millenial woman standing under the sun

Van grondstof tot zonnepaneel: hoe duurzaam is de productie van zonnepanelen?

Dat je met zonnepanelen op een duurzame manier energie kunt produceren is algemeen bekend. Maar hoe zit het eigenlijk met de productie van deze zonnepanelen? Bestaan er zonnepanelen die net zo duurzaam zijn als de energie die ze produceren? En wat doen producenten van zonnepanelen zelf eigenlijk aan duurzaamheid? We kijken hoe SunPower hiermee omgaat.
Huiseigenaren
Ondernemingen
Zonnepaneel Technologie

Gesloten kringloop

SunPower streeft een gesloten kringloop na. Dit betekent dat zij in alle stappen van het productieproces hebben nagedacht over duurzaamheid en het produceren van zo min mogelijk afval. Hiermee zijn ze goed op weg! De kringloop van een SunPower zonnepaneel ziet er als volgt uit:

  • Grondstoffen: SunPower werkt alleen samen met leveranciers die verantwoord omgaan met mens en milieu en controleren dit regelmatig.
  • Materialen: SunPower maakt zich hard voor het maken van slimme keuzes over de materialen die gebruikt worden. Bijvoorbeeld door te zoeken naar 'conflictvrije' grondstoffen en giftige stoffen te vermijden. SunPower zonnepanelen zijn vrij van giftige zware metalen zoals lood, zilver en cadmium* De Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC) controleert producenten van zonnepanelen onder andere op het gebruik van giftige chemicaliën, veiligheid voor werknemers en milieu en recycling. SunPower behaalde de allerhoogste score in hun tests in vergelijking met andere producenten. Meer informatie: http://http//www.solarscorecard.com/2016-17/scorecard-2016-17.php . Dit is van groot belang voor de hergebruikmogelijkheden van zonnepanelen, want het gebruik van giftige stoffen resulteert in moeilijk te verwerken chemisch afval.
  • Productie: er wordt hard gewerkt aan het minimaliseren van afval en verspilling in elke stap van het productieproces, inclusief vermindering van watergebruik en het streven naar restafval-vrije productielocaties. Drie SunPower productielocaties -in De Vernejoul en Toulouse (Frankrijk) en Mexicali (Mexico)- hebben een “restafval-vrij certificering** Meer informatie over de “restafval-vrij certificering”/“landfill-free verification” via http://www.nsf.org/services/by-industry/sustainability-environment/landfill-free SunPower’s audit is hier terug te vinden http://info.nsf.org/Certified/Sustain/Listings.asp?Standard=445& ” verkregen. Deze productielocaties recyclen meer dan 99% van hun afval. Slechts 1% of minder wordt als restafval afgevoerd.

Drie SunPower productielocaties zijn bijna volledig rest-afvalvrij: ze recyclen meer dan 99% van hun afval.

