Sustainable Solar Panels

Goed nieuws voor de aarde

Duurzaamheid van SunPower neemt hoge vlucht
Bedrijf

Wij willen dat onze zonnepanelen net zo schoon zijn als de energie die ze produceren

De zonnepanelen van SunPower die op woningen, bedrijven en in energiecentrales zijn geïnstalleerd, hebben tot nu toe een hoeveelheid schone energie opgewekt waarmee de koolstofemissie van ongeveer 14 miljoen auto's in een jaar wordt gecompenseerd. Maar bovenop deze directe effecten hanteert SunPower een allesomvattende duurzaamheidsstrategie waarbij we voortdurend werken aan verbetering van de manier waarop onze producten worden gemaakt, gebruikt en gerecycled. Dat begint bij het ontwerp van elk product en gaat door tijdens elke fase van de levenscyclus en zelfs daarna. En dat geldt ook voor medewerkers, leveranciers en gemeenschappen over de hele wereld.

Als onderdeel van onze voortdurende inspanningen op het gebied van duurzaamheid volgt en registreert SunPower jaarlijks de belangrijkste meetgegevens van de fabricage van onze producten. De resultaten van dit jaar zijn binnen en we vinden het fantastisch om te kunnen melden dat er vooruitgang is geboekt met belangrijke metingen.

Waterverbruik: iedere druppel telt

Gebrek aan toegang tot schoon drinkwater is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De Verenigde Naties voorspellen zelfs een tekort van 40 procent aan drinkwaterbronnen in 2028 als de wereldbevolking in het huidige tempo blijft groeien. Daarom hebben de VN dit decennium uitgeroepen tot Internationaal decennium voor actie - water voor duurzame ontwikkeling. En daarom bewaakt SunPower het waterverbruik in elke productiefaciliteit en gelden strenge normen voor het terugdringen van waterverbruik.

Dit jaar heeft SunPower het waterverbruik per MW verminderd met 13,8% -- aanzienlijk meer dan SunPower's interne doelstelling van 5% per jaar. Sinds 2016 is ons waterverbruik voor productie met maar liefst 39% gedaald.

Grafiek van waterverbruik voor duurzame zonnepanelen

Bron: gegevens van SunPower

Koolstofemissie: een nieuw laagterecord

In 2019 heeft SunPower de emissie van broeikasgassen van scope 1 en 2 verminderd met 9,0% per megawatt (CO2/MW).1 Dit is inclusief de emissie van scope 1 en 2 zoals gedefinieerd door de EPA. Emissies van scope 1 zijn alle emissies en verbruikte brandstoffen op een locatie. Emissies van scope 2 zijn indirecte emissies die voortvloeien uit de energievoorziening van bedrijfsactiviteiten, inclusief alle elektriciteit en energie voor verwarming en koeling die bij een energiebedrijf wordt gekocht.  De CO2-emissie van SunPower daalde met 15,74 metrische tonnen voor iedere megawatt aan geproduceerde zonnepanelen. Met andere woorden, als we vorig jaar hetzelfde aantal panelen hadden geproduceerd, zouden we 20.038 megaton CO2 meer hebben uitgestoten dan dit jaar. Die besparing staat gelijk aan de koolstof die wordt opgenomen door ongeveer 10.590 hectare bos in een jaar. Sinds 2016 is de uitstoot van broeikasgassen van scope 1 en 2 door de productiefaciliteiten van SunPower gedaald met 22 procent.

Grafiek van koolstofemissie voor duurzame zonnepanelen

Bron: gegevens van SunPower

Energieverbruik: een positieve trend

Als fabrikant van zonnepanelen hecht SunPower veel waarde aan het besparen op de energie waarmee onze producten worden gemaakt. Wij volgen de hoeveelheid energie in megawatturen (MWh) die wordt verbruikt per megawatt (MW) die wordt geproduceerd door onze panelen met hoog rendement. Dit jaar was het de doelstelling van SunPower om het energieverbruik per MW te verminderen met 8,4% (het equivalent van meer dan 80 miljoen kilometer rijden met een gemiddelde auto). Die doelstelling is ver overtroffen. Sinds 2016 hebben wij ons energieverbruik verminderd met 25%.

SunPower monitort ook de hernieuwbare energie in het netwerk van al onze productiefaciliteiten voor modules. We werken aan een verhoging van het percentage hernieuwbare energie door aankoop van energiecertificaten en het uitbreiden van mogelijkheden om ter plekke hernieuwbare energie op te wekken.

Grafiek van energieverbruik voor duurzame zonnepanelen

Bron: gegevens van SunPower

Al deze resultaten zouden niet mogelijk zijn als niet iedereen om SunPower heen zou samenwerken aan een duurzame wereld. SunPower is trots op het harde werk en de prestaties van onze medewerkers, klanten en partners. Iedereen doet mee om de manier waarop wereldwijd energie wordt opgewekt fundamenteel te veranderen, en helpt mee om nieuwe methoden te bedenken voor de productie, het gebruik en de recycling van onze producten.

* Alle compensaties voor koolstofemissie en equivalente waarden zijn berekend met de calculator voor equivalenten voor broeikasgas van het U.S. Environmental Protection Agency.