmann

Chief Legal en Sustainability Officer

Jonge vrouwen die vandaag de dag in de branche werken, treden in de voetsporen van veel vrouwelijke leiders in de branche. Neem bijvoorbeeld dr. Maria Telkes, die als eerste een verwarmingssysteem op zonne-energie voor woningen heeft ontwikkeld, of Sarah Kurtz, die aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt op het gebied van het rendement van zonnecellen. Deze invloedrijke figuren komen we in de hele geschiedenis van de branche tegen, en scholen en universiteiten leveren steeds vrouwelijke leiders van de toekomst af. Bij Maxeon willen we ons steentje bijdragen. Dat doen we door vrouwen op onze locaties over de hele wereld op te leiden en te helpen bij hun loopbaanontwikkeling. Want we weten maar al te goed dat de prestaties van onze vrouwelijke werknemers cruciaal zijn voor het succes van ons bedrijf.

Een goed voorbeeld daarvan is onze Fab 4-vestiging in de Filipijnen, waar 's werelds meest efficiënte commercieel geproduceerde zonnecellen worden gemaakt. De leiding daarvan is in handen van Pauline Palma , die haar loopbaan als engineer in 2004 begon bij Maxeon. Ik kijk uit naar de resultaten die ze gaat neerzetten.

In Supply Chain, een afdeling die traditioneel door mannen wordt gedomineerd, is Valda Tsang druk bezig met het opbouwen van divers samengestelde teams die creatieve, gebruikersgerichte oplossingen ontwikkelen ter ondersteuning van de groei van Maxeon. Valda heeft bewust gekozen voor een inclusief team. Ze heeft medewerkers geworven die qua geslacht, leeftijd, ervaring en cultuur verschillen, en deze samengevoegd met het bestaande team om een transformatie in gang te zetten. 

Onze marketingactiviteiten staan onder leiding van Valentina Maggiore, die in 2011 bij het bedrijf kwam en verschillende lokale en internationale functies bekleedde tot ze Vice President werd. Haar team bestaat uit medewerkers met grote verschillen in leeftijd, nationaliteit, etniciteit, persoonlijke geschiedenis, professionele achtergrond, vaardigheden en gender. Ze is ervan overtuigd dat het samenstellen van een gemotiveerd, divers team cruciaal is voor ons als organisatie. Het kan ons helpen innovatieve methoden te ontwikkelen om de bedrijfsvoering te verbeteren, onze doelstellingen te behalen en onze bestaande vaardigheden uit te breiden. Van die overtuiging heeft ze haar medewerkers doordrongen.

Deze Internationale Vrouwendag heeft als thema ‘Embracing Equity’, wat in het Nederlands werd vertaald als ‘Onbeperkt leefbaar’. Geen beter moment dus om stil te staan bij de prestaties van vrouwen, en tegelijk na te gaan hoe we door gelijkwaardigheid kunnen zorgen voor blijvende verandering voor iedereen binnen de branche en voor iedereen die daarvan deel wil uitmaken. De woorden gelijkheid en gelijkwaardigheid worden vaak door elkaar gebruikt, maar het zijn inherent verschillende concepten. Het doel van gelijkheid, namelijk het wegnemen van systemische en structurele barrières die het welzijn van mensen kunnen belemmeren, is een doel waar we allemaal achter kunnen staan.

Chief Legal Officer and leader of Maxeon’s sustainability team Lindsey Wiedmann is embracing equity at Maxeon Solar Technologies, aiming for a more equitable environment.

Wat betekent Internationale Vrouwendag voor mij?

Toen ik in 2010 bij SunPower ging werken, kwam ik er tot mijn verrassing achter dat er aanzienlijk meer mannen in de zonne-energiebranche werkten dan vrouwen. Dat vond ik niet voor de hand liggen bij een bedrijf voor hernieuwbare energie in de liberale Bay Area van Californië. Maar net bij als andere onderdelen van de energiebranche draait het in de zonne-energiebranche vooral om specialismen als engineering en bouw, waar vrouwen van oudsher ondervertegenwoordigd zijn. Elke dag opnieuw doe ik mijn best om vrouwen aan te moedigen in de branche, te komen werken. Werken in de zonne-energiebranche is heel erg leuk maar bovendien zouden we veel beter presteren met meer verschillende stemmen en perspectieven die gericht zijn op het oplossen van de klimaatverandering.

