Lindsey Wiedmann

Maxeon kiest voor een schone toeleveringsketen voor zonne-energie

Sustainability
Lindsey Wiedmann

Lindsey Wiedmann

Chief Legal & Sustainability Officer

Bij Maxeon zetten we alles op alles en doen we grote investeringen om ervoor te zorgen dat onze producten en toeleveringsketens net zo schoon zijn als de energie die wordt opgewekt. Ik ben trots op de inzet van ons team om producten te maken die aan de hoogste wereldwijde ecologische en maatschappelijke normen voldoen. Met deze beleidsregels en werkwijzen voldoen we niet alleen aan de wet- en regelgeving, maar maken we ook de verwachtingen van onze klanten waar die hoge eisen stellen en willen dat we doen wat we beloven.

Beleid van uitsluiting van Xinjiang, UAR

Bij Maxeon hanteren we een helder beleid. Voor de producten die we wereldwijd gebruiken, werken we niet samen met leveranciers die op de een of andere manier banden hebben met de provincie Xinjiang, de autonome regio van de Oeigoeren.

We verifiëren dit op drie manieren. Ten eerste brengen we onze toeleveringsketens gedetailleerd in kaart. Ten tweede voeren we due diligence-onderzoeken en audits van de controleketen uit aan de hand van vertrouwelijke en openbare bronnen. En tot slot doen we ook audits op locatie bij leveranciers van wie is vastgesteld dat er een potentieel risico is dat ze banden hebben met Xinjiang, bijvoorbeeld omdat ze fabrieken in de provincie hebben of Oeigoeren als arbeidskracht overplaatsen naar andere provincies in China.

Ook de traceerbaarheid van het polysilicium dat we voor onze panelen gebruiken, bewaken we nauwgezet.

Stapsgewijze traceerbaarheid van polysilicium

Gezien de toenemende bezorgdheid over de oorsprong van polysilicium koopt Maxeon geen rasters die zijn gemaakt van polysilicium dat afkomstig is uit of gewonnen is in China. Zoals te lezen is op onze website zorgen we ervoor dat de rasters die in onze toeleveringsketens worden verwerkt, uitsluitend polysilicium bevatten van een vaste lijst van leveranciers uit Duitsland, Korea en de Verenigde Staten. Het polysilicium van deze leveranciers wordt volledig buiten China geproduceerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van MGSi van een vaste lijst landen waartoe China niet behoort.

Hoe tonen we dit aan? We gebruiken een tool met de naam Manufacturing Execution Systems (MES). Dit is een systeem voor het geautomatiseerd volgen en documenteren van het proces van het verwerken van grondstoffen tot voltooide producten. Dergelijke systemen worden op grote schaal gebruikt voor kwaliteitscontroledoeleinden. Hierbij wordt het productieproces met behulp van partijnummers gevolgd van de bron naar de fabriek naar de klant - inclusief elke stap van het transportproces. Er wordt gebruikgemaakt van een streepjescodetechnologie, vergelijkbaar met de streepjescodes in de supermarkt, die de oorsprong van het polysilicium in de producten van Maxeon volledig aangeeft. Het proces is hieronder in kaart gebracht.

Maxeon kiest voor een schone toeleveringsketen voor zonne-energie

Externe audits

In onze eigen fabrieken en die van onze belangrijkste leveranciers zijn audits uitgevoerd door erkende externe bureaus met expertise in de zonne-energiebranche, zoals Clean Energy Associates. De traceerbaarheidsprocedures van Maxeon zijn door deze onafhankelijke auditors bestempeld als 'beste in zijn klasse’ en 'vooruitlopend op de concurrentie'.

Wat brengt de toekomst?

Bij Maxeon willen we het altijd beter doen en dat geldt ook voor onze inspanningen om moderne slavernij in onze activiteiten en toeleveringsketen te bestrijden. We vinden dit uitermate belangrijk en daarom zien we erop toe dat onze toeleveringsketen aan de hoogste normen voldoet. Wil je meer weten, dan kun je op de website van Maxeon diverse informatiebronnen raadplegen die hieronder worden genoemd. In de toekomst blijven we openheid van zaken geven over onze beleidsregels, onze toeleveringsketen en onze inspanningen om de waarden van Maxeon in praktijk te brengen.

Informatiebronnen