  • Distributie: zwaar materiaal (zoals glas) wordt waar mogelijk lokaal ingekocht. Ook heeft SunPower twee productielocaties in Europa - in Toulouse en De Vernejoul (Porcelette, oost Frankrijk) – waardoor de zonnepanelen een minder lange afstand hoeven af te leggen van fabriek naar eindgebruiker.
  • Het eindproduct: SunPower zonnepanelen hebben een zeer korte energie-terugverdientijd. Dit is de tijd die een zonnepaneel nodig heeft om net zoveel energie te kunnen produceren als dat er verbruikt werd tijdens de productie, de gehele levensduur en de recycling. Voor de meeste zonnepanelen ligt de energie-terugverdientijd onder de 4 jaar. SunPower zonnepanelen doen dit gemiddeld in 1,2 jaar1 De Wild-Scholten, M. (2013). Energy payback time and carbon footprint of commercial photovoltaic systems. Solar Energy Materials and Solar Cells, 119, 295–305. . Daarnaast hebben SunPower zonnepanelen een verwachte levensduur van meer dan 40 jaar2 SunPower zonnepanelen 40-jarige efficiënte levensduur,"SunPower white paper, 2013”. Efficiënte levensduur betekent dat 99 van de 100 panelen opereren op meer dan 70% van het geschatte vermogen. wat inhoudt dat ze dus bijna 39 jaar volledig schone energie produceren. Bovendien hebben SunPower-panelen een lage degradatiesnelheid3 Nummer 1 score in “Fraunhofer PV Duurzaamheidsmeting voor zonnemodules: Deel 3”. PVTech Power Magazine, 2015; Campeau, Z. et al. “SunPower Module Degradation Rate” SunPower white paper, 2013. en de hoogste efficiëntie*** Degradatie is de jaarlijkse afname van het vermogen van een zonnepaneel, dit is dus van grote invloed op de prestaties en de levensduur ervan. Hoe lager de degradatiesnelheid, hoe langer de levensduur. Efficiëntie is het percentage zonlicht dat een zonnepaneel om kan zetten in elektriciteit binnen een bepaalde oppervlakte. Dit betekent dat een efficiënter zonnepaneel veel minder oppervlakte nodig heeft om dezelfde hoeveelheid energie te produceren dan een minder efficiënt paneel. van de markt4 Gebaseerd op een vergelijking van productgegevens op de websites van de top-10 producenten van zonnepanelen door IHS, januari 2017. . Ze produceren over een periode van 25 jaar tot 60%5 SunPower 360W vergeleken met een conventioneel paneel van dezelfde afmetingen (260W, 16% efficiëntie, ca. 1,6 m2), 4% meer energie per watt (gebaseerd op PVSyst pan files), 0,75%/jaar tragere degradatie (Campeau, Z. et al. “SunPower Module Degradation Rate,” SunPower white paper, 2013). meer energie dan andere panelen op dezelfde oppervlakte. Dus meer energie voor een langere tijd met minder zonnepanelen, wat heel gunstig is voor de ecologische voetafdruk.
  • Recycling: SunPower installateurs in Nederland dragen zorg voor het verzamelen en recycleren van afval van de installatiewerkzaamheden en volgen het EU WEEE-beleid (Waste Electrical and Electronic Equipment: weee-forum.org). SunPower zelf neemt gedurende de hele levenscyclus de verantwoordelijkheid voor hun producten en zorgt voor het bieden van geschikte hergebruiks- en recyclingopties. Zo hebben ze bijvoorbeeld een Take-back programma waarbij ze gebruikte zonnepanelen zorgvuldig scheiden zodat de materialen geschikt zijn voor hergebruik.
  • Mensen: mensen staan centraal gedurende de hele kringloop. Veiligheid voor alle werknemers, leveranciers én de wereld waarin we leven. Ook heeft SunPower verschillende projecten waarbij ze kwetsbare gemeenschappen van zonne-energie voorzien.

Het Cradle to Cradle6 Cradle to Cradle CertifiedTM is een certificaat dat wordt afgegeven door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute keurmerk

SunPower’s gesloten-kringloop beleid is onder andere geïnspireerd door Cradle to Cradle (C2C, in Nederland ook wel bekend van het boek genaamd afval = voedsel). C2C houdt in dat de grondstoffen die tijdens de productie gebruikt worden volledig hergebruikt kunnen worden zonder hun waarde te verliezen. Dit betekent dat bijvoorbeeld gerecycled plastic van een zonnepaneel niet terugkomt in een inferieure toepassing zoals een parkbankje of verkeerspaaltje, maar opnieuw voor de productie van een zonnepaneel gebruikt kan worden. Zo wordt recycling geen downcycling maar upcycling. Als producent moet je dus onder andere letten op de grondstoffen van je product: deze moeten gifvrij en biologisch afbreekbaar zijn óf na de levensduur gemakkelijk te scheiden zijn zodat de individuele materialen goed hergebruikt kunnen worden.

Cradle to Cradle Certified™ beoordeelt bedrijven op hun mate van toewijding aan duurzaamheid volgens het Cradle to Cradle principe. De vijf beoordelingscriteria zijn: materiaal & grondstoffen gebruik, (mogelijkheden tot) hergebruik van de materialen, gebruik van hernieuwbare energie, duurzaam waterbeheer en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf.

manieren waarop we duurzaamheid garanderen

SunPower is 's werelds eerste producent van zonnepanelen die het prestigieuze Cradle to Cradle keurmerk mocht ontvangen. Alle SunPower X-Serie en E-Serie zonnepanelen die geproduceerd zijn in een van de vier fabrieken in Frankrijk, Mexico of de Filipijnen, hebben een Zilveren Cradle to Cradle Certified™ keurmerk gekregen. Ze scoren dus heel goed op alle vijf genoemde criteria.

Dus bestaan er zonnepanelen die net zo duurzaam zijn als de energie die ze produceren?

Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid staan niet stil en SunPower streeft er naar om zichzelf constant te blijven vernieuwen om hierin koploper te blijven. Duurzame energie is de toekomst en voor SunPower is een duurzame productie van hun zonnepanelen daarbij van groot belang.