Solar Panels Shade

Schaduw is een feit

Voor iemand die net zonnepanelen op zijn dak heeft laten plaatsen, komt het misschien als een onaangename verrassing, maar we kunnen er niet omheen: schaduw is een feit. Schaduw is niet alleen onvermijdelijk, het heeft ook een aanzienlijke impact op de werking van uw zonnepanelen en de besparingen die u op uw energierekening terugziet.
Huiseigenaren
Ondernemingen
Zonnepaneel Technologie

Voor iemand die net zonnepanelen op zijn dak heeft laten plaatsen, komt het misschien als een onaangename verrassing, maar we kunnen er niet omheen: schaduw is een feit. Schaduw is niet alleen onvermijdelijk, het heeft ook een aanzienlijke impact op de werking van uw zonnepanelen en de besparingen die u op uw energierekening terugziet.

Er zijn tal van oorzaken aan te wijzen: vallende bladeren van de boom van de buren die veel te dicht bij uw huis staat. Vogelpoep van een zwerm overvliegende vogels. Of misschien een gebouw in de buurt waardoor uw dak elke ochtend in de schaduw ligt.

Maar wat de oorzaak ook is, het resultaat is altijd hetzelfde: er valt geen direct zonlicht meer op de panelen en dat gaat ten koste van de betrouwbare werking van het systeem.

Maar gelukkig is er ook goed nieuws. Niet alle zonnepanelen zijn op dezelfde manier gemaakt. U kunt de gevolgen van schaduw beperken door een beter zonnepaneel voor uw systeem te kiezen. Het ontwerp en de techniek van een zonnepaneel maakt echt een verschil voor wat betreft de hoeveelheid energie die wordt opgewekt en de besparingen die elke maand worden gerealiseerd.

Hieronder leest u meer over een paar belangrijke scenario’s waarmee u rekening moet houden.

SunPower® Performance-panelen versus conventionele panelen

Scenario 1: Kleine schaduwplekken

Laten we beginnen met een conventioneel zonnepaneel met contacten aan de voorkant.  Zoals u ziet, loopt de stroom in een ononderbroken serieel circuit (A) door het paneel. Een onderbreking ervan kan een nadelig effect hebben op de werking van het paneel. Daarom is het paneel meestal verdeeld in drie afzonderlijke elektrische zones, waardoor eventuele obstakels in de energiestroom kunnen worden omzeild (B).

spot shadows

Stel nu dat de schaduw van één blad op het paneel valt. Dat lijkt misschien niet veel, maar het kan veel vermogen van het paneel wegnemen (C). Wanneer dat blad op een cel van het conventionele paneel valt, kan die cel geen energie meer opwekken en evenmin op de juiste manier vermogen doorgeven tussen aangrenzende cellen. Omdat de geblokkeerde cel niet goed kan functioneren, wordt de volledige elektrische zone van het paneel noodgedwongen uitgeschakeld totdat het blad is verwijderd. Er wordt dus 33% van het paneel uitgeschakeld, met een vermogensverlies van 33% tot gevolg. En dat allemaal door één blad!

shading impact of single leaf

SunPower® Performance-panelen zijn echter zo ontworpen, dat de energie in onafhankelijke, parallelle rijen blijft stromen (D). Elke rij cellen maakt gebruik van flexibele, redundante paden die energie van cel naar cel doorgeven, waardoor de impact van obstakels op het paneeloppervlak wordt beperkt. Bovendien kenmerkt de elektrische constructie van het paneel zich door een dwarsdoorsnedepatroon (zes horizontale rijen en drie verticale kolommen). Dat leidt tot betere prestaties, zowel bij staand als liggend geplaatste panelen (E).

sunpower performance panels energy flow graphic

Hieronder zien we een Performance-paneel. Anders dan bij het conventionele paneel zorgen de kleinere cellen en redundante elektrische verbindingen ervoor dat een vallend blad zo min mogelijk effect heeft (F). Terwijl bij de conventionele technologie een derde van het paneel wordt uitgeschakeld, maakt het SunPower Performance-paneel met zijn unieke elektrische constructie een ononderbroken energiestroom met minimaal verlies van vermogen mogelijk.

