Lindsey Wiedmann - Schone productie voor schone energie

Schone productie voor schone energie

Sustainability
Lindsey Wiedmann

Lindsey Wiedmann

Chief Legal en Sustainability Officer

Zonnepanelen groeien niet aan bomen

Met die uitspraak is iedereen het eens. Bij onze complexe productieprocessen wordt gedolven kwarts omgezet in het gezuiverde silicium van hoge kwaliteit dat op daken over de hele wereld ligt. Gezien de transitie naar een schonere, groenere wereldeconomie, stelt ons dat dus voor een lastige vraag. Hoe zorgen we ervoor dat het energie-intensieve productieproces van zonnepanelen zo schoon mogelijk verloopt?

Bij Maxeon investeren we jaarlijks een aanzienlijk bedrag in het vinden van nieuwe antwoorden op deze vraag. Onze missie luidt Powering Positive Change, want we zijn ervan overtuigd dat we door onszelf continu te verbeteren bijdragen aan een betere toekomst voor onze planeet, onze stakeholders en ons bedrijf. Een paar maanden geleden publiceerden we ons tweede jaarlijkse duurzaamheidsrapport, met een toelichting op onze milieuprestaties voor 2021 en met statistieken met betrekking tot sociaal maatschappelijke aspecten en governance. In dit rapport evalueren we onze prestaties van het voorgaande jaar en schetsen we onze plannen voor een betere toekomst.

Optimalisatie van de productie

Industrieën over de hele wereld zijn nog steeds voor een groot deel afhankelijk van gas en kolen. De ongemakkelijke realiteit is dat voor de elektriciteitsintensieve productie van zonne-energie over de hele wereld fossiele brandstoffen nodig zijn. Wat de meeste mensen echter niet weten, is dat het merendeel van de zonnepanelen al binnen een paar maanden voldoende schone zonne-energie heeft opgewekt om de uitstoot te compenseren die bij de productie wordt gegenereerd. Deze periode staat bekend als de energieterugverdientijd (energy payback time, EPBT) van een paneel.

Door continue innovatie van het rendement van onze modules heeft Maxeon deze energieterugverdientijd kunnen verkorten tot een periode waar we echt enthousiast over zijn. In 2021 hebben we de energieterugverdientijd van onze Maxeon 3-panelen door een externe consultant laten beoordelen. Daarbij is de cumulatieve energievraag gedurende alle levenscyclusfasen van de panelen van Maxeon geanalyseerd, rekening houdend met de lokale netefficiëntie op verschillende locaties over de hele wereld. Uit de beoordeling van de consultant bleek dat de energiebehoefte voor de productie van Maxeon 3-zonnepanelen uitzonderlijk laag was in vergelijking met de zonne-energie die deze panelen opwekken.

Al met al hadden Maxeon-panelen een energieterugverdientijd van minder dan een jaar. Slechts iets meer dan 47 dagen voor op de grond geplaatste modules en maar 98,5 dagen voor op het dak geplaatste modules. Gecombineerd met de 40 jaar garantie die Maxeon op panelen biedt, bedraagt het energierendement tijdens de garantieperiode van onze technologie in veel gevallen meer dan 100 keer de energie die nodig is voor de productie ervan.

Maxeon zorgt ervoor dat het energie-intensieve productieproces van zonnepanelen zo schoon mogelijk is door jaarlijks een flink bedrag te investeren in het zoeken naar van nieuwe mogelijkheden voor duurzaamheid.

Zonne-energie optimaal benutten

We nemen ook maatregelen om ervoor te zorgen dat op onze locaties waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van schone zonne-energie. Op onze productielocatie in de Filipijnen hebben we zonnepanelen geïnstalleerd op de zuidelijke kant van het dak van het kantoor, boven de parkeerplaats en de beveiligingsposten. We gebruiken ook SunPower-golfkarretjes op zonne-energie om medewerkers binnen de locatie te vervoeren.

En op onze productielocatie in Mexico hebben we zonnepanelen geïnstalleerd boven onze parkeerterreinen en in de biologische tuin op het terrein. In 2021 hebben we 11 kW aan dakpanelen geïnstalleerd op een van onze productielocaties, waarmee maandelijks 1,875 MW extra energie voor die locatie wordt opgewekt.

Blik op de toekomst

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Singapore, en we vinden het daarom geweldig dat Grace Fu, minister voor duurzaamheid en milieu van Singapore, in februari 2021 het Groene Plan 2030 van Singapore heeft gelanceerd. Het gaat om een nationale beweging om de agenda van Singapore op het gebied van duurzame ontwikkeling te bevorderen. Bovendien hebben we de eer om als een van de 12 inaugurele leden deel te nemen aan het Singapore Low Carbon Network, een initiatief van het Asia Pacific Centre for Sustainability Excellence van PwC Singapore. Het netwerk ondersteunt het Groene Plan 2030 van Singapore en heeft tot doel bedrijven en organisaties met ambities om koolstofarm te worden in heel Singapore samen te brengen. We blijven samenwerken met organisaties over de hele wereld om ervoor te zorgen dat de wereldeconomie koolstofarmer wordt.

Onze ambities reiken echter verder dan de grenzen van Singapore. We hebben onze eerste reeks ESG-langetermijdoelen voor 2030 bekendgemaakt ter ondersteuning van de wereldwijde transitie naar schone zonne-energie en netto nul-emissie. We hebben duidelijke doelen geformuleerd om tegen 2030 onze energie- en emissie-intensiteit, onze waterintensiteit en onze verspilling te verminderen, en van de Bronze naar de Gold Cradle to Cradle-certificering te gaan.

We zijn blij met de voortgang die we hebben geboekt rond onze ESG-prestaties, terwijl we over de hele wereld invulling blijven geven aan onze missie Powering Positive Change. Om producten duurzaam te maken, moeten we op een veelzijdige manier nadenken over de impact ervan op de wereld. We zijn vastbesloten om in de branche het voortouw te nemen op het gebied van duurzame productie en deze werkwijzen in verschillende geografische gebieden te verankeren.

Terwijl we gestaag naar onze doelstellingen voor 2030 toewerken, zullen we voor onszelf steeds hogere normen hanteren. Want alleen dan kunnen we de ambitieuze wereldwijde doelen bereiken die we onszelf hebben gesteld.