Als Chief Legal Officer en leidinggevende van het duurzaamheidsteam van Maxeon ben ik er trots op dat ik een invloedrijke positie heb en een vrouwelijk rolmodel kan zijn voor iedereen bij ons bedrijf. Daarom is Internationale Vrouwendag voor mij een belangrijke moment van bezinning om stil te staan bij belangrijke mijlpalen die we hebben bereikt en bij mijlpalen waar we nog naartoe werken om meer gelijkheid te realiseren.

Wat betekent Internationale Vrouwendag voor Maxeon?

Maxeon is een doelgerichte organisatie die bouwt aan een inclusieve omgeving waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar carrièremogelijkheden volledig te benutten. Bij Maxeon hebben we een ambitieuze doelstelling geformuleerd: we willen dat het percentage leidinggevenden dat zich als vrouw identificeert, in 2030 is toegenomen tot 37%. We zetten ons in om ons vrouwelijk talent te laten groeien, en vorig jaar hebben we speciaal voor de vrouwen bij ons bedrijf loopbaanontwikkelingssessies georganiseerd om ze te helpen bij hun ontwikkelingsplannen en om de diversiteit in ons management te vergroten. Daarnaast hebben we onze beleidsregels rond zwangerschap herzien, met nieuwe initiatieven en verbeteringen die gelijkwaardig en competitief zijn in onze vestigingen met het grootste personeelsbestand. We zijn er trots op dat ons beleid en onze cultuur ons in staat hebben gesteld een hoger dan gemiddeld niveau in de sector te bereiken met een bijna gelijke verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers (54% mannen en 46% vrouwen), en dat we met onze inspanningen werden erkend als een van de World’s 100 Most Sustainable Companies by Corporate Knights. Deze ranglijst is gebaseerd op verschillende factoren die verder gaan dan investeringen in programma's voor schone energie, afval en recycling. Er wordt ook gekeken naar mensen- en arbeidsrechten en de vertegenwoordiging van vrouwen in het managementteam.

We weten dat we nog heel wat moeten doen om volledige gendergelijkheid te realiseren bij Maxeon en het door onszelf gestelde doel te behalen van minimaal 37% vrouwen in het management in 2030. Het gaat echter niet alleen om vertegenwoordiging. Willen we gelijkheid echt omarmen, dan moeten we de cultuur voortdurend van binnenuit verbeteren, vrouwen laten zien dat er nog meer wegen zijn naar succes en loopbaanerkenning, en werken aan een systeem waarin vrouwen zich volledig kunnen ontplooien.

Daarom hebben we vorig jaar Women@Maxeon opgericht, een groep bestaande uit gepassioneerde mannelijke en vrouwelijke medewerkers die zich inzetten om vrouwen aan te trekken, de kans te geven zich te ontwikkelen en te behouden voor het bedrijf, en uiteindelijk om diversiteit en inclusie te omarmen bij Maxeon. Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan kan ik met trots melden dat we deze groep nu veel breder uitrollen en lokale afdelingen oprichten, waarmee we zorgen voor passende vertegenwoordiging en een fundamentele aanpak om zinvolle verandering en vooruitgang te bereiken. In het kader daarvan kijken we verder dan Maxeon alleen, en richten we ons ook op de regio's waar we actief zijn.

Volgens mij is het thema #OnbeperktLeefbaar zo passend voor Maxeon, omdat we een bedrijf zijn dat medewerkers wil ondersteunen met de middelen die ze nodig hebben om te slagen. Gelijkheid is een zaak van iedereen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het creëren van een meer gelijkwaardige omgeving.

... en voor onze medewerkers?

Ik wil ook van deze gelegenheid gebruikmaken om een aantal geweldige bijdragen van medewerkers van Maxeon uit te lichten. Tiffany See, onze Chief Human Resources Officer, en haar team blijven nieuwe, veelbelovende initiatieven aanbieden ter ondersteuning van talentmanagement, training en ontwikkeling en prestatiebeheer. Dankzij aan haar leiderschap, als vrouwelijk rolmodel, zijn we bezig met het nemen van de volgende stappen op het gebied van gendergelijkheid binnen de bedrijfspopulatie.

Ik weet dat we bij Maxeon de kans en de plicht hebben om echt een verschil te maken voor onze medewerkers, onze klanten en de regio's waar we actief zijn. Dat doen we door te werken aan een inclusieve, gelijkwaardige omgeving waarin iedereen wordt ondersteund, wordt aangemoedigd en de kans krijgt om zijn of haar carrièremogelijkheden volledig te benutten, evenals andere ambities in het leven.