sunpower performance panels continuous energy flow graphic

Scenario 2: Lineaire schaduw bij liggend geplaatste panelen

Laten we eens kijken wat er gebeurt wanneer een lineaire schaduw op het oppervlak van een conventioneel paneel valt. Opnieuw zien we dat het conventionele paneel onmiddellijk impact ondervindt (G). Omdat de schaduw op de lange rand van het paneel valt (liggend geplaatste panelen), schakelt het conventionele paneel snel een van de drie elektrische zones uit. Net als bij de schaduwplek van het blad daalt het vermogen met 33%. In dit geval verandert een paneel van 295 W al snel in een paneel van 198 W.

conventional panels

Als de lange zijde van het Performance-paneel in de schaduw ligt, levert alleen het deel in de schaduw geen vermogen meer. Met andere woorden, als bijvoorbeeld alleen de helft van de eerste rij cellen in de schaduw ligt (H), produceert de andere helft van de cellen in die rij nog steeds energie en werkt het paneel op 92% van het vermogen. Als de onderste rij cellen (I) volledig in de schaduw ligt, levert het Performance-paneel slechts 17% minder vermogen (1/6 van het paneel), terwijl er bij het conventionele paneel sprake is van een daling van 33%. Hier ziet u hoe slechts een paar centimeter schaduw grote invloed kan hebben op het vermogen van het paneel.

SunPower Performance panels

Scenario 3: Lineaire schaduw bij staand geplaatste panelen

Performance-panelen kunnen het beste liggend worden geplaatst voor een zo hoog mogelijke energieproductie en maximale besparingen. Maar ook als het paneel staand wordt geplaatst, presteert het nog steeds aanzienlijk beter dan een conventioneel paneel. Wanneer er op de onderkant (korte zijde) van een conventioneel paneel schaduw valt, is dit al snel van invloed op alle drie de elektrische zones, waardoor het paneel volledig wordt uitgeschakeld (J).

conventional panels vs. SunPower Performance panels

Een Performance-paneel heeft zoals gezegd een dwarsdoorsnede van elektrische zones. Dat wil zeggen dat wanneer het paneel op de korte zijde wordt geplaatst, de energiestroom wordt omgeleid via de bovenste 2/3 van het paneel (K). Er is wel sprake van een verlies, maar 67% energieopbrengst van een paneel is natuurlijk beter dan niets.

Wanneer we rekening houden met de impact van schaduw op de potentiële energieopbrengst van een paneel, blijkt uit de bovenstaande voorbeelden dat het ontwerp en de techniek van een paneel belangrijk zijn. Hierdoor is een paneel gedurende de levensduur van een systeem een veel betrouwbaarder energiebron.

Sommige fabrikanten van zonnepanelen geven niet eens garantie tegen de nadelige effecten van schaduw. Maar SunPower geeft 25 jaar Volledige Betrouwbaarheidsgarantie op Zonnepanelen, zelfs in de schaduw.

Dit zijn uiteraard slechts enkele voorbeelden van het mogelijke effect van schaduw op zonnepanelen. Wij nodigen u uit om in gesprek te gaan met uw lokale SunPower-partner om de juiste installatie voor uw huis of bedrijf te bepalen. Ook kunt u zo meer te weten komen over de manier waarop u met het systeem maximaal energie kunt opwekken dankzij de betrouwbaarheid en duurzaamheid van SunPower Performance-panelen. Klik hier om uw lokale SunPower-partner te vinden.

OPMERKING VAN DE AUTEUR: In deze blog worden de uiteenlopende effecten van schaduw op zonnepanelen besproken. Ook willen we laten zien hoe een superieur ontwerp en een superieure techniek de gevolgen van schaduw kunnen beperken. De bovenstaande voorbeelden zijn bedoeld ter illustratie. Er zijn oneindig veel meer situaties waarin schaduw van invloed kan zijn op zonnepanelen. Die komen hier niet allemaal aan bod. We moedigen u aan om alle punten op een rijtje te zetten die u met uw SunPower-vertegenwoordiger wilt bespreken, zodat u de voordelen van SunPower-technologie optimaal kunt benutten. Bovendien worden vermogensclassificaties alleen ter illustratie gebruikt. De classificaties kunnen variëren op basis van beschikbaarheid van producten in specifieke markten.