solar panels on house in Nederland

Zonnepanelen zorgen voor een beter energielabel én een hogere verkoopprijs

Zonnepanelen voegen op meerdere manieren waarde toe aan een woning. Wist je bijvoorbeeld dat een gunstig energielabel bij eventuele verkoop veel geld op kan leveren?
Huiseigenaren
Ondernemingen
Overstappen op zonne-energie
Zonnepaneel Technologie

De aanschaf van zonnepanelen is om meerdere redenen een slimme financiële investering:

  • Je profiteert van een lagere energierekening zolang je zelf in de woning woont.
  • De zonnepanelen kunnen bijdragen aan een stijging van de woningwaarde.
  • Woningen met zonnepanelen worden gemiddeld sneller verkocht omdat de lagere energielasten aantrekkelijk zijn.
Euros

De aanschaf van zonnepanelen levert dus niet alleen een lagere elektriciteitsrekening op, het is een goede investering die kan bijdragen aan een stijging1 https://www.waarderingskamer.nl/hulpmiddelen-gemeenten/zonnepanelen-en-parken/ in de waarde van je huis. De toegevoegde waarde van de zonnepanelen zal echter wel afnemen naarmate de panelen verouderen. Wat dat betreft zit je met SunPower zonnepanelen altijd goed: SunPower zonnepanelen hebben de laagste degratatiesnelheid2 Nummer 1 score in “Fraunhofer PV Duurzaamheidsmeting voor zonnemodules: Deel 3”. PVTech Power Magazine, 2015; Campeau, Z. et al. “SunPower Module Degradation Rate” SunPower white paper, 2013. van de markt – wat betekent dat ze lang zullen blijven presteren als nieuw – en een verwachte levensduur van meer dan 40 jaar3 "SunPower zonnepanelen 40-jarige efficiënte levensduur,"SunPower white paper, 2013”. Efficiënte levensduur betekent dat 99 van de 100 panelen opereren op meer dan 70% van het geschatte vermogen. . Een voorbeeld: In Nederland verhuizen mensen gemiddeld om de 14 jaar. Met de meeste conventionele zonnepanelen is de productgarantie dan inmiddels al vervallen. Met SunPower zal de nieuwe eigenaar panelen hebben die nog steeds 11 jaar productgarantie en 96,5% van het originele vermogen hebben. Conventionele panelen hebben over het algemeen dan nog maar 89% output.

Wist je trouwens dat officiële garantiedocumenten van zonnepanelen - mits ze zijn uitgegeven door een Nederlandse rechtspersoon zoals bijvoorbeeld SunPower Nederland BV - kunnen worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar van het huis? Met SunPower zonnepanelen kun je dus op alle fronten aantonen dat de woning voorzien is van kwalitatief goede panelen die van meerwaarde zijn: ze leveren na 14 jaar nog steeds forse energiebesparingen op én de garantie wordt netjes overgezet.

Energielabel

Zonnepanelen zullen eraan bijdragen een beter energielabel voor een woning te verkrijgen. En ook dat is financieel gezien gunstig. Uit verschillende studies4 https://www.perssupport.nl/persbericht/90a2e70d-76f2-4ad8-85a4-d341e0e60224/beter-energielabel-leidt-tot-2-hogere-verkoopprijs-woning en https://www.tias.edu/kennisgebieden/detail/vastgoed/detail/6-000-euro-prijspremie-voor-groen-gelabelde-woning is namelijk gebleken dat A- en B-labels de verkoopopbrengst van koopwoningen met duizenden euro’s kunnen verhogen. Gemiddeld leveren huizen met een betere score bij verkoop zo’n 2% meer op dan vergelijkbare woningen met een lager label. Bovendien zal de verkoop gemiddeld sneller gaan. Dat komt natuurlijk doordat deze woningen waarschijnlijk veelal goed onderhouden zijn, goed geïsoleerd en misschien zelf energie opwekken. Dat zijn fijne eigenschappen die voor kopers makkelijk te onderscheiden zijn dankzij het energielabel.

infographic

Het energielabel helpt huizenkopers om een woning op energiezuinigheid in te schatten en loopt van niveau A (zeer zuinig) tot G (zeer verspillend). Het energielabel is gebaseerd op 10 woningkenmerken en is sinds 2015 verplicht bij de verkoop van een woning. Heeft een woning al een energielabel maar investeer je in de verduurzaming bijvoorbeeld door extra isolatie of zonnepanelen, dan kunt je een nieuw energielabel aanvragen. Zo kan het zomaar zijn dat het ene huis energielabel B heeft terwijl de buren energielabel E hebben.

Nederland huis met zonnepanelen

Nieuwbouwwoningen hebben overigens altijd een goed energielabel. Maar ook voor oudere woningen is dit mogelijk. We schreven al eens eerder over Nul Op de Meter-woningen, ofwel woningen die energieneutraal zijn, maar ook Bijna Energie Neutrale (BENG) woningen zijn interessant zowel voor jezelf om lang van te genieten als woningeigenaar, maar ook voor een eventuele toekomstige koper. Deze woningen zullen vrijwel altijd energielabel A krijgen. De meest logische manier om voor dit soort woningen zelf voldoende elektriciteit op te wekken is met zonnepanelen. Dit betekent ook dat er voldoende dakoppervlak beschikbaar moet zijn om de zonnepanelen te kunnen plaatsen. Gezien de specificaties zijn SunPower zonnepanelen hiervoor het meest geschikt. Ze hebben namelijk de hoogste opbrengst per vierkante meter5 Gebaseerd op een vergelijking van productgegevens op de websites van de top-10 producenten van zonnepanelen door IHS, januari 2017. . Zo kun je uit een klein dak echt alles halen wat erin zit.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat SunPower zonnepanelen voor je woning zou kunnen betekenen? Neem een kijkje op de website of neem contact met ons op via 0800 0233 980 (Nederland) of 0800 786 35 (België).